Đàn Em Năm Cam Gồm Những Ai? Bây Giờ Ra Sao?

cơ chế sư nước ta » thông tin » Đời sống - buôn bản hội » kinh tế tài chính - lao lý » phép tắc sư - độc giả » hồ sơ - tư liệu » làm hồ sơ - tứ liệu
Hu1ea3i u201cbu00e1nhu201d - tu00ean giang hu1ed3 phu1ea3n phu00fac nhu1eadn mu1eadt lu1ec7nh cu1ee7a Nu0103m Cam tiu00eau diu1ec7t Dung Hu00e0.

Bạn đang xem: Đàn em năm cam gồm những ai? bây giờ ra sao?

Nhu1ed5 u0111u01b0u1ee3c cu00e1i tua trong mu1eaft nhu01b0ng Nu0103m Cam mu1ea5t u0103n, mu1ea5t ngu1ee7 vu00ec lo su1ee3 tu01b0u01a1ng lai u0111en tu1ed1i su1ebd u0111u1ebfn vu1edbi mu00ecnh. Hu1ea3i "bu00e1nh" "Mu1eadt lu1ec7nh" giu1ebft Dung Hu00e0 cu1ee7a Nu0103m Cam Cu0169ng tu1eeb u0111u1ed9 ru1eddi bu1ecf Dung Hu00e0, lu00e0m bu1ea3o ku00ea mang lại gu00e3 giang hu1ed3 gu1ed1c Hoa lu00e0 Tu1ed1ng Viu1ebft Hu00f2a, Hu1ea3i u201cbu00e1nhu201d khu00f4ng cu00f2n lu00e0 tu00ean giang hu1ed3 vu1eadt vu1edd. Gu00e3 u0111u01b0u1ee3c Tu1ed1ng Viu1ebft Hu00f2a thiết lập cho chiu1ebfc xe Spacy 125, u0111u1ed3ng hu1ed3 Rolex, u0111iu1ec7n thou1ea1i di u0111u1ed9ng u0111u1eddi mu1edbi nhu1ea5t vu00e0 u0111u01b0u1ee3c cho tiu1ec1n u0111u1ec3 mu1edf tiu1ec7m hu1edbt tu00f3c tru00ean u0111u01b0u1eddng Thu1ee7 Khoa Huu00e2n lu00e0m u0111u1ea1i bu1ea3n doanh. u0110u1ec3 tiu1ec7n theo du00f5i hou1ea1t u0111u1ed9ng cu1ee7a Hu1ea3i u201cbu00e1nhu201d, Nu0103m Cam bu1eadt u0111u00e8n xanh mang lại u201cu0111u1ee9a con nuu00f4iu201d tu00ean Anh Thu01b0 gu1ea1 gu1eabm cu1eb7p bu1ed3 vu1edbi gu00e3. Mu1ecdi su1ef1 bu00e0n bu1ea1c, tu00ednh tou00e1n cu1ee7a Tu1ed1ng-Hu1ea3i, u0111u1ec1u u0111u01b0u1ee3c Anh Thu01b0 bu00e1o cu00e1o tu1ec9 mu1ec9 vu1ec1 mang đến u201ccha nuu00f4iu201d. Cu00f3 tiu1ec1n, cu00f3 u0111iu1ec1u kiu1ec7n giao du, danh tiu1ebfng Hu1ea3i bu1eaft u0111u1ea7u nu1ed5i lu00ean nhu01b0 mu1ed9t u0111u1ea1i ca u0111u1ea5t Bu1eafc. Thu1eadm chu00ed, cu00f3 ku1ebb vị khu00f4ng hiu1ec3u u0111u1ea7u cua tai nheo gu00ec u0111u00e3 tu00e1n du01b0u01a1ng Hu1ea3i u201cbu00e1nhu201d nhu01b0 mu1ed9t u0111u1ed1i tru1ecdng vu1edbi Dung Hu00e0. Khu00f4ng nhu1eefng vu1eady, Hu1ea3i bu00e1nh cu0169ng phu1ea1m không đúng lu1ea7m hu1ec7t nhu01b0 bu1ea5t ku1ef3 tu00ean giang hu1ed3 ku00e9m suy nghu0129, gu00e3 lu1ee3t lu1ea1t du1ea7n vu1edbi Dung Hu00e0. Cu00f2n ku1ef3 thu1ef1c, Nu0103m