Điểm Chuẩn Đh Công Nghiệp Tphcm

Trường Đại học Công Nghiệp Tp.

Bạn đang xem: Điểm chuẩn đh công nghiệp tphcm

Hồ Chí Minh đã bao gồm thức công bố điểm chuẩn hệ đh chính quy. Thông tin cụ thể điểm của từng ngành chúng ta hãy coi nội dung bên dưới.


Cao Đẳng nấu bếp Ăn tp.

Xem thêm:

Hà nội Xét tuyển Năm 2021

Tuyển Sinh Ngành Thú Y Cao Đẳng Thú Y Hà Nội

Các Khối Thi Đại học tập Và tổng hợp Môn Xét tuyển chọn

Khối C01 có Những Ngành Nào? các Trường Xét Khối C01


ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP tp.hồ chí minh 2021

Điểm chuẩn chỉnh Xét hiệu quả Kỳ Thi giỏi Nghiệp trung học phổ thông 2021:

Tên ngànhMã ngànhTổ hòa hợp mônĐiểm chuẩn
Công nghệ chế tạo máy7510202A00, A01, D90, C01, XDHB20.5
Công nghệ thực phẩm7540101CA00, B00, D90, D07, XDHB17
Công nghệ sinh học7420201CA00, B00, D90, D07, XDHB17
Công nghệ hóa học7510401CA00, B00, D90, D07, XDHB17
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông7510302CA00, A01, D90, C01, XDHB17
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông7510302A00, A01, D90, C01, XDHB17
Dinh chăm sóc và công nghệ thực phẩm7720497A00, B00, D90, D07, XDHB17
Công nghệ nghệ thuật môi trường7510406A00, B00, D07, C02, XDHB17
Quản lý đất đai7850103A01, D01, D96, C01, XDHB17
Công nghệ nghệ thuật Nhiệt (Cơ điện lạnh)7510206A00, A01, D90, C01, XDHB17
IOT và trí tuệ nhân tạo7510304A00, A01, D90, C01, XDHB17
Quản lý tài nguyên với môi trường7850101B00, D96, D90, C02, XDHB17
Đảm bảo unique và an ninh thực phẩm7540106A00, B00, D90, D07, XDHB17
kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông7580205A00, A01, D90, C01, XDHB17
Công nghệ sản xuất máy7510202CA00, A01, D90, C01, XDHB18
Kỹ thuật xây dựng7580201A00, A01, D90, C01, XDHB18
Công nghệ chuyên môn điện, điện tử7510301CA00, A01, D90, C01, XDHB18
Công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử7510203CA00, A01, D90, C01, XDHB18
Công nghệ kỹ thuật cơ khí7510201CA00, A01, D90, C01, XDHB18
Công nghệ dệt, may7540204A00, D01, D90, C01, XDHB18
Công nghệ sinh học7420201A00, B00, D90, D07, XDHB18
Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và auto hóa7510303CA00, A01, D90, C01, XDHB18
Kinh doanh quốc tế7340120CA01, D01, D96, C01, XDHB19
Kế toán - Kiểm toán7340301CA00, A01, D01, D90, XDHB19
Marketing7340115CA01, D01, D96, C01, XDHB19
Công nghệ kỹ thuật môi trường7510406CA00, B00, D07, C02, XDHB19
Thiết kế thời trang7210404A00, D01, D90, C01, XDHB19
Quản trị tởm doanh7340101CA01, D01, D96, C01, XDHB19
Tài bao gồm - Ngân hàng7340201CA00, D01, D90, C01, XDHB19
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử7510301A00, A01, D90, C01, XDHB20.5
Luật7380108A00, D01, D96, C00, XDHB20.5
Ngôn ngữ Anh7220201D01, D96, D14, D15, XDHB20.5
Công nghệ thực phẩm7540101A00, B00, D90, D07, XDHB21
Công nghệ kỹ thuật sản phẩm tính7480108A00, A01, D90, C01, XDHB21
Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa hóa7510303A00, A01, D90, C01, XDHB21.05
Kế toán - Kiểm toán7340301A00, A01, D01, D90, XDHB21.5
Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành7810103A01, D01, D96, C01, XDHB22
Công nghệ kỹ thuật cơ khí7510201A00, A01, D90, C01, XDHB22.05
Tài thiết yếu - Ngân hàng7340201CA00, D01, D90, C01, XDHB22.5
Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử7510203A00, A01, D90, C01, XDHB22.5
Thương mại điện tử7340122A01, D01, D90, C01, XDHB22.5
Quản trị kinh doanh7340101A01, D01, D96, C01, XDHB22.75
Công nghệ nghệ thuật ô tô7510205A00, A01, D90, C01, XDHB23
Công nghệ thông tin7480201A00, D01, D90, C01, XDHB23
Khoa học tập dữ liệu7480109A00, D01, D90, C01, XDHB23
Công nghệ hóa học7510401A00, B00, D07, C02, XDHB23
Luật7380107A00, D01, D96, C00, XDHB23.25
Kinh doanh quốc tế7340120A01, D01, D96, C01, XDHB23.5
Marketing7340115A01, D01, D96, C01, XDHB24.5

Điểm chuẩn Xét học Bạ 2021:

-Cơ trực thuộc Tp. Hồ Chí Minh:

*
-Phân hiệu trên Quảng Ngãi:

*

*
Thông Báo Điểm chuẩn chỉnh Đại học Công Nghiệp TPHCM

THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP tp hcm 2020

*

*

*

*

*

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP tp.hcm 2019

Cụ thể điểm chuẩn chỉnh trường Đại học tập Công Nghiệp tp.hồ chí minh như sau:

