Kèm theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT về việc tuyển sinh đại học chính quy là chi tiết lịch tuyển sinh Bộ GD-ĐT yêu cầu toàn hệ thống phải thực hiện. Trong đó, có 15 mốc thời gian thí sinh cần đặc biệt lưu ý.

Đang xem: Lịch xét tuyển đại học 2020

*
Tư vấn tuyển sinh cho thí sinh tại Trường đại học Công nghệ giao thông vận tải (Hà Nội)

Bộ GD-ĐT đã gửi tới các trường cao đẳng tuyển sinh ngành giáo dục mầm non, các đại học, học viện, các trường đại học, các trường sĩ quan có đào tạo trình độ đại học (gọi chung là trường), các sở GD-ĐT (bao gồm cả Sở Giáo dục – Khoa học – Công nghệ Bạc Liêu) một số nội dung trong tuyển sinh đại học và tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2020.

Kèm theo hướng dẫn này là lịch chi tiết về tuyển sinh các sở GD-ĐT, các trường đại học trong toàn hệ thống GD-ĐT phải thực hiện, kể cả các trường khối công an và quân đội.

Báo Thanh Niêngiới thiệu 15 mốc thời gian các thí sinh cần đặc biệt quan tâm để đảm bảo quyền lợi được xét tuyển đại học của mình. Cụ thể:

1. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh; nhập thông tin đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển đợt 1 của thí sinh vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD-ĐT: khoảng từ 15 – 30.6.

2. Thí sinh gửi hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển về sở GD-ĐT trước 20.7.

3. Các trường tổ chức xét tuyển thẳng thí sinh theo quy định, cập nhật danh sách trúng tuyển vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD-ĐT và gửi kết quả xét tuyển thẳng cho các sở GD-ĐT để thông báo cho thí sinh: trước 17 giờ ngày 20.8.

4. Thí sinh trúng tuyển thẳng gửi hồ sơ và xác nhận nhập học tại các trường đại học trước ngày 5.9.

5. Bộ GD-ĐT công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khối ngành đào tạo giáo viên, khối ngành sức khỏe: dự kiến trước ngày 7.9.

6. Các trường điều chỉnh, công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD-ĐT và trang thông tin điện tử của trường: dự kiến trước ngày 8.9.

7. Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển theo phương thức trực tuyến: dự kiến từ ngày 9.9 đến 17 giờ ngày 16.9.

8.

Xem thêm: Học Giỏi Toán Lớp 6 Theo Phương Pháp Học Giỏi Lớp 6 Học Tốt Chương Trình Mới

Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển bằng phiếu đăng ký xét tuyển: dự kiến từ ngày 9.9 đến 17 giờ ngày 18.9.

9. Thí sinh kiểm tra kết quả điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển và đề nghị điều chỉnh sai sót nếu có (chỉ áp dụng đối với thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển bằng phiếu): dự kiến trước 17 giờ ngày 20.9.

10. Thực hiện quy trình xét tuyển đợt 1 theo quy chế tuyển sinh: dự kiến từ 24.9 đến 17 giờ ngày 26.9.

11. Các trường công bố kết quả trúng tuyển đợt 1: dự kiến trước 17 giờ ngày 27.9.

12.

Xem thêm:

Thí sinh xác nhận nhập học đợt 1: dự kiến trước 17 giờ ngày 3.10 (tính theo dấu bưu điện).

13. Các trường cập nhật thông tin thí sinh xác nhận nhập học vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD-ĐT: dự kiến trước 17 giờ ngày 7.10.

14. Các trường xét tuyển bổ sung (các trường chủ động công bố lịch tuyển sinh bổ sung trước 15 ngày so với ngày xét tuyển): dự kiến từ ngày 8.10.

15.Các trường xét tuyển các đợt tiếp theo và cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển và nhập học theo quy định: từ tháng 8 đến tháng 12.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *