CA KHÚC "ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI" CỦA TRỊNH CÔNG SƠN

Sống vào cuộc sống. Cần bao gồm một tnóng lòng Để làm gì em biết không? Để gió (...) cuốn nắn (...) đi Để gió (...) cuốn (...) đi Gió cuốn đi cho mây qua giòng sông Ngày vừa lên tốt tối xuống không bến bờ Ôi trái tyên ổn vẫn cất cánh theo thời gian Làm dòng trơn đi rao lời dối gian Những lúc giờ chiều. Cần gồm một giờ cười cợt Để bùi ngùi theo lá bay Rồi nước (...) cuốn (...) trôi Rồi nước (...) cuốn nắn (...) trôi Hãy nghiêng đời xuống. Nhìn suốt một mối tình Chỉ lặng nhìn không nói năng Để buốt (...) trái (...) tyên Để buốt (...) trái (...) tim Trong trái tlặng con chyên ổn nhức nằm im Ngủ lâu dài hơn mang theo vệt thương sâu Một mau chóng mai chyên cất cánh đi triền miên Và giờ hót rã trong trời gió lên Hãy yêu ngày cho tới. Dù quá mệt nhọc kiếp bạn Còn cuộc đời ta cứ đọng vui Dù vắng vẻ (...) trơn (...) ai Dù vắng vẻ (...) trơn (...) ai

Bạn đang xem: Ca khúc "để gió cuốn đi" của trịnh công sơn


Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Kết Quả Tốt Nghiệp Thpt 2016, Kết Quả Thi Tốt Nghiệp Thpt 2016


Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.