Điểm chuẩn đại học mở tp hcm 2022 mới nhất

STTChuyên ngànhTên ngànhMã ngànhTổ phù hợp mônĐiểm chuẩnGhi chú
1 công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 7510102A00, A01, D01, D0716Điểm thi TN THPT
2 công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng technology kỹ thuật công trình xây dựng xây dựng 7510102CA00, A01, D01, D0716CLC, Điểm thi TN THPT
3 Tài chủ yếu - ngân hàng Tài bao gồm - ngân hàng 7340201CA01, D01, D96, D0720.6CLC, Điểm thi TN THPT
4 công nghệ sinh học technology sinh học tập 7420201CB00, A01, D07, D0816CLC, Điểm thi TN THPT
5 cai quản trị sale quản ngại trị marketing 7340101CA01, D01, D96, D0720CLC, Điểm thi TN THPT
6 Luật kinh tế qui định 7380107CA01, D01, D07, D1421.5CLC, Điểm thi TN THPT
7 ngôn ngữ Anh ngôn từ Anh 7220201CA01, D01, D14, D7822.4CLC, Điểm thi TN THPT
8 khối hệ thống thông tin thống trị hệ thống thông tin cai quản 7340405A00, A01, D01, D0723.5Điểm thi TN THPT
9 kế toán tài chính kế toán tài chính 7340301CA01, D01, D96, D0721.5CLC,Điểm thi TN THPT
10 ngữ điệu Trung Quốc ngữ điệu Trung Quốc 7220204D01, D78, D06, D83, DD224.1Điểm thi TN THPT
11 quản ngại trị nhân lực cai quản trị nhân lực 7340404A00, A01, D01, C0325Điểm thi TN THPT
12 công nghệ thông tin technology thông tin 7480201A00, A01, D01, D0725.4Điểm thi TN THPT
13 công nghệ sinh học tập technology sinh học tập 7420201A00, B00, D07, A0216Điểm thi TN THPT
14 quản lí trị kinh doanh cai quản trị kinh doanh 7340101A00, A01, D01, D0723.3Điểm thi TN THPT
15 Tài chủ yếu - ngân hàng Tài chủ yếu - ngân hàng 7340201A00, A01, D01, D0723.6Điểm thi TN THPT
16 cai quản xây dựng cai quản xây dựng 7580302A00, A01, D01, D0716Điểm thi TN THPT
17 marketing quốc tế kinh doanh quốc tế 7340120A00, A01, D01, D0724.7Điểm thi TN THPT
18 công tác xã hội công tác làm việc xã hội 7760101A01, D01, C00, D78, D06, D83, DD220Điểm thi TN THPT
19 Đông nam Á học tập Đông nam Á học tập 7310620A01, D01, C00, D78, D06, D83, DD220Điểm thi TN THPT
20 ngôn từ Nhật ngôn từ Nhật 7220209D01, D78, D06, D83, DD223.2Điểm thi TN THPT
21 Luật tài chính mức sử dụng 7380107A00, A01, D01, C00, D03, D06, D0523.6Điểm thi TN THPT
22 làng hội học tập xã hội học 7310301A01, D01, C00, D78, D06, D83, DD222Điểm thi TN THPT
23 ngôn từ Anh ngôn ngữ Anh 7220201A01, D01, D14, D7824.9Điểm thi TN THPT
24 Khoa học máy tính xách tay Khoa học laptop 7480101A00, A01, D01, D0724.5Điểm thi TN THPT
25 kế toán kế toán tài chính 7340301A00, A01, D01, D0723.3Điểm thi TN THPT
26 tài chính tài chính 7310101A00, A01, D01, D0723.4Điểm thi TN THPT
27 kinh doanh kinh doanh 7340115A00, A01, D01, D0725.25Điểm thi TN THPT
28 biện pháp cách thức 7380101A00, A01, D01, C00, D03, D06, D0523.2Điểm thi TN THPT
