Đề Thi Tốt Nghiệp Môn Văn 2007

Đề thi giỏi nghiệp THPT quốc gia môn Ngữ văn KPB 2006-2007 lần 2 là đề thi môn Ngữ văn ko phân ban, trong số những đề thi vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2007 lần vật dụng 2 ở cả 2 hệ trung học phổ thông và giáo dục Thường Xuyên.Bạn đã xem: Đề thi giỏi nghiệp môn văn 2007

Việc tổ chức triển khai thi lần 2 (Dành cho phần nhiều thí sinh trượt xuất sắc nghiệp lần 1) ra mắt vào những ngày thi: Ngày 18, 19 và trăng tròn tháng 8 năm 2007.


*

Đối với té túc trung học tập phổ thông: Thi viết 6 môn: Văn, Toán, đồ gia dụng lí, Hoá học, Địa lí với Lịch sử. Các môn đồ vật lí cùng Hoá học thi theo hình thức trắc nghiệmTải tệp tin : trên đâyXem đáp án: tại đâyCác đề thi thuộc đợt khác:

Đề thi tốt nghiệp THPT đất nước môn lịch sử hào hùng KPB 2006-2007 lần 2

Đề thi giỏi nghiệp THPT quốc gia môn Ngữ văn KPB 2006-2007 lần 2

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT non sông môn Toán học KPB 2006-2007 lần 2

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT non sông môn vật dụng lí KPB 2006-2007 lần 2 mã đề 128

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT đất nước môn đồ lí KPB 2006-2007 lần 2 mã đề 230

Đề thi giỏi nghiệp THPT nước nhà môn đồ lí KPB 2006-2007 lần 2 mã đề 319

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT quốc gia môn trang bị lí KPB 2006-2007 lần 2 mã đề 457

Đề thi tốt nghiệp THPT nước nhà môn thiết bị lí KPB 2006-2007 lần 2 mã đề 642

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT tổ quốc môn thứ lí KPB 2006-2007 lần 2 mã đề 731

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT tổ quốc môn thứ lí KPB 2006-2007 lần 2 mã đề 804

Đề thi tốt nghiệp THPT non sông môn vật dụng lí KPB 2006-2007 lần 2 mã đề 915

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT giang sơn môn giờ đồng hồ nga KPB 2006-2007 lần 2 mã đề 140

Đề thi tốt nghiệp THPT non sông môn giờ nga KPB 2006-2007 lần 2 mã đề 254

Đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn giờ đồng hồ nga KPB 2006-2007 lần 2 mã đề 351

Đề thi giỏi nghiệp THPT tổ quốc môn tiếng nga KPB 2006-2007 lần 2 mã đề 462

Đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn giờ đồng hồ nga KPB 2006-2007 lần 2 mã đề 507

Đề thi tốt nghiệp THPT đất nước môn tiếng nga KPB 2006-2007 lần 2 mã đề 638

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT giang sơn môn tiếng nga KPB 2006-2007 lần 2 mã đề 795

Đề thi giỏi nghiệp THPT giang sơn môn giờ đồng hồ nga KPB 2006-2007 lần 2 mã đề 871

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT tổ quốc môn lịch sử dân tộc PB 2006-2007 lần 2

Đề thi tốt nghiệp THPT đất nước môn Ngữ văn PB 2006-2007 lần 2

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT nước nhà môn giờ anh PB 2006-2007 lần 2 mã đề 152

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT tổ quốc môn giờ anh PB 2006-2007 lần 2 mã đề 209

Đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn tiếng anh PB 2006-2007 lần 2 mã đề 327

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT quốc gia môn giờ đồng hồ anh PB 2006-2007 lần 2 mã đề 418

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT đất nước môn tiếng anh PB 2006-2007 lần 2 mã đề 546

Đề thi giỏi nghiệp THPT đất nước môn giờ đồng hồ anh PB 2006-2007 lần 2 mã đề 705

Đề thi tốt nghiệp THPT đất nước môn tiếng anh PB 2006-2007 lần 2 mã đề 893

Đề thi tốt nghiệp THPT nước nhà môn giờ đồng hồ anh PB 2006-2007 lần 2 mã đề 965

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT non sông môn tiếng nga PB 2006-2007 lần 2 mã đề 249

Đề thi giỏi nghiệp THPT tổ quốc môn giờ nga PB 2006-2007 lần 2 mã đề 317

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT nước nhà môn giờ đồng hồ nga PB 2006-2007 lần 2 mã đề 405

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT đất nước môn giờ nga PB 2006-2007 lần 2 mã đề 563

Đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn tiếng nga PB 2006-2007 lần 2 mã đề 618

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT đất nước môn tiếng nga PB 2006-2007 lần 2 mã đề 750

