Phúc thẩm vụ án năm cam và đồng phạm

luật pháp sư nước ta » thông tin » Tin nổi bật » Đời sinh sống - buôn bản hội » quy định - Đời sống » Tích họp văn bản mới » hồ sơ - tứ liệu » làm hồ sơ - bốn liệu
Nhu1eefng ngu00e0y nu1eb1m trong tu00f9 ngu1eabm nghu0129, Nu0103m Cam nhu1eadn ra mu1ed9t u0111iu1ec1u u0111au xu00f3t lu00e0 bé chu00e1u su1ebd lu00e0 ngu01b0u1eddi phu1ea3i gu00e1nh chu1ecbu nhu1eefng tu1ed9i lu1ed7i bởi vì mu00ecnh gu00e2y ra.

Bạn đang xem: Phúc thẩm vụ án năm cam và đồng phạm

Nu0103m Cam nghu0129 cu00f3 tu1ed9i vu1edbi gia u0111u00ecnh, vu1edbi bạn bè vu00e0 xu00e3 hu1ed9i. Giu1eefa su1ef1 su1ed1ng vu00e0 cu00e1i chu1ebft, u0111u01b0u1ee3c su1ed1ng lu00e0 u0111iu1ec1u hu1ea1nh phu00fac nhu1ea5t cu1ee7a cuu1ed9c u0111u1eddi nu00e0y, du00f9 ru1eb1ng vu1edbi Nu0103m Cam giu1edd u0111u00e2y su1ed1ng mu00e0 du1eb1n vu1eb7t thu00ec cu00f2n khu1ed5 hu01a1n lu00e0 chu1ebftu2026 Nu0103m Cam. u00c2n huu1ec7 khu00f4ng du00e0nh đến u00f4ng tru00f9m Phiu00ean tu00f2a xu00e9t xu1eed vu1ee5 u00e1n Nu0103m Cam vu00e0 u0111u1ed3ng bu1ecdn ku00e9o du00e0i hu01a1n 3 thu00e1ng, hu1ed9i u0111u1ed3ng xu00e9t xu1eed (Hu0110XX) tuyu00ean 6 u00e1n tu1eed hu00ecnh, 5 u00e1n tầm thường thu00e2n vu00e0 cu00f3 tu1ed5ng su1ed1 phu1ea1t tu00f9 giam nhiu1ec1u nhu1ea5t. Cu00f3 nhiu1ec1u tiu1ebfng khu00f3c ngu1ea5t vu00ec mu1ee9c u00e1n quu00e1 cao hou1eb7c vu00ec sung su01b0u1edbng khi u0111u01b0u1ee3c khoan hu1ed3ng, vu1eabn cu00f3 13 bu1ecb cu00e1o ku00eau oan tou00e0n bu1ed9 hou1eb7c ku00eau oan mu1ed9t phu1ea7n mu00e0 mu1ee9c u00e1n u0111u00e3 tuyu00ean cu1ee7a phiu00ean tu00f2a su01a1 thu1ea9m. Tu1ea5t cu1ea3 cu00e1c bu1ecb cu00e1o cu00f2n lu1ea1i u0111u1ec1u khu00e1ng cu00e1o xin giu1ea3m u00e1n, vào u0111u00f3 cu00f3 Nu0103m Cam. Vào thu1eddi gian chu1edd xu00e9t xu1eed phu00fac thu1ea9m, Nu0103m Cam phu1ea3i u0111u1ed1i mu1eb7t vu1edbi nhu1eefng ngu00e0y thu00e1ng u0111u01b0u1ee3c coi lu00e0 tu1ed1i tu0103m nhu1ea5t cuu1ed9c u0111u1eddi cu1ee7a mu00ecnh. Trong phu00f2ng biu1ec7t giam, Nu0103m Cam lu1ea5y tay bít u00e1nh nu1eafng hiu1ebfm hoi lu1ecdt qua khe cu1eeda nhu1ecf. Nu0103m Cam mu00e2n mu00ea tru00e0ng hu1ea1t cu1ee7a su01b0 cu00f4 Diu1ec7u quang đãng (lu00e0 nhỏ gu00e1i cu1ee7a y u0111i tu tu1eeb nhu1ecf) gu1eedi cho. Sau ngu00e0y nhu1eadn u00e1n tu1eed hu00ecnh u1edf phiu00ean su01a1 thu1ea9m, Nu0103m Cam su1ee5t mu1ea5t mu1ea5y ku00fd. Mu1ecdi ngu00e0y cu1ee7a Nu0103m Cam bu1eaft u0111u1ea7u bu1eb1ng viu1ec7c thu1ee9c du1eady tu1eadp thu1ec3 du1ee5c vào phu00f2ng giam, ngou00e0i 3 bu1eefa u0103n thu00ec phu1ea7n lu1edbn thu1eddi gian Nu0103m Cam ngu1ed3i suy ngu1eabm vu1ec1 su1ef1 u0111u1eddi. Trong phu00f2ng giam, cu1ea3m giu00e1c cu00f4 u0111u01a1n, su1ee3 hu00e3i khiu1ebfn Nu0103m Cam gu1ea7n nhu01b0 khu00f4ng ngu1ee7 u0111u01b0u1ee3c nhu1ea5t lu00e0 khi sau ngu00e0y nhu1eadn u00e1n tu1eed. Vu00ec lu1ebd u0111u00f3 nu00ean Nu0103m Cam gu1ea7y ngu01b0u1eddi u0111i. Tu1ea1i phiu00ean tu00f2a su01a1 thu1ea9m, Nu0103m Cam u0111u00e3 cu00fai u0111u1ea7u nhu1eadn tu1ed9i chu1ec9 u0111u1ea1o Hu1ea3i u201cbu00e1nhu201d giu1ebft Dung Hu00e0 nhu01b0ng sau khoản thời gian nhu1eadn u00e1n tu1eed u0111u00e3 tảo ngou1eaft lu00e0m u0111u01a1n khu00e1ng cu00e1o vu00e0 khu00f4ng chu1ecbu thu1eeba nhu1eadn tu1ed9i danh. u0110iu1ec1u u0111u00f3 cu00f3 lu00fd vị vu00ec Nu0103m Cam nghe theo lu1eddi luu1eadt su01b0 mu00e1ch nu01b0u1edbc ru1eb1ng Nu0103m Cam nu00ean nhu1eadn tu1ed9i thu00ec tu00f2a su1ebd khoan hu1ed3ng. Nu0103m Cam tin tu01b0u1edfng luu1eadt su01b0 nu00ean u0111u00e3 nghe lu1eddi nhu1eadn tu1ed9i. Tuy nhiu00ean, tu00f2a vu1eabn tuyu00ean u00e1n tu1eed khiu1ebfn Nu0103m Cam cu1ea3m thu1ea5y hu1ee5t hu1eabng. Vào phiu00ean tu00f2a phu00fac thu1ea9m su1eafp tu1edbi Nu0103m Cam u0111u1ecbnh su1ebd thuu00ea thu00eam luu1eadt su01b0 nu1eefa u0111u1ec3 bu00e0o chu1eefa mang lại mu00ecnh. Trong khi chu1edd ngu00e0y xu00e9t xu1eed, Nu0103m Cam vu1eabn khu1eb3ng u0111u1ecbnh mu00ecnh khu00f4ng giao nhiu1ec7m vu1ee5 đến Hu1ea3i u201cbu00e1nhu201d giu1ebft Dung Hu00e0. Nu0103m Cam cho ru1eb1ng chu1ec9 nu00f3i Hu1ea3i nu00ean tu1ef1 du00e0n xu1ebfp vu1edbi Dung cho u1ed5n thu1ecfa. Khu00f4ng ngu1edd Hu1ea3i cu00f3 mu00e2u thuu1eabn vu1edbi Dung nu00ean u0111u00e3 tu1ef1 u00fd hu00e0nh u0111u1ed9ng. Nhu1eefng ngu00e0y thu00e1ng nu1eb1m vào khu00e1m nghu0129 vu1ec1 cuu1ed9c u0111u1eddi, Nu0103m Cam cu0169ng cu00f3 lu00fac tu1ec9nh ngu1ed9, y nhu1eadn ra lu1ed7i lu1ea7m cu1ee7a mu00ecnh