Như Trên Tiếng Anh Là Gì

Nâng cao vốn từ vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú itlab.com.vn.Học những trường đoản cú bạn phải tiếp xúc một biện pháp đầy niềm tin.


Bạn đang xem: Như trên tiếng anh là gì

*

an animal that has been specially trained lớn help someone, for example a guide dog (= a dog trained khổng lồ help a blind person move sầu around safely)

Về bài toán này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy đúp chuột Các ứng dụng kiếm tìm tìm Dữ liệu cấp giấy phép

Xem thêm: Cảnh Sắc Thần Tiên Ở Rừng Hoa Bất Tử Ở Đà Lạt Trên Toàn Quốc

Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn itlab.com.vn English itlab.com.vn University Press Quản lý Sự đồng ý Sở nhớ và Riêng tứ Corpus Các điều khoản thực hiện
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語