ĐÁP ÁN BỘ GIÁO DỤC 2019

Đáp án bao gồm thức tất cả các môn trắc nghiệm của Bộ giáo dục đào tạo đã được công bố. Xem và download ngay đáp án toàn bộ các môn itlab.com.vn THPTQG 2019: Toán, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, GDCD tất cả các mã đề bên dưới đây.

Đáp án đề itlab.com.vn THPTQG 2019 - toàn bộ các môn

Tải Đáp án file pdf những môn:

Môn Toán - Môn Lý - Môn Hóa - Môn Sinh - Môn Sử - Môn Địa - Môn GDCD

Tiếng Anh - tiếng Nhật - giờ Đức - giờ đồng hồ Nga - giờ đồng hồ Trung - giờ Pháp

Đáp án Môn Toán:

*

Đáp án Môn Anh:

*

Đáp án Môn Lý:

*

Đáp án môn Hóa:

*

Đáp án môn Sinh:

*

Đáp án môn Sử: 

*

Đáp án môn Địa

*

Đáp án môn GDCD

*

Đáp án giờ đồng hồ Nhật

*

Đáp án giờ đồng hồ Trung

*

Đáp án giờ đồng hồ Pháp

*

Đáp án giờ Nga

*

Đáp án giờ đồng hồ Đức

*

Đáp án đề itlab.com.vn THPT giang sơn môn Toán của bộ GD toàn bộ các mã đề: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 

Đáp án đề itlab.com.vn THPT tổ quốc môn Lý, Hóa, Sinh của cục GD&ĐT toàn bộ các mã đề: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224.

Đáp án đề itlab.com.vn THPT nước nhà môn giờ Anh của cục GD&ĐT tất cả các mã đề: 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424.

Đáp án đề itlab.com.vn THPT nước nhà môn Sử, Địa, GDCD của cục Giáo dục tất cả các mã đề: 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324.