Cam cu0169ng chu1eb3ng u01b0a gu00ec Hu1ea3i, nhu01b0ng y su1eed du1ee5ng gu00e3 vu00e0o mu1ee5c u0111u00edch khu00e1c cu0169ng nhu01b0 su1eed du1ee5ng Anh Thu01b0 u0111u1ed1i vu1edbi gu00e3. Vu1edbi ku1ebb u201cu0103n chu00e1o u0111u00e1 bu00e1tu201d nhu01b0 Hu1ea3i, cu0169ng u0111u1ebfn lu00fac Dung tu00ednh cu00e1ch xu1eed u0111u1eb9p. Dung gu1eb7p Nu0103m Cam du00f2 xu00e9t Hu1ea3i cu00f3 phu1ea3i lu00e0 u201cu0111u1eb7c tu00ecnhu201d u0111u01b0u1ee3c u00f4ng tru00f9m nu00e0y cu00e0i vu00e0o vu0169 tru01b0u1eddng Phi Thuyu1ec1n cu1ee7a Tu1ed1ng Viu1ebft Hu00f2a nhu1eb1m cu00f3 phu01b0u01a1ng u00e1n tu00ednh su1ed5 u0111u1eb9p vu1edbi u0111u00e0n em phu1ea3n phu00fac. Nu0103m Cam cu0169ng ngu1ea7m hiu1ec3u u00fd vu00e0 bu1eadt u0111u00e8n xanh cho Dung. Nhu01b0ng trong u0111u1ea7u u00f4ng tru00f9m cu00e1o giu00e0 nhu01b0 Nu0103m Cam lu1ea1i nghu0129 u0111u1ebfn chuyu1ec7n khu00e1c, mu1ecdi lu1eddi nu00f3i, hu00e0nh u0111u1ed9ng cu1ee7a hu1eafn u0111u1ec1u khu00f4ng bu1ecf phu00ed tu00ed nu00e0o. Hu1eafn bu1eadt u0111u00e8n xanh lu00e0 cu0169ng cu00f3 u00fd u0111u1ec3 Dung-Hu1ea3i bu00e1nh u0111u1ea5u u0111u1ea7u, giu00e1n tiu1ebfp triu1ec7t hu1ea1 vu0169 tru01b0u1eddng Phi Thuyu1ec1n u0111u1ec3 giu00e0nh u0111u1ea5t mang đến vu0169 tru01b0u1eddng Monaco cu1ee7a mu00ecnh. Mu1ed9t cu00f4ng u0111u00f4i viu1ec7c, vu1eeba tiu00eau diu1ec7t u0111u1ed1i thu1ee7 cu1ea1nh tranh, vu1eeba tru1ea3 u0111u0169a Tu1ed1ng viu1ec7c cu0169 liu00ean quan liêu u0111u1ebfn bu0103ng u0111u1ea3ng 14K u0110u00e0i Loan. Nghu0129 vu1eady, Nu0103m Cam bu00e0y ku1ebf, nu00f3i nhu1ecf u0111u1ee7 riu00eang Dung Hu00e0 nghe: u201cCu00f4 chu1ec9 cu1ea7n lu00e0m nhu01b0 vu1ea7y, nhu01b0 vu1ea7y nghen!u201d. Dung Hu00e0 u0111u1ebfn vu0169 tru01b0u1eddng Phi Thuyu1ec1n, u0111u1eb7t bu00e0n tiu1ec7c sinh nhu1eadt. Chu1ecdn u0111u00e1m u0111u1ec7 tu1eed thuu1ed9c u201cchiu1ebfu tru00eanu201d u0111u1ec3 su1eb5n su00e0ng tru1ea5n u00e1p bu0103ng Hu1ea3i bu00e1nh lúc cu1ea7n thiu1ebft. Vu0169 tru01b0u1eddng Phi Thuyu1ec1n lu00e0 nhu1eefng nu01a1i cu00f3 nhiu1ec1u gu00e1i nhu1ea3y u201chotu201d nhu1ea5t Su00e0i Gu00f2n. Cu00e1c cu00f4 gu00e1i nhu1ea3y, mu1ed7i cu00f4 chu1ecdn mu1ed9t gu00f3c bu00e0n, bu1ee5c nhu1ea3y tu1ef1a nhu01b0 nhu1eefng bu00f4ng hoa tu00f4 u0111iu1ec3m mang lại bu1ee9c