Khi Nào Dùng The A An

*
*
*
*
*
*
thầy Duy TOEIC đã trả lời 5 năm trước

Để phát âm được vụ việc này, đầu tiên em xem nhị ví dụ sau nhé:

1. This is my brother’s car. It is a beautiful car.= Đây là xe của anh tôi. Nó là một trong chiếc xe đẹp.

Bạn đang xem: Khi Nào Dùng The A An

2. This is my brother’s car. The oto is beautiful.= Đây là xe của anh ý tôi. Loại xe rất đẹp.

Ta thấy, ý câu 1 chính xác là chiếc xe của anh ý tôi bằng với một cái xe rất đẹp nào đó. Loại xe rất đẹp đó lừng khừng là cái xe nào, chỉ biết là 1 trong chiếc xe pháo đẹp. Vì đó, nó ko xác định. Do vậy chúng ta phải dùng mạo từ a.

Còn câu 2, khi nói the car thì ý người này đang chỉ chiếc xe của anh ấy mình new nhắc phía trước. Vày đó, nó xác định. Do vậy chúng ta dùng mạo trường đoản cú the.

Ta suy ra được nguyên tắc sau:

Khi sử dụng cấu trúc:

(danh từ) be (danh từ)

Mà danh từ vùng sau không xác định thì ta không dùng the, mà dùng a / an (trường hợp danh trường đoản cú đếm được) hoặc không tất cả mạo từ (trường phù hợp số nhiều hoặc danh từ ko đếm được).

Ví dụ:

○ He is an engineer.= Anh ấy là một trong kỹ sư.(Ý bao gồm xác: anh ấy bằng với một bạn kỹ sư nào đó, ko xác định)

○ These houses are five story buildings.= Những tòa nhà này là đa số tòa công ty năm tầng.

Xem thêm: Infographic Sức Mạnh Xe Tăng Thiết Giáp Việt Nam Kỳ 1, Mổ Xẻ Sức Mạnh Tăng

(Ý thiết yếu xác: tòa nhà bằng với cùng 1 tòa công ty nào đó bao gồm năm tầng, không xác định)

○ The water in this lake is clean water.= Nước trong hồ này là nước sạch.(Ý chủ yếu xác: nước hồ nước này bởi với nhiều loại nước sạch mát nào đó, ko xác định)

Không nói:○ He is the engineer.○ These houses are the five story buildings.○ The water in this lake is the clean water.

Do đó, đề nghị nói là:

○ It is terrible weather.

Không nói:

○ It is the terrible weather.

Còn điều em nói:

“Trong dạng câu: It is ____ , There is ___ thì danh từ bỏ nếu rất có thể dùng với mạo từ a / an thì cần dùng a / an. Chúng ta không thể dùng It is ____ xuất xắc There is ___ với the đúng không ạ ạ?”

Chưa chắc chắn là bởi vậy nhé em. Nếu ý ta là danh trường đoản cú phía sau xác minh thì vẫn dùng the như thường. Ví dụ:

○ This is my brother’s car. It is the fastest car in Vietnam.= Đây là xe của anh tôi. Nó là dòng xe nhanh nhất ở Việt Nam.

(Xe sớm nhất ở việt nam thì chỉ tất cả một chiếc, nên xác minh nó là mẫu nào, bắt buộc dùng the)

○ He is the man that I met last week.= Anh ấy là tín đồ mà tôi đã gặp gỡ tuần trước.