Tiêu chuẩn gia đình văn hóa

Tổng quan hệ thống chính trị tin tức - Sự kiện Thu hút đầu tư chi tiêu Văn bản pháp quy phổ cập tuyên truyềnXD nông xóm mớiThư viện Danh bạ cơ quan tính năng
địa chỉ địa lý
Chức năng, Nhiệm vụ, Quyền hạn
lịch sử vẻ vang hình thành
Định hướng phát triển
Thành tựu, Tiềm năng

Uû ban nh©n d©n

*
X· Xu©n HƯNG

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

*
§éc lËp- tù đọng do- H¹nh phóc.

Bạn đang xem: Tiêu chuẩn gia đình văn hóa

Số: /HD- ubnd Xuân Hưng, ngày 05 tháng 10năm 2020.

HƯỚNG DẪN

Bình xét danh hiệu gia đình văn hóa, công dân vẻ bên ngoài mẫu,

gia đình kiểu mẫu mã năm 2020.

Căn cứ vào Nghị định 122/2018/NĐ-CP, ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng chính phủ nước nhà về bài toán quy định xét tặng kèm danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”.

UBND xã hướng dẫn cụ thể cách chấm điểm công nhân danh hiệu gia đình văn hóa, công dân hình dạng mẫu, gia đình kiểu mẫu mã năm 2020 rõ ràng như sau.

I. VỀ BÌNH XÉT GIA ĐÌNH VĂN HÓA NĂM 2020.

1. Điều kiện công nhận:

- Đạt các tiêu chuẩn chỉnh quy định tại Nghị định 122 do chính phủ phát hành quy định trên Chương II tiêu chuẩn, các bước xét tặng ngay danh hiệu gia đình văn hóa.

- căn cứ vào danh sách những thôn, làng văn hóa đã nộp đăng ký với ủy ban nhân dân xã về thiết kế “Gia đình văn hóa” theo quy định.

2. Tiêu chuẩn chỉnh của danh hiệu gia đình văn hóa

2.1. Gương mẫu chấp hành chủ trương, cơ chế của Đảng; pháp luật của phòng nước; tích cực tham gia các phongtrào thi đua của địa phương nơi cư trú, bao gồm các tiêu chí sau:

a) những thành viên trong mái ấm gia đình chấp hành các quy định của pháp luật; không trở nên xử lý kỷ công cụ tại nơi làm việc và học tập;

b) Chấp hành mùi hương ước, quy mong của cộng đồng nơi cư trú;

c) Treo Quốc kỳ trong những ngày lễ, sự kiện chủ yếu trị của quốc gia theo quy định;

d) gồm tham gia 1 trong các vận động văn hóa hoặc nghệ thuật ở vị trí cư trú; liên tục luyện bè bạn dục, thể thao;

đ) tiến hành nếp sống thanh nhã trong bài toán cưới, việc tang và liên hoan tiệc tùng theo quy định;

e) Tham gia bảo đảm an toàn di tích lịch sử dân tộc - văn hóa, danh lam chiến thắng cảnh, cảnh quan thiên nhiên của địa phương;

g) triển khai các điều khoản về dọn dẹp vệ sinh môi trường, đổ rác và chất thải đúng giờ, đúng địa điểm quy định;

h) Tham gia rất đầy đủ các trào lưu từ thiện, nhân đạo, thường ơn đáp nghĩa, khuyến học tập khuyến tài; sinh hoạt cộng đồng ở nơi cư trú;

i) ko vi phạm những quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh;

k) Không vi phạm luật quy định phòng, kháng cháy nổ;

l) không vi bất hợp pháp luật về đơn nhất tự, bình an giao thông như: lấn chiếm lòng đường, hè phố, tham gia giao thông không đúng quy định.

2.2. mái ấm gia đình hòathuận, hạnh Hưngc, tiến bộ; tương trợ hỗ trợ mọi fan trong cộng đồng, gồm các tiêu chí sau:

a) Ông, bà, cha, chị em và những thành viên trong gia đình được quan tâm, siêng sóc, phụng dưỡng;

b) hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, bình đẳng, hòa thuận, thủy chung;

c) triển khai tốt chế độ dân số; thực hiện bình đẳng giới;

d) những thành viên trong mái ấm gia đình tham gia bảo hiểm y tế với được chăm sóc sức khỏe;

đ) các thành viên trong mái ấm gia đình có nếp sinh sống lành mạnh, văn minh, xử sự có văn hóa trong gia đình, xã hội và thôn hội;

e) Tương trợ, hỗ trợ mọi tín đồ trong cộng đồng khi khó khăn khăn, hoán vị nạn.

2.3. Tổ chức lao động, sản xuất, kinh doanh, công tác, tiếp thu kiến thức đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả, tất cả các tiêu chí sau:

a) gớm tế gia đình ổn định và cải cách và phát triển từ nguồn thu nhập bao gồm đáng;

b) Tham gia những chương trình, kế hoạch cải cách và phát triển kinh tế, văn hóa truyền thống - làng mạc hội bởi vì địa phương tổ chức;

c) fan trong lứa tuổi lao động tích cực làm việc và có thu nhập thiết yếu đáng;

d) trẻ em trong độ tuổi tới trường được đến trường;

đ) sử dụng nước sạch;

e) Có công trình phụhợp vệ sinh;

g) Có phương tiện đi lại nghe, quan sát và liên tục được tiếp cận thông tin kinh tế, văn hóa - xã hội.