tranh tou00e0n cu1ea3nh thu00eam hu1ea5p du1eabn vu00e0 cu00f3 hu1ed3n. u0110u1ee3i u0111u1ebfn lúc khu00e1ch u1edf Phi Thuyu1ec1n tu1ea5p nu1eadp nhu1ea5t, Dung mu1edf nu1eafp u201chu1ed9p bu00e1nh sinh nhu1eadtu201d, bu00ean trong lu00e0 u0111u00e1m chuu1ed9t u0111u00f3i bu1ecb nhu1ed1t tầm thường vu1edbi phu00e2n vu00e0 mu1eafm tu00f4m. Vu1eeba u0111u01b0u1ee3c u201cxu1ed5 lu1ed3ngu201d, u0111u00e1m chuu1ed9t chu1ea1y tu1ee9 tu00e1n, tru00e0n lu00ean su00e0n nhu1ea3y. Hu1ea3i thu1ea5y thu1ebf vu1ed9i than: u201cTru1eddi u01a1i, chu1ecb giu1ebft em ru1ed3i chu1ecb Dung u01a1i!u201d. Dung Hu00e0 nhu1ebfch mu00e9p cu01b0u1eddi khu1ea9y: u201cChu00fa giu1ebft chu00fa chu1ee9 ai! Su1ed1ng bu1ea5t nghu0129a nhu01b0 chu00fa thu00ec su1ed1ng lu00e0m gu00ec?u201d. u201cChu1ecb Dung u01a1i, em cu00f3 không đúng thu00ec chu1ecb bu1ea3o em, chu1ed7 em su1ed1ng chu1ecb lu00e0m thu1ebf nu00e0yu201d, Hu1ea3i gu00e0o lu00ean. Dung Hu00e0 khu00f4ng tru1ea3 lu1eddi. Tu1ed1ng thu1ea5y vu1eady vu1ed9i mu1eddi Dung vu00e0o thu01b0u01a1ng lu01b0u1ee3ng. Dung Hu00e0 nhu00fan vai, cù lu1ea1i nu00f3i vu1edbi u0111u00e1m u0111u1ec7 tu1eed: u201cThu00f4i vu1ec1, chu1eb3ng cu00f3 gu00ec u0111u1ec3 phu1ea3i gu1eb7p riu00eang cu1ea3! Thu01b0u01a1ng lu01b0u1ee3ng cu00e1i quu00e1i gu00ec nu1eefau201d. u0110u00e1m u0111u1ec7 tu1eed Dung ku00e9o u0111i tru01b0u1edbc u00e1nh mu1eaft ngu1ee1 ngu00e0ng cu1ee7a Hu1ea3i. Tru01b0u1edbc khi vu1ec1, Dung nhu1eafn lu1ea1i: u201cNgu00e0y mai tu00f4i u0111u1ebfn thu0103m chu00fa tu1ea1i tiu1ec7m hu1edbt tu00f3c cu1ee7a chu00fa nhu00e9 !u201d Quu1ea3 thu1ef1c, ngu00e0y hu00f4m sau Dung sai Hu1ea3i u201chu1ea5pu201d u0111em thu00f9ng quu00e0 u0111u1ebfn tiu1ec7m tu00f3c cu1ee7a Hu1ea3i u201cbu00e1nhu201d, bu00ean trong lu00e0 cu1ea3 mu1ed9t xu00f4 phu00e2n lu1ecfng, mu00f9i hu00f4i thu1ed1i nu1ed3ng nu1eb7c cu1ea3 nhu00e0. u201cEm lu00e0m thu1ebf lu00e0 em giu1ebft anh ru1ed3iu201d, Hu1ea3i u201cbu00e1nhu201d tu1ea5m tu1ee9c nu00f3i. u0110u00f4i mu1eaft Hu1ea3i u201chu1ea5pu201d u0111u1ecf hoe: u201cEm khu00f4ng lu00e0m thu1ebf, lu00e0m sao em su1ed1ng nu1ed5i vu1edbi chu1ecb Dung? muốn anh hiu1ec3u mang lại emu2026u201d. Sau chuyu1ec7n u0111u00f3, Tu1ed1ng hou1ea3ng hu1ed3n gu1ecdi u0111iu1ec7n Nu0103m Cam cu1ea7u cu1ee9u nhu01b0ng cu0169ng chu1ec9 