Học phí trường nguyễn khuyến tphcm là bao nhiêu?

Hệ thống trường vì chưng Sở giáo dục Đào chế tạo TPHCM công bố bao gồm các trường THPT, trung tâm GDTX, phân hiệu bửa túc văn hóa truyền thống và trường cao đẳng, trung cấp tuyển sinh lớp 10 trung học.

Bạn đang xem: Học phí trường nguyễn khuyến tphcm là bao nhiêu?

Thông tin rõ ràng gồm thủ tục tuyển sinh, tiêu chí và học phí các trường dự loài kiến (Xem thông tin không thiếu tại đây).

*

(Ảnh: LH)


Dưới đây, Đài tiếng nói dân chúng TPHCM (VOH) trích đăng tin tức tuyển sinh, học phí các trường tư thục tại TPHCM. Đây là khối trường thông thường có mức học phícao hơn so với trường công lập, sệt biệt, với một trong những trường quốc tế, học phí tối đa có thể lên tới trên 48 triệu đồng/tháng.

STT

TRƯỜNG

CHỈ TIÊU

HÌNH THỨC

MỨC HỌC PHÍ

Quận 1

1

THCS và trung học phổ thông Đăng Khoa

245

Xét tuyển

Trường bốn thục, học tập 2 buổi/ngày. Nội trú, buôn bán trú.Học phí: tầm giá nội trú - 3.000.000đ/tháng, Phí bán trú - 1.000.000đ/tháng, học 2 buổi/ngày -1.990.000đ/tháng.

2

Tiểu học, trung học cơ sở và THPT quốc tế Á Châu

800

Xét tuyển

Trường tứ thục, học 2 buổi/ngày (buổi chiều học công tác tiếng Anh). Phân phối trú.Học phí: học tập 2 buổi/ngày - 12.415.000 đ/tháng.

3

Tiểu học, thcs và thpt Úc Châu

36

Xét tuyển

Trường tư thục, học 1 buổi/ngày. Học tập phí: 4.200.000đ/tháng.

4

Tiểu học, thcs và thpt Nam Mỹ

50

Xét tuyển

Trường tư thục, học tập 2 buổi/ngày, tăng cường tiếng Anh. Buôn bán trú. Học phí: 9.000.000đ/tháng

5

THCS và thpt Châu Á thái bình Dương

100

Xét tuyển

Trường bốn thục, học 2 buổi/ngày. Bán trú. Học tập phí: 19.000.000đ/tháng.

Quận 2

6

Trường song ngữ nước ngoài Horizon

30

Xét tuyển

Trường tư thục, học 2 buổi/ngày, dạy tuy vậy ngữ Anh văn 5 môn KHTN. Nội trú, cung cấp trú.Học phí: tầm giá nội trú - 7.500.000đ/tháng, Phí buôn bán trú - 1.000.000đ/tháng, học 2 buổi/ngày -23.000.000đ/tháng.

Quận 3

7

Tiểu học, thcs và thpt Tây Úc

40

Xét tuyển

Trường tư thục, tăng cường tiếng Anh, học 2 buổi/ngày. Nội trú, phân phối trú.Học phí: phí nội trú - 5.500.000 đ/tháng, Phí chào bán trú - 2.750.000 đ/tháng, học 2 buổi/ngày -12.100.000đ/tháng.

Quận 5

8

THCS và thpt An Đông

240

Xét tuyển

Trường tư thục, học 2 buổi/ngày.Học phí: học 2 buổi/ngày - 1.490.000đ/tháng.

9

THPT Thăng Long

450

Xét tuyển

Trường bốn thục, học tập 1 buổi/ngày, học 2 buổi/ngày. Nội trú, chào bán trú.Học phí: mức giá nội trú - 2.500.000đ/tháng, Phí buôn bán trú - 800.000đ/tháng, học 1 buổi/ngày -850.000đ/tháng; học tập 2 buổi/ngày - 1.550.000đ/tháng.

