CẬP NHẬT SỐ CA NHIỄM COVID

Cập nhật: Ngày 7 tháng 3 năm 2022 Theo Lệnh của Viên Chức Y Tế phân tử Santa Clara, cơ sở bảo đảm y tế của khách hàng BẮT BUỘC PHẢI mang đến QUÝ VỊ XÉT NGHIỆM COVID-19. Hãy hiểu nguyên văn Lệnh sinh sống đây.​Trước tình trạng các trường hòa hợp nhiễm tăng vọt cấp tốc vì phát triển thành thể Omicron, Viên Chức Y Tế hạt Santa Clara đã ban hành lệnh y tế bắt đầu yêu cầu các nhân viên đang thao tác trong một số môi trường thiên nhiên cụ thể có nhiều rủi ro lây nhiễm phải update tình trạng tiêm đề phòng COVID-19 (ví dụ: sẽ tiêm ngừa không thiếu thốn và sẽ tiêm liều hỗ trợ ngừa COVID-19 nếu như đã hội tụ đủ điều kiện). Lệnh của Viên Chức Y Tế phân tử Santa Clara Được update Và tu bổ Về việc Yêu mong Nhân Viên trong những Môi Trường có nhiều Rủi Ro Lây Nhiễm hơn Phải cập nhật Tình Trạng Tiêm dự phòng Covid-19 - Ngày 7 tháng 3 năm 2022


Tất cả các dữ liệu thống kê lại về COVID-19 của Quận hạt đã đưa sang sử dụng bản Thăm Dò Ước Đoán dân số Cộng Đồng Hoa Kỳ vào 5 năm của cục Kiểm Kê dân sinh Hoa Kỳ. Mọi ước đoán dân số này cho thấy thêm số liệu đúng chuẩn hơn về dân sinh và các thống kê dân sinh trong Quận hạt của chúng ta dựa bên trên dữ liệu điều tra dân số sơ bộ của năm 2020. Trước đây, các dữ liệu thống kê lại của họ đã sử dụng Bảng Dự Đoán dân sinh Quận Hạt của bộ Tài Chánh đái Bang dựa vào Sắc Tộc/Chủng Tộc cùng Độ Tuổi.

Bạn đang xem: Cập Nhật Số Ca Nhiễm Covid

Các update trên bảng thống kê, bao hàm cả thông tin về tiêm ngừa vẫn được tạm dừng để tập hợp dữ liệu với tè bang California; một khi sự việc này được giải quyết, công ty chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật theo định kỳ trình sẽ định. Các quận hạt đang xuất hiện những giao động tạm thời trong số liệu tiêm ngừa nhận được từ đái Bang California vị quá trình kết hợp dữ kiện trong khối hệ thống số liệu tiêm phòng ngừa của đái Bang. Quận Hạt hi vọng sẽ giải quyết và xử lý được quá trình phối hợp dữ kiện cùng những xấp xỉ về tiêm phòng ngừa này vào vào giữa tháng Tư 2022.

Xem thêm: Tại Sao Cần Ngủ Ít Có Giảm Cân Không Và Sự Thật Bất Ngờ Ít Ai Biết


**Dữ liệu về các trường hợp tử vong đang được update vào mỗi đồ vật Sáu

Các thống kê lại về COVID-19 khác rất có thể tìm thấy tại tài liệu và báo cáo về COVID-19.

Số liệu tử vong trợ thì thời hoàn toàn có thể chưa được thống kê vì những trường thích hợp tử vong đang rất được điều tra.

 

Các thông tin Mới quan tiền Trọng

Lệnh Của Viên Chức Y Tế hạt Santa Clara Được cập nhật Và sang sửa Về bài toán Yêu mong Nhân Viên trong số Môi Trường có rất nhiều Rủi Ro Lây Nhiễm rộng Phải update Tình Trạng Tiêm đề phòng COVID-19Ban hành ngày 7 mon 3 năm 2022

Hủy quăng quật Lệnh Y Tế ban hành Ngày 2 tháng 8, 2021 yêu Cầu toàn bộ Mọi bạn Phải sở hữu Khăn đậy Mặt bên trong NhàBan hành ngày 28 tháng hai năm 2022

Lệnh Yêu cầu Cơ Sở quan tâm Y Tế hỗ trợ Xét NghiệmBan hành ngày 31 tháng một năm 2022