nhu1eadn u0111u01b0u1ee3c thu00e1i u0111u1ed9 thu1edd u01a1 cu1ee7a "u00f4ng tru00f9m". u1ede thu1ebf du01b0u1edbi tru01b0u1edbng, Tu1ed1ng Viu1ebft Hu00f2a u0111u00e0nh phu1ea3i tu00ecm tu1edbi gu1eb7p Dung Hu00e0 u0111u1ec3 thu01b0u01a1ng lu01b0u1ee3ng. Nhu01b0ng u0111iu1ec1u kiu1ec7n Dung u0111u01b0a ra lu00e0 cu1ea3 mu1ed9t khou1ea3n tiu1ec1n khu1ed5ng lu1ed3 u0111u1ec3 lu00e0m nguu1ed3n thu nuu00f4i u0111u00e1m em u00fat u1edf Hu1ea3i Phu00f2ng. u0110iu1ec1u kiu1ec7n Dung u0111u01b0a ra lu00e0m Tu1ed1ng tu00e1i mu1eb7t nhu00ecn Hu1ea3i, cu00f2n Hu1ea3i ngu1ed3i lu1eb7ng ngu01b0u1eddi suy nghu0129. Sau u0111u00f3 Hu1ea3i liu1ec1n nghu0129 u0111u1ebfn cu00e1ch gu1ecdi u0111iu1ec7n cu1ea7u cu1ee9u Nu0103m Cam, nhỏ cu00e1o giu00e0 u0111iu1ec1m nhiu00ean diu1ec5n ku1ecbch nhu01b0 chu01b0a hu1ec1 biu1ebft tru00f2 cu1ee7a Dung quu1eady phu00e1 Hu1ea3i. u0110u00e3 vu1eady, Nu0103m Cam cu01b0u1eddi khu00ec vu1edbi Hu1ea3i: u201cChu00fa lu00e0 giang hu1ed3, chuyu1ec7n nhu01b0 thu1ebf chu00fa cu0169ng biu1ebft phu1ea3i xu1eed lu00fd ra làm sao ru1ed3i!u201d. Hu1ea3i bu00e1nh tu1ecf ra tin tu01b0u1edfng. u201cAnh Nu0103m nu00f3i vu1eady em hiu1ec3u u00fd anh Nu0103m ru1ed3i, vu00ed thu1eed em vu00e0 chu1ecb u1ea5y xu00f4 xu00e1t, cu00f4ng an su1edd u0111u1ebfn em thu00ec sao?u201d Nu0103m Cam cấp tốc nhu1ea9u: u201cChuyu1ec7n chu00ednh quyu1ec1n chu00fa khu1ecfi lo, u0111u1ec3 anh Nu0103m tu00ednh!u201d. Hu1ea3i bu00e1nh nu00f3i lu00ed nhu00ed qua u0111iu1ec7n thu1ecdai: u201cDu1ea1, em cu1ea3m u01a1n anh Nu0103mu201d. Tru01b0u1edbc khi ku1ebft thu00fac cuu1ed9c u0111iu1ec7n thou1ea1i, Nu0103m Cam bu1ed3i thu00eam mu1ed9t cu00e2u: u201cCon nu00e0y chu1eb3ng coi ai ra gu00ec! Anh ghu00e9t nu00f3 quu00e1, chu1ec9 muu1ed1n u0111u1eebng thu1ea5y mu1eb7t nu00f3 nu1eefa cho ru1ed3i!u201d. Ku1ebft thu00fac cuu1ed9c u0111iu1ec7n thou1ea1i, mu1eb7t Hu1ea3i ru1ea1ng ru1ee1 hu1eb3n lu00ean. Mu1ea5t mu1ea1ng du01b0u1edbi hu1ecdng su00fang cu1ee7a u0111u00e0n em Dung tu1eeb Hu1ea3i Phu00f2ng u201cu0111u1ed5 bu1ed9u201d vu00e0o Su00e0i Gu00f2n ru1ed3i gu1eb7p lu1ea1i mu1ed9t lou1ea1t tay chu00e2n u0111u00e0n em cu0169, du1eef du1eb1n hu01a1n bu1ea5t ku1ef3 mu1ed9t tu00ean thuu1ed9c hu1ea1 nu00e0o cu1ee7a Nu0103m Cam, trong u0111u00f3 cu00f3 Hu1ea3i u201cbu00e1nhu201d. Nu0103m Cam quyu1ebft u0111u1ecbnh xuu1ea5t chiu00eau, cu00f3 nghu0129a lu00e0 Dung u0111u00e3 tu1ef1 u00fd ku00fd tu00ean vu00e0o bu1ea3n u00e1n tu1eed khi ngu1ea5m ngu1ea7m du00f2m ngu00f3 quu00e1 nhiu1ec1u vu00e0o u201cbu1ea7u su1eefau201d tu1ea1i cu00e1c su00f2ng bu1ea1c cu1ee7a Nu0103m Cam, nhu1ea5t lu00e0 u1ea3 nu1eb7ng nu1eb7c u0111u00f2i Nu0103m Cam u0111u01b0u1ee3c mu1edf su00f2ng bu1ea1c lu1edbn u1edf quu1eadn 8. Hu1ea3i u201cbu00e1nhu201d - mu1ed9t giang hu1ed3 phu00eda Bu1eafc theo Dung hu00e0 u201cviu1ec5n chinhu201d vu00e0o nam giới nhu01b0ng u0111u00e3 u201ctru1edf giu00e1ou201d, toan tu00ednh ku1ebf hou1ea1ch su00e1t hu1ea1i Dung. Kim u0111u1ed3ng hu1ed3 chu1ec9 24 giu1edd ngu00e0y 29/9/2000. Hu1ea3i bu00e1nh u0111iu1ec7n thou1ea1i mang đến 2 chiu1ebfn hu1eefu lu00e0 Hu01b0ng u201cphi phonu201d vu00e0 Tru01b0u1eddng u201cxou0103nu201d u0111u1ec3 bu00e0n ku1ebf hou1ea1ch giu1ebft bu00e0 tru00f9m.

Xem thêm: 16 Mẫu Xe Coupe Thể Thao Đáng Mua Nhất 2021, Mua Bán Xe Thể Thao

Hu1ea3i u0111u01b0a cho Tru01b0u1eddng khu1ea9u rulo cu01b0a nu00f2ng, ru1ed3i nhu00e9t khu1ea9u colt 45 trong ngu01b0u1eddi. Hu01b0ng vu00e0 Tru01b0u1eddng u0111u01b0u1ee3c Hu1ea3i mu00f4 tu1ea3 u0111u1eb7c u0111iu1ec3m nhu1eadn du1ea1ng cu1ee7a Dung. Cu1ea3 bu1ecdn lu00ean ku1ebf hou1ea1ch u201cthu1ecbtu201d bu00e0 tru00f9m u1edf nhu00e0 mu1edbi xu00e2y nhu01b0ng u0111u00eam u0111u00f3 Dung khu00f4ng cu00f3 nhu00e0. Buu1ed5i su00e1ng hu00f4m sau Hu01b0ng vu00e0 Tru01b0u1eddng gu1eb7p lu1ea1i Hu1ea3i bu00e1nh u0111u1ec3 bu00e0n bu1ea1c. Hu1ea3i nu00f3i du1ed1i: u201cAnh nu00f3i chuyu1ec7n vu1edbi chu00fa Nu0103m ru1ed3i, hoàn thành vu1ee5 nu00e0y mu1ea5y u0111u1ee9a su1ebd cu00f3 15 ngu00e0n u0111u00f4 la, tha hu1ed3 tiu00eau xu00e0i. Sau u0111u00f3 cu1ea7n thu00eam bao nhiu00eau, anh nghu0129 chu00fa Nu0103m chu1eb3ng tiu1ebfc u0111u00e2u!u201d. Lu1eddi nu00f3i cu1ee7a Hu1ea3i khiu1ebfn tu00ecnh thu1ebf nhu01b0 mu0169i tu00ean u0111u00e3 lu1eafp vu00e0o nu1ecf, chu1ec9 chu1edd nu1ea3y cu00f2. Qua u0111u00eam trong nhu00e0 nghu1ec9 tru00ean u0111u01b0u1eddng Nguyu1ec5n Thiu1ec7n Thuu1eadt, Hu01b0ng hu1ecfi Tru01b0u1eddng: u201cu00dd u00f4ng thu1ebf nu00e0o?u201d. Tru01b0u1eddng bu1ea3o: u201cViu1ec7c nu00e0y anh Hu1ea3i nu00f3i chu1ec9 cu00f3 tu00f4i vu00e0 u00f4ng biu1ebft, anh