Điểm chuẩn vào đại học bách khoa

STTTên ngànhMã ngànhTổ phù hợp mônĐiểm chuẩnGhi chú
1 công nghệ kỹ thuật vật tư MS-E3A00, A01, D0723.99Chương trình tiên tiến; Điểm thi TN THPT
2 chuyên môn Điều khiển - tự động hóa EE-E8A00, A0127.28Chương trình tiên tiếnĐiểm thi TN THPT
3 Khoa học dữ liệu và Trí tuệ tự tạo IT-E10A00, A0128.04Điểm thi TN THPT
4 khối hệ thống nhúng thông minh và IoT ET-E9A00, A0126.93CT tiên tiến
5 Điện tử viễn thông ET-LUHA00, A01, D2625.13Đh Leibniz - Đức
6 Điện tử viễn thông ET-E4A00, A0126.59
7 nghệ thuật Thực phẩm BF-E12A00, B00, D0724.44Điểm thi TN THPT; lịch trình tiên tiến
8 chuyên môn Hóa dược CH-E11A00, B00, D0726.4CT tiên tiếnĐiểm thi TN THPT
9 công nghệ thông tin IT-VUWA00, A01, D070
10 cai quản trị sale EM-VUWA00, A01, D01, D070
11 Phân tích kinh doanh EM-E13A00, A0125.55CN tiên tiến
12 kỹ thuật Điều khiển - tự động hóa hóa EE2A00, A0127.46Điểm thi TN THPT
13 Kỹ thuật xe hơi TE-E2A00, A0126.11Chương trình tiên tiến; Điểm thi TN THPT
14 kỹ thuật y sinh ET-E5A00, A0125.88CT tiên tiến
15 Cơ khí - sản xuất máy ME-GUA00, A01, D0723.88Hợp tác với ĐH Griffith (Úc); Điểm thi TN THPT
16 Cơ năng lượng điện tử ME-LUHA00, A01, D0725.16Hợp tác với ĐH Leibniz Hannover
17 quản trị kinh doanh TROY-BAxA190
18 Cơ điện tử ME-NUTA00, A01, D2824.88Hợp tác cùng với ĐHCN Nagaoka; Điểm thi TN THPT
19 Cơ năng lượng điện tử ME-E1xA190
20 technology thông tin IT-LTUxA190
21 Kỹ thuật tạo ra TROY-ITxA190
22 Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông ET1A00, A0126.8
23 tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế FL2D010
24 công nghệ thông tin IT-E6A1927.4Việt - Nhật; Điểm thi TN THPT
25 nghệ thuật cơ khí TE2xA190
26 khối hệ thống thông tin quản lý MI2xA190
27 công nghệ thông tin IT-E7xA190
28 công nghệ kỹ thuật và công nghệ FL1D0126.39Điểm thi TN THPT
29 chuyên môn cơ năng lượng điện tử ME1A00, A0126.91Điểm thi TN THPT
30 Kỹ thuật máy tính xách tay IT2A00, A0128.1Điểm thi TN THPT
31 sale NÔNG NGHIỆP IT1xA190
32 Kỹ thuật môi trường EV1A00, B00, D0724.01
33 nghệ thuật Thực phẩm BF2A00, B00, D0725.94Điểm thi TN THPT
34 quản lý công nghiệp EM2A00, A01, D0125.75
35 Kỹ thuật mặt hàng không TE3xA190
36 Kỹ thuật vật liệu MS1A00, A01, D070
37 Tài chính - ngân hàng EM5xA190
38 nghệ thuật Dệt - May TX1A00, A0123.99Điểm thi TN THPT
39 Kỹ thuật hạt nhân PH2A00, A01, A0224.48Điểm thi TN THPT
40 technology giáo dục ED2A00, A01, D0124.8Điểm thi TN THPT
41 tài chính công nghiệp EM1xA190
42 nghệ thuật hoá học CH1xA19, A200
43 cai quản trị kinh doanh EM3A00, A01, D0126.04
44 kỹ thuật Sinh học BF1A00, B00, D0725.34Điểm thi TN THPT
45 vật lý chuyên môn PH1A00, A0125.64Điểm thi TN THPT
46 chuyên môn cơ khí ME2xA190
47 Kỹ thuật điện EE1xA190
48 Kỹ thuật xe hơi TE1xA190
49 nghệ thuật in CH3xA19, A200
50 kế toán EM4A00, A01, D0125.76
51 Hoá học tập CH2A00, B00, D0724.96Điểm thi TN THPT
52 Khoa học laptop MI1xA190
53 kỹ thuật kỹ thuật vật liệu MS-E3xA19, A200
54 Điều khiển - auto hóa và hệ thống điện EE-E8xA190
55 Khoa học tài liệu và Trí tuệ tự tạo IT-E10xA190
56 khối hệ thống nhúng thông minh cùng IoT ET-E9xA190
57 Điện tử viễn thông ET-LUHxA190
58 Điện tử viễn thông ET-E4xA190
59 nghệ thuật Thực phẩm BF-E12xA200
60 nghệ thuật Hóa dược CH-E11xA200
61 technology thông tin IT-VUWxA190
62 cai quản trị kinh doanh EM-VUWxA190
63 Phân tích sale EM-E13xA190
64 chuyên môn Điều khiển - tự động hóa hóa EE2xA190
65 Kỹ thuật xe hơi TE-E2xA190
