Điểm chuẩn trường kinh tế tphcm

Điểm chuẩn Đại học Kinch tế TPHCM năm 2020

2/ Điểm chuẩn xét tác dụng thi THPT năm 2021

Điểm chuẩn trường Đại học Kinc tế TPSài Gòn xét theo kết quả thi xuất sắc nghiệp THPT năm 2021 như sau:

1. Chương trình Chuẩn và Chương thơm trình Cử nhân Chất lượng cao (KSA)

Tên ngànhĐiểm chuẩn
Kinc tế26.3
Kinc tế đầu tư25.4
Bất rượu cồn sản24.2
Quản trị nhân lực26.6
Kinc doanh nông nghiệp22.0
Quản trị kinh doanh26.2
Kinch doanh quốc tế27.0
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng27.4
Kinch doanh thương thơm mại27.0
Marketing27.5
Tài thiết yếu – Ngân hàng25.9
Bảo hiểm25.0
Tài thiết yếu quốc tế26.8
Kế toán25.4
Kiểm toán26.1
Quản trị hình thức du ngoạn cùng lữ hành24.0
Quản trị khách sạn25.3
Toán kinh tế (*)25.2
Thống kê kinh tế (*)25.9
Hệ thống công bố làm chủ (*)26.2
Tmùi hương mại điện tử (*)26.9
Khoa học tập dữ liệu (*)26.0
Kỹ thuật ứng dụng (*)26.2
Ngôn ngữ Anh (*)27.0
Luật gớm tế25.8
Luật25.8
Quản lý công25.0
Kiến trúc đô thị22.8
Quản lý căn bệnh viện24.2

Lưu ý: Ngành (*): tổ hợp xét tuyển gồm bài bác thi/môn thi nhân thông số 2, quy về thang điểm 30.

2. Chương thơm trình Cử nhân tài năng

Tên ngànhĐiểm chuẩn
Quản trị gớm doanh27.0
Kinch donước anh tế27.5
Marketing27.4
Tài chính – Ngân hàng25.3
Kế toán22.0

3. Chương trình chuẩn (KSV)

Tên ngànhĐiểm chuẩn
Ngôn ngữ Anh (*)17.0
Quản trị kinh doanh17.0
Marketing17.0
Kinc donước anh tế17.0
Tmùi hương mại điện tử (*)17.0
Tài bao gồm – Ngân hàng17.0
Kế toán17.0
Luật kinh tế16.0
Kinc doanh nông nghiệp16.0
Quản trị hình thức dịch vụ du ngoạn và lữ hành16.0

Tsi mê khảo điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn Đại học Kinc tế TPTP HCM năm 2020 như sau:

Tên ngành2019 Điểm chuẩn 2020
Trụ sngơi nghỉ chính tại TPHCM
Kinc tế học23.326.2
Quản trị gớm doanh/26.4
Logistics cùng Quản lý chuỗi cung ứng/27.6
Kinh donước anh tế25.127.5
Kinh doanh thương mại24.427.1
Marketing24.927.5
Tài thiết yếu – Ngân hàng23.125.8
Bảo hiểm/22
Tài chính quốc tế/26.7
Kế toán22.925.8
Quản trị hình thức phượt và lữ hành23.925.4
Quản trị khách sạn24.425.8
Toán tài chính (*)21.8325.2
Thống kê kinh tế (*)21.8125.2
Hệ thống báo cáo làm chủ (*)23.2526.3
Khoa học dữ liệu (*)/24.8
Kỹ thuật phần mềm (*)22.5125.8
Ngôn ngữ Anh (*)24.5525.8
Luật2324.9
Quản lý công21.624.3
Quản trị marketing (Quản trị căn bệnh viện)21.824.2
Quản trị marketing (Cử kĩ năng năng)/26
Phân hiệu Vĩnh Long
Kinh tế (Chuim ngành Kinch tế với Kinh doanh nông nghiệp)/16
Quản trị tởm doanh (Chuim ngành Quản trị)/16
Kinh doanh quốc tế/16
Tài thiết yếu – Ngân hàng (Chuim ngành Ngân hàng)/16
Kế tân oán (Chulặng ngành Kế tân oán doanh nghiệp)/16
Hệ thống ban bố làm chủ (Chuyên ngành Thương thơm mại năng lượng điện tử)/16