29 Khoa học máy tính xách tay Khoa học máy tính 7480101CA00, A01, D01, D0724.3CLC, Điểm thi TN THPT
30 kinh tế tài chính kinh tế tài chính 7310101CA00, A01, D01, D0719CLC, Điểm thi TN THPT
31 Luật tài chính hình thức 7380107CA01, D01, D07, D14, XDHB25.25CLCHọc bạ
32 technology sinh học tập technology sinh học tập 7420201A00, B00, D07, A02, XDHB18Học bạ
33 làm chủ xây dựng thống trị xây dựng 7580302A00, A01, D01, D07, XDHB21Học bạ
34 Đông phái mạnh Á học tập Đông phái nam Á học 7310620A01, D01, C00, D78, D03, D04, D06, D02, D05, D79, D80, D81, D82, D83, XDHB, DD222Học bạ
35 ngôn từ Nhật ngôn từ Nhật 7220209CD01, D78, D03, D04, D06, D02, D05, D79, D80, D81, D82, D83, XDHB, DD224.75CLCHọc bạ
36 technology kỹ thuật công trình xây dựng xây dựng công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng xây dựng 7510102A00, A01, D01, D07, XDHB21Học bạ
37 technology kỹ thuật công trình xây dựng technology kỹ thuật công trình xây dựng xây dựng 7510102CA00, A01, D01, D07, XDHB21CLCHọc bạ
38 Tài bao gồm - bank Tài bao gồm - ngân hàng 7340201CA01, D01, D96, D07, XDHB24.5CLCHọc bạ
39 technology sinh học technology sinh học 7420201CB00, A01, D07, D08, XDHB18CLCHọc bạ
40 quản ngại trị marketing quản ngại trị marketing 7340101CA01, D01, D96, D07, XDHB24.8CLCHọc bạ
41 ngôn từ Anh ngữ điệu Anh 7220201CA01, D01, D14, D78, XDHB26.5CLCHọc bạ
42 kế toán tài chính kế toán 7340301CA01, D01, D96, D07, XDHB23.25CLCHọc bạ
43 công tác xã hội công tác làm việc xã hội 7760101A01, D01, C00, D78, D03, D04, D06, D02, D05, D79, D80, D81, D82, D83, XDHB, DD218Học bạ
44 làng mạc hội học xóm hội học tập 7310301A01, D01, C00, D78, D03, D04, D06, D02, D05, D79, D80, D81, D82, D83, XDHB, DD223.5Học bạ
45 Khoa học máy tính Khoa học máy tính xách tay 7480101CA00, A01, D01, D07, XDHB26.5CLCHọc bạ
46 kinh tế tài chính kinh tế tài chính 7310101A00, A01, D01, D07, XDHB25CLCHọc bạ
47 Logistics và cai quản chuỗi cung ứng Logistics và làm chủ chuỗi đáp ứng 7510605A00, A01, D01, D0725.2Điểm thi TN THPT
48 du lịch du lịch 7810101A00, A01, D01, C0323.8Điểm thi TN THPT
49 technology thực phẩm technology thực phẩm 7540101A00, B00, D01, D0720.25Điểm thi TN THPT
50 công nghệ thực phẩm technology thực phẩm 7540101A00, B00, A01, D07, XDHB26.25Học bạ
51 ngữ điệu Trung Quốc ngôn ngữ Trung Quốc 7220204CD01, D78, D06, D83, DD222.5CLC, Điểm thi TN THPT
52 ngữ điệu Nhật ngôn từ Nhật 7220209CD01, D78, D06, D83, DD223CLC, Điểm thi TN THPT
53 ngôn từ Hàn Quốc ngữ điệu Hàn Quốc 7220210D01, D78, D06, D83, DD224.3Điểm thi TN THPT
54 truy thuế kiểm toán truy thuế kiểm toán 7340302A01, D01, D96, D0724.25Điểm thi TN THPT
55 thống trị công 7340403A00, A01, D01, D07, XDHB23Học bạ
56 làm chủ công 7340403A00, A01, D01, D0716Điểm thi TN THPT


*