Nu0103m Cam – u00f4ng tru00f9m du u0111u00e3ng Su00e0i Gu00f2n u0111u1ee9ng tru01b0u1edbc vu00e0nh mu00f3ng ngu1ef1a nhu1eadn u00e1n tu1eed, tru1ea3 giu00e1 cho nhu1eefng tu1ed9i u00e1c mu1ed9t thu1eddi. u0110u00e2y cu0169ng lu00e0 du1ea5u chu1ea5m hu1ebft cho u0111u1ebf chu1ebf tu1ed9i phu1ea1m u0111u01b0u1ee3c coi lu00e0 tu00e0n bu1ea1o nhu1ea5t, du01b0u1edbi su1ef1 lu00e3nh u0111u1ea1o cu1ee7a u00f4ng tru00f9m cu0169ng nu1ed5i danh ma mu00e3nh, lu1ecdc lu00f5i nhu1ea5t chu01b0a tu1eebng ku1ebb nu00e0o su00e1nh u0111u01b0u1ee3c. Vu1ee5 u00e1n Nu0103m Cam vu00e0 u0111u1ed3ng bu1ecdn cu0169ng u0111u01b0u1ee3c coi lu00e0 vu1ee5 u00e1n lu1edbn nhu1ea5t trong lu1ecbch su1eed ngu00e0nh tu01b0 phu00e1p Viu1ec7t Nam.

u0110u1ea1i gia u0111u00ecnh run ru1ea9y tru01b0u1edbc vu00e0nh mu00f3ng ngu1ef1a.

u0110u1ea1i gia u0111u00ecnh run ru1ea9y tru01b0u1edbc vu00e0nh mu00f3ng ngu1ef1a

Hu1ed3 su01a1 chuyu00ean u00e1n Z5-01 vu1ea1ch mu1eb7t Nu0103m Cam vu00e0 u0111u1ed3ng bu1ecdn khu00e9p lu1ea1i chuyu1ec3n VKSND vu00e0 TAND TP. Hu1ed3 Chu00ed Minh u0111u1ecbnh ngu00e0y xu00e9t xu1eed. Thu1ea9m phu00e1n Bu00f9i Hou00e0ng Danh (Phu00f3 Chu00e1nh TAND TP. Hu1ed3 Chu00ed Minh) – u0111u01b0u1ee3c cu1eed lu00e0m thu1ea9m phu00e1n chu1ee7 tu1ecda phiu00ean tu00f2a xu00e9t xu1eed Nu0103m Cam vu00e0 u0111u1ed3ng bu1ecdn. Su1ef1 phu1ee9c tu1ea1p cu1ee7a vu1ee5 u00e1n khiu1ebfn Hou00e0ng Danh chu1eb3ng thu1ec3 nu00e0o du1ee9t bu1ecf cu00f4ng viu1ec7c sau giu1edd hu00e0nh chu00ednh cu1ee7a mu1ed9t thu1ea9m phu00e1n, nhu1eefng tu00ecnh tiu1ebft trong bu1ea3n cu00e1o tru1ea1ng vu00e0 hu00e0ng vu1ea1n trang hu1ed3 su01a1 liu00ean quan u0111u1ebfn cu00e1c vu1ee5 u00e1n gu1ed9p lu1ea1i u0111u1ec3 xu00e9t xu1eed theo anh vu1ec1 tu1eadn nhu00e0, u0111u1ec3 suy nghu0129 vu1ec1 lu1eddi khai cu1ee7a bu1ecb can, cu1ee7a ngu01b0u1eddi bu1ecb hu1ea1i cu00f3 xu00e1c thu1ef1c khu00f4ng, u0111u1ec3 u0111u01b0a ra nhu1eefng cu00e2u hu1ecfi u0111u00fang tru1ecdng tu00e2m u0111u1ed1i vu1edbi cu00e1c u0111u01b0u01a1ng su1ef1 tu1ea1i phiu00ean tu00f2a.

