THÔNG TIN TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN NĂM 2022

Trường Đại học Tây Nguyên bao gồm thức chào làng phương án tuyển chọn sinh đại học chính quy năm 2022. Mời các bạn tham khảo thông tin cụ thể trong nội dung bài viết này.

Bạn đang xem: Thông tin tuyển sinh trường đại học tây nguyên năm 2022

GIỚI THIỆU CHUNG

ttn.edu.vn

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022

1/ các ngành tuyển sinh

Các ngành tuyển sinh của trường Đại học tập Tây Nguyên năm 2022 như sau:

Mã ngành: 7720101Chỉ tiêu:Thi THPT: 190Học bạ: 0ĐGNL: 30Tổ hòa hợp xét tuyển: B00
Mã ngành: 7720301Chỉ tiêu:Thi THPT: 40Học bạ: 5ĐGNL: 5Tổ phù hợp xét tuyển: B00
Mã ngành: 7720601Chỉ tiêu:Thi THPT: 40Học bạ: 5ĐGNL: 5Tổ hòa hợp xét tuyển: B00
Mã ngành: 7140201Chỉ tiêu:Thi THPT: 35Học bạ: 10ĐGNL: 5Tổ phù hợp xét tuyển: M01, M09
Mã ngành: 7140202Chỉ tiêu:Thi THPT: 35Học bạ: 10ĐGNL: 5Tổ hợp xét tuyển: A00, C00, C03
Ngành giáo dục tiểu học tập (dạy bởi tiếng Jrai)Mã ngành: 7140202JRChỉ tiêu:Thi THPT: 20Học bạ: 5ĐGNL: 5Tổ phù hợp xét tuyển: A00, C00, D01
Mã ngành: 7140217Chỉ tiêu:Thi THPT: 40Học bạ: 20ĐGNL: 5Tổ vừa lòng xét tuyển: C00, C19, C20
Mã ngành: 7140231Chỉ tiêu:Thi THPT: 70Học bạ: 25ĐGNL: 5Tổ thích hợp xét tuyển: D01, D14, D15, D66
Mã ngành: 7140205Chỉ tiêu:Thi THPT: 110Học bạ: 90ĐGNL: 20Tổ phù hợp xét tuyển: C00, C19, D01, D66
Mã ngành: 7140206Chỉ tiêu:Thi THPT: 110Học bạ: 100ĐGNL: 10Tổ hợp xét tuyển: T00, T02
Mã ngành: 7140209Chỉ tiêu:Thi THPT: 110Học bạ: 50ĐGNL: 10Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, A02, B00
Ngành Sư phạm vật lýMã ngành: 7140211Chỉ tiêu:Thi THPT: 120Học bạ: 60ĐGNL: 20Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, A02, C01
Ngành Sư phạm Hóa họcMã ngành: 7140212Chỉ tiêu:Thi THPT: 100Học bạ: 50ĐGNL: 10Tổ phù hợp xét tuyển: A00, B00, D07
Ngành Sư phạm Sinh họcMã ngành: 7140213Chỉ tiêu:Thi THPT: 100Học bạ: 50ĐGNL: 10Tổ thích hợp xét tuyển: A02, B00, B03, B08
Ngành Sư phạm kỹ thuật tự nhiênMã ngành: 7140247Chỉ tiêu:Thi THPT: 45Học bạ: 15Thi ĐGNL: 5Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A02, B00, D90
Mã ngành: 7220201Chỉ tiêu:Thi THPT: 100Học bạ: 40ĐGNL: 10Tổ đúng theo xét tuyển: D01, D14, D15, D66
Mã ngành: 7229001Chỉ tiêu:Thi THPT: 20Học bạ: 15ĐGNL: 5Tổ đúng theo xét tuyển: C00, C19, D01, D66
Mã ngành: 7229030Chỉ tiêu:Thi THPT: 25Học bạ: 20ĐGNL: 5Tổ hòa hợp xét tuyển: C00, C19, C20
Mã ngành: 7310101Chỉ tiêu:Thi THPT: 50Học bạ: 40ĐGNL: 10Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7310105Chỉ tiêu:Thi THPT: 40Học bạ: 25ĐGNL: 5Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7620115Chỉ tiêu:Thi THPT: 40Học bạ: 35ĐGNL: 5Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7340101Chỉ tiêu:Thi THPT: 40Học bạ: 25ĐGNL: 5Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Ngành quản trị sale (CLC)Mã ngành: 7340101_1Chỉ tiêu:Thi THPT: 40Học bạ: 25ĐGNL: 5Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7340121Chỉ tiêu:Thi THPT: 30Học bạ: 25ĐGNL: 5Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7340201Chỉ tiêu:Thi THPT: 30Học bạ: 20ĐGNL: 5Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7340301Chỉ tiêu:Thi THPT: 70Học bạ: 60ĐGNL: 10Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7140213Chỉ tiêu:Thi THPT: 20Học bạ: 25ĐGNL: 5Tổ hòa hợp xét tuyển: A02, B00, B03, B08
Mã ngành: 7420201Chỉ tiêu:Thi THPT: 30Học bạ: 25ĐGNL: 5Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A02, B00, B08
Mã ngành: 7480201Chỉ tiêu:Thi THPT: 50Học bạ: 40ĐGNL: 5Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01
Mã ngành: 7510406Chỉ tiêu:Thi THPT: 20Học bạ: 25ĐGNL: 5Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A02, B00, B08
Mã ngành: 7540101Chỉ tiêu:Chỉ tiêu:Thi THPT: 30Học bạ: 20ĐGNL: 5Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A02, B00, B08
Ngành technology sau thu hoạchMã ngành: 7540104Chỉ tiêu:Thi THPT: 25Học bạ: 20Thi ĐGNL: 5Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A02, B00, B08
Mã ngành: 7620110Chỉ tiêu:Thi THPT: 20Học bạ: 15ĐGNL: 5Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A02, B00, B08
Ngành Nông nghiệp công nghệ caoMã ngành: 7620110_1Chỉ tiêu:Thi THPT: 20Học bạ: 15Thi ĐGNL: 5Tổ hợp xét tuyển: A00, A02, B00, B08
Mã ngành: 7620112Chỉ tiêu:Thi THPT: 35Học bạ: 25ĐGNL: 5Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A02, B00, B08
Ngành Lâm sinhMã ngành: 7620205Chỉ tiêu:Thi THPT: 25Học bạ: 20ĐGNL: 5Tổ hợp xét tuyển: A00, A02, B00, B08
Ngành cai quản tài nguyên rừngMã ngành: 7620211Chỉ tiêu:Thi THPT: 25Học bạ: 20Thi ĐGNL: 5Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A02, B00, B08
Mã ngành: 7850103Chỉ tiêu:Thi THPT: 40Học bạ: 40ĐGNL: 20Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, A02, B00
Mã ngành: 7620105Chỉ tiêu:Thi THPT: 25Học bạ: 30ĐGNL: 5Tổ vừa lòng xét tuyển: A02, B00, B08, D13
Mã ngành: 7640101Chỉ tiêu:Thi THPT: 80Học bạ: 100ĐGNL: 20Tổ thích hợp xét tuyển: A02, B00, B08, D13

