Những con Khủng long sống trên Trái đất cách đây tới hai trăm triệu năm và đã biến mất khỏi Trái đất của chúng ta khoảng chừng sáu mươi lăm triệu năm.Con người chỉ xuất hiện sau đó một vài nghìn thế kỷ cho nên cũng chưa bao giờ có thể tận mắt nhìn thấy một con khủng long sống. Tuy vậy những con thằn lằn to lớn khủng khiếp vẫn luôn luôn là một phẩn của trí tưởng tượng của chúng ta nếu như xét đoán qua hàng nghìn loài sinh vật Rồng sinh sống ở những miền khí hậu khác nhau và cũng là thế giới về những câu truyện thẩn thoại, truyền thuyết.Vậy tại sao loài khủng long này không còn tồn tại nữa? Có rất nhiều giả thuyết. Một số người cho rằng ngày xưa trên Trái đất đã xảy ra sự lạnh lẽo ghê ghớm, ngược lại một số khác lại cho rằng sự biến mất của loài khủng long là hậu quả của sự va chạm giữa Trái đất với một tiểu hành tinh lớn gây ra một đám cháy khổng lồ trên mặt đất.Tuy vậy cũng có nhiều thông tin có giá trị của các nhà khoa học cho chúng ta những hiểu biết nhất định về chúng. Như phát hiện về một mảnh xương sọ của một con khủng long khổng lồ ăn thịt ở phía Tây Nam Maroc của nhà cổ sinh vật học Paul Sereno thuộc trường Đại học Chicago. Đây là một hoá thạch của loài khủng long lớn nhất sống ở châu Phi cách đây chín mươi triệu năm khi ở miền này nằm rải tác những cây tùng bách và bị chia cắt bởi nhiều dòng sông. Ông đã thông báo về kích thước bộ xương sọ là 152,4 cm, chiều dài 101,6 cm về con Carcharo dontosaurus saharicus, loài khủng long có cấu tạo bộ răng ăn thịt ở sa mạc Sahara. Con này có đẩu to bằng hoặc to hơn đẩu con Tyranosaurus gẩn đây được công nhận là con khủng long chúa tể ăn thịt trên Trái đất thuộc họ thằn lằn rất to lớn và nguy hiểm sống ở Địa Trung Hải giữa Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. (Khủng long Carcharo dontosaurus saharicus nặng chừng 8 tấn, dài 13,71 m).Các nhà khoa học cổ sinh vật học Tây Ban Nha và Pháp thuộc Viện Khoa học tiến hoá Montfellier đồng thời cũng tìm thấy 300 quả trứng ở tỉnh Lerida của Tây Ban Nha. Đây là nơi thằn lằn cái thường tìm đến đẻ trứng, một trong những phát hiện quan trọng nhất tìm thấy trên thế giới nằm trên bờ biển kề liền với đại dương. Trên một lớp sành rất nông màu đỏ có 19 tổ trứng, mỗi tổ cách nhau khoảng 2,5 m cách đây khoảng 70 triệu năm. Trong mỗi tổ có từ 1 đến 7 quả trứng chỉ có một quả còn nguyên vẹn, những quả khác đã vỡ thành nhiều mảnh. Một số quả có dạng hình cẩu kích thước 20 cm. Trong tình trạng bị vỡ thành nhiều mảnh nhỏ thì không còn quả trứng nào còn giữ được phôi nữa, theo dòng thời gian phẩn bên trong đã bị tiêu tan.

Đang xem: Nếu khủng long chưa tuyệt chủng, nhân loại sẽ ra sao?

*

Loài Khủng long có thật hay không?Dinosaurs lived on Earth two hundred million years ago and have disappeared from our Earth about sixty-five million years ago.Humans appear only a few thousand years later so can never personally see a living dinosaur.

Xem thêm:

Xem thêm:

Great lizards, however, are always a part of our imagination if judged by the thousands of species of dragon living in different climates and also the world of the story, the legend.So why does this dinosaur no longer exist? There are many hypotheses. Some people think that the old days on Earth have had a terrible cold, whereas others say the disappearance of the dinosaurs is the result of a collision between the Earth and a large asteroid. causing a huge fire on the ground.There is, however, a lot of valuable information from scientists that gives us some insights into them. As discovered about a piece of the skull of a carnivorous giant dinosaur southwest of Morocco by paleontologist Paul Sereno of the University of Chicago. This is a fossil of the largest dinosaur ever lived in Africa ninety million years ago when it was spread in the region of the conifers and divided by many rivers. He reported the size of a skeleton of 152.4 cm, a length of 101.6 cm for the Carcharo dontosaurus saharicus, a dinosaur with carnivorous carnations in the Sahara. This animal is equal to or larger than that of the Tyranosaurus, which is now recognized as the predatory lizard on Earth in the very large and dangerous lizardfish that lives in the Mediterranean between the Atlantic and Pacific. Ocean. Dinosaur Carcharo dontosaurus saharicus weighs 8 tons, 13.71 m long.Spanish and French paleontologists from the Montfellier Institute for Evolutionary Science also found 300 eggs in the Spanish province of Lerida. This is where female lizards often lay eggs, one of the most important discoveries found in the world on the coastline adjacent to the ocean. On a very shallow red cliff there are 19 nests, each about 2.5 m apart about 70 million years ago. In each nest one to seven eggs have only one fruit intact, the other fruit has broken into several pieces. Some fruits have a crane shape of 20 cm in size. In the broken state, no eggs remain in the embryo, and the time in the inner part has dissipated.Is dinosaur true or not?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *