ĐIỂM CHUẨN HỌC VIỆN AN NINH 2017

*

itlab.com.vn - Ngày 29/7, Tổng cục thiết yếu trị CAND đã chào làng điểm trúng tuyển chọn vào những học viện, trường đh CAND năm 2017.

Bạn đang xem: Điểm chuẩn học viện an ninh 2017


Vào ngày 29/7, Tổng cục chính trị CAND đã ra mắt điểm trúng tuyển các trường CAND sớm hơn khối hệ thống trường đại học dân sự, tạo thành điều kiện cho những trường bên phía ngoài khối gồm đủ tin tức và thêm cơ sở để lọc hồ sơ ảo.

Dưới đó là điểm trúng tuyển của những trường ĐH CAND:

1. Học viện Chính trị CAND

Tổ phù hợp C03 - nam giới phía Bắc đem 26.0. Trong những 06 thí sinh cùng mức 26.0 mang 04 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn tự 23.6 điểm.

Tổ thích hợp D01 - nam phía Bắc rước 26.0.

Tổ hợp C03 - chị em phía Bắc rước 28.25.

Tổ phù hợp D01 - bạn nữ phía Bắc đem 29.0.

Tổ đúng theo C03 - nam phía Nam lấy 24.25 trong các 02 thí sinh cùng mức 24.25 lấy 01 thí sinh bao gồm tổng điểm 03 môn chưa làm tròn đạt 23.85 điểm.

Tổ vừa lòng D01 - phái nam phía Nam mang 23.75.

Tổ hợp C03 - phụ nữ phía Nam đem 26.0.

Tổ hòa hợp D01 - nữ giới phía Nam rước 25.75.

2. Học viện bình yên nhân dân

Tổ thích hợp A01 - phái mạnh ngành Nghiệp vụ bình yên lấy 27.75. Trong các 08 thí sinh thuộc mức 27.75 lấy 03 thí sinh: 02 thí sinh tất cả tổng điểm 03 môn chưa làm tròn tự 27.2 điểm; 01 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn đạt 27.15 với môn toán đạt 9.4.

Tổ thích hợp C03 - phái mạnh ngành Nghiệp vụ an ninh lấy 25.5. Trong số 29 thí sinh thuộc mức 25.5 lấy 04 thí sinh: 03 thí sinh gồm tổng điểm 3 môn chưa làm tròn là 25.05; 01 thí sinh có tổng điểm 03 môn không làm tròn 24.95 với môn Văn đạt 8.25.

Tổ hợp D01 - nam giới ngành Nghiệp vụ an ninh lấy 26.25.

Tổ hợp A01 - thiếu phụ ngành Nghiệp vụ bình an lấy 29.5.

Tổ vừa lòng C03 - con gái ngành Nghiệp vụ an ninh lấy 28.0. Trong số 03 thí sinh cùng mức 28.0 đem 02 thí sinh tất cả tổng điểm 3 môn chưa làm tròn trường đoản cú 26.6.

Tổ hợp D01 - con gái ngành Nghiệp vụ an ninh lấy 29.0. Trong các 02 thí sinh thuộc mức 29.0 đem 01 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt 25.5 cùng điểm giờ đồng hồ Anh đạt 8.2.

Tổ hợp A01 - nam ngành an ninh thông tin mang 23.5.

Tổ hợp D01 - nam giới ngành bình yên thông tin mang 19.75.

Tổ hòa hợp A01 - thanh nữ ngành bình an thông tin lấy 27.75.

Tổ hòa hợp D01 - nam ngành ngôn từ Anh đem 27.25. Trong số 05 thí sinh cùng mức 27.25 đem 04 thí sinh gồm tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt tự 25.16.

Tổ thích hợp D01 - bạn nữ ngành ngôn từ Anh rước 30.5.

3. Học viện chuyên nghành Cảnh giáp nhân dân

Tổ thích hợp A01 - Nam lấy 28.0. Trong những 10 thí sinh thuộc mức 28.0 rước 07 thí sinh: 06 thí sinh gồm tổng điểm 03 môn không làm tròn tự 27.1 điểm; 1 thí sinh tất cả tổng điểm 03 môn chưa làm tròn 27.05 với môn Toán đạt 9.4 điểm.

Tổ hợp C03 - Nam rước 25.75. Trong các 44 thí sinh thuộc mức 25.75 rước 19 thí sinh: 17 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn trường đoản cú 23.15; 02 thí sinh có tổng điểm 03 môn không làm tròn là 22.85 với môn văn đạt 7.75 điểm.

Tổ hòa hợp D01 - Nam mang 26.25.

Tổ đúng theo A01 - nữ lấy 29.5.

Tổ thích hợp C03 - thanh nữ lấy 28.25.

Tổ hợp D01 - chị em lấy 28.75. Trong các 04 thí sinh thuộc mức 28.25 đem 02 thí sinh tất cả tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 27.3.