u0111u00e3 gu00e2y hu1ecda mang đến bao ngu01b0u1eddi, vào u0111u00f3 cu00f3 cu1ea3 vu1ee3 vu00e0 con, chu00e1u y. Vu00ec vu1eady, nu1ebfu chu1ec9 nghu0129 u0111u1ebfn bu1ea3n thu00e2n thu00ec Nu0103m Cam u0111u00e3 khu00f4ng khu00e1ng cu00e1o. Nu0103m Cam nghu0129 mu00ecnh u0111u00e3 giu00e0, su1ed1ng khu00f4ng u0111u01b0u1ee3c bao lu00e2u chu1ec9 cu1ea7n su1ef1 du1eb1n vu1eb7t vu1ec1 tu1ed9i lu1ed7i trong tru1ea1i giam cu0169ng u0111u1ee7 chu1ebft mu00f2n. Nhu01b0ng nu1ebfu Nu0103m Cam chu1ebft vu00ec u00e1n tu1eed thu00ec y lo lu1eafng nhu1eefng u0111u1ee9a bé cu1ee7a mu00ecnh su1ebd khu00f4ng cu00f2n tru1ee5 vu1eefng tru01b0u1edbc u201csu00f3ng ngu1ea7mu201d cu1ee7a giu1edbi giang hu1ed3. Nu0103m Cam nghu0129 vu1ec1 2 bu00e0 vu1ee3, cu00e1c con vu00e0 7 u0111u1ee9a chu00e1u. u0110u1ebfn cu1ea3 u0111u1ee9a bé gu00e1i u00fat, u0111i tu tu1eeb lu00fac bu1ea3y tuu1ed5i, tu01b0u1edfng du1ee9t u0111u01b0u1ee3c chuyu1ec7n bu1ee5i tru1ea7n, mu00e0 ni cu0169ng phu1ea3i bu1ecf cu1ea3 khu00f3a Phu1eadt hu1ecdc bu00ean Trung Quu1ed1c vu1ec1 Viu1ec7t phái mạnh khi xuất xắc tin Nu0103m Cam bu1ecb bu1eaft. Nhu01b0ng nu1ebfu u0111u01a1n khu00e1ng cu00e1o bu1ecb bu00e1c thu00ec Nu0103m Cam cu0169ng su1ebd cam chu1ecbu, y u0111u00e3 chuu1ea9n bu1ecb su1eb5n tu00e2m lu00fd u0111u1ec3 u0111u1ed1i u0111u1ea7u tu1ea5t cu1ea3. Nhu01b0ng nu1ebfu Nhu00e0 nu01b0u1edbc khoan hu1ed3ng thu00ec Nu0103m Cam tu1ef1 nhu1ee7 su1ebd su1ed1ng nu1ed1t phu1ea7n u0111u1eddi cu00f2n lu1ea1i mang lại xu1ee9ng u0111u00e1ng vu1edbi su1ef1 khoan hu1ed3ng u0111u00f3. Nhu1eefng ngu00e0y nu1eb1m vào tu00f9 ngu1eabm nghu0129, Nu0103m Cam nhu1eadn ra mu1ed9t u0111iu1ec1u u0111au xu00f3t lu00e0 bé chu00e1u su1ebd lu00e0 ngu01b0u1eddi phu1ea3i gu00e1nh chu1ecbu nhu1eefng tu1ed9i lu1ed7i vày mu00ecnh gu00e2y ra. Nu0103m Cam nghu0129 cu00f3 tu1ed9i vu1edbi gia u0111u00ecnh, vu1edbi đồng đội vu00e0 xu00e3 hu1ed9i. Giu1eefa su1ef1 su1ed1ng vu00e0 cu00e1i chu1ebft, u0111u01b0u1ee3c su1ed1ng lu00e0 u0111iu1ec1u hu1ea1nh phu00fac nhu1ea5t cu1ee7a cuu1ed9c u0111u1eddi nu00e0y, du00f9 ru1eb1ng vu1edbi Nu0103m Cam giu1edd u0111u00e2y su1ed1ng mu00e0 du1eb1n vu1eb7t thu00ec cu00f2n khu1ed5 hu01a1n lu00e0 chu1ebft.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Đại Học Điện Lực 2016, Điểm Chuẩn 2016 Đại Học Điện Lực

