TÓM TẮT TIỂU SỬ BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG NGUYỄN THANH NGHỊ

itlab.com.vn - Tân bộ trưởng liên nghành Bộ xuất bản Nguyễn Thanh Nghị từng đảm nhiệm những vị trí như sản phẩm trưởng bộ Xây dựng, Phó túng thư thức giấc ủy rồi túng bấn thư tỉnh ủy Kiên Giang.


Sáng 8/4, Quốc hội khóa XIV đã phê chuẩn chỉnh việc chỉ định ông Nguyễn Thanh Nghị duy trì chức bộ trưởng liên nghành Bộ Xây dựng.

Trước đó, Quốc hội sẽ phê chuẩn chỉnh việc miễn nhiệm bộ trưởng Bộ Xây dựng đối với ông Phạm Hồng Hà.

Báo điện tử itlab.com.vn trân trọng giới thiệu Tiểu sử tóm tắt của bộ trưởng bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị:


*

- Nam/Nữ: Nam

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Phường 9, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

- chuyên môn được đào tạo:

+ giáo dục đào tạo phổ thông: 12/12

+ chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ sư Xây dựng

+ học hàm, học tập vị: tiến sĩ Khoa học tập kỹ thuật xây dựng

+ Lý luận chủ yếu trị: thời thượng lý luận bao gồm trị - Hành chính

+ ngoại ngữ: tiếng Anh

- Khen thưởng: bởi khen của bộ trưởng cỗ Xây dựng (2010); chiến sĩ thi đua Ngành desgin (2007-2009); bằng khen của Ban thường xuyên vụ tỉnh ủy Kiên Giang (2020); bằng khen của ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang (2016, 2017, 2018, 2019); chiến sĩ thi đua cấp các đại lý (2018, 2019)

- Kỷ luật: Không

- Ủy viên dự khuyết tw Đảng khóa XI

- Ủy viên trung ương Đảng khóa XII, XIII

- Đại biểu Quốc hội khóa XIV

- bộ trưởng Bộ Xây dựng

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

6/1999 - 01/2007:Giảng viên tại cỗ môn kỹ thuật - Khoa học ứng dụng - ngôi trường Đại học bản vẽ xây dựng TP hồ nước Chí Minh; học tập Thạc sỹ tại Trường Đại học George Washington - Hoa Kỳ; giáo viên tại bộ môn nghệ thuật - Khoa học ứng dụng - trường Đại học phong cách xây dựng TP hồ Chí Minh; Học ts tại trường Đại học tập George Washington - Hoa Kỳ; giảng viên tại Khoa phát hành - ngôi trường Đại học kiến trúc TP hồ Chí Minh;

01/2007 - 12/2008: Trưởng Ban làm chủ đào sinh sản Sau đh và quan lại hệ quốc tế - trường Đại học phong cách thiết kế TP hồ Chí Minh;

12/2008 - 11/2011: Phó Hiệu trưởng, Trưởng phòng cai quản đào tạo thành Sau đại học và quan liêu hệ thế giới - trường Đại học kiến trúc TP hồ nước Chí Minh; Phó túng thư Đảng ủy ngôi trường Đại học phong cách thiết kế TP hồ nước Chí Minh; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng cỗ Khối cơ sở cỗ xây dựng;

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần đồ vật XI của Đảng tháng 01/2011, được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành trung ương Đảng;

11/2011 - 02/2014:Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành tw Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng, máy trưởng cỗ Xây dựng;

02/2014 - 10/2015: Ủy viên dự khuyết trung ương Đảng, Phó túng thiếu thư thức giấc ủy, Phó chủ tịch UBND thức giấc Kiên Giang;

10/2015 - 01/2016: Ủy viên dự khuyết trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy Kiên Giang;

01/2016 - 10/2020: bí thư thức giấc ủy Kiên Giang; trưởng phi hành đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Kiên Giang; túng thư Đảng ủy quân sự chiến lược tỉnh Kiên Giang; Đảng ủy viên Đảng ủy Quân khu vực 9;

Tại Đại hội đại biểu nước ta lần vật dụng XII của Đảng mon 01/2016, được thai làm Ủy viên tw Đảng;

Từ 10/2020 cho nay: Ủy viên trung ương Đảng; Ủy viên Ban cán sự Đảng; thiết bị Trưởng bộ Xây dựng. Trên Đại hội đại biểu vn lần thứ XIII của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành trung ương Đảng;