Nhu1eefng tu00ecnh tiu1ebft, diu1ec5n biu1ebfn cu00e1c vu1ee5 u00e1n liu00ean quan u0111u1ebfn Nu0103m Cam lu00e0 u00e1p lu1ef1c ru1ea5t lu1edbn u0111u1ed1i vu1edbi Hou00e0ng Danh. Phu00e2n tu00edch, u0111u00e1nh giu00e1, nhu1eadn xu00e9t u0111u00fang vu1ec1 mu1eb7t phu00e1p lu00fd, chu1ee7 tu1ecda phu1ea3n u00e1nh u0111u1ea7y u0111u1ee7 mu1ecdi khu00eda cu1ea1nh cu1ee7a tu1eebng vu1ee5 u00e1n su1ebd cu00f3 lu1ee3i cho Hu1ed9i u0111u1ed3ng xu00e9t xu1eed (Hu0110XX). Ngu01b0u1ee3c lu1ea1i, viu1ec7c xu00e9t xu1eed vu00e0 du00f9 tuyu00ean mu1ee9c u00e1n nu00e0o trong khuu00f4n khu1ed5 luu1eadt u0111u1ecbnh cu0169ng khu00f4ng tru00e1nh khu1ecfi u00fd kiu1ebfn nu1eb7ng nhu1eb9 khu00e1c nhau. Chu00ednh vu00ec thu1ebf, bu1ea3n u00e1n phu1ea3i thuyu1ebft phu1ee5c bu1eb1ng nhu1eefng lu00fd lu1ebd, lu1eadp luu1eadn hu1ee3p lu00fd u0111u1ec3 chu1ee9ng minh u0111u00fang cu00e1c tu00ecnh, su1ef1 viu1ec7c u0111u1ec3 hu1ed9i u0111u1ed3ng xu00e9t xu1eed u0111u01b0a ra tuyu00ean u00e1n u0111u00fang tu00ecnh, hu1ee3p lu00fd, cu00f4ng bu1eb1ng vu00e0 nghiu00eam minh.

Cuu1ed1i cu00f9ng, cu0169ng u0111u1ebfn ngu00e0y u0111u01b0a vu1ee5 u00e1n Nu0103m Cam vu00e0 u0111u1ed3ng bu1ecdn ra xu00e9t xu1eed cu00f4ng khai tu1ea1i tu00f2a. Ngu00e0y 25/2/2003, thu1eddi tiu1ebft thu00e0nh phu1ed1 nu00f3ng bu1ee9c, du00f9 tru01b0u1edbc u0111u00f3 u0111u00e3 cu00f3 vu00e0i cu01a1n mu01b0a u0111u1ea7u mu00f9a u0111u1ed5 xuu1ed1ng. Kim u0111u1ed3ng hu1ed3 chu1ec9 8h30. Trong phu00f2ng xu1eed u00e1n, u0111u1ea1i gia u0111u00ecnh Nu0103m Cam vu00e0 u0111u1ed3ng bu1ecdn ngu1ed3i tru00ean chiu1ebfc ghu1ebf du00e0i. Vu1ee3 chu1ed3ng Nu0103m Cam vu00e0 cu00e1c con cu1ee7a y u0111u1ebfn tu00f2a u00e1n trong tu00e2m tru1ea1ng su1ee3 hu00e3i. Nu0103m Cam nhu1eadn thu1ea5y tu1ea5t cu1ea3 nhu1eefng ngu01b0u1eddi tu1eebng lu00e0 nu1ea1n nhu00e2n cu1ee7a y u0111u1ec1u u0111u1ebfn du1ef1 phiu00ean tu00f2a xu00e9t xu1eed mu00ecnh. Nhu1eefng hu00e0ng ghu1ebf du00e0i nu1eb7ng nu1ec1, chu1eafc chu1eafn ku00ea suu1ed1t tu1eadn cuu1ed1i phu00f2ng, chu1ec9 chu1eeba lu1ea1i hai lu1ed1i u0111i u1edf giu1eefa. u0110u00f4ng nghu1ecbt cu00e1c sinh viu00ean cu1ee7a tru01b0u1eddng luu1eadt u0111i thu1ef1c tu1eadp vu00e0 nhu00e0 bu00e1o tu00e1c nghiu1ec7p. Phu00f2ng xu1eed u00e1n phu00fat chu1ed1c u0111u00e3 chu1eadt nu00edt ngu01b0u1eddi.