Phiu00ean tu00f2a phu00fac thu1ea9m xu00e9t xu1eed vu1ee5 u00e1n Tru01b0u01a1ng Vu0103n Cam vu00e0 u0111u1ed3ng bu1ecdn mu1edf ra u0111u1ec3 xu00e9t xu1eed theo u0111u01a1n khu00e1ng cu00e1o cu1ee7a 69 bu1ecb cu00e1o, 6 ngu01b0u1eddi bu1ecb hu1ea1i vu00e0 ngu01b0u1eddi cu00f3 quyu1ec1n lu1ee3i nghu0129a vu1ee5 liu00ean quan. Tru1eddi cu00f2n tu1edd mu1edd, xe pháo u0111u1eb7c chu1ee7ng u00e1p giu1ea3i phu1ea1m nhu00e2n ra tu00f2a cuu1ed1n giu00f3 chu1ea1y nhu01b0 bay tu1eeb Tiu1ec1n Giang lu00ean TP. Hu1ed3 Chu00ed Minh, ru1ebd vu00e0o tu00f2a u00e1n thu00e0nh phu1ed1 u0111u00fang 8h ngu00e0y 15/9/2003. Thu1ea9m phu00e1n Bu00f9i Ngu1ecdc Hu00f2a (Chu00e1nh Tu00f2a Phu00fac thu1ea9m - tandtc Tu1ed1i cao tu1ea1i TP. Hu1ed3 Chu00ed Minh) chu1ee7 tu1ecda phiu00ean phu00fac thu1ea9m. Phiu00ean tu00f2a ku00e9o du00e0i 26 ngu00e0y khu00f4ng ku1ec3 thu1ee9 bu1ea3y, chu1ee7 nhu1eadt vu00e0 ngu00e0y nghu1ec9. Ngu00e0y cuu1ed1i cu00f9ng cu1ee7a phiu00ean tu00f2a, su1ef1 thu1ea3ng thu1ed1t lu1ea1i mu1ed9t lu1ea7n nu1eefa xuu1ea5t hiu1ec7n trong u0111u00f4i mu1eaft lu1edd u0111u1edd cu1ee7a Nu0103m Cam. Y nhu1ed5m ngu1ed3i nghe tu00f2a tuyu00ean u00e1n giu1eef nguyu00ean hu00ecnh phu1ea1t tu1eed hu00ecnh y vu1ec1 tu1ed9i u201cGiu1ebft ngu01b0u1eddiu201d; tu1eed hu00ecnh vu1ec1 tu1ed9i u201cu0110u01b0a hu1ed1i lu1ed9u201d, chu1ea5p hu00e0nh hu00ecnh phu1ea1t thông thường lu00e0 tu1eed hu00ecnh. Nguyu1ec5n Viu1ec7t Hu01b0ng, Nguyu1ec5n Hu1eefu Thu1ecbnh, Phu1ea1m Vu0103n Minh, Chu00e2u Phu00e1t Lai Em cu0169ng cu00f9ng tầm thường su1ed1 phu1eadn ra phu00e1p tru01b0u1eddng. Tu00f2a phu1ea1t tu00f9 chung thu00e2n u0111u1ed1i vu1edbi Nguyu1ec5n Xuu00e2n Tru01b0u1eddng, Hu1ed3 Thanh Tu00f9ng, Bu00f9i Anh Viu1ec7t, Vu0103n Cu00f4ng Tiu1ebfnu2026 Cu00f2n Phan Thu1ecb Tru00fac (vu1ee3 Nu0103m Cam) vu00e0 Du01b0u01a1ng Ngu1ecdc Hiu1ec7p (con ru1ec3 Nu0103m Cam) u0111u1ec1u bu1ecb tuyu00ean phu1ea1t y u00e1n 20 nu0103m tu00f9. Cu00e1c bu1ecb cu00e1o nguyu00ean cu00e1n bu1ed9, cu00f4ng an, nhu00e0 bu00e1o gu1ed3m Nguyu1ec5n Mu1ea1nh Trung 5 nu0103m tu00f9 vu1ec1 tu1ed9i u201cLu1ee3i du1ee5ng chu1ee9c vu1ee5, quyu1ec1n hu1ea1n trong những khi