ĐIỂM CHUẨN HỌC VIỆN QUÂN Y 2014

Ngày 8/8, Ban tuyển sinh quânsự bộ Quốc phòng đã công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào họctrong những trường quân team năm 2014.

*
-Ngày 8/8, Ban tuyển chọn sinh quânsự bộ Quốc phòng đã chào làng điểm chuẩn tuyển sinh vào họctrong các trường quân đội năm 2014.

Bạn đang xem: Điểm chuẩn học viện quân y 2014

XEM ĐIỂM CHUẨN CÁC TRƯỜNG TẠI ĐÂY

Theo đó, điểm chuẩn chỉnh của sỹ tử trúng tuyển chọn vào học trongcác ngôi trường quân nhóm (cả hệ quân sự và dân sự) được xác định ví dụ như sau:

- học viện Kỹ thuật quân sự: Khối A: sỹ tử nam khu vực miền bắc 25,0; nam khu vực miền nam 23,0; thí sinh

nữ miền bắc 27,5; nữ khu vực miền nam 26,0.

- học viện Hải quân: Khối A: Nam miền bắc 22,0; nam miền nam 19,5.

- học viện Biên phòng: Khối C: Nam miền bắc bộ 20,5; nam miền nam bộ 18,0.

- học viện Hậu cần: Khối A: Nam miền bắc bộ 24,0; nam miền nam bộ 21,0.

- ngôi trường Đại học è cổ Quốc Tuấn (Trường Sĩ quan tiền Lục quân 1): Khối A: Nam miền bắc 22,5.

- trường Đại học tập Nguyễn Huệ (Trường Sĩ quan tiền Lục quân 2): Khối A: Quân quần thể 5: 20,0; Quânkhu 7: 20,0; Quân quần thể 9: 19,5; những đơn vị còn lại 20,0.

- trường Sĩ quan tiền Công binh: Khối A: Nam khu vực miền bắc 22,0; nam miền nam 18,5.

- trường Sĩ quan Pháo binh: Khối A: Nam miền bắc bộ 22,0; nam miền nam 19,5.

- ngôi trường Sĩ quan ko quân: Khối A: Nam miền bắc bộ 18,0; nam khu vực miền nam 16,0.

- trường Sĩ quan lại Đặc Công: Khối A: Nam miền bắc 23,0; nam miền nam 18,5.

- trường Sĩ quan liêu Tăng-Thiết giáp: Khối A: Nam khu vực miền bắc 21,5; Nam miền nam 19,0.

- ngôi trường Sĩ quan phòng hóa: Khối A: Nam miền bắc bộ 23,5; nam miền nam 19,0.

- trường Đại học thông tin liên lạc (Trường Sĩ quan lại Thông tin): Khối A: Nam miền bắc bộ 19,5;nam miền nam 18,5. Khối A1: Nam khu vực miền bắc và nam khu vực miền nam 18,5.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Viết Bản Kiểm Điểm Nhận Lỗi Cho Học Sinh, Mẫu Bản Kiểm Điểm Tự Nhận Lỗi Cho Học Sinh

- trường Đại học trần Đại Nghĩa (Trường Sĩ quan nghệ thuật quân sự): Khối A: phái mạnh miền Bắc22,5; nam miền nam bộ 20,5.

- ngôi trường Đại học thiết yếu trị (Trường Sĩ quan chủ yếu trị): Khối A: Nam miền bắc 23,0; phái mạnh miềnNam 19,5; Khối C: Nam miền bắc 21,5; nam miền nam bộ 18,5.

- học viện Phòng ko - ko quân: Khối A: ngành Kỹ sư hàng không: Nam khu vực miền bắc 23,5;nam miền nam 20,5. Ngành chỉ đạo tham mưu không quân: Nam miền bắc bộ 18,5; phái mạnh miềnNam 16,5. Ngành chỉ đạo tham mưu chống không: Nam miền bắc bộ 22,0 ; nam khu vực miền nam 18,5.

- học viện Quân y (Đào tạo chưng sĩ nhiều khoa): Khối A: Nam khu vực miền bắc 26,0; nam miền nam bộ 25,0;nữ miền bắc 28,0; nữ khu vực miền nam 26,5. Khối B: Nam miền bắc 26,0; nam khu vực miền nam 25,0; nữmiền Bắc 28,0; nữ khu vực miền nam 26,5.

- học viện chuyên nghành Khoa học quân sự:

+ Đào chế tác ngành giờ Anh: Thi tiếng Anh, Khối D1: nam miền bắc 32,5; nam miền nam 31,5;nữ khu vực miền bắc 36,0; nữ miền nam bộ 34,5.

+ Đào tạo ra ngành tiếng Nga: Thi giờ Anh, khối D1: Nam miền bắc 31,0; nam miền nam 30,0;nữ miền bắc bộ 32,0; nữ khu vực miền nam 31,0. Thi tiếng Nga, khối D2: Nam miền bắc bộ 32,0; nam giới miềnNam 31,0; nữ miền bắc bộ 33,0; nữ miền nam 31,0.

+ Đào tạo thành ngành tiếng Trung: Thi tiếng Anh, khối D1: nam khu vực miền bắc 29,5; nam miền nam 28,5;nữ khu vực miền bắc 33,0; nữ miền nam 32,0. Thi giờ Pháp, khối D3: Nam khu vực miền bắc 30,0; nam miềnNam 29,0; nữ miền bắc bộ 33,0; nữ miền nam 31,0. Thi giờ Trung, khối D4: Nam khu vực miền bắc 30,5;nam khu vực miền nam 29,5; nữ miền bắc 33,0; nữ khu vực miền nam 31,0.

+ Đào sản xuất ngành trinh sát kỹ thuật, khối A: Nam khu vực miền bắc 25,0; nam khu vực miền nam 24,0.

* tuyển chọn sinh đào tạo và giảng dạy CNH-HĐH (Hệ dân sự)

- học viện Kỹ thuật quân sự: technology thông tin 19,5; Điện tử viễn thông 17,5; chuyên môn điều

khiển 18,5; Kỹ thuật ô tô 15,0; sản xuất máy 15; Xây dựng gia dụng 15,0; Xây dựng ước đường15,0; Cơ năng lượng điện tử 15,0; Điện tử y sinh 16,5; công nghệ hóa học 15,0.

- học viện chuyên nghành Quân y: bác bỏ sĩ đa khoa (khối A) 24,0; bác bỏ sĩ đa khoa (khối B) 24,0 cùng Dược sĩ (A)22,5.

- học viện Khoa học quân sự: giờ Anh (khối D1) 20,0; giờ đồng hồ Trung (thi giờ Anh, khối D1)20,0; tiếng Trung (thi tiếng Trung, khối D4) 20,0.

- ngôi trường Đại học tin tức liên lạc (Trường Sĩ quan lại Thông tin): khối A và A1, các ngành Côngnghệ thông tin và Kỹ thuật năng lượng điện tử, media 13,0.

- học viện Hậu cần: khối A, Tài chính bank 15,0; Tài thiết yếu kế toán 15,0; chuyên môn xâydựng 14,0.

- trường Đại học trần Đại Nghĩa (Sĩ quan nghệ thuật quân sự), khối A: những ngành Công nghệthông tin với Cơ khí hễ lực 14,0.