2/ tổng hợp môn xét tuyển

Bảng những tổ hòa hợp môn xét tuyển chọn vào những ngành ngôi trường Đại học tập Tây Nguyên năm 2022 như sau:

Khối A00 (Toán, Lý, Hóa)
Khối A01 (Toán, Lý, Anh)
Khối A02 (Toán, Lý, Sinh)
Khối B00 (Toán, Hóa, Sinh)
Khối B03 (Toán, Văn, Sinh)
Khối B08 (Toán, Sinh, Anh)
Khối C00 (Văn, Sử, Địa)
Khối C01 (Văn, Toán, đồ vật lí)
Khối C03 (Văn, Toán, Sử)
Khối C19 (Văn, Sử, giáo dục công dân)
Khối C20 (Văn, Địa, giáo dục và đào tạo công dân)
Khối D01 (Toán, Anh, Văn)
Khối D07 (Toán, Anh, Hóa)
Khối D13 (Văn, Sinh, Anh)
Khối D14 (Văn, Sử, Anh)
Khối D15 (Văn, Địa, Anh)
Khối D66 (Văn, GDCD, Anh)
Khối D90 (Toán, KHTN, tiếng Anh)
Khối T00 (Toán, Sinh, năng khiếu sở trường TDTT)
Khối T02 (Toán, Văn, năng khiếu sở trường TDTT)