thi hu00e0nh cu00f4ng vu1ee5u201d; Nguyu1ec5n Thu1eadp Nhu1ea5t 4 nu0103m tu00f9 vu1ec1 tu1ed9i u201cLu1ee3i du1ee5ng u1ea3nh hu01b0u1edfng u0111u1ed1i vu1edbi ngu01b0u1eddi cu00f3 chu1ee9c vu1ee5, quyu1ec1n hu1ea1n u0111u1ec3 tru1ee5c lu1ee3iu201d; Phu1ea1m Su0129 Chiu1ebfn 6 nu0103m tu00f9 vu1ec1 tu1ed9i u201cNhu1eadn hu1ed1i lu1ed9u201d; Tru1ea7n Mai Hu1ea1nh 9 nu0103m tu00f9 vu1ec1 tu1ed9i u201cNhu1eadn hu1ed1i lu1ed9u201d; Bu00f9i Quu1ed1c Huy 4 nu0103m tu00f9 vu1ec1 tu1ed9i u201cThiu1ebfu tru00e1ch nhiu1ec7m gu00e2y hu1eadu quu1ea3 nghiu00eam tru1ecdngu201d; Du01b0u01a1ng Minh Ngu1ecdc 3 nu0103m tu00f9 vu1ec1 tu1ed9i: u201cNhu1eadn hu1ed1i lu1ed9u201du2026 Ngou00e0i ra cu00f2n nhiu1ec1u mu1ee9c u00e1n du00e0nh mang lại cu00e1c bu1ecb cu00e1o khu00e1c. Nghe u0111u1ecdc tuyu00ean u00e1n xu00e9t xu1eed phu00fac thu1ea9m, Nu0103m Cam nhu01b0 chu1ebft u0111u1ee9ng. Tru01b0u1edbc mu1eb7t y, khu00f4ng gian yu00ean lu1eb7ng vu00e0 chu1ebft cu00e2m, hu00ecnh nhu01b0 y cu1ea3m thu1ea5y ngu1ea1t thu1edf vu00e0 bu00f3ng tu1ed1i u0111u1eb7c quu00e1nh bao lu1ea5y mu00ecnh. Nu1ed7i su1ee3 hu00e3i lu00fac u0111u1ea7u cu00f2n mu00f4ng lung, sau u0111u00f3 u0111u1ed5 u1eadp xuu1ed1ng, y run bu1ea7n bu1eadtu2026 Nu0103m Cam vu00e0 u0111u1ed3ng bu1ecdn. Nhu1eefng bu01b0u1edbc chu00e2n ngu01b0u1eddi vang lu00ean ru1eddi khu1edfi phu00f2ng xu1eed u00e1n. Nu0103m Cam u0111i bu00ean Nguyu1ec5n Hu1eefu Thu1ecbnh (u0111u1ee9a chu00e1u gu1ecdi y lu00e0 u00f4ng cu1eadu) bu01b0u1edbc lu00ean xe pháo tu1eed tu00f9 cu00f9ng Nguyu1ec5n Viu1ec7t Hu01b0ng, Phu1ea1m Vu0103n Minh vu00e0 Chu00e2u Phu00e1t Lai Em. Vu00e0i chu1ee5c nu0103m su1ed1ng cu1ee7a mu1ed9t bé ngu01b0u1eddi, mặc dù khu00f4ng du00e0i, nhu01b0ng cu0169ng khu00f4ng ngu1eafn cu1ea3 nghu0129a u0111en lu1eabn nghu0129a bu00f3ng. Giu1edd u0111u00e2y, ngu00e0y thu00e1ng chu1edd ra phu00e1p tru01b0u1eddng hu00f3a kiu1ebfp mu1ed9t lu1ea7n lu00e0m ngu01b0u1eddi tru00ean cu00f5i thu1ebf nhu00e2n nu00e0y, tru01b0u1edbc khi tru1edf vu1ec1 cu00e1t bu1ee5i, cu00f3 lu1ebd u0111iu1ec1u thu1ea5m thu00eda nhu1ea5t Nu0103m Cam nhu1eadn ra lu00e0 su1ef1 giu00e0u cu00f3 chu01b0a hu1eb3n u0111u1ed5i u0111u01b0u1ee3c hu1ea1nh phu00fac, vu00e0 u0111u1ed3ng tiu1ec1n cu00f3 