Ủy viên trung ương khóa 13

Trong số 200 Ủy viên tw Đảng khóa XIII vừa trúng cử bao gồm 19 ủy viên nữ, đạt 9,5%. Vào 19 bạn nữ ủy viên trung ương Đảng bao gồm 18 ủy viên xác nhận và 1 ủy viên dự khuyết.

Bạn đang xem: Ủy viên trung ương khóa 13


*
những đại biểu quăng quật phiếu thai Ban chấp hành tw Đảng khóa XIII

Chiều về tối muộn ngày 30/1, Đại hội XIII của Đảng đã ra mắt danh sách cử Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XIII bao gồm 180 ủy viên thừa nhận và đôi mươi ủy viên dự khuyết. Trong số có 19 ủy viên phái nữ có 18 cô bé ủy viên đồng ý và 01 ủy viên dự khuyết.

3 thanh nữ ủy viên lần đầu tham gia Ban chấp hành trung ương Đảng (từ trái sang: Thống đốc bank Nhà nước việt nam Nguyễn Thị Hồng; quản trị Hội LHPN vn Hà Thị Nga; Phó túng bấn thư thường trực Thành ủy thủ đô hà nội Nguyễn Thị Tuyến.

Danh sách bạn nữ ủy viên Ban chấp hành tw Đảng khóa XIII

18 nữ giới ủy viên chủ yếu thức

1. Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ chính trị, túng thư tw Đảng, trưởng ban Dân vận Trung ương.

2. Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Anh - Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, Uỷ viên Uỷ ban thường xuyên vụ Quốc hội, nhà nhiệm Uỷ ban về các vấn đề thôn hội của Quốc hội

3. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, bí thư tỉnh giấc uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Ninh Bình.

4. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, túng thiếu thư tỉnh giấc uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV thức giấc Thái Nguyên

5. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, Phó chủ nhiệm thường trực Uỷ ban chất vấn Trung ương

6. Đồng chí Hoàng Thị Thuý Lan - Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, túng thiếu thư thức giấc uỷ, quản trị HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Vĩnh Phúc.

Xem thêm: Thùy Anh Đập Cánh Giữa Không Trung, Đập Cánh Giữa Không Trung: Dv Thùy Anh

7. Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, túng bấn thư thức giấc uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh giấc Lai Châu

8. Đồng chí Lê Thị Nga - Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, công ty nhiệm Uỷ ban bốn pháp của Quốc hội.

9. Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, túng thư tỉnh giấc uỷ lạng Sơn

10. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, Phó trưởng phòng ban Tổ chức Trung ương, Phó trưởng phòng ban thường trực Ban công tác đại biểu trực thuộc Uỷ ban hay vụ Quốc hội

11. Đồng chí Lê Thị Thuỷ - Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, túng thiếu thư thức giấc uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV thức giấc Hà Nam.

12. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương, sản phẩm công nghệ trưởng cỗ Nội vụ

13. Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, túng thư thức giấc uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh An Giang

14. Đồng chí Đào Hồng Lan - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành trung ương Đảng, túng thiếu thư tỉnh uỷ Bắc Ninh.

15. Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành tw Đảng, túng thư tỉnh giấc uỷ, quản trị HĐND tỉnh Quảng Ngãi.

16. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng – Thống đốc bank Nhà nước Việt Nam

17. Đồng chí Hà Thị Nga – quản trị Hội LHPN Việt Nam

18. Đồng chí Nguyễn Thị con đường – Phó túng bấn thư trực thuộc Thành ủy Hà Nội

01 thiếu phụ ủy viên dự khuyết

19. Đồng chí Tôn Ngọc Hạnh - Ủy viên Ban hay vụ thức giấc ủy, túng bấn thư Thành ủy Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.