Dịp cận Tết, phí đổi tiền lẻ lên đến 30% Gần Tết, dịch vụ đổi tiền lẻ diễn ra khá sôi động, từ dịch vụ đổi tiền trên mạng đến đổi tiền trực tiếp, với mức phí cao chót vót lên tới 30%" /> Dịp cận Tết, phí đổi tiền lẻ lên đến 30% Gần Tết, dịch vụ đổi tiền lẻ diễn ra khá sôi động, từ dịch vụ đổi tiền trên mạng đến đổi tiền trực tiếp, với mức phí cao chót vót lên tới 30%" />

Tin Đồn Đổi Tiền

Dù Ngân hàng Nhà nước tiếp tục "siết" câu hỏi đổi tiền new, tuy nhiên những thanh toán đổi chi phí new bên trên mạng cùng cạnh các cổng ca tòng vẫn rất nhộn nhịp vào số đông ngày cuối năm.


Bạn đang xem: Tin đồn đổi tiền

*
Dịp cận Tết, chi phí đổi tiền lẻ lên đến 30%" />