10

THPT Văn Lang

60

Xét tuyển

Trường tứ thục, học tập 1 buổi/ngày, chào bán trú. Nước ngoài ngữ Anh - Hoa.Học phí: Phí buôn bán trú - 1.200.000đ/tháng, học tập 1 buổi/ngày - 2.292.000đ/tháng.

11

THCS và thpt Quang Trung Nguyễn Huệ

250

Xét tuyển

Trường bốn thục, học tập 2 buổi/ngày, Nội trú, cung cấp trú.Học phí: phí tổn nội trú - 4.700.000đ/tháng, Phí phân phối trú - 970.000đ/tháng; học 2 buổi/ngày -3.700.000đ/tháng.

Quận 6

12

THCS và thpt Phan Bội Châu

150

Xét tuyển

Trường tư thục, học tập 2 buổi/ngày, Nội trú, phân phối trú.Học phí: phí tổn nội trú - 4.800.000đ/tháng, Phí cung cấp trú - 2.600.000đ/tháng, học tập 2 buổi/ngày -1.900.000đ/tháng.

13

THPT Quốc Trí

200

Xét tuyển

Trường tứ thục, học tập 2 buổi/ngày, buôn bán trú.Học phí: Phí cung cấp trú - 2.870.000đ/tháng, học 2 buổi/ngày - 1.800.000đ/tháng.

14

THCS và thpt Đào Duy Anh

180

Xét tuyển

Trường tư thục, học tập 2 buổi/ngày. Nội trú; bán trú.Học phí: giá tiền nội trú - 2.000.000đ/tháng; Phí buôn bán trú - 980.000đ/tháng; học tập 2 buổi/ngày -1.690.000đ/tháng.

15

THPT Phú Lâm

300

Xét tuyển

Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú, bán trú.Học phí: mức giá nội trú - 2.100.000đ/tháng; Phí chào bán trú - 950.000đ/tháng; học 2 buổi/ngày -1.500.000đ/tháng.

Quận 7

16

THCS và thpt Đinh Thiện Lý

180

Xét tuyển

Trường tư thục, học tập 2 buổi/ngày. Cung cấp trú.Học phí: học 2 buổi/ngày - 11.030.000đ/tháng

17

THCS và trung học phổ thông Sao Việt

200

Xét tuyển

Trường tư thục; học tập 2 buổi/ngày. Nội trú, phân phối trú.

18

THCS và trung học phổ thông Đức Trí

300

Xét tuyển

Trường tứ thục; học tập 2 buổi/ngày. Nội trú, buôn bán trú.Học phí: phí nội trú - 2.200.000đ/tháng, Phí phân phối trú - 630.000đ/tháng, học 2 buổi/ngày -3.200.000đ/tháng.

19

Tiểu học, trung học cơ sở và THPT nước ngoài Canada

100

Xét tuyển

Trường tư thục, học tập 2 buổi/ngày. Chương trình song ngữ. Nội trú, buôn bán trú.Học phí: học 2 buổi/ngày - 21.000.000đ/tháng.

Quận 9

20

Tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Ngô Thời Nhiệm

850

Xét tuyển

Trường bốn thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú, buôn bán trú.Học phí: phí nội trú - 1.400.000đ/tháng, học 2 buổi/ngày - 2.700.000đ/tháng.

21

THCS và trung học phổ thông Hoa Sen

780

Xét tuyển

Trường bốn thục. Học 2 buổi/ngày. Nội trú, cung cấp trú.Học phí: giá tiền nội trú - 3.265.000đ/tháng, Phí buôn bán trú - 2.085.000đ/tháng. Học tập 2 buổi -1.425.000đ/tháng.

Quận 10

22

Tiểu học, trung học cơ sở và thpt Vạn Hạnh

350

Xét tuyển

Trường tứ thục, học tập 2 buổi/ngày.Học phí: học tập 2 buổi/ngày - 2.050.000đ/tháng

23

THCS và trung học phổ thông Duy Tân

200

Xét tuyển

Trường tứ thục, học tập 2 buổi/ngày.Học phí: chi phí nội trú - 6.200.000đ/tháng, Phí bán trú - 3.700.000đ/tháng. Học tập 2 buổi -2.400.000đ/tháng.

