Xe máy nhâp lậu từ campuchia

*

Bạn đang xem: Xe máy nhâp lậu từ campuchia

*

ban hành Quyết định 08/2022/QĐ-TTg thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho tất cả những người lao động trong thời hạn 2022

Xem thêm: Top 3 Phần Mềm Phát Âm Tiếng Anh Hay Nhất Hiện Nay, Bỏ Túi Ngay 5 Phần Mềm Phát Âm Tiếng Anh Hay Nhất

home Thư viện luật pháp Luật sư toàn quốc phương tiện sư hỗ trợ tư vấn Cùng bàn luận Vướng mắc pháp luật Thành viên Tra cứu pháp luật Tra cứu vớt biểu mẫu
x xin chào mừng chúng ta đến với Dân Luật. Để viết bài xích Tư vấn, Hỏi phép tắc Sư, kết nối với luật sư và các bạn bè, … Bạn phấn kích ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN.
*

1. Điều kiện marketing nhập khẩu ô tô

Căn cứ Nghị định 116/2017/NĐ-CP về quy định điều kiện sản xuất, đính ráp, nhập khẩu và marketing dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô

Điều 31. Điều khoản đưa tiếp

...

2. Đối cùng với điều kiện marketing nhập khẩu ô tô

a) vận động kinh doanh nhập khẩu xe hơi được tiến hành theo nguyên lý hiện hành đến hết ngày 31 mon 12 năm 2017;

b)Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, doanh nghiệpchỉ được phépnhập khẩu ô tô sau thời điểm được cấp chứng từ phép kinh doanh nhập khẩu xe hơi theo phương pháp tại Nghị định này;

c) Không phụ thuộc vào vào những quy định nêu trên điểm a khoản 2 Điều này, các doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ điều kiện theo qui định tại Nghị định này cùng được bộ Công Thương cấp giấy phép marketing nhập khẩu ô tô trước ngày 31 mon 12 năm 2017 được quyền nhập vào ô tô tính từ lúc ngày Giấy phép sale nhập khẩu ô tô có hiệu lực.

Chúng ta xem giấy tờ thủ tục cấp phép nhập vào tại Điều 16 Nghị định này

2. Về giấy tờ thủ tục hải quan

Chúng ta coi tạiHồ sơ hải quan triển khai theo biện pháp tại Điều 24 chế độ Hải quan lại 2014, Điều 16 Thông bốn số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi bởi vì Khoản 5 Điều 1 Thông tứ 38/2019/TT-BTC)

3. Dường như xin nhờ cất hộ thêm:

https://itlab.com.vn.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Thong-tu-03-2018-TT-BGTVT-kiem-tra-chat-luong-an-toan-ky-thuat-doi-voi-o-to-nhap-khau-373289.aspx

4. Về thuế suất

Việt nam giới vàVương quốc Cam-pu-chia vẫn tham giaHiệp định thương mại dịch vụ Hàng hóa ASEAN, do đó thuế suất sẽ vận dụng theo biểu thuế tạiNghị định 156/2017/NĐ-CP về Biểu thuế nhập vào ưu đãi đặc biệt của vn để thực hiện Hiệp định thương mại dịch vụ Hàng hóa ASEAN tiến trình 2018-2022

Chúng ta có thể tra cứu tại Phụ lục để khẳng định thuế suất của sản phẩm ô tô

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng mã HS của sản phẩm & hàng hóa để tra theo liên kết sau:

https://khoinghiep.itlab.com.vn.vn/tra-cuu-ma-hs.html?keyword=%C3%B4%20t%C3%B4