Năm 2021, trường Đại học Thủ Dầu Một sử dụng sử dụng 04 phương thức tuyển sinh với tổng 4.500 chỉ tiêu. Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đầu vào tất cả các ngành trường Đại học Thủ Dầu Một năm 2021 dao động từ 15-19 điểm. 

Điểm chuẩn Đại học Thủ Dầu Một năm 2021 được công bố ngày 15/9, các em tham khảo.

Đang xem: đại học thủ dầu một xem điểm

Điểm chuẩn Đại học Thủ Dầu Một năm 2021

Tra cứu điểm chuẩn Đại học Thủ Dầu Một năm 2021 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!

Điểm chuẩn chính thức Đại học Thủ Dầu Một năm 2021

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có

Trường: Đại học Thủ Dầu Một – 2021

Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non M00; M05; M07; M11 19
2 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; C00; D01; A16 25
3 7140217 Sư phạm Ngữ Văn C00; D01; D14; C15 19
4 7140218 Sư phạm Lịch sử C00; D01; C14; C15 19
5 7340101 Quản trị Kinh doanh A00; A01; D01; A16 17.5
6 7340301 Kế toán A00; A01; D01; A16 17.5
7 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; D90 17.5
8 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; A16 16.5
9 7510601 Quản lý Công nghiệp A00; A01; C01; A16 15
10 7810101 Du lịch D01; D14; D15; D78 16.5
11 7480201 Công nghệ Thông tin A00; A01; C01; D90 18
12 7480103 Kỹ thuật Phần mềm A00; A01; C01; D90 16
13 7480104 Hệ thống Thông tin A00; A01; C01; D90 15
14 7520201 Kỹ thuật Điện A00; A01; C01; D90 15
15 7520216 Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa A00; A01; C01; D90 15
16 7520114 Kỹ thuật Cơ điện tử A00; A01; C01; D90 15
17 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; D01; D90 18
18 7520207 Kỹ thuật điện tử – Viễn thông A00; A01; C01; D90 15
19 7480205 Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu A00; A01; C01; D90 15
20 7580201 Kỹ thuật Xây dựng A00; A01; C01; D90 15
21 7580101 Kiến trúc V00; V01; A00; A16 15
22 7549001 Kỹ nghệ gỗ (Công nghệ Chế biến lâm sản) A00; A01; B00; D01 15
23 7580105 Quy hoạch Vùng và Đô thị V00; D01; A00; A16 15
24 7580107 Quản lý Đô thị V00; D01; A00; A16 15
25 7210403 Thiết kế Đồ họa V00; V01; A00; D01 16
26 7210405 Âm nhạc M05; M07; M11; M03 15
27 7210407 Mỹ thuật ứng dụng (Mỹ thuật) D01; V00; V01; V05 15
28 7229040 Văn hóa học C14; C00; D01; C15 15
29 7320104 Truyền thông đa phương tiện C00; D01; D09; V01 17
30 7760101 Công tác xã hội C00; D01; C19; C15 15
31 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; A01; D15; D78 17.5
32 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D04; A01; D78 17.5
33 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc D01; A01; D15; D78 18
34 7380101 Luật C14; C00; D01; A16 17.5
35 7310205 Quản lý Nhà nước C14; C00; D01; A16 15.5
36 7310201 Chính trị học C14; C00; D01; C19 15
37 7850103 Quản lý Đất đai A00; D01; B00; B08 15
38 7850101 Quản lý Tài nguyên và Môi trường A00; D01; B00; B08 15
39 7310206 Quan hệ quốc tế A00; C00; D01; D78 15
40 7520320 Kỹ thuật Môi trường A00; D01; B00; B08 15
41 7440112 Hóa học A00; B00; D07; A16 15
42 7420201 Công nghệ Sinh học A00; D01; B00; B08 15
43 7540101 Công nghệ Thực phẩm A00; A02; B00; B08 15
44 7540106 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm A00; A02; B00; B08 15
45 7720401 Dinh dưỡng A00; D01; B00; D90 15
46 7310401 Tâm lý học C00; D01; C14; B08 15
47 7140101 Giáo dục học C00; D01; C14; C15 15
48 7460101 Toán học A00; A01; D07; A16 15

Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2022 tại đây

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non M00; M05; M07; M11 24
2 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; C00; D01; A16 28.5
3 7140217 Sư phạm Ngữ Văn C00; D01; D14; C15 24
4 7140218 Sư phạm Lịch sử C00; D01; C14; C15 24
5 7340101 Quản trị Kinh doanh A00; A01; D01; A16 22.5
6 7340301 Kế toán A00; A01; D01; A16 20
7 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; D90 20
8 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; A16 19
9 7510601 Quản lý Công nghiệp A00; A01; C01; A16 17
10 7810101 Du lịch D01; D14; D15; D78 19
11 7480201 Công nghệ Thông tin A00; A01; C01; D90 19.5
12 7480103 Kỹ thuật Phần mềm A00; A01; C01; D90 18
13 7480104 Hệ thống Thông tin A00; A01; C01; D90 18
14 7520201 Kỹ thuật Điện A00; A01; C01; D90 17
15 7520216 Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa A00; A01; C01; D90 17
16 7520114 Kỹ thuật Cơ điện tử A00; A01; C01; D90 17
17 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; D01; D90 20
18 7520207 Kỹ thuật điện tử – Viễn thông A00; A01; C01; D90 18
19 7480205 Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu A00; A01; C01; D90 18
20 7580201 Kỹ thuật Xây dựng A00; A01; C01; D90 18
21 7580101 Kiến trúc V00; V01; A00; A16 17
22 7549001 Kỹ nghệ gỗ (Công nghệ Chế biến lâm sản) A00; A01; B00; D01 15
23 7580105 Quy hoạch Vùng và Đô thị V00; D01; A00; A16 15
24 7580107 Quản lý Đô thị V00; D01; A00; A16 18
25 7210403 Thiết kế Đồ họa V00; V01; A00; D01 18.5
26 7210405 Âm nhạc M05; M07; M11; M03 17
27 7210407 Mỹ thuật ứng dụng (Mỹ thuật) D01; V00; V01; V05 16
28 7229040 Văn hóa học C14; C00; D01; C15 16
29 7320104 Truyền thông đa phương tiện C00; D01; D09; V01 19
30 7760101 Công tác xã hội C00; D01; C19; C15 18
31 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; A01; D15; D78 20
32 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D04; A01; D78 20
33 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc D01; A01; D15; D78 20
34 7380101 Luật C14; C00; D01; A16 20
35 7310205 Quản lý Nhà nước C14; C00; D01; A16 19
36 7310201 Chính trị học C14; C00; D01; C19 17
37 7850103 Quản lý Đất đai A00; D01; B00; B08 18
38 7850101 Quản lý Tài nguyên và Môi trường A00; D01; B00; B08 16
39 7310206 Quan hệ quốc tế A00; C00; D01; D78 18
40 7520320 Kỹ thuật Môi trường A00; D01; B00; B08 15
41 7440112 Hóa học A00; B00; D07; A16 17
42 7420201 Công nghệ Sinh học A00; D01; B00; B08 16
43 7540101 Công nghệ Thực phẩm A00; A02; B00; B08 18
44 7540106 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm A00; A02; B00; B08 18
45 7720401 Dinh dưỡng A00; D01; B00; D90 15
46 7310401 Tâm lý học C00; D01; C14; B08 18
47 7140101 Giáo dục học C00; D01; C14; C15 17
48 7460101 Toán học A00; A01; D07; A16 18

Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2022 tại đây

Xem thêm: Lịch Thi Đấu V À Tường Thuật Trực Tiếp Vòng 17 V, Lịch Thi Đấu, Lịch Trực Tiếp Vòng 12 V