Đề thi tốt nghiệp THPT non sông môn giờ nga PB 2006-2007 lần 2 mã đề 832

Đề thi giỏi nghiệp THPT giang sơn môn giờ nga PB 2006-2007 lần 2 mã đề 954

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT nước nhà môn giờ pháp PB 2006-2007 lần 2 mã đề 127

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT quốc gia môn giờ pháp PB 2006-2007 lần 2 mã đề 254

Đề thi tốt nghiệp THPT tổ quốc môn giờ đồng hồ pháp PB 2006-2007 lần 2 mã đề 361

Đề thi giỏi nghiệp THPT tổ quốc môn tiếng pháp PB 2006-2007 lần 2 mã đề 423

Đề thi giỏi nghiệp THPT đất nước môn giờ đồng hồ pháp PB 2006-2007 lần 2 mã đề 574

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT tổ quốc môn tiếng pháp PB 2006-2007 lần 2 mã đề 792

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT non sông môn tiếng pháp PB 2006-2007 lần 2 mã đề 840

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT tổ quốc môn giờ đồng hồ pháp PB 2006-2007 lần 2 mã đề 985

Đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn Toán học tập PB 2006-2007 lần 2

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT giang sơn môn đồ vật lí PB 2006-2007 lần 2 mã đề 152

Đề thi giỏi nghiệp THPT nước nhà môn vật lí PB 2006-2007 lần 2 mã đề 216

Đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn thiết bị lí PB 2006-2007 lần 2 mã đề 419

Đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn đồ dùng lí PB 2006-2007 lần 2 mã đề 537

Đề thi tốt nghiệp THPT tổ quốc môn vật lí PB 2006-2007 lần 2 mã đề 601

Đề thi giỏi nghiệp THPT tổ quốc môn thứ lí PB 2006-2007 lần 2 mã đề758

Đề thi giỏi nghiệp THPT giang sơn môn vật dụng lí PB 2006-2007 lần 2 mã đề 863

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT quốc gia môn thiết bị lí PB 2006-2007 lần 2 mã đề 152

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT quốc gia môn giờ đồng hồ Anh hệ 3 năm 2006-2007 lần 2 mã đề 105

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT non sông môn tiếng Anh hệ 3 năm 2006-2007 lần 2 mã đề 217

Đề thi tốt nghiệp THPT nước nhà môn tiếng Anh hệ 3 năm 2006-2007 lần 2 mã đề 346

Đề thi tốt nghiệp THPT nước nhà môn giờ đồng hồ Anh hệ 3 năm 2006-2007 lần 2 mã đề 429

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT tổ quốc môn tiếng Anh hệ 3 năm 2006-2007 lần 2 mã đề 591

Đề thi tốt nghiệp THPT nước nhà môn giờ Anh hệ 3 năm 2006-2007 lần 2 mã đề 689

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT tổ quốc môn giờ đồng hồ Anh hệ 3 năm 2006-2007 lần 2 mã đề 765

Đề thi giỏi nghiệp THPT non sông môn giờ Anh hệ 3 năm 2006-2007 lần 2 mã đề 830

Đề thi giỏi nghiệp THPT đất nước môn giờ đồng hồ Anh hệ 7 năm 2006-2007 lần 2 mã đề 285

Đề thi tốt nghiệp THPT giang sơn môn giờ Anh hệ 7 năm 2006-2007 lần 2 mã đề 367

Đề thi giỏi nghiệp THPT tổ quốc môn tiếng Anh hệ 7 năm 2006-2007 lần 2 mã đề 456

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT giang sơn môn giờ Anh hệ 7 năm 2006-2007 lần 2 mã đề 503

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT đất nước môn giờ đồng hồ Anh hệ 7 năm 2006-2007 lần 2 mã đề 629

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT giang sơn môn tiếng Anh hệ 7 năm 2006-2007 lần 2 mã đề 710

Đề thi giỏi nghiệp THPT tổ quốc môn giờ Anh hệ 7 năm 2006-2007 lần 2 mã đề 819

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT nước nhà môn tiếng Anh hệ 7 năm 2006-2007 lần 2 mã đề 948

Đề thi tốt nghiệp THPT non sông môn giờ đồng hồ Pháp hệ 3 năm 2006-2007 lần 2 mã đề 125

Đề thi tốt nghiệp THPT nước nhà môn giờ đồng hồ Pháp hệ 3 năm 2006-2007 lần 2 mã đề 234

Đề thi tốt nghiệp THPT giang sơn môn tiếng Pháp hệ 3 năm 2006-2007 lần 2 mã đề 309

Đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn giờ Pháp hệ 3 năm 2006-2007 lần 2 mã đề 416

