Thủy Điện Lớn Nhất Việt Nam

itlab.com.vn thống kê những nhà trang bị thủy điện đã đi vào vận hành, hòa lưới điện quốc gia. Sau đó là Top 10 nhà máy sản xuất thủy điện lớn nhất Việt Nam.

1. Xí nghiệp thủy điện Sơn La (2.400 MW)

*

- công ty đầu tư: tập đoàn Điện lực Việt Nam

- Địa điểm công trình: Sông Đà; thôn Ít Ong, thị trấn Mường La, tỉnh đánh La.

Bạn đang xem: Thủy điện lớn nhất việt nam

- Các thông số kỹ thuật kỹ thuật chính: nấc nước dâng bình thường: 215m. Nút nước chết: 175m. Môi trường hồ chứa: 9,26 tỉ m3. Số tổ máy: 6 tổ thiết bị (400 MW/tổ máy). Tổng công suất lắp đặt: 2.400 MW. Sản lượng điện trung bình năm 9,4 tỉ kWh.

2. Nhà máy sản xuất thủy điện độc lập (1.920 MW)

*

Nhà đồ vật thủy điện Hòa Bình

- nhà đầu tư: tập đoàn lớn Điện lực Việt Nam

- Địa điểm công trình: Sông Đà; TP Hòa Bình, thức giấc Hòa Bình.

- Các thông số kỹ thuật chính: mức nước dưng bình thường: 117m. Nút nước chết: 80m. địa điểm hồ chứa: 9,45 tỉ m3. Số tổ máy: 8 tổ lắp thêm (240 MW/tổ máy). Tổng hiệu suất lắp đặt 1.920 MW. Sản lượng năng lượng điện trung bình năm: 8,16 tỉ kWh.

Khi nhà máy thủy điện chủ quyền mở rộng hoàn thành, tổng công suất của cả hai công ty máy tự do và hòa bình mở rộng lớn sẽ thổi lên 2.400 MW (1.920 MW + 480 MW).

3. Nhà máy sản xuất thủy điện Lai Châu (1.200 MW)

*

Nhà trang bị thủy điện Lai Châu

- công ty đầu tư: tập đoàn Điện lực Việt Nam

- Địa điểm công trình: Sông Đà; làng Nậm Hàng, huyện Mường Tè, thức giấc Lai Châu.

- Các thông số kỹ thuật chính: nấc nước dâng bình thường: 295m. Nấc nước chết: 265m. Bề mặt hồ đựng 1,215 tỉ m3. Số tổ máy: 3 tổ sản phẩm công nghệ (400 MW/tổ máy). Tổng hiệu suất lắp để 1.200 MW. Sản lượng điện trung bình năm 4,67 tỉ kWh.

4. Xí nghiệp sản xuất thủy điện Ialy (720 MW)

*

Nhà sản phẩm công nghệ thủy điện Ialy

- công ty đầu tư: tập đoàn Điện lực Việt Nam

- Địa điểm công trình: Sông Pô Kô phụ giữ sông Sêsan; thôn Ialy, huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) và huyện Sa Thầy (tỉnh Kon Tum).

- Các thông số kỹ thuật kỹ thuật chính: nút nước dâng bình thường: 515m. Mức nước chết: 490m. địa điểm hồ chứa: 1,037 tỉ m3. Số tổ máy: 4 tổ lắp thêm (180 MW/tổ máy). Tổng hiệu suất lắp đặt 720 MW. Sản lượng năng lượng điện trung bình năm 3,68 tỉ kWh.

- nhà máy sản xuất thủy điện Ialy mở rộng: tập đoàn lớn Điện lực việt nam đã có quyết định chi tiêu dự án nhà máy sản xuất thủy điện Ialy mở rộng, công suất 360 MW (2 tổ máy x 180 MW). Địa điểm công trình tại làng Ya Tăng, thị trấn Sa Thầy, thức giấc Kon Tum cùng xã Ia Mơ Nông, la Kreng, thị trấn Ialy, thị xã Chư Păh, tỉnh Gia Lai. Dự án công trình dự kiến khai công trong quý 2/2021; phát năng lượng điện 2 tổ máy trong năm 2024.

Khi nhà máy thủy năng lượng điện Yali mở rộng dứt (dự loài kiến năm 2024) tổng hiệu suất của cả hai nhà máy Ialy cùng Ialy không ngừng mở rộng sẽ nâng lên 1.080 MW (720 MW + 360 MW).

5. Nhà máy thủy điện Huội Quảng (520 MW)

*

Nhà thứ thủy năng lượng điện Huội Quảng

- nhà đầu tư: tập đoàn lớn Điện lực Việt Nam.

- Địa điểm công trình: Sông Đà; xã Khoen On, huyện Than Uyên, tỉnh giấc Lai Châu; xóm Chiềng Lao, thị xã Mường La, tỉnh tô La.

