ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN 2016

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hòa hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52340301 Kế toán D01 15
2 52850103 Quản lý khu đất đai A02 ---
3 52850103 Quản lý khu đất đai A00; A01 15
4 52720501 Điều dưỡng B00 22
5 52720332 Xét nghiệm y học B00 23.5
6 52720101LT Y nhiều khoa (Hệ liên thông) B00 22.25
7 52720101 Y nhiều khoa B00 24.25
8 52640101 Thú y A02 ---
9 52640101 Thú y D08 15
10 52640101 Thú y B00 20.5
11 52620211 Quản lý khoáng sản rừng B00 15
12 52620211 Quản lý tài nguyên rừng A02; D08 ---
13 52620205 Lâm sinh B00 15
14 52620205 Lâm sinh A02; D08 ---
15 52620115 Kinh tế nông nghiệp A00; D01 15
16 52620112 Bảo vệ thực vật A02; B08 ---
17 52620112 Bảo vệ thực vật B00 15
18 52620110 Khoa học cây trồng A02 ---
19 52620110 Khoa học cây trồng B00; D08 15
20 52620105 Chăn nuôi A02 ---
21 52620105 Chăn nuôi D08 15
22 52620105 Chăn nuôi B00 16.5
23 52540104 Công nghệ sau thu hoạch A00; B00; D07 15
24 52540104 Công nghệ sau thu hoạch A02 ---
25 52510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; B00 15
26 52510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A02 ---
27 52480201 Công nghệ thông tin A01 ---
28 52480201 Công nghệ thông tin A00 17.75
29 52420201 Công nghệ sinh học B00 18.75
30 52420201 Công nghệ sinh học A00 17.25
31 52420101 Sinh học B00 15
32 52340301 Kế toán A00 19
33 52340201 Tài bao gồm – Ngân hàng A00; D01 15
34 52340101 Quản trị tởm doanh D01 15
35 52340101 Quản trị kinh doanh A00 17
36 52310101 Kinh tế D01 15
37 52310101 Kinh tế A00 19
38 52220330 Văn học C00 15
39 52220301 Triết học C00; D01 15
40 52220301 Triết học C19; C20 ---
41 52220201 Ngôn ngữ Anh D01 17
42 52140231 Sư phạm giờ Anh D01 18.75
43 52140217 Sư phạm Ngữ văn C00 19.25
44 52140213 Sư phạm Sinh học B00 19.5
45 52140212 Sư phạm Hóa học A00 20.5
46 52140211 Sư phạm đồ vật lý A00 20.5
47 52140209 Sư phạm Toán học A00 22.5
48 52140206 Giáo dục Thể chất T00 20.5
49 52140206 Giáo dục Thể chất T01; T02; T03 ---
50 52140205 Giáo dục chính trị D01 15
51 52140205 Giáo dục bao gồm trị C00 17
52 52140205 Giáo dục thiết yếu trị C19; D66 ---
53 52140202JR Giáo dục Tiểu học - Tiếng J'rai D01 16
54 52140202JR Giáo dục Tiểu học - Tiếng J'rai C00 19.25
55 52140202 Giáo dục tiểu học C03 18.5
56 52140202 Giáo dục đái học C00 23.5
57 52140202 Giáo dục tiểu học A00 22.25
58 52140201 Giáo dục Mầm non M01 24
59 52140201 Giáo dục Mầm non M00 25

*

TTN - Trường đại học Tây Nguyên