Giấy mua bán đất viết tay

Hợp đồng giao thương mua bán đất giấy tay là giấy tờ bắt buộc phải có trong hồ sơ làm thủ tục chuyển nhượng đơn vị đất. Cùng tò mò về chủng loại hợp đồng giao thương đất viết tay sau đây.

Bạn đang xem: Giấy mua bán đất viết tay

*
*
Để có đáp án sớm nhất trong lĩnh vực luật pháp nêu trên – gọi tổng đài tư vấn quy định (24/7): 1900 6198Mọi vướng mắc trong lĩnh vực luật pháp đất đai đều có thể được cung ứng bởi nhóm ngũ mức sử dụng sư và chuyên viên pháp lý chất lượng. Để khám phá chi tiết, phấn kích truy cập: Dịch vụ pháp luật về đất đai của công ty Luật tnhh Everest

Mẫu đúng theo đồng mua bán đất viết tay bắt đầu nhất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc——————

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

(Số: ……………./HĐCNQSDĐ,TSGLĐ)Hôm nay, ngày ……. Tháng ……. Năm ….., Tại: ……………………………………Chúng tôi bao gồm có:

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN A):

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN B):

Hai bên gật đầu đồng ý thực hiện nay việc chuyển nhượng ủy quyền quyền thực hiện đất và tài sản nối liền với đất theo những thoả thuận sau đây:

ĐIỀU 1: QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHUYỂN NHƯỢNG

1.1. Quyền áp dụng đấtQuyền thực hiện đất của mặt A so với thửa khu đất theo cụ thể như sau:– Thửa đất số: ……………………………………………………………………………– Tờ bạn dạng đồ số: …………………………………………………………………………– Địa chỉ thửa đất: ………………………………………………………………………– diện tích s: …………………………m2 (Bằng chữ:……………………………….)– hiệ tượng sử dụng: …………………………………………………………………+ áp dụng riêng: ………………………………………………………………….m2+ thực hiện chung: ………………………………………………………………..m2– mục đích sử dụng: …………………………………………………………………– Thời hạn sử dụng: …………………………………………………………………– bắt đầu sử dụng: ………………………………………………………………Những tiêu giảm về quyền thực hiện đất (nếu có): …………………………………2.2. Tài sản gắn liền với đất là: ………………………………………………………Giấy tờ về quyền sở hữu gia sản có: …………………………………

ĐIỀU 2: GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

2.1. Giá chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất cùng tài sản nối liền với đất nêu trên Điều 1 của phù hợp đồng này là: …………………đồng.(Bằng chữ: ………………………………………….đồng Việt Nam).2.2. Cách tiến hành thanh toán: ………………………………………………………2.3. Việc giao dịch thanh toán số tiền nêu trên khoản 1 Điều này do phía hai bên tự tiến hành và phụ trách trước pháp luật.

ĐIỀU 3: VIỆC ĐĂNG KÝ TẶNG mang lại QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT VÀ LỆ PHÍ

3.1. Việc đk chuyển nhượng quyền sử dụng đất với tài sản nối liền với khu đất tại cơ quan có thẩm quyền theo luật của luật pháp do bên A phụ trách thực hiện.3.2. Lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng ủy quyền quyền thực hiện đất cùng tài sản gắn sát với đất theo hợp đồng này do bên A phụ trách nộp.

ĐIỀU 4: VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, ĐĂNG KÝ QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

4.1. Bên A có nhiệm vụ giao thửa đất cùng tài sản gắn sát với đất nêu tại Điều 1 của phù hợp đồng này thuộc với giấy tờ về quyền áp dụng đất, giấy tờ về quyền mua tài sản nối liền với khu đất cho mặt B vào thời khắc ……………………………………..4.2. Mặt B gồm nghĩa vụ tiến hành đăng ký kết quyền thực hiện đất, đăng ký quyền cài đặt tài sản gắn sát với đất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 5: TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, LỆ PHÍ

Thuế, lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng ủy quyền quyền thực hiện đất với tài sản nối sát với khu đất theo đúng theo đồng này do mặt ………………… chịu trách nhiệm nộp.

ĐIỀU 6: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

6.1. Nghĩa vụ của bên A:a) chuyển nhượng bàn giao đất, tài sản gắn liền với khu đất cho bên B đủ diện tích, đúng hạng đất, nhiều loại đất, vị trí, số hiệu, tình trạng đất với tài sản gắn liền với khu đất như đã thoả thuận;b) Giao sách vở có tương quan đến quyền áp dụng đất, quyền download tài sản gắn sát với khu đất cho bên B.6.2. Quyền của bên A:Bên A tất cả quyền được nhận tiền chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất, tài sản nối liền với đất; ngôi trường hợp bên B chậm rãi trả chi phí thì mặt A tất cả quyền:a) Gia hạn để bên B dứt nghĩa vụ; nếu như quá thời hạn này mà nhiệm vụ vẫn không được dứt thì theo yêu mong của bên A, mặt B vẫn phải triển khai nghĩa vụ và bồi thường thiệt hại;b) bên B cần trả lãi so với số tiền chậm rãi trả theo lãi suất cơ bản do ngân hàng Nhà nước chào làng tương ứng với thời hạn chậm trả tại thời gian thanh toán.