Thu1ea9m phu00e1n Bu00f9i Hou00e0ng Danh tiu1ebfn hu00e0nh cu00e1c thu1ee7 tu1ee5c tru01b0u1edbc phiu00ean tu00f2a. Chu1ee7 Bu00f9i Hu00f2ang Danh hu1ecfi: u201cCu00e1c bu1ecb cu00e1o u0111u00e3 nhu1eadn u0111u01b0u1ee3c bu1ea3n cu00e1o tru1ea1ng chu01b0a?u201d. u201cThu01b0a tu00f2a u0111u00e3 cu00f3 nhu1eadn!u201d, cu00e1c bu1ecb cu00e1o lu1ea7n lu01b0u1ee3t tru1ea3 lu1eddi. u201cu0110u1ec1 nghu1ecb tu1ea5t cu1ea3 u0111u1ee9ng vu00e0o vu1ecb tru00ed cu1ee7a bu1ecb cu00e1o tru01b0u1edbc vu00e0nh mu00f3ng ngu1ef1au201d, chu1ee7 tu1ecda nu00f3i. Hiu1ec7p u201cphu00f2 mu00e3u201d bu1ee7n ru1ee7n tay chu00e2n, Thu1ecd u201cu0111u1ea1i u00fayu201d u0111u1ea7u u00f3c quay cuu1ed3ng, cu00f2n Bu1ea3o u201chou00e0ng tu1eedu201d khu00f4ng cu00f2n chu00fat bu00ecnh tu0129nh nu00e0o nu1eefa du00f9 tru01b0u1edbc u0111u00f3 luu1eadt su1ef1 bu00e0o chu1eefa cu1ee7a u0111u01b0u01a1ng su1ef1 u0111u00e3 bu1ea3o khi tu00f2a chu01b0a tuyu00ean u00e1n, thu00ec du01b0u1edbi mu1eaft cu1ee7a mu1ecdi ngu01b0u1eddi bu1ecb can vu1eabn chu01b0a phu1ea3i lu00e0 ku1ebb phu1ea1m tu1ed9i, cu00f2n phu1ea3i chu1edd phu00e1n quyu1ebft cuu1ed1i cu00f9ng cu1ee7a phu00e1p luu1eadt. Luu1eadt su01b0 khuyu00ean thu00e2n chu1ee7 cu1ee7a mu00ecnh phu1ea3i thu1eadt bu00ecnh tu0129nh trong phiu00ean tu00f2a, u0111u1eebng lu00fang tu00fang khi thu1ea9m phu00e1n hou1eb7c cu00f4ng tu1ed1 viu00ean tra hu1ecfi, bu1edfi vu00ec u0111u00f3 lu00e0 quyu1ec1n cu1ee7a hu1ecd, nu1ebfu ngu01b0u1eddi bu1ecb chu1ea5t vu1ea5n tu1ecf ra lu00fang tu00fang, khu00f4ng tru1ea3 lu1eddi ru00f5 ru00e0ng thu00ec hu1ecd su1ebd vu1eb7n hu1ecfi cho tu1edbi khi su1ef1 viu1ec7c tuyu1ec7t u0111u1ed1i ru00f5 ru00e0ng, minh bu1ea1ch.

Nu0103m Cam nu1eb7ng nhu1ecdc bu01b0u1edbc giu1eefa hai hu00e0ng ghu1ebf tiu1ebfn vu1ec1 phu00eda vu00e0nh mu00f3ng ngu1ef1a, y nghe nhiu1ec1u tiu1ebfng xu00ec xu00e0o trong phu00f2ng. Thu1ea5y Tru00fac u201cmu1eabu hu1eaduu201d khu00f3c quu00e1 nhiu1ec1u, Nu0103m Cam u0111u1ed9ng viu00ean vu1ee3: u201cBu00e0 u0111u1eebng khu00f3c, hu00e3y cu1ed1 gu1eafng cu1ee9ng cu1ecfi u0111u1ec3 con cu00e1i u0111u1ee1 hoang mang, su1ee3 hu00e3i. Mu1ed9t mu00ecnh tu00f4i lu00e0m chu00fang u0111au lu00f2ng lu00e0 u0111u1ee7 ru1ed3iu201d. u0110u1ea1i gia u0111u00ecnh Nu0103m Cam vu00e0 u0111u1ed3ng bu1ecdn u0111u00e3 cu00f3 phu00fat giu00e2y su1ee3 hu00e3i nhu01b0 vu1eady.

