Đặt Câu Với Từ Tiếng Anh

relating to a part of some websites where you can choose khổng lồ see only the information that is important to you

Bạn đang xem: Đặt câu với từ tiếng anh

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use từ itlab.com.vn.Học những từ bỏ bạn phải tiếp xúc một phương pháp tự tín.


We use pronouns khổng lồ refer to possession và ‘belonging’. There are two types: possessive sầu pronouns và possessive sầu determiners. We use possessive determiners before a noun. We use possessive pronouns in place of a noun: …
We use pronouns khổng lồ refer to possession và ‘belonging’. There are two types: possessive sầu pronouns và possessive determiners. We use possessive determiners before a noun. We use possessive sầu pronouns in place of a noun: …
*

*

*

*

Xem thêm: Diễn Viên Sống Chung Với Mẹ Chồng, Diễn Viên “Sống Chung Với Mẹ Chồng” Sau Một Năm

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy đúp con chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn itlab.com.vn English itlab.com.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ ghi nhớ với Riêng bốn Corpus Các quy định thực hiện
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message