Xem thêm:

ĐIỀU 7: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

7.1. Nhiệm vụ của bên B:a) Trả đầy đủ tiền, đúng thời hạn với đúng phương thức đã văn bản cho bên A;b) Đăng ký quyền sử dụng đất, quyền download tài sản gắn sát với đất theo luật của pháp luật về đất đai;c) bảo đảm quyền của tín đồ thứ ba đối với đất chuyển nhượng;d) tiến hành các nghĩa vụ khác theo quy định của quy định về khu đất đai.7.2. Quyền của bên B:a) yêu cầu bên A giao đến mình sách vở và giấy tờ có liên quan đến quyền sử dụng đất;b) yêu cầu bên A giao đất đủ diện tích, đúng hạng đất, loại đất, vị trí, số hiệu, tình trạng đất cùng tài sản gắn liền với khu đất như đã thoả thuận;c) Được cấp giấy ghi nhận quyền thực hiện đất, quyền thiết lập tài sản nối liền với khu đất được chuyển nhượng;d) Được thực hiện đất, tài sản gắn sát với đất theo như đúng mục đích, đúng thời hạn.

ĐIỀU 8: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Trong quy trình thực hiện vừa lòng đồng này, nếu gây ra tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên lý lẽ tôn trọng quyền lợi của nhau; vào trường hòa hợp không xử lý được thì 1 trong những hai bên gồm quyền khởi kiện nhằm yêu ước toà án có thẩm quyền xử lý theo phương pháp của pháp luật.

ĐIỀU 9: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước quy định về số đông lời cam đoan sau đây:9.1. Bên A cam đoan:a) Những tin tức về nhân thân, về thửa đất cùng tài sản nối sát với đất sẽ ghi trong vừa lòng đồng này là đúng sự thật;b) Thửa đất thuộc trường thích hợp được chuyển nhượng ủy quyền quyền thực hiện đất theo khí cụ của pháp luật;c) Tại thời gian giao phối kết hợp đồng này:– Thửa đất và tài sản gắn liền với đất không tồn tại tranh chấp;– Quyền thực hiện đất và những tài sản nối liền với đất không trở nên kê biên để bảo vệ thi hành án;d) việc giao phối hợp đồng này trọn vẹn tự nguyện, không trở nên lừa dối, ko bị nghiền buộc;e) thực hiện đúng và rất đầy đủ các thoả thuận sẽ ghi trong phù hợp đồng này.9.2. Mặt B cam đoan:a) Những tin tức về nhân thân vẫn ghi trong phù hợp đồng này là đúng sự thật;b) Đã chăm chú kỹ, biết rõ về thửa đất với tài sản nối sát với khu đất nêu tại Điều 1 của hợp đồng này và các giấy tờ về quyền thực hiện đất, quyền sở hữu tài sản nối liền với đất;c) việc giao phối kết hợp đồng này trọn vẹn tự nguyện, không biến thành lừa dối, không bị ép buộc;d) tiến hành đúng và vừa đủ các thoả thuận đã ghi trong phù hợp đồng này.

ĐIỀU 10: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

10.1. Nhì bên nắm rõ quyền, nghĩa vụ và tác dụng hợp pháp của bản thân được thỏa thuận trong hợp đồng này.10.2. 2 bên đã tự phát âm lại hòa hợp đồng này, đang hiểu và đồng ý tất cả các pháp luật đã ghi trong thích hợp đồng.10.3. Thích hợp đồng này còn có hiệu lực tính từ lúc ngày …… mon ……. Năm …… mang đến ngày …… tháng ….. Năm ……Hợp đồng được lập thành ………. (………..) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau.

BÊN A(Ký, điểm chỉ với ghi rõ họ tên)BÊN B(Ký, điểm chỉ cùng ghi rõ họ tên)

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Hôm nay, ngày …….. Tháng ………. Năm ……….. , tại: ………………………………Tôi , Công chứng viên phòng Công triệu chứng số …………. Tỉnh (thành phố)…………

CÔNG CHỨNG:– hợp đồng ủy quyền quyền áp dụng đất cùng tài sản gắn sát với đất được giao kết giữa mặt A là ………………………………… và bên B là ………………………………………..; các bên sẽ tự nguyện văn bản thoả thuận giao phối hợp đồng;– Tại thời khắc công chứng, các bên vẫn giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự cân xứng theo quy định của pháp luật;– ngôn từ thoả thuận của các bên phía trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp luật, ko trái đạo đức nghề nghiệp xã hội;– …………………………………………………………– hợp đồng này được làm thành ………. Bản chính (mỗi bạn dạng chính tất cả ……. Tờ, ……..trang), giao cho:+ mặt A …… bản chính;+ bên B ……. Bạn dạng chính;Lưu tại chống Công hội chứng một bản chính.Số ………………………….., quyển số …………….TP/CC-SCC/HĐGD.