Phu1ea3n cung

Thu01b0 ku00fd u0111u1ecdc xong bu1ea3n cu00e1o tru1ea1ng phu00f2ng xu1eed u00e1n xu00f4n xao, u1ed3n u00e0o. Chu1ee7 tu1ecda Bu00f9i Hou00e0ng Danh du00f5ng du1ea1c gu1ecdi: u201cBu1ecb cu00e1o Tru01b0u01a1ng Vu0103n Camu201d. Nu0103m Cam bu01b0u1edbc tu1edbi phu00eda tru01b0u1edbc. u201cBu1ecb cu00e1o cu00f3 biu1ebft mu00ecnh bu1ecb tu1ed9i gu00ec khu00f4ng? Bu1ecb cu00e1o cu00f3 thu00fa nhu1eadn mu00ecnh u0111u00e3 phu1ea1m tu1ed9i hay khu00f4ng?u201d. Nu0103m Cam u1ea5p u00fang: u201cThu01b0a tu00f2a, theo luu1eadt phu00e1p thu00ec tu00f4i thu1eeba nhu1eadn cu00f3 tu1ed5 chu1ee9c u0111u00e1nh bu1ea1c tru00e1i phu00e9p. Nhu01b0ngu2026u201d.

Đang xem: Kết luận điều tra vụ án năm cam và đồng bọn

Xem thêm:

Xem thêm:

Chu1ee7 tu1ecda nghiu00eam giu1ecdng: u201cBu1ecb cu00e1o nghe cho ru00f5, Nhu00e0 nu01b0u1edbc nghiu00eam cu1ea5m cu1edd bu1ea1c du01b0u1edbi mu1ecdi hu00ecnh thu1ee9c, hu00e3y cho tu00f2a biu1ebft bu1ecb cu00e1o cu00f3 cu00f4ng nhu1eadn mu00ecnh phu1ea1m tu1ed9i hay khu00f4ng?u201d. Su1ef1 ranh ma cu1ee7a Nu0103m Cam buu1ed9c chu1ee7 tu1ecda phu1ea3i hu1ecfi nhu01b0 vu1eady u0111u1ec3 chu1ee9ng minh u0111u01b0u1ee3c tu1ed9i tru1ea1ng cu1ee7a Nu0103m Cam tu1ea1i phiu00ean tu00f2a tru01b0u1edbc khi tuyu00ean u00e1n. Lu1ea7n lu01b0u1ee3t cu00e1c chiu00eau tru00f2, tu1ed9i phu1ea1m cu1ee7a Nu0103m Cam u0111u01b0u1ee3c Hu0110XX thu1ea9m vu1ea5n cu00f4ng khai u0111u1ec3 lu00e0m ru00f5 tu00ecnh tiu1ebft liu00ean quan u0111u1ebfn vu1ee5 u00e1n tu1ea1i tu00f2a.

Tu00f2a thu1ea9m vu1ea5n bu1ecb cu00e1o Nguyu1ec5n Tuu1ea5n Hu1ea3i (tu1ee9c Hu1ea3i u201cbu00e1nh): u201cBu1ecb cu00e1o cu00f3 thu1eeba nhu1eadn lu00e0 mu00ecnh cu00f9ng Vu0169 Hou00e0ng Dung (tu1ee9c Dung Hu00e0) tu1ed5 chu1ee9c tu1ea1t axu00edt Lu00ea Ngu1ecdc Lu00e2m (tu1ee9c Lu00e2m u201cchu00edn ngu00f3nu201d) theo lu1ec7nh cu1ee7a Tru01b0u01a1ng Vu0103n Cam hay khu00f4ng?u201d. Hu1ea3i u201cbu00e1nhu201d u0111u00e1p: u201cThu01b0a tu00f2a, cu00f3!u201d. Mu1eb7t Nu0103m Cam nhu0103n nhu00f3, nu1eb7ng nu1ec1 thu1edf du00e0i. Hu1ea3i bu00e1nh chu1eadm ru00e3i khai tiu1ebfp: u201cThu01b0a tu00f2a, bu1ecb cu00e1o u0111u00e3 nhu1eadn thu1ee9c u0111u01b0u1ee3c hu00e0nh vi sai phu1ea1m cu1ee7a mu00ecnh, bu1ea3n thu00e2n u0111u00e3 thu00e0nh khu1ea9n khai bu00e1o. Ku00ednh mong tu00f2a xem xu00e9t, giu1ea3m nhu1eb9 tu1ed9iu201d.