4. Ngôi trường Đại học bình an nhân dân

Tổ thích hợp A01 - Nam rước 26.75. Trong số 05 thí sinh thuộc mức 26.75 lấy 03 thí sinh tất cả tổng điểm 03 môn chưa làm tròn tự 25.75 điểm.

Tổ phù hợp C03 - Nam đem 25.0. Trong số 20 thí sinh thuộc mức 25.0 lấy 01 thí sinh gồm tổng điểm 3 môn chưa làm tròn là 23.95.

Tổ phù hợp D01 - Nam đem 24.75. Trong những 02 thí sinh thuộc mức 24.75 rước 01 thí sinh tất cả tổng điểm 03 môn chưa làm tròn là 24.3.

Tổ hòa hợp A01 - người vợ lấy 28.5. Trong số 02 thí sinh thuộc mức 28.5 mang 01 thí sinh gồm tổng điểm 03 môn chưa làm tròn là 27.1.

Xem thêm: Nhiếp Ảnh Gia Nổi Tiếng Việt Nam, Trần Tuấn Việt

Tổ hòa hợp C03 - phụ nữ lấy 26.25. Trong những 06 thí sinh cùng mức 26.25 đem 02 thí sinh gồm tổng điểm 3 môn không làm tròn từ 24.75.

Tổ vừa lòng D01 - đàn bà lấy 27.25.

5. Ngôi trường Đại học tập CSND

Tổ hợp A01 - Nam rước 26.25. Trong các 13 thí sinh thuộc mức 26.25 mang 03 thí sinh bao gồm tổng điểm 03 môn không làm tròn từ bỏ 26.2 điểm.

Tổ hòa hợp C03 - Nam đem 25.5. Trong số 59 thí sinh thuộc mức 25.5 rước 03 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 24.5.

Tổ đúng theo D01 - Nam rước 26.0. Trong những 04 thí sinh thuộc mức 26.0 rước 02 thí sinh: 01 thí sinh gồm tổng điểm 03 môn không làm tròn là 25.55; 01 thí sinh có tổng điểm không làm tròn là 24.4 và điểm tiếng Anh 9.8.

Tổ đúng theo A01 - người vợ lấy 28.75.

Tổ phù hợp C03 - đàn bà lấy 26.5. Trong những 05 thí sinh thuộc mức 26.5 mang 03 thí sinh bao gồm tổng điểm 3 môn không làm tròn từ bỏ 25.4.

Tổ thích hợp D01 - phụ nữ lấy 27.25. Trong số 04 thí sinh thuộc mức 27.25 rước 02 thí sinh bao gồm tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ bỏ 25.85.

6. Trường Đại học Phòng cháy trị cháy

Tổ thích hợp A00 - nam giới phía Bắc lấy 28.25. Trong số 16 thí sinh thuộc mức 28.25 đem 06 thí sinh: 04 thí sinh gồm tổng điểm 03 môn chưa làm tròn đạt 27.65 điểm; 02 thí sinh có tổng điểm 03 môn không làm tròn 27.35 điểm với môn Toán đạt 9.6.

Tổ thích hợp A00 - người vợ phía Bắc rước 30.25. Trong số 04 thí sinh thuộc mức 30.25 lấy 03 thí sinh bao gồm tổng điểm 03 môn chưa làm tròn từ 28.35 điểm.

Tổ phù hợp A00 - phái nam phía Nam rước 27.0. Trong các 18 thí sinh thuộc mức 27.0 lấy 05 thí sinh: 03 thí sinh gồm tổng điểm 03 môn chưa làm tròn đạt tự 26.55 điểm; 02 thí sinh bao gồm tổng điểm 03 môn không làm tròn 26.0 điểm và môn Toán đạt 9.0.

Tổ đúng theo A00 - cô bé phía Nam rước 28.5. Trong những 06 thí sinh thuộc mức 27.0 lấy 03 thí sinh: 01 thí sinh tất cả tổng điểm 03 môn không làm tròn đạt 27.95 điểm; 02 thí sinh có tổng điểm 03 môn không làm tròn 27.4 điểm với môn Toán đạt 9.47.

7. Ngôi trường Đại học Kỹ thuật hậu cần Công an nhân dânT

Tổ vừa lòng A01 - phái nam phía Bắc lấy 23.75.

Tổ hợp D01 - nam giới phía Bắc đem 23.25.

Tổ hợp A01 - đàn bà phía Bắc lấy 27.5.

Tổ thích hợp D01 - chị em phía Bắc mang 27.5.

Tổ vừa lòng A01 - phái mạnh phía Nam rước 24.0. Trong số 05 thí sinh thuộc mức 24.0 đem 03 thí sinh bao gồm tổng điểm 03 môn chưa làm tròn tự 23.0 điểm.