24

Tiểu học, thcs và trung học phổ thông Việt Úc

360

Xét tuyển

Trường tứ thục, học tập 2 buổi/ngày. Cung cấp trú. Bức tốc tiếng AnhHọc phí: học 2 buổi/ngày - 24.917.600 đ/tháng

25

Tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Hòa Bình

300

Xét tuyển

Trường tứ thục, học 2 buổi/ngày. Chào bán trú. Học phí: Phí buôn bán trú - 1.000.000đ/tháng; học tập 2 buổi/ngày - 1.800.000đ/tháng.

Quận 11

26

Tiểu học, thcs và thpt Trương Vĩnh Ký

875

Xét tuyển

Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú, buôn bán trú.Học phí: tổn phí nội trú - 4.100.000đ/tháng; chào bán trú - 1.350.000đ/tháng; học tập 2 buổi/ngày -2.500.000đ/tháng.

27

THPT Việt Mỹ Anh

60

Xét tuyển

Trường tứ thục, học 1 buổi/ngày.Học phí: học tập 1 buổi/ngày - 9.500.000đ/tháng.

28

THPT trằn Quốc Tuấn

150

Xét tuyển

Trường bốn thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú; phân phối trú.Học phí: mức giá nội trú - 4.670.000đ/tháng; buôn bán trú - 1.273.000đ/tháng; học tập 2 buổi/ngày -1.680.000đ/tháng.

Quận 12

29

THCS và thpt Hoa Lư

300

Xét tuyển

Trường tứ thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú, buôn bán trú.Học phí: học 2 buổi/ngày - 1.360.000đ/tháng.

30

THCS và thpt Bắc Sơn

72

Xét tuyển

Trường tứ thục, học tập 2 buổi/ngày. Nội trú; buôn bán trú.Học phí: phí nội trú - 2.400.000đ/tháng; Phí cung cấp trú - 1.400.000đ/tháng; học tập 2 buổi/ngày -2.200.000đ/tháng.

31

THCS và trung học phổ thông Lạc Hồng

300

Xét tuyển

Trường tứ thục, học tập 2 buổi/ngày. Nội trú; cung cấp trú. Bức tốc tiếng Anh.Học phí: giá thành nội trú - 1.716.000đ/tháng; Phí chào bán trú - 660.000đ/tháng; học 2 buổi/ngày -1.350.000đ/tháng.

32

THPT Việt Âu

350

Xét tuyển

Trường bốn thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú, phân phối trú. Tăng tốc tiếng Anh.Học phí: phí nội trú - 800.000đ/tháng, Phí chào bán trú - 200.000đ/tháng, học 2 buổi/ngày -1.900.000đ/tháng.

33

Tiểu học, trung học cơ sở và thpt Mỹ Việt

240

Xét tuyển

Trường bốn thục, học tập 2 buổi/ngày. Nội trú, cung cấp trú.Học phí: mức giá nội trú - 2.040.000đ/tháng, Phí cung cấp trú - 1.600.000đ/tháng, học 2 buổi/ngày -2.040.000đ/tháng.

34

THCS - thpt Bạch Đằng

300

Xét tuyển

Trường tứ thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú, bán trú.Học phí: tầm giá nội trú - 2.600.000đ/tháng; Phí cung cấp trú - 800.000đ/tháng; học 2 buổi/ngày -900.000đ/tháng.

35

THCS - thpt Ngọc Viễn Đông

150

Xét tuyển

Trường tư thục, học 1 buổi/ngày. Nội trú, buôn bán trú.Học phí: giá tiền nội trú - 4.000.000đ/tháng; Phí buôn bán trú - 1.500.000đ/tháng; học tập 2 buổi/ngày -1.000.000đ/tháng.