Chu1ee7 tu1ecda Bu00f9i Hou00e0ng Danh nhu00ecn Nu0103m Cam: u201cBu1ecb cu00e1o Tru01b0u01a1ng Vu0103n Cam hu00e3y cho tu00f2a biu1ebft lu1eddi nhu1eadn tu1ed9i cu1ee7a Nguyu1ec5n Tuu1ea5n Hu1ea3i cu00f3 u0111u00fang khu00f4ng!u201d. Nu0103m Cam thu1ea5t thu1ea7n: u201cThu01b0a tu00f2a tu00f4i khu00f4ngu2026u201d, Nu0103m Cam nu1eb7ng nu1ec1 khu00f4ng nu00f3i u0111u01b0u1ee3c lu1eddi nu00e0o nu1eefa. Theo lu1eddi khai ban u0111u1ea7u cu1ee7a Hu1ea3i u201cbu00e1nhu201d tu1ea1i cu01a1 quan u0111iu1ec1u tra, nay tu1ea1i tu00f2a cu00f9ng nhu1eefng bu1ecb cu00e1o khu00e1c cho thu1ea5y cu00f3 u0111u1ee7 cu01a1 su1edf u0111u1ec3 tu00f2a buu1ed9c tu1ed9i hu00e0nh vi Nu0103m Cam lu00e0 ku1ebb chu1ee7 mu01b0u trong cu00e1c vu1ee5 u00e1n chu1ee9c tu1ea1t axit Lu00e2m u201cchu00edn ngu00f3nu201d u0111u1ec3 tru1ea3 thu00f9 cu00e1 nhu00e2n. Hu00e0ng lou1ea1t cu00e1c vu1ee5 u0111u00e1nh bu1ea1c, u0111u01b0a hu1ed1i lu1ed9, cu00e1c vu1ee5 thanh tou00e1n tru1ea3 thu00f9 vu00e0 triu1ec7t tiu00eau u0111u1ed1i thu1ee7 cu1ee7a Nu0103m Cam u0111u01b0u1ee3c khai nhu1eadn ru00f5 ru00e0ng.

Nu00e9t mu1eb7t cu00e1c bu1ecb cu00e1o u0111u1ec1u nhu0103n nhu00f3 vu00ec Hu0110XX nhu01b0 u0111u00e3 tu01b0u1eddng tu1eadn hu1ebft mu1ecdi vu1ee5 viu1ec7c, biu1ebft ru00f5 hu00e0nh vi phu1ea1m tu1ed9i cu1ee7a tu1eebng ngu01b0u1eddi. Phu00f2ng xu1eed u00e1n u1ed3n u00e0o, phu1eabn nu1ed9 nhu1eb1m vu00e0o Nu0103m Cam vu00e0 nhu1eefng bu1ecb cu00e1o tu1eebng lu00e0 cu00e1n bu1ed9 quyu1ec1n lu1ef1c nhu01b0ngu0111u00e3 bu1ecb tha hu00f3a. Cu00e1c lu1eddi khai cu1ee7a nhu1eefng bu1ecb cu00e1o nu00e0y khu00f4ng cu00f3 gu00ec mu1edbi mu1ebb so vu1edbi nhu1eefng lu1eddi khai tru01b0u1edbc u0111u00f3.