Hu1ea3i nhu1edd thu00ec mu00ecnh phu1ea3i lu00e0m thu00f4iu201d. 23h u0111u00eam 01/10/2000, Hu1ea3i u0111u01b0a mang đến Hu01b0ng khu1ea9u su00fang cu00f9ng 6 viu00ean u0111u1ea1n vu00e0 chiu1ebfc xe Spacy lu00e0m phu01b0u01a1ng tiu1ec7n. u0110u1ee9ng vào bu00e3i giu1eef xe vu0169 tru01b0u1eddng Phi Thuyu1ec1n, Hu1ea3i bu00e1nh du1eb7n du00f2 ku1ef9 lu01b0u1ee1ng: u201cKhi thu1ea5y Dung Hu00e0 thu00ec mu1ed9t u0111u1ee9a vu00e0o bu1eafn, cu00f2n mu1ed9t u0111u1ee9a chu1edd u1edf ngou00e0i vu00ec xe pháo cu1ee7a anh lu00e0 biu1ec3n su1ed1 thu1eadt, du1ec5 bu1ecb lu1ed9u201d. Tru01b0u1eddng chu1edf Hu01b0ng tru00ean chiu1ebfc Spacy biu1ec3n su1ed1 52 H4-3321 chu1ea1y tu1eeb vu0169 tru01b0u1eddng Phi Thuyu1ec1n vu1ec1 hu01b0u1edbng ngu00e3 su00e1u Phu00f9 u0110u1ed5ng. Tu1edbi ngu00e3 tía Cu00e1ch Mu1ea1ng Thu00e1ng Tu00e1m - Bu00f9i Thu1ecb Xuu00e2n, ru1ebd tru00e1i, chu1ea1y u0111u1ebfn nhu00e0 su1ed1 17 Bu00f9i Thu1ecb Xuu00e2n. Lu00fac nu00e0y, tru00ean u0111u01b0u1eddng vu1eafng ngu1eaft, thu1ec9nh thou1ea3ng vu00e0i chiu1ebfc xe cộ chu1edf du00e2n chu01a1i u0111u00eam chu1ea1y vu1ee5t qua. Tru01b0u1eddng thu1ea5y Dung ngu1ed3i uu1ed1ng nu01b0u1edbc cu00f9ng 3 ngu01b0u1eddi phu1ee5 nu1eefa khu00e1c tru01b0u1edbc cu1eeda cu0103n nhu00e0 su1ed1 17 Bu00f9i Thu1ecb Xuu00e2n. Chiu1ebfc xe cộ mu00e1y u0111u1ea3o qua vu00e0i lu01b0u1ee3t nhu01b0ng Dung khu00f4ng nhu1eadn ra. Tru01b0u1eddng mang đến xe chu1ea1y ra u0111u01b0u1eddng Cu00e1ch Mu1ea1ng Thu00e1ng Tu00e1m, cu00e1ch ngu00e3 cha 50 mu00e9t thu00ec du1eebng lu1ea1i u00e1m hiu1ec7u mang lại u0111u1ed3ng bu1ecdn xuu1ed1ng hu00e0nh su1ef1. Hu01b0ng ngu1ed3i sau xe, bu01b0u1edbc xuu1ed1ng ru1ea3o bu01b0u1edbc u0111i lu1ea1i chu1ed7 Dung ngu1ed3i, ru00fat khu1ea9u su00fang ra khu1ecfi u00e1o khou00e1c chu1ec9a thu1eb3ng vu00e0o u0111u1ea7u Dung bu00f3p cu00f2. Mu1ed9t tiu1ebfng nu1ed5 khu00f4 khu1ed1c vang lu00ean trong u0111u00eam vu1eafng, Dung lu00e3nh luu00f4n viu00ean u0111u1ea1n 9 ly vu00e0o u0111u1ea7u gu1ee5c chu1ebft tu1ea1i chu1ed7. Hu01b0ng chu1ea1y ra u0111u01b0u1eddng Cu00e1ch Mu1ea1ng Thu00e1ng Tu00e1m, leo lu00ean chiu1ebfc xe cộ Tru01b0u1eddng u0111ang chu1edd su1eb5n bu1ecf chu1ea1y. u0110u1ed3ng hu1ed3 lu00fac nu00e0y lu00e0 0h45 phu00fat ngu00e0y 2/10/2000, Tru01b0u1eddng vu00e0o bu1ed1t