36

Tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Tuệ Đức

80

Xét tuyển

Trường bốn thục, học tập 2 buổi/ngày. Nội trú; bán trú.Học phí: phí nội trú - 2.600.000đ/tháng; Phí cung cấp trú - 1.000.000đ/tháng; học tập 2 buổi/ngày -6.000.000đ/tháng.

Quận Tân Bình

37

THCS - thpt Nguyễn Khuyến

2.070

Xét tuyển

Trường tư thục, học tập 2 buổi/ngày. Nội trú; cung cấp trú.Học phí: phí nội trú - 4.140.000đ/tháng, Phí buôn bán trú - 1.600.000đ/tháng, học 2 buổi/ngày -2.215.000đ/tháng.

38

THCS - thpt Thái Bình

120

Xét tuyển

Trường tứ thục, học tập 2 buổi/ngày. Nội trú; chào bán trú.Học phí: tầm giá nội trú - 4.500.000đ/tháng; Phí phân phối trú - 1.100.000đ/tháng; học tập 2 buổi/ngày -4.000.000đ/tháng.

Xem thêm: Trường Thpt Chuyên Trần Đại Nghĩa Tphcm, Thpt Chuyên Trần Đại Nghĩa

39

Tiểu học, thcs và trung học phổ thông Thanh Bình

600

Xét tuyển

Trường tứ thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú, cung cấp trú.Học phí: học 2 buổi/ngày - 2.500.000đ/tháng.

40

THCS - trung học phổ thông Việt Thanh

200

Xét tuyển

Trường tứ thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú. Cung cấp trú. Tăng cường tiếng Anh.Học phí: mức giá nội trú - 3.302.000đ/tháng; Phí buôn bán trú - 1.417.000đ/tháng. Học 2 buổi/ngày -1.565.000đ/tháng

41

THCS - thpt Bác Ái

100

Xét tuyển

Trường bốn thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú, bán trú.Học phí: phí tổn nội trú - 5.400.000đ/tháng, Phí buôn bán trú - 3.150.000đ/tháng, học 2 buổi/ngày -1.900.000đ/tháng.

42

Tiểu học, thcs và trung học phổ thông Thái Bình Dương

16

Xét tuyển

Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Bán trúHọc phí: Phí cung cấp trú - 3.300.000đ/tháng; học tập 2 buổi/ngày - 6.300.000đ/tháng.

43

THCS và thpt Hai Bà Trưng

120

Xét tuyển

Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú; phân phối trú.Học phí: tổn phí nội trú - 2.300.000đ/tháng; Phí cung cấp trú - 400.000đ/tháng; học 2 buổi/ngày -2.000.000đ/tháng.

44

THPT Thủ Khoa Huân

120

Xét tuyển

Trường bốn thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú; buôn bán trú.Học phí: tổn phí nội trú - 3.500.000đ/tháng; Phí buôn bán trú - 1.000.000đ/tháng; học tập 2 buổi/ngày -1.600.000đ/tháng.

45

Tiểu học, thcs và thpt Việt Mỹ

90

Xét tuyển

Trường tư thục, học tập 1 buổi/ngày, học 2 buổi/ngày. Nội trú; cung cấp trú.Học phí: giá tiền nội trú - 6.475.000đ/tháng, Phí cung cấp trú - 3.025.000đ/tháng, học 2 buổi/ngày -9.625.000đ/tháng, học tập 1 buổi/ngày - 6.738.000đ/tháng.

Quận Tân Phú

46

THCS và trung học phổ thông Khai Minh

500

Xét tuyển

Trường bốn thục, học tập 2 buổi/ngày. Nội trú; phân phối trú.Học phí: tổn phí nội trú - 2.000.000đ/tháng, Phí bán trú - 600.000đ/tháng, học 2 buổi/ngày -1.200.000đ/tháng.

47

THCS và trung học phổ thông Nhân Văn

240

Xét tuyển

Trường tư thục, học tập 2 buổi/ngày. Nội trú, cung cấp trú.Học phí: mức giá nội trú - 2.950.000đ/tháng; Phí buôn bán trú - 1.150.000đ/tháng; học tập 2 buổi/ngày -2.000.000đ/tháng.