Nu0103m Cam vu1eabn mu1ed9t mu1ef1c chu1ec9 thu1eeba nhu1eadn tu1ed5 chu1ee9c u0111u00e1nh bu1ea1c chu1ee9 nhu1ea5t quyu1ebft khu00f4ng khai nhu1eadn y lu00e0 ku1ebb chu1ee7 mu01b0u giu1ebft hu1ea1i Phan Lu00ea Su01a1n, Hu1ed3 Phu01b0u1edbc Hu01b0ng vu00e0 Dung Hu00e0. Y phu1ea3n biu1ec7n u0111u00fang nhu01b0 nhu1eadn u0111u1ecbnh cu1ee7a nhiu1ec1u ngu01b0u1eddi: u201cThu01b0a tu00f2a! Theo ku1ebft luu1eadn u0111iu1ec1u tra vu00e0 cu00e1o tru1ea1ng sau u0111u00f3 u0111u1ec1u xu00e1c u0111u1ecbnh Bu1ea3y Viu1ec7t lu00e0 ku1ebb chu1ee7 mu01b0u giu1ebft ngu01b0u1eddi, tu1eeb viu1ec7c u0111u01b0a hung khu00ed u0111u1ebfn lu00f4i ku00e9o u0111u1ed3ng bu1ecdn u0111u00e1nh nhau vu00e0 u0111u00e2m chu1ebft Phan Lu00ea Su01a1n, Hu1ed3 Phu01b0u1edbc Hu01b0ng. Cu00f2n tu00f2a cho tu00f4i chu1ee7 mu01b0u giu1ebft Dung Hu00e0, tu00f4i thu1ea5y khu00f4ng u0111u00fang, bu1edfi vu00ec tu00f4i khu00f4ng cu00f3 giao Hu1ea3i u0111i giu1ebft Dung Hu00e0. Tu00f4i chu1ec9 nu00f3i chuyu1ec7n vu1edbi Hu1ea3i qua u0111iu1ec7n thou1ea1i ru1eb1ng u0111i u0111u00e0m phu00e1n vu1edbi Dung, chu1ee9 cu00f3 bu1ea3o Hu1ea3i phu1ea3i giu1ebft Dung u0111u00e2u. Hu1ea3i cu00f3 mu00e2u thuu1eabn vu1edbi Dung nu00ean tu1ef1 lu00e0m viu1ec7c nu00e0y chu1ee9 tu00f4i chu1eb3ng liu00ean quan gu00ecu201d.

Hu1ea3i u201cbu00e1nhu201d bu00e1c bu1ecf: u201cThu01b0a tu00f2a, hai ku1ebb u0111u1ee9ng ra tu1ed5 chu1ee9c cho u0111u00e0n em du00f9ng mu00e3 tu1ea5u chu00e9m anh Phan Lu00ea Su01a1n u0111u1ebfn chu1ebft lu00e0 Thu1ecd u201cu0111u1ea1i u00fayu201d (con Bu1ea3y Xi, chu00e1u ruu1ed9t Nu0103m Cam) vu00e0 Tru01b0u01a1ng Hiu1ec1n Bu1ea3o (con trai Nu0103m Cam)u201d. u201cLu00fac u0111u00f3 Nu0103m Cam u0111ang u1edf u0111u00e2u!u201d, Hu0110XX hu1ecfi. u201c Thu01b0a tu00f2a! Nu0103m Cam u0111ang u1edf Hu00e0 Nu1ed9i u0111u1ec3 bu00e0n vu1edbi giu1edbi giang hu1ed3 phu00eda Bu1eafc viu1ec7c thu00e0nh lu1eadp u0111u01b0u1eddng du00e2y cu00e1 u0111u1ed9 bu00f3ng u0111u00e1 xuyu00ean quu1ed1c giau201d, Hu1ea3i khai ru00e0nh ru1ecdt. u201cBu1ecb cu00e1o cho tu00f2a biu1ebft cu00f3 phu1ea3i chu00ednh bu1ecb cu00e1o Tru01b0u01a1ng Vu0103n Cam u0111u00e3 bu00e0n vu1edbi bu1ecb cu00e1o viu1ec7c bu1eafn chu1ebft Dung Hu00e0u201d, Hu0110XX hu1ecfi. Hu1ea3i u201cbu00e1nhu201d vu1ea1ch tu1ed9i Nu0103m Cam: u201cThu01b0a tu00f2a, chu00ednh Nu0103m Cam u0111u00e3 chu1ec9 u0111u1ea1o cho tu00f4i vu00e0 u0111u00e3 chi tiu1ec1n cho tu00f4i u0111u01b0a Hu01b0ng u201cphi nhonu201d vu00e0 Tru01b0u1eddng u201cxou0103nu201d u0111i tru1ed1n sau khi bu1eafn chu1ebft Dung Hu00e0u201d.