3/ phương thức xét tuyển

Trường Đại học Tây Nguyên tuyển sinh hệ đh chính quy năm 2022 theo những phương thức sau:

Phương thức 1: Xét hiệu quả thi tốt nghiệp thpt năm 2022Phương thức 2: Xét học tập bạ THPTPhương thức 3: Xét kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQGHCM Phương thức 1. Xét tuyển chọn theo kết trái thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2022

Điểm sàn những ngành Sư phạm theo quy định của cục GD&ĐT, điểm sàn những ngành còn lại theo phép tắc của Đại học tập Tây Nguyên cùng được công bố sau khi có kết quả thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2022.

Phương thức 2. Xét học tập bạ THPT

Điều kiện xét tuyển:

Các ngành đào tạo và huấn luyện giáo viên: học tập lực lớp 12 xuất sắc hoặc điểm xét xuất sắc nghiệp trung học phổ thông >= 8.0Ngành Điều dưỡng, kỹ thuật xét nghiệm y học: học lực lớp 12 nhiều loại khá hoặc điểm xét xuất sắc nghiệp thpt >= 6.5Ngành giáo dục thể chất: Yêu mong đạt một trong các 3 điều kiện sau:

+) học lực lớp 12 loại khá hoặc điểm xét tốt nghiệp trung học phổ thông >= 6.5

+) Là vận tải viên cấp 1, kiện tướng, chuyển động viên đã từng đoạt huy chương trên Hội khỏe khoắn Phù Đổng, những giải trẻ đất nước và quốc tế hoặc giải vô địch non sông và quốc tế.

+) Điểm thi môn năng khiếu >= 9.0

Các ngành còn lại: học tập lực TB và gồm điểm xét tuyển chọn >= 18.0 (thang điểm 30). Ngành ngữ điệu Anh điều kiện xét tuyển là vấn đề TB môn Anh >= 6.0

Cách tính điểm xét tốt nghiệp

*
*

Các bề ngoài xét học tập bạ

Hình thức 1: Xét điểm TB học kỳ của những môn học tập cả năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển chọn (tính 2 học kì)

Ví dụ xét học tập bạ khối A00 theo vẻ ngoài 1, ta tính như sau:

+) Điểm Toán = (Tổng điểm tổng kết 2 học tập kì môn Toán lớp 12)/2

+) Điểm đồ lý = (Tổng điểm tổng kết 2 học tập kì môn thứ lý lớp 12)/2

+) Điểm Hóa = (Tổng điểm tổng kết 2 học kì môn Hóa lớp 12)/2

=> Điểm xét tuyển = Điểm Toán + Điểm đồ dùng lý + Điểm Hóa + Điểm ưu tiên (nếu có)

Hình thức 2: Xét điểm TB học kỳ của các môn học tập năm lớp 11 và HK1 lớp 12 theo tổng hợp xét tuyển (tính 3 học tập kì)

Ví dụ xét học bạ khối A00 theo bề ngoài 2, ta tính như sau:

+) Điểm Toán = (Điểm tổng kết môn Toán HK1 lớp 11 + Điểm tổng kết môn Toán HK2 lớp 11 +Điểm tổng kết môn Toán HK1 lớp 12)/3

+) Điểm trang bị lý = (Điểm tổng kết môn thiết bị lý HK1 lớp 11 + Điểm tổng kết môn vật dụng lý HK2 lớp 11 +Điểm tổng kết môn vật lý HK1 lớp 12)/3

+) Điểm Hóa = (Điểm tổng kết môn Hóa HK1 lớp 11 + Điểm tổng kết môn Hóa HK2 lớp 11 +Điểm tổng kết môn Hóa HK1 lớp 12)/3

=> Điểm xét tuyển = Điểm Toán + Điểm vật dụng lý + Điểm Hóa + Điểm ưu tiên (nếu có)

Hình thức 3: Xét điểm TB học kