THỦ TỤC XIN THÔI HỌC ĐẠI HỌC

Đơn ý kiến đề nghị thôi học với rút làm hồ sơ được viết theo mẫu chuẩn chỉnh và được gởi tới bgh nhà trường tương tự như Phòng cai quản đào sinh sản nơi sinh viên sẽ theo học. Trong đơn, sinh viên bắt buộc nêu rõ thông tin cá nhân như bọn họ tên, mã số sinh viên, tên lớp, khoa và hệ đào tạo. Tiếp theo, trình bày nguyện vọng ước ao thôi học cùng rút lại hồ sơ sinh viên gốc đang rất được lưu trữ tại Phòng làm chủ đào tạo ra của ngôi trường kèm theo lý do xin thôi học.

Bạn đang xem: Thủ tục xin thôi học đại học

1. Mẫu đơn kiến nghị thôi học và rút hồ sơ số 1

*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- tự do- Hạnh phúc

ĐƠN XIN THÔI HỌC và rút làm hồ sơ sinh viên

Kính gửi:

– bgh Trường Đại học tập ………….

– phòng Công tác học sinh sinh viên

– cơ quan chức năng.

Tôi tên là:. … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mã số sinh viên :. . . . . . . . . . .

Ngày sinh :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hộ khẩu thường xuyên trú :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

……… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hiện đang học lớp:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Khóa : . . . . . . . . …………………………

Hệ Đào sinh sản :……………………………………….Ngành :…………………………….

Nay tôi làm đối chọi này gửi đến ban giám hiệu và những phòng ban chức năng chất nhận được tôi được thôi học với rút hồ sơ sinh viên tại Trường Đại học CNTT&TT tính từ lúc Học kỳ . . . . Năm học ………………..

Lý vì chưng thôi học:……………………………………………………………………………………………………….

Rất mong mỏi được sự chấp thuận của quý thầy cô.

…………., ngày. . . . . . . tháng. . . . . năm. . . .

Ý loài kiến của phụ huynh

(ký với ghi rõ bọn họ tên)

Người làm đơn

(ký cùng ghi rõ họ tên)

Xác nhấn của tổ chức chính quyền địa phươngXác nhận giáo viên nhà nhiệm
2. Chủng loại đơn kiến nghị thôi học với rút làm hồ sơ số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THÔI HỌC VÀ RÚT HỒ SƠ

Kính gửi

– BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC………………..

– PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Tôi tên:…………………………………………………….. Ngày sinh:……………………………………

Hiện là sinh viên lớp:…………………………………… Mã số sinh viên:……………………………

Ngành học:……………………………………………….. Khoa:………………………………………….

Hệ đào tạo:……………………………………………………………………………………………………

Nay tôi làm đối chọi này đề nghị ban giám hiệu và Quý phòng lưu ý và đồng ý cho tôi được thôi học và rút hồ sơ Sinh viên đang lưu trữ tại Phòng cai quản đào tạo.

Lý do:………………………………………………………………………………………………………….

Xem thêm: Rắn Lục Xanh Có Độc Không - Hai Bé Bị Rắn Lục Cắn Phải Nhập Viện

………………………………………………………………………………………………………………….

Hồ sơ liên quan đính kèm (nếu có):

– ………………………………………………………………………………………………………………..

– ………………………………………………………………………………………………………………..

Trong khi chờ đợi sự chấp thuận ở trong phòng trường, tôi xin chân tình cám ơn.

………., ngày…..tháng…..năm………….
Ý KIẾN CỦA PHÒNGQUẢN LÝ ĐÀO TẠOKÍNH ĐƠN

…………………………………………………………………………………………………………

PHIẾU HẸN CẤP QUYẾT ĐỊNH THÔI HỌC & RÚT HỒ SƠ

Tôi tên……………………………………………………… Ngày sinh:………………………………

Hiện là sinh viên lớp:…………………………………… Mã số sinh viên:………………………………

Ngành học:………………………………………………… Khoa:……………………………………………..

Hệ đào tạo:…………………………………………………………………………………………………………

Ngày hẹn:……………………………..BỘ PHẬN TIẾP SINH VIÊN……………………………………..

3. Mẫu mã đơn ý kiến đề nghị thôi học cùng rút làm hồ sơ số 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – thoải mái – Hạnh phúc———————————

ĐƠN XIN THÔI HỌC VÀ RÚT HỒ SƠ

Kính gửi:

– ban giám hiệu trường ………………………

– phòng Đào tạo;

– Ban nhà nhiệm khoa …………………….

Tên em là: …………………………………………… Giới tính: ………………………………………

Ngày nhập học: ……………../…………./……………..

Số tiền sẽ đóng :

– học phí : ……………………..(Bằng chữ: ………………………………………………………….)

– Lệ phí : ……………………….(Bằng chữ: ………………………………………………………….)

(Có các biên lai kèm theo)

Hiện vẫn học : Khóa …………… Lớp……………. Ngành …………………..Khóa……………

Hệ huấn luyện và đào tạo ………………………..tại Trường………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

Nay em làm đối chọi này kính gửi Ban Giám hiệu, chống Đào tạo, Ban công ty nhiệm Khoa………………………………… cho phép em được thôi học cùng rút hồ sơ.

Em xin cam kết các thông tin trên là đúng sự thật. Giả dụ sai em xin trọn vẹn chịu trách nhiệm.

Em xin thực tình cảm ơn./.

……………., ngày…….tháng……năm……..
Ý KIẾN CỦA PHỤ HUYNH(Ký và ghi rõ chúng ta tên)NGƯỜI LÀM ĐƠN(Ký với ghi rõ tên)
Ý KIẾN CỦA KHOA(Ký và ghi rõ bọn họ tên)PHÒNG ĐÀO TẠO(Ký với ghi rõ bọn họ tên)

Lưu ý: mẫu này vận dụng cho sinh viên new nhập học.

Mời độc giả cùng đọc thêm tại mục giáo dục huấn luyện và giảng dạy trong mục biểu chủng loại nhé.