lu00fac nu00f3 lu1ea1i u0111u01b0a mu00ecnh vu00e0o cu00f5i chu1ebft. Tu1ed9i u00e1c u0111u00e3 u201cgieou201d thu00ec phu1ea3i u201cgu1eb7tu201d Bu1ea3n u00e1n phu00fac thu1ea9m khu00e9p lu1ea1i, chuu1ed7i ngu00e0y chu1edd ra phu00e1p tru01b0u1eddng du00e0i du1eb1ng du1eb7c, nu1eb7ng tru0129u nhu1eefng linh cu1ea3m khu00f4ng lu00fac nu00e0o u0111u01b0u1ee3c bu00ecnh yu00ean. Nu0103m Cam lu00e2m vu00e0o tu00ecnh cu1ea3nh bu1ebf tu1eafc, tuyu1ec7t vu1ecdng nhu01b0 bao tu1eed tu00f9 khu00e1c, cu00f3 lu00fac y xem nhu1eb9 cu00e1i chu1ebft, chu1edd ao ước nu00f3 u0111u1ebfn su1edbm u0111u1ec3 u201cchu1ebft quu00e1ch u0111i mang đến ru1ed3iu201d, nhu01b0ng khi nghu0129 u0111u1ebfn rỡ ràng giu1edbi su1ef1 su1ed1ng vu00e0 cu00e1i chu1ebft, bu1ea3n nu0103ng sinh tu1ed3n vào y lu1ea1i thu1ee9c du1eady, y lu1ea1i muu1ed1n u201cthu00e0 suu1ed1t u0111u1eddi su1ed1ng vào ngu1ee5c tu00f9 vu1eabn cu00f2n hu01a1n lu00e0 phu1ea3i chu1ebftu201d. Su1ef1 su1ed1ng du00f9 cu00f3 gian khu00f3, khu1ed5 u0111au u0111u1ebfn cu1ef1c cu00f9ng vu1eabn luu00f4n lu00e0 mu1ed9t thu1ee9 u00e2n su1ee7ng tu1ed1i cao, quu00fd hu01a1n mu1ecdi thu1ee9 tru00ean u0111u1eddi. Cu0169ng nhu01b0 bao tu1eed tu1ed9i khu00e1c, nhu01b0ng ngu00e0y thu00e1ng chu1edd chu1ebft, du00f9 lu00e0 u00f4ng tru00f9m nhu01b0ng y cu0169ng vu1eabn bu1ed9c lu1ed9 hu1ebft nhu1eefng gu00ec thuu1ed9c vu1ec1 bu1ea3n nu0103ng sinh tu1ed3n cu1ee7a bé ngu01b0u1eddi cu1ea7n u0111u01b0u1ee3c su1ed1ng. Tu1eebng u0111u00eam nu1eb7ng nu1ec1 tru00f4i qua, Nu0103m Cam thu1ee9c tru1eafng, ngu1ed3i nu00f3i chuyu1ec7n vu1edbi cu00e1i bu00f3ng cu1ee7a mu00ecnh vu1ec1 su1ef1 hu00e0nh hu1ea1 cu1ee7a u0111u1ed3ng tiu1ec1n. Cu00f3 chuyu1ec7n y u0111u00e3 nu00f3i vu1edbi bu00f3ng mu00ecnh u0111u00eam hu00f4m qua, u0111em hu00f4m sau y lu1ea1i lu1eadp y nguyu00ean nhu01b0 u0111u00eam hu00f4m tru01b0u1edbc. Su1ee9c khu1ecfe Nu0103m Cam giu1ea3m su00fat ru00f5 ru1ec7t, gu1ea7y u0111u00e9t, xanh xao, tinh thu1ea7n ngu00e0y cu00e0ng tu1ed3i tu1ec7 hu01a1n. Sau khi nghe tu00f2a phu00fac thu1ea9m giu1eef y u00e1n tu1eed hu00ecnh, chu1ec9 sau mu1ed9t u0111u00eam mu00e1i tu00f3c cu1ee7a Nu0103m Cam u0111u1ed5i mu00e0u tru1eafng xu00f3a. Mu1edbi ngou00e0i 50 nhu01b0ng Nu0103m Cam tiu1ec1u