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non M00; M05; M07; M11 700
2 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; C00; D01; A16 800
3 7140217 Sư phạm Ngữ Văn C00; D01; D14; C15 700
4 7140218 Sư phạm Lịch sử C00; D01; C14; C15 700
5 7340101 Quản trị Kinh doanh A00; A01; D01; A16 700
6 7340301 Kế toán A00; A01; D01; A16 600
7 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; D90 600
8 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; A16 600
9 7510601 Quản lý Công nghiệp A00; A01; C01; A16 550
10 7810101 Du lịch D01; D14; D15; D78 550
11 7480201 Công nghệ Thông tin A00; A01; C01; D90 550
12 7480103 Kỹ thuật Phần mềm A00; A01; C01; D90 550
13 7480104 Hệ thống Thông tin A00; A01; C01; D90 550
14 7520201 Kỹ thuật Điện A00; A01; C01; D90 550
15 7520216 Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa A00; A01; C01; D90 550
16 7520114 Kỹ thuật Cơ điện tử A00; A01; C01; D90 550
17 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; D01; D90 600
18 7520207 Kỹ thuật điện tử – Viễn thông A00; A01; C01; D90 550
19 7480205 Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu A00; A01; C01; D90 550
20 7580201 Kỹ thuật Xây dựng A00; A01; C01; D90 550
21 7580101 Kiến trúc V00; V01; A00; A16 550
22 7549001 Kỹ nghệ gỗ (Công nghệ Chế biến lâm sản) A00; A01; B00; D01 550
23 7580105 Quy hoạch Vùng và Đô thị V00; D01; A00; A16 550
24 7580107 Quản lý Đô thị V00; D01; A00; A16 550
25 7210403 Thiết kế Đồ họa V00; V01; A00; D01 550
26 7210405 Âm nhạc M05; M07; M11; M03 550
27 7210407 Mỹ thuật ứng dụng (Mỹ thuật) D01; V00; V01; V05 550
28 7229040 Văn hóa học C14; C00; D01; C15 550
29 7320104 Truyền thông đa phương tiện C00; D01; D09; V01 550
30 7760101 Công tác xã hội C00; D01; C19; C15 550
31 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; A01; D15; D78 600
32 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D04; A01; D78 600
33 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc D01; A01; D15; D78 600
34 7380101 Luật C14; C00; D01; A16 600
35 7310205 Quản lý Nhà nước C14; C00; D01; A16 600
36 7310201 Chính trị học C14; C00; D01; C19 550
37 7850103 Quản lý Đất đai A00; D01; B00; B08 550
38 7850101 Quản lý Tài nguyên và Môi trường A00; D01; B00; B08 550
39 7310206 Quan hệ quốc tế A00; C00; D01; D78 550
40 7520320 Kỹ thuật Môi trường A00; D01; B00; B08 550
41 7440112 Hóa học A00; B00; D07; A16 550
42 7420201 Công nghệ Sinh học A00; D01; B00; B08 550
43 7540101 Công nghệ Thực phẩm A00; A02; B00; B08 550
44 7540106 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm A00; A02; B00; B08 550
45 7720401 Dinh dưỡng A00; D01; B00; D90 550
46 7310401 Tâm lý học C00; D01; C14; B08 550
47 7140101 Giáo dục học C00; D01; C14; C15 550
48 7460101 Toán học A00; A01; D07; A16 550

Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2022 tại đây
Xét điểm thi THPT Xét điểm học bạ Xét điểm thi ĐGNL

Click để tham gia luyện thi đại học trực tuyến miễn phí nhé!

*
*
*
*
*
*
*
*

Xem thêm:

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021

Bấm để xem: Điểm chuẩn năm 2021 256 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2021

Điểm chuẩn Đại học Thủ Dầu Một năm 2021. Xem diem chuan truong Dai hoc Thu Dau Mot 2021 chính xác nhất trên itlab.com.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *