Nỗi nhớ mùa đông phú quang

bên cạnh đó ai đi ngang cửa, gió mùa đông bắc se lòng Chút lá thu đá quý đã rụng Chiều nay cũng quăng quật ta đi. ở nghe xôn xao giờ đồng hồ đời nhưng ngỡ ai kia nói cười đột nhiên nhớ cánh buồm xưa ấy giờ đây cũng quăng quật ta đi. Làm sao về được ngày đông Dòng sông đôi bờ cát trắng xóa Làm sao về được ngày đông Để nghe chuông chiều xa vắng tanh Thôi đành ru lòng bản thân vậy Vờ như ngày đông đã về làm thế nào về được ngày đông Dòng sông song bờ bờ cát trắng xóa Làm sao về được mùa đông mùa thu cây mong đã gãy Thôi đành ru lòng mình vậy Vờ như mùa đông đã về

Bạn đang xem: Nỗi nhớ mùa đông phú quang


Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Tàu Ngầm - Nguyên Lý Hoạt Động Của

Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.