48

THCS và thpt Trí Đức

660

Xét tuyển

Trường bốn thục, học 1 buổi/ngày, học tập 2 buổi/ngày. Nội trú, phân phối trú.Học phí: giá thành nội trú - 1.120.000đ/tháng; Phí chào bán trú - 1.120.000đ/tháng; học tập 2 buổi/ngày -1.120.000đ/tháng, học tập 1 buổi/ngày - 960.000đ/tháng.

49

Tiểu học, thcs và trung học phổ thông Quốc văn sài Gòn

100

Xét tuyển

Trường tứ thục, học tập 2 buổi/ngày.

Học phí: học 2 buổi/ngày - 2.100.000đ/tháng

50

THCS và thpt Tân Phú

400

Xét tuyển

Trường bốn thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú, cung cấp trú. Bức tốc tiếng Anh.

Học phí: giá tiền nội trú - 2.000.000đ/tháng; Phí cung cấp trú - 500.000đ/tháng; học 2 buổi/ngày -

2.900.000đ/tháng.

51

THPT Minh Đức

150

Xét tuyển

Trường tư thục, học tập 2 buổi/ngày. Nội trú; phân phối trú.Học phí: phí nội trú - 3.870.000đ/tháng; Phí phân phối trú - 1.000.000đ/tháng; học 2 buổi/ngày -1.620.000 đ/tháng

52

THCS và thpt Hồng Đức

600

Xét tuyển

Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú; chào bán trú.Học phí: chi phí nội trú - 5.575.000đ/tháng; Phí phân phối trú - 3.100.000đ/tháng; học 2 buổi/ngày -2.000.000đ/tháng.

53

THPT Nhân Việt

450

Xét tuyển

Trường tứ thục, học tập 2 buổi/ngày. Nội trú; phân phối trú.Học phí: tổn phí nội trú - 3.000.000đ/tháng; Phí cung cấp trú - 800.000đ/tháng; học 2 buổi/ngày -1.500.000đ/tháng

54

THPT è cổ Cao Vân

840

Xét tuyển

Trường tứ thục, học 1 buổi/ngày, học tập 2 buổi/ngày. Nội trú, cung cấp trú.Học phí: phí tổn nội trú - 2.850.000đ/tháng, Phí buôn bán trú - 800.000đ/tháng, học tập 2 buổi/ngày -1.650.000đ/tháng, học tập 1 buổi/ngày - 950.000đ/tháng.

55

THPT è Quốc Toản

100

Xét tuyển

Trường tứ thục, học 1 buổi/ngày, học tập 2 buổi/ngày. Nội trú, chào bán trúHọc phí: tổn phí nội trú - 1.600.000đ/tháng; Phí phân phối trú - 800.000đ/tháng; học tập 2 buổi/ngày -1.200.000đ/tháng; học 1 buổi/ngày - 600.000đ/tháng.

56

THPT Vĩnh Viễn

450

Xét tuyển

Trường bốn thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú, phân phối trú.Học phí: tầm giá nội trú - 3.600.000đ/tháng; Phí buôn bán trú- 1.200.000đ/tháng; học 2 buổi/ngày -1.800.000đ/tháng.

57

THPT Thành Nhân

350

Xét tuyển

Trường tư thục, học tập 2 buổi/ngày. Nội trú, cung cấp trú. Tăng tốc tiếng Anh.Học phí: học 2 buổi/ngày - 2.200.000đ/tháng

58

THCS và thpt Đinh Tiên Hoàng

120

Xét tuyển

Trường tứ thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú; chào bán trú.Học phí: phí tổn nội trú - 3.550.000đ/tháng; Phí phân phối trú - 950.000đ/tháng; học tập 2 buổi/ngày -2.250.000đ/tháng

59

THCS và trung học phổ thông Nam Việt

1.450

Xét tuyển

Trường tứ thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú, cung cấp trú. Bức tốc tiếng Anh.Học phí: tầm giá nội trú - 4.020.000đ/tháng; Phí cung cấp trú - 1.735.000đ/tháng; học tập 2 buổi/ngày -1.275.000đ/tháng.