tu1ee5y, giu00e0 nua u0111u1ebfn thu1ea3m hu1ea1i. Ngu00e0y tru1ea7m mu1eb7c, suy tu01b0, bu1ea5t cu1ee9 ai hu1ecfi han, an u1ee7i u0111iu1ec1u gu00ec, y cu0169ng chu1eb3ng hu1ec1 tru1ea3 lu1eddi. u0110u00eam Nu0103m Cam ngu1ed3i du1eady nu00f3i chuyu1ec7n vu1edbi cu00e1i bu00f3ng cu1ee7a mu00ecnh nhu01b0 ngu01b0u1eddi mu1eafc chu1ee9ng tu00e2m thu1ea7n. Nu00f3i chuyu1ec7n xong, Nu0103m Cam nu1eb1m xuu1ed1ng khu00f3c ru1ea5m ru1ee9t, khu00f4ng thu1ec3 nu00e0o lu00fd giu1ea3i nu1ed5i vu00ec sao u0111ang hu1ed3i thu1ebf lu1ef1c gu1ea7n nhu01b0 bu1ea5t khu1ea3 xu00e2m phu1ea1m, tu00ean tuu1ed5i uy nghi chu1ed1n giang hu1ed3 bu1ed7ng chu1ed1c su1ee5p u0111u1ed5 tu1ea5t cu1ea3 chu1ec9 vu00ec chuyu1ec7n khu00f4ng u0111u00e2u du1eabn u0111u1ebfn cu00e1i chu1ebft cu1ee7a Trung su0129 hu00ecnh su1ef1 Phan Su01a1n Lu00ea vu00e0 nu1eef quu00e1i Dung Hu00e0. Nu1eb1m khu00f3 ru1ea5m ru1ee9t mu1ed9t hu1ed3i, Nu0103m Cam lu1ea1i ngu1ed3i du1eady, tiu1ebfp tu1ee5c nu00f3i chuyu1ec7n vu1edbi cu00e1i bu00f3ng, ru1ed3i Nu0103m Cam chu1ee3t u0111u1ee9ng phu1eaft du1eady, teo hai tay u0111u1ea5m vu00f4 ngu1ef1c mu00ecnh: u201cCuu1ed9c su1ed1ng cu00f2n cu00f3 u00fd nghu0129a gu00ec khi nu1ed7i u0111u1edbn u0111au, su00e1m hu1ed1i cu1ee9 hu00e0nh hu1ea1 tao tu1eebng giu1edd, tu1eebng phu00fat. Tu1ed9i u00e1c vu00e0 tru1eebng phu1ea1t, u0111u00e3 gieo thu00ec phu1ea3i gu1eb7t. Nu0103m Cam thu01b0u1eddng xuyu00ean hou1ea3ng lu1ecdan tu00e2m lu00fd nhu01b0 vu1eady, vui u0111u00f3, ru1ed3i buu1ed3n u0111u00f3, u0111ang cu01b0u1eddi nu00f3i bu1ed7ng lu00ean cu01a1n giu1eadn du1eef, khu00f3c lu00f3c, la hu00e9t, chu1eedi bu1edbi. Lu00fac tu0129nh tu00e2m tru1edf lu1ea1i, y suy ngu1eabm vu1ec1 hu00e0nh vi vu00e0 tu1ed9i lu1ed7i cu1ee7a mu00ecnh, u00e2n hu1eadn, tiu1ebfc nuu1ed1i, nhu01b0ng tu1ea5t cu1ea3 u0111u1ec1u u0111u00e3 muu1ed9n mu00e0ng, khu00f4ng cu00f2n u0111u01b0u1ee3c cu01a1 hu1ed9i rứa u0111u1ed5i u0111u01b0u1ee3c gu00ec nu1eefa cu1ea3 bu1edfi Chu1ee7 tu1ecbch nu01b0u1edbc tu1eeb chu1ed1i tha tu1ed9i chu1ebft mang lại y vu00ec tu1ed9i lu1ed7i quu00e1 du00e0y, su1ef1 u0103n nu0103n khu00f4ng cu1ee9u u0111u01b0u1ee3c nu1eefa. Cu00f2n nu1eefa.. Lu00ca Vu0168 u2013 THu1ee6Y SINH u2013 PHu1ea0M TRu01afu1edcNG/PLVN