GIA ĐÌNH BỘ TRƯỞNG ĐINH LA THĂNG

· 1983-2001: công tác làm việc tại những đơn vị của Tổng công ty Sông Đà; bí thư Đảng uỷ, Phó tgđ kiêm chủ tịch Công đoàn Tổng doanh nghiệp Sông Đà; Uỷ viên Ban Chấp hành tw Đoàn TNCS hồ chí minh Khóa V, VI.

Bạn đang xem: Gia đình bộ trưởng đinh la thăng

· Uỷ viên trung ương Hội kế toán tài chính Việt Nam, Phó chủ tịch Hội kế toán tài chính ngành Xây dựng, Uỷ viên Ban thường xuyên vụ Công đoàn thành lập Việt Nam, Phó quản trị Hội các nhà doanh nghiệp lớn trẻ Việt Nam.

· từ thời điểm tháng 12/2008: Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, bí thư Đảng uỷ, chủ tịch Hội đồng thành viên tập đoàn lớn Dầu khí đất nước Việt Nam.

· tại Đại hội Đại biểu việt nam lần thiết bị XI của Đảng, mon 1/2011, được thai vào Ban Chấp hành tw Đảng, Đại biểu Quốc hội Khoá XIII.

· trên Kỳ họp sản phẩm công nghệ nhất, Quốc hội khóa XIII, mon 8/2011, được Quốc hội phê chuẩn làm bộ trưởng Bộ giao thông vận tải.

Xem thêm:


*

Chức năng nhiệm vụ:


a) Lãnh đạo, lãnh đạo và cai quản toàn diện những mặt công tác của cục được chính phủ nước nhà quy định trên Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và cơ cấu tổ chức tổ chức của những Bộ, phòng ban ngang bộ và Nghị định vẻ ngoài chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ và cơ cấu tổ chức của bộ GTVT.

b) Trực tiếp lãnh đạo công tác chế tạo văn bản quy bất hợp pháp luật, chiến lược, quy hoạch, cơ chế bất chợt phá, kế hoạch trở nên tân tiến chung của ngành giao thông vận tải; công tác tổ chức cán bộ, kế hoạch và đầu tư, bắt tay hợp tác quốc tế, thanh tra, bình chọn và giải quyết và xử lý khiếu nại, tố cáo, phòng, kháng tham nhũng, bình an giao thông, thi đua, khen thưởng và kỷ luật. Chỉ huy chung các dự án cải tạo, mở rộng, tăng cấp Quốc lộ 1 với đường hồ chí minh qua quanh vùng các thức giấc Tây Nguyên mang lại Bình Phước.

c) Theo dõi và chỉ còn đạo hoạt động vui chơi của các đơn vị: Vụ tổ chức triển khai cán bộ, Vụ bắt tay hợp tác quốc tế, Vụ Pháp chế, Cục làm chủ xây dựng và unique công trình giao thông, thanh tra Bộ.

d) Kiêm các chức danh:

- quản trị Hội đồng Thi đua khen thưởng bộ GTVT;

- trưởng ban Ban chỉ đạo cải cách hành chính Bộ GTVT;

- thành viên Ban chỉ huy tái tổ chức cơ cấu Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy của thiết yếu phủ;

- Phó chủ tịch thường trực Ủy ban bình an giao thông Quốc gia;

- Phó quản trị thường trực Ủy ban an toàn hàng không gia dụng Quốc gia;

- Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ huy các công trình, dự án công trình trọng điểm ngành GTVT;

- chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ duy trì đường cỗ Trung ương;

- trưởng ban Ban lãnh đạo thực hiện nay quy hoạch di dời các cảng trên sông thành phố sài gòn và xí nghiệp đóng tàu cha Son;

- quản trị Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục quy định của cỗ GTVT;

- Ủy viên Ban chỉ đạo Chiến lược công nghiệp hóa của việt nam trong kích thước hợp tác việt nam - Nhật bạn dạng đến năm 2020;

- trưởng phòng ban Ban lãnh đạo tái tổ chức cơ cấu Tổng doanh nghiệp Hàng hải nước ta và Tổng doanh nghiệp Công nghiệp tàu thủy.