60

THCS và thpt Nguyễn Bỉnh Khiêm

240

Xét tuyển

Trường tư thục, học tập 1 buổi/ngày, học 2 buổi/ngày. Nội trú, cung cấp trú.Học phí: phí tổn nội trú - 3.200.000đ/tháng, Phí bán trú - 1.040.000đ/tháng; học 1 buổi/ngày -1.100.000đ/tháng; học tập 2 buổi/ngày - 1.900.000đ/tháng

Quận Bình Thạnh

61

THPT Đông Đô

100

Xét tuyển

Trường bốn thục, học tập 2 buổi/ngày. Cung cấp trú.Học phí: Phí chào bán trú - 900.000đ/tháng, học tập 2 buổi/ngày - 1.550.000đ/tháng.

62

Tiểu học, thcs và trung học phổ thông Mùa Xuân

80

Xét tuyển

Trường bốn thục, học tập 2 buổi/ngày. Phân phối trú. Lịch trình Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo việt nam vàchương trình được trao giấy phép của Bang Massachusett (tiếng Anh-Toán-Khoa học).Học phí: Phí bán trú 1.995.000đ/tháng, học tập 2 buổi/ngày - 22.185.000đ/tháng.

Quận Phú Nhuận

63

Tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Quốc Tế

40

Trường bốn thục, học tập 2 buổi/ngày. Nội trú, phân phối trú. Bao gồm lớp dạy tăng cường các môn khoa họctự nhiên (hoặc Toán) bằng tiếng Anh.Học phí: học tập 2 buổi/ngày - 11.650.000đ/tháng

64

THCS - thpt Việt Anh

250

Trường tứ thục, học 2 buổi. Nội trú, cung cấp trú.Học phí: chi phí nội trú - 4.754.000đ/tháng, Phí bán trú - 2.376.000đ/tháng, học 2 buổi/ngày -10.998.000đ/tháng.

65

THPT Hưng Đạo

120

Trường bốn thục, học 1 buổi/ngày, học tập 2 buổi/ngày. Cung cấp trú.Học phí: Phí phân phối trú - 600.000đ/tháng; học tập 2 buổi/ngày - 1.700.000đ/tháng; học 1 buổi/ngày -1.000.000đ/tháng.

Quận gò Vấp

66

Trường rộng rãi Dân lập Hermann Gmeiner

180

Trường dân lập, học tập 1 buổi/ngày, học 2 buổi/ngày. Bán trú.Học phí: Phí cung cấp trú - 1.850.000đ/tháng, học 2 buổi/ngày - 520.000đ/tháng, học tập 1 buổi/ngày -485.000đ/tháng.

67

THCS - trung học phổ thông Hồng Hà

800

Trường bốn thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú, phân phối trú.Học phí: mức giá nội trú - 6.700.000đ/tháng; Phí bán trú - 3.495.000đ/tháng; học 2 buổi/ngày -2.200.000đ/tháng.

68

THCS - trung học phổ thông Phạm Ngũ Lão

600

Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú, buôn bán trúHọc phí: phí tổn nội trú - 3.200.000đ/tháng; Phí bán trú - 920.000đ/tháng; học 2 buổi/ngày -1.600.000đ/tháng.

69

THPT Lý Thái Tổ

300

Trường tứ thục, học tập 2 buổi/ngày. Nội trú; buôn bán trú.Học phí: giá tiền nội trú - 2.950.000đ/tháng; Phí chào bán trú - 800.000đ/tháng; học tập 2 buổi/ngày -1.850.000đ/tháng.