Đề thi giỏi nghiệp THPT giang sơn môn giờ Pháp hệ 3 năm 2006-2007 lần 2 mã đề 564

Đề thi giỏi nghiệp THPT đất nước môn giờ Pháp hệ 3 năm 2006-2007 lần 2 mã đề 613

Đề thi tốt nghiệp THPT non sông môn tiếng Pháp hệ 3 năm 2006-2007 lần 2 mã đề 735

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT nước nhà môn giờ Pháp hệ 3 năm 2006-2007 lần 2 mã đề 851

Đề thi giỏi nghiệp THPT non sông môn giờ Pháp hệ 7 năm 2006-2007 lần 2 mã đề 107

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT quốc gia môn giờ đồng hồ Pháp hệ 7 năm 2006-2007 lần 2 mã đề 342

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT giang sơn môn giờ Pháp hệ 7 năm 2006-2007 lần 2 mã đề 465

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT tổ quốc môn giờ đồng hồ Pháp hệ 7 năm 2006-2007 lần 2 mã đề 589

Đề thi giỏi nghiệp THPT non sông môn giờ Pháp hệ 7 năm 2006-2007 lần 2 mã đề 612

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT đất nước môn giờ đồng hồ Pháp hệ 7 năm 2006-2007 lần 2 mã đề 713

Đề thi giỏi nghiệp THPT tổ quốc môn tiếng Pháp hệ 7 năm 2006-2007 lần 2 mã đề 857

Đề thi tốt nghiệp THPT đất nước môn giờ đồng hồ Pháp hệ 7 năm 2006-2007 lần 2 mã đề 978

Đề thi giỏi nghiệp THPT nước nhà môn giờ đồng hồ Trung 2006-2007 lần 2 mã đề 137

Đề thi tốt nghiệp THPT đất nước môn giờ đồng hồ Trung 2006-2007 lần 2 mã đề 296

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT tổ quốc môn tiếng Trung 2006-2007 lần 2 mã đề 364

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT tổ quốc môn giờ đồng hồ Trung 2006-2007 lần 2 mã đề 421

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT quốc gia môn tiếng Trung 2006-2007 lần 2 mã đề 579

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT non sông môn giờ Trung 2006-2007 lần 2 mã đề 605

Đề thi giỏi nghiệp THPT giang sơn môn giờ Trung 2006-2007 lần 2 mã đề 852

Đề thi tốt nghiệp THPT tổ quốc môn tiếng Trung 2006-2007 lần 2 mã đề 918

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT non sông môn lịch sử dân tộc hệ bổ túc 2006-2007 lần 2

Đề thi tốt nghiệp THPT nước nhà môn Ngữ văn hệ xẻ túc 2006-2007 lần 2

Đề thi giỏi nghiệp THPT tổ quốc môn Toán học hệ vấp ngã túc 2006-2007 lần 2

Đề thi tốt nghiệp THPT giang sơn môn vật dụng lí hệ bửa túc 2006-2007 lần 2 mã đề 109

Đề thi giỏi nghiệp THPT nước nhà môn đồ vật lí hệ bổ túc 2006-2007 lần 2 mã đề 256

Đề thi tốt nghiệp THPT đất nước môn vật lí hệ vấp ngã túc 2006-2007 lần 2 mã đề 374

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT giang sơn môn trang bị lí hệ bửa túc 2006-2007 lần 2 mã đề 498

Đề thi giỏi nghiệp THPT nước nhà môn trang bị lí hệ ngã túc 2006-2007 lần 2 mã đề 571

Đề thi giỏi nghiệp THPT đất nước môn đồ lí hệ bửa túc 2006-2007 lần 2 mã đề 610

Đề thi tốt nghiệp THPT đất nước môn đồ dùng lí hệ xẻ túc 2006-2007 lần 2 mã đề 753

Đề thi tốt nghiệp THPT non sông môn trang bị lí hệ bửa túc 2006-2007 lần 2 mã đề 912

Tra cứu đề thi tốt nghiệp trung học nhiều quốc gia

nội dung bài viết được có mặt trên cơ sở sưu tầm toàn bộ các đề thi xuất sắc nghiêp THPT non sông tất cả các môn trên toàn nước từ trước tới nay do xem tư vấn hoặc từ bạn đọc và các thầy cô vẫn đóng góp để sở hữu thể share cho tất cả các bạn học ra đời muộn hơn này hoàn toàn có thể tra cứu. Trong quá trình đăng, Các nội dung bài viết sẽ ko thể tránh được những tin tức sai sót, trường hợp phát hiện tại các chúng ta có thể comment dưới hoặc các bạn có phần nhiều đề thi của những tỉnh đề xuất chia sẻ, vui lòng tương tác hoặc gửi bài xích vào thư điện tử . Xin thực bụng cảm ơn.