Điểm chuẩn viện đại học mở

STTChuyên ngànhTên ngànhMã ngànhTổ vừa lòng mônĐiểm chuẩnGhi chú
1 technology kỹ thuật tinh chỉnh và auto hóa 7510303A00, A01, D01, C0122.65Điểm thi TN THPT, TCP: Toán >=6.4, sản phẩm công nghệ tự NV:9
2 công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông 7510302A00, A01, D01, C0122.5Điểm thi TN THPT, TCP: Toán >=7.6, thiết bị tự NV:6
3 quản ngại trị dịch vụ du ngoạn và lữ khách 7810103D0130.35Điểm thi TN THPTTCP: TA>=7.4, TTNV: 4
4 xây cất công nghiệp 7210402H00, H01, H0617.5Điểm thi TN THPT
5 thương mại điện tử 7340122A00, A01, D0125.25Điểm thi TN THPT, TCP: Toán, tiếng Anh >=8.4, đồ vật tự NV:16
6 technology thực phẩm 7540101A00, B00, D0716.5Điểm thi TN THPT
7 ngôn ngữ Trung Quốc 7220204D01, D0431.77Điểm thi TN THPT, TCP: tiếng Anh, giờ Trung >=6.2, đồ vật tự NV:5
8 technology thông tin 7480201A00, A01, D0124.55Điểm thi TN THPT, TCP: Toán >=7.8, sản phẩm công nghệ tự NV:5
9 technology sinh học tập 7420201A00, B00, D0716.5Điểm thi TN THPT
10 Tài chính - ngân hàng 7340201A00, A01, D0123.6Điểm thi TN THPT, TCP: Toán >=8, thứ tự NV:2
11 cai quản trị kinh doanh 7340101A00, A01, D0123.9Điểm thi TN THPT, TCP: Toán, Anh >=7.8, thứ tự NV:4
12 qui định 7380107A00, A01, D0123.55Luật gớm tếĐiểm thi TN THPTTCP: Toán >=8.8, TTNV:3
13 ngữ điệu Anh 7220201D0131Điểm thi TN THPT, TCP: Anh >=7, thứ tự NV:4
14 kế toán 7340301A00, A01, D0123.8Điểm thi TN THPT, TCP: Toán >=8.6, đồ vật tự NV:2
15 pháp luật 7380101A00, A01, D0123Điểm thi TN THPTTCP: Toán >=6.6, TTNV:2
16 xây cất công nghiệp 7210402H01, H06, XDHB31Học bạ
17 dịch vụ thương mại điện tử 7340122DGNLQGHN96
18 technology thực phẩm 7540101A00, B00, D07, XDHB23.5Học bạ
19 technology sinh học 7420201A00, B00, D07, XDHB23.5Học bạ
20 phép tắc 7380101C0026.25THXT C00Điểm thi TN THPTTCP: Ngữ Văn>=8, TTNV:7
21 luật 7380107C0026.75Luật gớm tếTHXT C00Điểm thi TN THPTTCP: Ngữ Văn >=8.25, TTNV:3
22 phương tiện 7380108A00, A01, D0123.15Luật quốc tếĐiểm thi TN THPTTCP: Toán >=7, TTNV:12
23 qui định 7380108C0026Luật quốc tếTHXT C00Điểm thi TN THPTTCP: Ngữ Văn >=7.25, TTNV:7
24 thi công công nghiệp 7210402H00, XDHB37Học bạ
25 bản vẽ xây dựng 7580101V00, V01, V02, XDHB26Học bạ
26 kiến trúc 7580101V00, V01, V0224Điểm thi TN THPT
27 quản trị khách sạn 7810201D0127.05Điểm thi TN THPT, TCP: tiếng Anh >=5.2, lắp thêm tự NV:5


*