70

THPT Đào Duy Từ

90

Trường tư thục, học tập 2 buổi/ngày. Nội trú; bán trú.Học phí: mức giá nội trú - 4.350.000đ/tháng; Phí chào bán trú - 2.150.000đ/tháng; học tập 2 buổi/ngày -1.500.000đ/tháng.

71

Tiểu học, trung học cơ sở và thpt Nguyễn Tri Phương

300

Trường tứ thục, học tập 1 buổi/ngày, học tập 2 buổi/ngày. Nội trú; bán trú.Học phí: giá thành nội trú - 4.800.000đ/tháng; Phí buôn bán trú - 2.350.000đ/tháng; học 2 buổi/ngày -1.650.000đ/tháng; học tập 1 buổi/ngày - 800.000đ/tháng

72

THPT Đông Dương

420

Trường bốn thục, học tập 2 buổi/ngày. Nội trú, cung cấp trúHọc phí: giá thành nội trú - 3.000.000đ/tháng, Phí cung cấp trú - 1.500.000đ/tháng, học tập 2 buổi/ngày -2.500.000đ/tháng.

73

THPT Việt Nhật

150

Trường tư thục, học tập 2 buổi/ngày. Nội trú, bán trú.Học phí: giá tiền nội trú - 3.400.000đ/tháng, Phí cung cấp trú - 1.200.000đ/tháng, học tập 2 buổi/ngày -2.725.000đ/tháng.

74

THCS và thpt Phùng Hưng

90

Trường tứ thục, học tập 2 buổi/ngày. Nội trú.Học phí: giá tiền nội trú - 3.000.000đ/tháng, học 2 buổi/ngày - 1.500.000đ/tháng.

Quận Thủ Đức

75

THPT An Dương Vương

350

Trường tứ thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú; bán trú.

Học phí: mức giá nội trú - 4.900.000đ/tháng; Phí chào bán trú - 2.600.000đ/tháng; học 2 buổi/ngày -

2.900.000đ/tháng.

76

THPT Bách Việt

150

Trường tứ thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú, phân phối trú.Học phí: giá thành nội trú - 5.230.000đ/tháng, Phí chào bán trú - 1.650.000đ/tháng, học 2 buổi/ngày -2.850.000đ/tháng.

Quận Bình Tân

77

Tiểu học, thcs và THPT ngôi sao Nhỏ

40

Trường tứ thục, học 2 buổi/ngày. Cung cấp trú.Học phí: 11.899.000đ/tháng.

78

THCS và trung học phổ thông Phan Châu Trinh

525

Trường tứ thục, học tập 2 buổi/ngày. Nội trú; buôn bán trú.Học phí: phí nội trú - 2.700.000đ/tháng; Phí phân phối trú - 830.000đ/tháng, học 2 buổi/ngày -1.500.000đ/tháng.

79

THCS và trung học phổ thông Ngôi Sao

180

Trường bốn thục, học tập 2 buổi/ngày. Nội trú; buôn bán trú.Học phí: giá thành nội trú - 6.830.000đ/tháng; Phí bán trú - 5.030.000đ/tháng. Học 2 buổi/ngày -4.580.000đ/tháng.

80

Tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Chu Văn An

210

Trường tư thục, học tập 2 buổi/ngày. Nội trú, chào bán trú.Học phí: giá thành nội trú - 900.000đ/tháng; Phí chào bán trú - 500.000đ/tháng; học tập 2 buổi/ngày -1.750.000đ/tháng.

81

THPT è cổ Nhân Tông

120

Trường tứ thục, học tập 2 buổi/ngày. Nội trú; chào bán trú.Học phí: giá tiền nội trú - 3.200.000đ/tháng; buôn bán trú - 800.000đ/tháng; học 2 buổi/ngày -1.600.000đ/tháng.

Huyện Bình Chánh

82

Tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Bắc Mỹ

50

Trường tứ thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú. Cung cấp trúHọc phí: chi phí nội trú - 9.600.000đ/tháng; Phí bán trú - 3.375.000đ/tháng, học 2 buổi/ngày -48.060.000đ/tháng.