3. Các trường hợp không xét tặng ngay danh hiệu gia đình văn hóa.

Thành viên trong mái ấm gia đình vi phạm một trong những trường sau:

3.1. Bị tầm nã cứu nhiệm vụ hình sự hoặc bị áp dụng những biện pháp giải pháp xử lý hành chủ yếu theo cơ chế của luật xử lý phạm luật hành chính.

3.2. Không xong nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ nộp thuế.

3.3. Bị xử phạt vi phạm hành thiết yếu trong nghành nghề xây dựng; phòng cháy, trị cháy và bảo đảm an toàn môi trường.

3.4.

Xem thêm: Thanh Ngân Lần Đầu Trải Lòng Về Danh Hiệu Nsnd Ở Tuổi 47, Tiểu Sử Nghệ Sĩ Thanh Ngân

bao gồm tảo hôn hoặc hôn nhân cận huyết thống.

3.5. tất cả bạo lực mái ấm gia đình bị xử phạt hành chính.

3.6. Mắc những tệ nạn thôn hội, ma túy, mại dâm, trộm cắp, tổ chức triển khai đánh bội nghĩa hoặc tiến công bạc.

3.7. tham gia tụ tập đông người gây mất an toàn trật tự, bình an xã hội.

4. Hồ sơ ý kiến đề nghị gồm có.

1. Mẫu đăng ký xây dựng danh hiệu mái ấm gia đình văn hóa năm 2020

2. Biên phiên bản họp bình xét khu cư dân kèm theo danh sách những gia đình được đề nghị công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” (có trên 50% số hộ thâm nhập và có trên 1/2 số hộ biểu quyết độc nhất vô nhị trí đề nghị). (Mẫu số 07).

II. BÌNH XÉT CÔNG DÂN KIỂU MẪU, GIA ĐÌNH KIỂU MẪU.

1. Về tiêu chuẩn

1.1. Danh hiệu Công dân kiểu mẫu

- Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, mặt đường lối, cơ chế của Đảng, pháp luật của nhà nước; các nội quy, hiện tượng của cơ quan nơi công tác làm việc và địa phương chỗ cư trú.

- yêu Tổ quốc, yêu thương quê hương, sống có lý tưởng phương pháp mạng; có lối sống văn hóa truyền thống lành mạnh, văn minh, trung thực, nhân nghĩa, đoàn kết; năng động, sáng tạo, tất cả tri thức; thực hiện tốt các chuẩn chỉnh mực đạo đức nghề nghiệp công vụ, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; có tinh thần hợp tác quốc tế.

- Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; bao gồm ý thức tập thể, có tinh thần tự nguyện vì công dụng chung; gồm ý chí vươn lên trong học tập, công tác, sản xuất, kinh doanh và làm cho giàu chủ yếu đáng.

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ quan, đơn vị xếp loại xong xuôi xuất sắc đẹp nhiệm vụ.

1.2. Danh hiệu mái ấm gia đình kiểu mẫu

- Đã được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hoá”.

- gồm 70% trở lên thành viên gia đình thuộc đối tượng tại Điểm a Khoản 2 Điều 1 cơ chế này đạt danh hiệu “Công dân dạng hình mẫu”.

Lưu ý: Danh sách Công dân, gia đình kiểu mẫu đề nghị các Đ/c Trưởng thôn với Ban công tác mặt trận thôn chắt lọc trong danh sách hộ gia đình đạt gia đình văn hóa xuất sắc được biểu dương khen thưởng và đã đạt danh hiệu kiểu chủng loại hàng năm, đảm bảo an toàn đạt tỷ lệ 3 % mái ấm gia đình và 5% công dân theo chỉ tiêu đã đăng ký ;

* Hoµn thiÖn hå s¬ ®Ò nghÞ c«ng nhËn c¸c danh hiÖu kiÓu mÉu n¨m 2020

C¸c ®¬n vÞ th«n hoµn thiÖn hå s¬ ®Ò nghÞ c«ng nhËn c¸c danh hiÖu kiÓu mÉu bao gåm:

- B¶n ®¨ng ký kết c«ng d©n kiÓu mÉu, gia ®×nh kiÓu mÉu n¨m 2020;

- B¸o c¸o thµnh tÝch cña c¸ nh©n, hé gia ®×nh;

- Biªn b¶n häp b×nh xÐt cña th«n vµ danh s¸ch c«ng d©n, hé gia ®×nh kiÓu mÉu.

IV.THỜI GIAN

Nhận được gợi ý này đề nghị các Ông (bà) BT đưa ra bộ, Trưởng thôn, Trưởng LVH tổ chức họp thực thi đến những hộ dân về công tác bình xét GĐVH năm 2020 theo đúng tiến trình của trả lời này.

Các bạn hữu công chức phụ trách ở thôn như thế nào thì về dự và lãnh đạo công tác bình xét. Chịu trách nhiệm về tác dụng bình xét của thôn kia trước chủ tịch UBND xã.

Trên đấy là hướng dẫn công tác làm việc bình xét người công nhân danh hiệu mái ấm gia đình văn hóa, công dân mẫu mã mẫu, mái ấm gia đình kiểu mẫu mã năm 2020. Đề nghị những Các bè bạn công chức phụ trách ở những thôn, những Ông (bà) BT bỏ ra bộ,Trưởng ban công tác MT, Trưởng thôn, Trưởng LVH tráng lệ và trang nghiêm thực hiện gợi ý trên./.