u0111iu1ec7n thou1ea1i cu00f4ng cu1ed9ng tru00ean u0111u01b0u1eddng Tru1ea7n Quu1ed1c Thu1ea3o gu1ecdi vu00e0o u0111iu1ec7n thou1ea1i di u0111u1ed9ng cu1ee7a Anh Thu01b0, mu00e0 Hu1ea3i bu00e1nh su1eed du1ee5ng u0111u1ec3 thu00f4ng bu00e1o: u201cHu01b0ng u0111u00e3 xu1eed xong xuôi Dung Hu00e0u201d. Cu00e1c bu00e1c su0129 phu00e1p y cu0169ng u0111u00e3 tu00ecm thu1ea5y u0111u1ea7u u0111u1ea1n 9 milimet u1edf du01b0u1edbi da vu00f9ng gu00f2 mu00e1 bu00ean phu1ea3i cu1ee7a tu1eed thi, chiu1ec1u hu01b0u1edbng u0111i tu1eeb tru00ean xuu1ed1ng du01b0u1edbi, tu1eeb tru00e1i sang phu1ea3i. Phu00f2ng Ku1ef9 thuu1eadt hu00ecnh su1ef1 - Cu00f4ng an TP. Hu1ed3 Chu00ed Minh ku1ebft luu1eadn, nu1ea1n nhu00e2n u0111u00e3 bu1ecb bu1eafn vu00e0o vu00f9ng u0111u1ea7u lu00e0m nu1ee9t xu01b0u01a1ng thu00e1i du01b0u01a1ng, xu01b0u01a1ng tru00e1n vu00e0 chu1ea9m tru00e1i. u0110u01b0u1eddng u0111u1ea1n u0111i xuyu00ean qua bu00e1n cu1ea7u nu00e3o tru00e1i lu00e0m vu1ee1 nu1ec1n su1ecd. Dung Hu00e0 chu1ebft, mu1ed9t ku1ebft cu1ee5c thu00ea thu1ea3m đến cuu1ed9c u0111u1eddi cu1ee7a mu1ed9t tru00f9m giang hu1ed3 u0111u00e3 tu1eebng leo lu00ean u0111u1ebfn nu1ea5c cuu1ed1i cu00f9ng trong thang giu00e1 tru1ecb u0111en cu1ee7a thu1ebf giu1edbi ngu1ea7m. Ngu01b0u1eddi u0111u00e0n bu00e0 u1ea5y u0111u00e3 chu1ecdn u0111ao bu00faa lu00e0m phu01b0u01a1ng tiu1ec7n su1ed1ng, chu1ecdn nhu1eefng cuu1ed9c thanh tou00e1n su00e1t phu1ea1t bu1eb1ng dao vu00e0 su00fang u0111u1ec3 tranh giu00e0nh lu00e3nh u0111u1ecba vào giang hu1ed3, kiu1ebfm tiu1ec1n bu1ea5t chu00ednh u0111u1ec3 ru1ed3i cuu1ed1i cu00f9ng, u0111u1ebfn lu01b0u1ee3t mu00ecnh, u0111u00e3 phu1ea3i chu1ebft du01b0u1edbi hu1ecdng su00fang cu0169ng cu1ee7a giang hu1ed3. u0110u00f3 lu00e0 su1ef1 tru1ea3 giu00e1 tu1ea5t yu1ebfu . Buu1ed5i su00e1ng, Nu0103m Cam gu1ee1 tu1edd lu1ecbch mu1edbi, ngu00e0y 2/10/2000. Hu1ea3i bu00e1nh u0111iu1ec7n thou1ea1i Nu0103m Cam: u201cXong ru1ed3i anh Nu0103m! Xu00e1c cu1ee7a Dung Hu00e0 u0111u1ec3 vào bu1ec7nh viu1ec7n, cu00f3 nu00ean u0111i thu0103m tốt khu00f4ng?u201d. Nu0103m Cam tru1ea3 lu1eddi: u201cKhu00f4ng nu00ean vu00e0 hu00e3y cu1ea9n thu1eadn vu00ec cu00f4ng an u0111ang theo du00f5i, hu1ea1n chu1ebf tiu1ebfp xu00fac vu1edbi nhauu201d. Hu1ea3i bu00e1nh vu1eeba cu00fap mu00e1y, nam giới Cam