Riu00eang vu1ee5 giu1ebft chu1ebft Trung su0129 Phan Lu00ea Su01a1n vu00e0 Hu1ed3 Phu01b0u1edbc Hu01b0ng, u0111u1ed1i tu01b0u1ee3ng Bu00f9i Anh Viu1ec7t (tu1ee9c Bu1ea3y Viu1ec7)t u0111u00e3 cu00f3 u0111u01a1n gu1eedi Ban Chuyu00ean u00e1n xin khai hu1ebft su1ef1 thu1eadt. Lu1eddi khai cho thu1ea5y, Thu01b0u1ee3ng tu00e1 Du01b0u01a1ng Minh Ngu1ecdc vu00e0 Thu01b0u1ee3ng tu00e1 Nguyu1ec5n Mu1ea1nh Trung u0111u00e3 bu1eadt u0111u00e8n xanh u0111u1ec3 bu1ecdn tu1ed9i phu1ea1m thu00f4ng cung, khai bu00e1o Bu1ea3y Viu1ec7t lu00e0 hung thu1ee7 theo u201cu0111u1ea1o diu1ec5nu201d cu1ee7a Tru01b0u01a1ng Vu0103n Cam. Theo u0111u00e1nh giu00e1 cu1ee7a cu01a1 quan chu1ee9c nu0103ng, khi u0111u00e3 cu00f3 tu1ed9i phu1ea1m u0111u1ea7u thu00fa, hu01b0u1edbng u0111iu1ec1u tra su1ebd tu1eadp trung lu00e0m ru00f5 hu00e0nh vi giu1ebft ngu01b0u1eddi cu1ee7a tu00ean nu00e0y. Nu0103m Cam su1ebd chu1edd u0111u1ebfn khi ku1ebft luu1eadn u0111iu1ec1u tra vu1ec1 vu1ee5 u00e1n u0111u01b0u1ee3c hou00e0n thu00e0nh, chuyu1ec3n sang Viu1ec7n kiu1ec3m su00e1t vu00e0 u0111u01b0a ra tu00f2a xu00e9t xu1eed, thu00ec ku1ebb u0111u1ea7u thu00fa su1ebd phu1ea3n cung. Do vu1eady, vu1ee5 u00e1n hou1eb7c ru01a1i vu00e0o bu1ebf tu1eafc, phu1ea3i hou00e0n tru1ea3 hu1ed3 su01a1 cho cu01a1 quan u0111iu1ec1u tra, hou1eb7c su1ebd diu1ec5n tiu1ebfn theo hu01b0u1edbng cu00f3 lu1ee3i cho chu00fang, trong khi thu1ee7 phu1ea1m chu00ednh vu1eabn ung dung ngou00e0i vu00f2ng lao lu00fd.