Xem thêm:

- Các thông số kỹ thuật kỹ thuật chính: mức nước dâng bình thường: 370m. Nút nước chết: 368m. Dung tích hồ chứa: 184,2 triệu m3. Số tổ máy: 2 tổ thiết bị (260 MW/tổ máy). Tổng công suất lắp đặt: 520 MW. Sản lượng năng lượng điện trung bình năm: 1,90 tỉ kWh.

6. Xí nghiệp thủy điệnTrị An (400 MW)

*

Nhà đồ vật thủy năng lượng điện Trị An

- nhà đầu tư: tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- Địa điểm công trình: Sông Đồng Nai; thôn Trị An, thị xã Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

- Các thông số kỹ thuật chính: nút nước dâng bình thường: 62m. Nút nước chết: 50m. Thể tích hồ chứa: 2,76 tỉ m3. Số tổ máy: 4 tổ lắp thêm (100 MW/tổ máy). Tổng hiệu suất lắp đặt: 400 MW. Sản lượng năng lượng điện trung bình năm: 1,76 tỉ kWh.

- xí nghiệp thủy năng lượng điện Trị An mở rộng: tập đoàn lớn điện lực nước ta đang triển tiến hành khởi công tác chuẩn chỉnh bị đầu tư dự án nhà máy thủy năng lượng điện Trị An mở rộng, năng suất 200 MW (2 tổ máy x 100 MW). Địa điểm công trình xây dựng tại thôn Hiếu Liêm, thị trấn Vĩnh Cửu, thức giấc Đồng Nai. Công trình xây dựng dự kiến tiến hành khởi công năm 2022, hoàn thành vào năm 2025.

Khi xí nghiệp thủy điện Trị An mở rộng kết thúc (dự loài kiến năm 2025) tổng hiệu suất của cả hai xí nghiệp sản xuất Trị An cùng Trị An mở rộng sẽ nâng lên 600 MW (400 MW + 200 MW).

7. Nhà máy thủy điện Sê San 4 (360 MW)

*

Nhà thiết bị thủy năng lượng điện Sê San 4

- nhà đầu tư: tập đoàn Điện lực Việt Nam

- Địa điểm công trình: Sông Sê San; làng mạc Mơ Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum; xã Ia O, huyện Ia Grai, thức giấc Gia Lai.

- Các thông số kỹ thuật chính: mức nước dâng bình thường: 215m. Nấc nước chết: 210m. Thể tích hồ chứa: 893,3 triệu m3. Số tổ máy: 3 tổ trang bị (120 MW/tổ máy). Tổng công suất lắp đặt: 360 MW. Sản lượng điện trung bình năm: 1,4 tỉ kWh.

8. Xí nghiệp sản xuất thủy năng lượng điện Tuyên quang quẻ (342 MW)

*

Nhà thứ thủy năng lượng điện Tuyên Quang

- công ty đầu tư: tập đoàn Điện lực Việt Nam

- Địa điểm công trình: Sông Gâm; thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, thức giấc Tuyên Quang

- Các thông số kỹ thuật chính: Số tổ máy: 3 tổ lắp thêm (114 MW/tổ máy). Tổng công suất lắp đặt: 342 MW. Sản lượng điện trung bình năm: 1,295 tỉ kWh.

9. Xí nghiệp sản xuất thủy năng lượng điện Đồng Nai 4 (340 MW)

*

Nhà máy thủy năng lượng điện Đồng Nai 4

- công ty đầu tư: tập đoàn Điện lực Việt Nam

- Địa điểm công trình: Sông Đồng Nai; thị trấn Quảng Khê, thị trấn Đăk GLong, thức giấc Đăk Nông; buôn bản Lộc Bảo, thị xã Bảo Lâm, tỉnh giấc Lâm Đồng

- Các thông số kỹ thuật chính: mức nước dưng bình thường: 476m. Nấc nước chết: 474m. Môi trường hồ chứa: 337 triệu m3. Số tổ máy: 2 tổ đồ vật (170 MW/tổ máy). Tổng hiệu suất lắp đặt: 340 MW. Sản lượng năng lượng điện trung bình năm: 1,109 tỉ kWh.

10. Nhà máy thủy điện bạn dạng Vẽ (320 MW)

*

Nhà đồ vật thủy điện bạn dạng Vẽ

- Chủ đầu tư: tập đoàn lớn Điện lực Việt Nam

- Địa điểm công trình: Sông Nậm Nơn; Xã im Na, thị xã Tương Dương, thức giấc Nghệ An.

- Các thông số kỹ thuật kỹ thuật chính: nút nước dưng bình thường: 200m. Mức nước chết: 155m. địa điểm hồ chứa:1,834 tỉ m3. Số tổ máy: 2 tổ trang bị (160 MW/tổ máy). Tổng năng suất lắp đặt: 320 MW. Sản lượng năng lượng điện trung bình năm: 1,084,2 tỉ kWh.