66 nghệ thuật y sinh ET-E5xA190
67 Cơ khí - chế tạo máy ME-GUxA190
68 Cơ điện tử ME-LUHxA190
69 Cơ điện tử ME-NUTxA190
70 Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông ET1xA190
71 giờ đồng hồ Anh chuyên nghiệp hóa quốc tế FL2D0126.11Điểm thi TN THPT
72 khối hệ thống thông tin làm chủ MI2A00, A0127Điểm thi TN THPT
73 công nghệ thông tin IT-E7A00, A0127.85Global ICT; Điểm thi TN THPT
74 nghệ thuật cơ điện tử ME1xA190
75 Kỹ thuật môi trường EV1xA19, A200
76 chuyên môn Thực phẩm BF2xA200
77 quản lý công nghiệp EM2xA190
78 Kỹ thuật mặt hàng không TE3A00, A0126.48Điểm thi TN THPT
79 Kỹ thuật vật liệu MS1xA19, A200
80 nghệ thuật Dệt - May TX1xA19, A200
81 technology giáo dục ED2xA190
82 tài chính công nghiệp EM1A00, A01, D0125.65
83 nghệ thuật hoá học tập CH1A00, B00, D0725.2Điểm thi TN THPT
84 cai quản trị sale EM3A190
85 nghệ thuật Sinh học BF1xA200
86 nghệ thuật cơ khí ME2A00, A0125.78Điểm thi TN THPT
87 technology Kỹ thuật nhiệt độ (Cơ năng lượng điện lạnh) HE1A00, A0124.5Điểm thi TN THPT
88 Kỹ thuật năng lượng điện EE1A00, A0126.5Điểm thi TN THPT
89 Kỹ thuật ô tô TE1A00, A0126.94Điểm thi TN THPT
90 chuyên môn in CH3A00, B00, A01, D0724.45Điểm thi TN THPT
91 kế toán tài chính EM4xA190
92 Hoá học tập CH2xA19, A200
93 Khối ngành Toán - Tin học MI1A00, A0127Điểm thi TN THPT
94 technology thông tin IT-EPA00, A01, D2927.19CNTT Việt-Pháp; Điểm thi TN THPT
95 kỹ thuật cơ điện tử ME-E1A00, A0126.91Chương trình tiên tiến; Điểm thi TN THPT
96 chuyên môn cơ năng lượng điện tử ME-E1xA00, A010
97 Cơ khí mặt hàng không TE-EPA00, A01, D2924.76Điểm thi TN THPT
98 Cơ khí mặt hàng không TE-EPxA190
99 Tin học tập công nghiệp EE-EPA00, A01, D2926.14Chương trình tiên tiếnTin học công nghiệp và tự động hóaĐiểm thi TN THPT
100 Tin học tập công nghiệp EE-EPxA190
101 technology thông tin IT-EPxA190
102 Logistics và cai quản chuỗi cung ứng EM-E14A00, A01, D0126.3
103 Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng EM-E14xA190
104 nghệ thuật hoá học CH1A00, B00, D070
105 kỹ thuật in CH3A00, B00, D070
106 công nghệ giáo dục ED2A00, A01, D010
107 Điều khiển - auto hóa và khối hệ thống điện EE-E8A00, A010
108 kinh tế tài chính công nghiệp EM1A00, A01, D010
109 cai quản trị kinh doanh EM3xA190
110 Tài bao gồm - ngân hàng EM5A00, A01, D0125.83
111 Điện tử viễn thông ET-E4A00, A010
112 hệ thống nhúng thông minh với IoT ET-E9A00, A010
113 chuyên môn nhiệt HE1xA190
114 Khoa học máy tính IT1A00, A0128.43Khoa học thiết bị tính; Điểm thi TN THPT
115 Kỹ thuật máy tính IT2xA190
116 technology thông tin IT-E6xA00, A010
117 công nghệ thông tin IT-EPA00, A010
118 technology thông tin IT-LTUA00, A01, D070
119 chuyên môn cơ khí ME2A00, A010
120 kỹ thuật cơ điện tử ME-E1A00, A010
121 Cơ khí - chế tạo máy ME-GUA00, A01, D070
122 Khoa học máy tính MI1A00, A010
123 đồ gia dụng lý nghệ thuật PH1xA190
124 Kỹ thuật hạt nhân PH2xA190
125 Kỹ thuật ô tô TE1A00, A010
126 chuyên môn cơ khí TE2A00, A0125.7Kỹ thuật cơ khí cồn lực; Điểm thi TN THPT
127 Kỹ thuật hàng không TE3A00, A010
128 quản ngại trị kinh doanh TROY-BAA00, A01, D01, D0723.25Điểm thi TN THPT
129 Kỹ thuật chế tạo TROY-ITA00, A01, D01, D0725.5Điểm thi TN THPT
130 năng lượng tái sinh sản EE-E18A00, A0125.71Ngành khối hệ thống điện và tích điện tái tạoĐiểm thi TN THPT
131 quản lý Tài nguyên môi trường thiên nhiên EV2A00, B00, D0723.53
132 bình yên không gian số IT-E15A00, A0127.44Điểm thi TN THPT