Tên ngành

Tổ đúng theo môn

Điểm chuẩn

Luật gớm tế

A00.D01. D96,C00

21

Nhóm ngành technology Diện gôm 02 ngành: công nghệ kỹ thuật diện, diện tử; Công nghe kỹ thuât điều khiốn và tứ đông hóa

A00, A01, C01, D90

18

Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông

A00, A01, C01, D90

16

Công nghệ nghệ thuật cơ khí

A00, A01, C01, D90

19

Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử

A00, A01, C01, D90

19

Công nghệ chế tạo máy

A00t A01, C01.D90

18

Công nghệ nghệ thuật ô tô

A00, A01, C01, D90

20

Công nghệ chuyên môn nhiệt

A00, A01, C01 D90

16.5

Nhóm ngành nghệ thuật xây dụng gôm 02 ngành: Kỳ thuật xây dựng; chuyên môn xây dựng dự án công trình giao thông

A00, A01, C01, D90

16.75

Công nghệ dệt may

A00, C01, D01, D90

18

Thiết kế thời trang

A00, C01, D01, D90

16.5

Nhóm ngành technology thông tin gôm 04 ngành: technology thông tinễ, nghệ thuật phần mềm; công nghệ máy tính, IIỘ thống thông tin

A00, C01, D01, D90

18.75

Công nghệ kỹ thuật máy tính

A00, C01, D01, D90

16

Nhóm ngành công nghệ hỏa học tập gôm 04 chuycn ngành: nghệ thuật hóa phân tích; công nghệ lọc Ilóa dầu; technology hữu cơ Hóa dươc; Công nghe vô cơ - Vât liệu.

A00,B00, D07, D90

16

Công nghệ thực phẩm

A00, B00, D07, D90

18

Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm

A00, B00, D07, D90

15.5

Đảm bảo unique và an ninh thực phẩm

A00, B00, D07, D90

15.5

Công nghệ sinh học

A00, B00, D07, D90

17

Công nghệ nghệ thuật môi trường

A00, B00, D07, D90

15.5

Quản lý tài nguyên với môi trường

A00, B00, D07, D90

15.5

Khoa học tập môi trường

A00, B00, D07, D90

15.5

Nhỏm ngành Kê toản-Kiêm toán gôm 02 ngành: Kc toán; Kicm toán

A00, C01, D01,D90

17.75

Nhóm ngành Tài chính bank gôm 02 siêng ngành: Tài thiết yếu ngân hàng; Tài bao gồm doanh nghicp

A00, C01, D01, D90

17.75

Marketing

A01, C01

19

Quản trị kinh doanh

A01.C01, D01, D96

18.25

Quản trị khách sạn

A01, C01

19.5

Quản trị quán ăn và thương mại & dịch vụ ăn uống

A01, C01, D01, D96

18.75

Quản trị du ngoạn và lữ hành

A0l.C0l,

19

Kinh doanh quốc tế

A01.C01, D01, D96

20

Thương mại năng lượng điện tử

A01.C01, D01, D90

18

Luật quốc tế

A00, D01, D96, C00

18.5

Ngôn ngữ Anh

D01, D14, D15, D96

17.75

Công nghệ chuyên môn điện, năng lượng điện tử

A00, A01, C01, D90

16

Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn Ihông

A00, A01, C01, D90

15

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

A00, A01, C01, D90

17.5

Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử

A00, A01, C01, D90

17.5

Công nghệ chế lạo máy

A00, A01, C01, D90

16.25

Kỹ thuật phần mềm

A00, C01, D01, D90

16

Công nghệ chuyên môn hóa học

A00, B00, D07, D90

15

Công nghệ thực phẳm

A00, B00, D07, D90

15

Công nghệ kỹ thuật môi trường

A00, B00, D07, D90

15

Quản lý tài nguycn với môi trường

A00, B00, D07, D90

15.5

Khoa học tập môi trường

A00, B00, D07, D90

15.5

Nhóm ngành Kế toán-Kiểm toán gôm 02 ngành: Kế toán; Kiểm toán

A00, C01, D01, D90

17.75

Nhóm ngành Tài chính bank gôm 02 chuyên ngành: Tài thiết yếu ngân hàng; Tài chủ yếu doanh nghiệp

A00, C01, D01, D90

17.75

Marketing

A01.C01,D01.D96

19

Quản trị gớm doanh

A01.C01, D01, D96

18.25

Quản trị khách hàng sạn

A0l, C0l,D01.D96

19.5

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

A01, C01, D01, D96

18.75

Quản trị du lịch và lữ hành

A0l, C01, D01, D96

19

Kinh doanh quốc tế

A01.C01, D01, D96

20

"ITiương mại điện tử

A01, C01, D01, D90

18

Luật quốc tế

A00, D01, D96, C00

18.5

Ngôn ngữ Anh

D01, D14, D15, D96

17.75

Chương trình unique cao

---

Công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện lử

A00, A01, C01, D90

16

Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông

A00, A01, C01, D90

15

Công nghệ nghệ thuật cơ khí

A00, A01, C01, D90

17.5

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

A00, A01, C01.D90

17.5

Công nghệ chế lạo máy

A00, A01, C01, D90

16.25

Kỹ thuật phần mềm

A00, C01, D01, D90

16

Công nghệ chuyên môn hóa học

A00, B00, D07,090

15

Công nghệ thực phẳm

A00, B00, D07, D90

15

Công nghệ chuyên môn môi trường

A00, B00, D07, D90

15

Thời gian nhập học tập 2021:

-Các sỹ tử trúng tuyển lần 1 trường đại học công nghiệp TP.HCM rất có thể nộp làm hồ sơ nhập học tập theo hai biện pháp :