liu1ec1n thu00e1o SIM u0111iu1ec7n thou1ea1i cu0169, cầm cố SIM mu1edbi u0111u1ec3 su1eed du1ee5ng. Thi hu00e0i Dung Hu00e0 u0111u01b0u1ee3c u0111u01b0a vu1ec1 Hu1ea3i Phu00f2ng lu00e0m u0111u00e1m tang. Thu01b0u01a1ng cu00f4 em gu00e1i cu1ee7a mu00ecnh chu1ebft thu1ea3m, Minh u201csu1ee9tu201d thuu00ea hu00e0ng chu1ee5c u0111u1ee9a nhỏ gu00e1i mu1eb7c u00e1o du00e0i tru1eafng, sở hữu vu00f2ng hoa tru1eafng u0111i u0111u01b0a tang. Hu00e0ng tru0103m gu00e3 giang hu1ed3 u0111u1ea5t Cu1ea3ng nu1ed1i theo sau, mu1eb7c vest u0111en, ngu1ef1c cu00e0i hoa tru1eafng. Cu1ea3nh tu01b0u1ee3ng u0111u01b0a tang Dung Hu00e0 khu00f4ng khu00e1c trong phim hu00e0nh u0111u1ed9ng. Giu1edbi giang hu1ed3 cho lu00e0 Minh u201csu1ee9tu201d muu1ed1n phu00f4 tru01b0u01a1ng thanh thu1ebf cu1ee7a mu1ed9t u0111u00e0n anh, thu1ec3 hiu1ec7n u0111u1eadm nu00e9t tu00ecnh su00e2u nghu0129a nu1eb7ng. Y tuyu00ean bu1ed1 su1ebd thu01b0u1edfng khou1ea3n tiu1ec1n thu01b0u1edfng lu1edbn đến ai cung cu1ea5p thu00f4ng tin vu1ec1 thu1ee7 phu1ea1m giu1ebft Dung Hu00e0. Lu00e0 u0111u1ea7u lu0129nh khu00e9t tiu1ebfng vào thu1ebf giu1edbi ngu1ea7m, ngou00e0i chiu00eau thu1ee9c dao bu00faa giu1ea5u mu1eb7t, Nu0103m Cam lu00e0 nhỏ cu00e1o giu00e0 phi tang chu1ee9ng cu1ee9 phu1ea1m tu1ed9i. Y khu00f4ng du00f9ng su1ed1 u0111iu1ec7n thou1ea1i cu0169 u0111u1ec3 liu00ean lu1ea1c vu1edbi Hu1ea3i vu00e0 u0111i nu1eb1m bu1ec7nh viu1ec7n lu00e0 u0111u1ec3 tu1ea1o cho mu00ecnh bu1eb1ng chu1ee9ng ngou1ea1i phu1ea1m. Mặc dù nhiu00ean, mu1ecdi diu1ec5n biu1ebfn sau u0111u00f3 y u0111u1ec1u biu1ebft ru1ea5t ru00f5 qua cu00f4 u201ccon gu00e1i nuu00f4iu201d Anh Thu01b0 cu1ee7a y. Sau cu00e1i chu1ebft cu1ee7a Dung Hu00e0, u0111u00e1ng lu1ebd Nu0103m Cam phu1ea3i u0103n ngon ngu1ee7 yu00ean vu00ec u0111u00e3 nhu1ed5 u0111u01b0u1ee3c cu00e1i sợi trong mu1eaft nhu01b0ng ngu01b0u1ee3c lu1ea1i, y thu01b0u1eddng xuyu00ean mu1ea5t ngu1ee7, hoang mang và sợ hãi vu00ec su1ee3 Hu1ea3i u201cbu00e1nhu201d bu1ecb bu1eaft su1ebd khai ra tu1ea5t cu1ea3. Nhu1eefng lo lu1eafng cu1ee7a Nu0103m Cam khu00f4ng phu1ea3i khu00f4ng cu00f3 lu00fd, bu1edfi cu00f3 thu1ec3 y u0111u00e3 lu01b0u1eddng thu1ea5y ngu00e0y su1ee5p u0111u1ed5 cu1ee7a u0111u1ebf chu1ebf. Cu00f2n nu1eefau2026 Lu00ca Vu0168 u2013 THu1ee6Y SINH u2013 PHu1ea0M TRu01afu1edcNG/PLVN