Giu1edbi giang hu1ed3 Su00e0i thu00e0nh u0111u00e3 ru1ed9 lu00ean u201canh Nu0103m u0111u00e3 chu1ec9 u0111u1ea1o u0111u00e0n em thu1ebf mu1ea1ng cho su00e1t thu1ee7u201d. Khu00f4ng hiu1ec3u vu00ec sao thu00f4ng tin nu00e0y khu00f4ng u0111u01b0u1ee3c Phu00f2ng Cu1ea3nh su00e1t Hu00ecnh su1ef1 u0111iu1ec1u tra xem xu00e9t. Thu00eam nu1eefa, tu00e0i liu1ec7u u0111iu1ec1u tra ban u0111u1ea7u vu00e0 nhu1eefng bu1eb1ng chu1ee9ng thu thu1eadp u0111u01b0u1ee3c cho thu1ea5y u0111u00e2y lu00e0 vu1ee5 cu1ed1 tu00ecnh su00e1t hu1ea1i Trung su0129 Phan Lu00ea Su01a1n, u0111u01b0u1ee3c su1eafp xu1ebfp bu1edfi bu00e0n tay Nu0103m Cam. Nhu01b0ng quu00e1 tru00ecnh u0111iu1ec1u tra lu1ea1i cho ru1eb1ng u0111u00e2y lu00e0 mu1ed9t vu1ee5 va chu1ea1m, xu00f4 xu00e1t ngou00e0i quu00e1n nhu1eadu du1eabn tu1edbi u00e1n mu1ea1ng. Liu00ean quan u0111u1ebfn vu1ee5 u00e1n vu00e0 nhu1eadn hu1ed1i lu1ed9 cu00e1c nu0103m 1995-2001, cu00e1c u00f4ng Lu00ea Thanh u0110u1ea1o, Nguyu1ec5n Thu1eadp Nhu1ea5t, Phu1ea1m Su0129 Chiu1ebfn, Tru1ea7n Mai Hu1ea1nh, Bu00f9i Quu1ed1c Huy, Vu00f5 Quang Thu1eafng, Hou00e0ng Linh lu00e0 nhu1eefng nhu00e0 bu00e1o, phu00f3ng viu00ean u0111u01b0u1ee3c nhu1eafc u0111u1ebfn vu1edbi cu00e1c tu1ed9i danh u201cNhu1eadn hu1ed1i lu1ed9u201d vu00e0 u201cThiu1ebfu tinh thu1ea7n tru00e1ch nhiu1ec7m gu00e2y hu1eadu quu1ea3 nghiu00eam tru1ecdngu201d.

Thu1eddi chiu1ebfn, trong cu00e1c tru1eadn u0111u00e1nh vu1edbi quu00e2n thu00f9, chuyu1ec7n thu01b0u01a1ng vong khu00f4ng khu00f3 tru00e1nh khu1ecfi. Nhu01b0ng u0111u00f3 lu00e0 tru1eadn chiu1ebfn, cu00f2n u0111u00e2y lu00e0 vu1ea5n u0111u1ec1 tiu1ec1n bu1ea1c cu1ee7a tu1ed9i phu1ea1m, nhu1eefng ngu01b0u1eddi lu1ebd ra khu00f4ng u0111u01b0u1ee3c phu1ea1m phu00e1p nhu01b0ng lu1ea1i phu1ea3i ra tu00f2a u0111u1ee9ng tru01b0u1edbc vu00e0nh mu00f3ng ngu1ef1a u0111u1ec3 nghe Hu0110XX luu1eadn tu1ed9i, hay lu00e0 cu01a1 hu1ed9i u0111u1ec3 soi ru1ecdi lu1ea1i tru1ecdng tru00e1ch cu1ee7a mu00ecnh, u0111u1ec3 thu1ea5y u0111u01b0u1ee3c mu00ecnh u0111ang lu00e0m gu00ec, u1edf u0111u00e2u, vu00e0 nu00ean du1eebng u1edf mu1ee9c u0111u1ed9 nu00e0o. Chu1ee7 tu1ecda Bu00f9i Hou00e0ng Danh ru1ea5t u0111au lu00f2ng khi nhu1eafc u0111u1ebfn tu00ean cu00e1c bu1ecb cu00e1o lu00e0 cu00e1n bu1ed9 cu1ed1t cu00e1n, anh hu00f9ng lu1ef1c lu01b0u1ee3ng vu0169 trang. Nhu01b0ng mu1ed9t tu00ean du thu1ee7 du thu1ef1c, khu00f4ng ra gu00ec nhu01b0 Nu0103m Cam chu1ec9 cu00f3 thu1ec3 u0111u00e1nh gu1ee5c mu1ed9t mu1ed9t su1ed1 ngu01b0u1eddi cu00f3 quyu1ec1n hu00e0nh thu1ef1c thi luu1eadt phu00e1p do mu1ea5t cu1ea3nh giu00e1c chu1ee9 khu00f4ng thu1ec3 lu0169ng u0111u1ecdan an ninh tru1eadt tu1ef1 xu00e3 hu1ed9i lu00e0m u1ea3nh hu01b0u1edfng xu1ea5u u0111u1ebfn anh ninh quu1ed1c gia.

(Cu00f2n nu1eefa)

Lu00ca Vu0168 u2013 THu1ee6Y SINH u2013 PHu1ea0M TRu01afu1edcNG/PLVN

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *