THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ VIỆT NAM

Quốc hội khoá XV quyết định cơ cấu tổ chức của cơ quan chính phủ nhiệm kỳ bắt đầu giữ bình ổn như khoá XIV với 18 bộ và 4 phòng ban ngang bộ. 27 thành viên gồm Thủ tướng, 4 Phó Thủ tướng, 18 bộ trưởng và 4 thủ trưởng phòng ban ngang bộ.
Thủ tướng cơ quan chính phủ Phạm Minh Chính. Ảnh quốc hội

Sau khi được Quốc hội tin tưởng bầu duy trì chức Thủ tướng chính phủ nước nhà (ngày 26.7), trong ngày làm việc sau cuối của Kỳ họp thứ nhất sáng ni (28.7), Thủ tướng Phạm Minh chính trình danh sách nhân sự ví dụ để Quốc hội phê chuẩn việc chỉ định 4 Phó Thủ tướng, 18 bộ trưởng liên nghành và 4 thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

Bạn đang xem: Thành viên chính phủ việt nam

Quốc hội trao đổi tại đoàn về câu chữ này. Chiều nay, Ủy ban thường vụ Quốc hội report kết quả bàn thảo tại Đoàn; Thủ tướng chủ yếu phủ báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội trước khi Quốc hội phê chuẩn chỉnh việc chỉ định Phó Thủ tướng, bộ trưởng và thành viên khác của chính phủ bằng hiệ tượng bỏ phiếu kín. Hiệu quả kiểm phiếu vẫn được ra mắt ngay sau đó.

4 nhân sự được reviews giữ chức Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026:

1. Ông Phạm rạng đông – Uỷ viên Bộ bao gồm trị khoá XIII, Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2016-2021.

2. Ông Lê Minh Khái – túng thư tw Đảng khoá XIII, Phó Thủ tướng mạo nhiệm kỳ 2016-2021.

3. Ông Vũ Đức Đam – Ủy viên trung ương Đảng khoá XIII, Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2016-2021.

4. Ông Lê Văn Thành - Ủy viên tw Đảng khoá XIII, Phó Thủ tướng mạo nhiệm kỳ 2016-2021.

18 bạn được đề cử vào vị trí bộ trưởng:

1. Ông Phan Văn Giang – Ủy viên Bộ thiết yếu trị, bộ trưởng liên nghành Bộ Quốc chống nhiệm kỳ 2016-2021

2. Ông sơn Lâm - Ủy viên Bộ thiết yếu trị, bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2016-2021.

3. Ông Bùi Thanh đánh - Ủy viên tw Đảng, bộ trưởng Bộ nước ngoài giao nhiệm kỳ 2016-2021.

4. Bà Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên trung ương Đảng, bộ trưởng liên nghành Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2016-2021.

5. Ông Lê Thành Long - Ủy viên tw Đảng, bộ trưởng Bộ tứ pháp nhiệm kỳ 2016-2021.

6. Ông Nguyễn Chí Dũng - Ủy viên trung ương Đảng, bộ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu bốn nhiệm kỳ 2016-2021.

7. Ông hồ Đức Phớc - Ủy viên tw Đảng, bộ trưởng Bộ Tài chủ yếu nhiệm kỳ 2016-2021.

8. Ông Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên trung ương Đảng, bộ trưởng liên nghành Bộ công thương nghiệp nhiệm kỳ 2016-2021.

Xem thêm: 曾華倩 Tăng Hoa Thiên Và Trần Đình Oai, Nhất Đỏ Nhì Đen, Tăng Hoa Thiên

9. Ông Lê Minh Hoan - Ủy viên trung ương Đảng, bộ trưởng Bộ nông nghiệp & trồng trọt và cách tân và phát triển nông thôn nhiệm kỳ 2016-2021.

10. Ông Nguyễn Văn Thể - Ủy viên tw Đảng, bộ trưởng liên nghành Bộ trưởng cỗ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2016-2021

11. Ông Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên trung ương Đảng, bộ trưởng liên nghành Bộ phát hành nhiệm kỳ 2016-2021.

12. Ông nai lưng Hồng Hà - Ủy viên trung ương Đảng, bộ trưởng liên nghành Bộ tài nguyên và môi trường nhiệm kỳ 2016-2021.

13. Ông Nguyễn to gan lớn mật Hùng – Ủy viên trung ương Đảng, bộ trưởng Bộ thông tin và truyền thông media nhiệm kỳ 2016-2021.

14. Ông Đào Ngọc Dung - Ủy viên trung ương Đảng, bộ trưởng Bộ Lao hễ - yêu thương binh cùng Xã hội nhiệm kỳ 2016-2021.

15. Ông Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên tw Đảng, bộ trưởng Bộ Văn hóa, thể dục thể thao và phượt nhiệm kỳ 2016-2021.

16. Ông Huỳnh Thành Đạt - Ủy viên tw Đảng, bộ trưởng Bộ kỹ thuật và technology nhiệm kỳ 2016-2021.

17. Ông Nguyễn Kim tô - Ủy viên tw Đảng, bộ trưởng liên nghành Bộ giáo dục đào tạo và Đào chế tạo nhiệm kỳ 2016-2021.

18. Ông Nguyễn Thanh Long - Ủy viên trung ương Đảng, bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021.

4 thủ trưởng ban ngành ngang bộ:

1. Ông Hầu A Lềnh - Ủy viên trung ương Đảng, bộ trưởng, chủ nhiệm Ủy ban dân tộc nhiệm kỳ 2016-2021.

2. Bà Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên tw Đảng, Thống đốc ngân hàng Nhà nước nước ta nhiệm kỳ 2016-2021.

3. Ông Đoàn Hồng Phong – Ủy viên tw Đảng, Tổng Thanh tra cơ quan chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.

4. Ông nai lưng Văn sơn - Ủy viên tw Đảng, cỗ trưởng, nhà nhiệm Văn phòng chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.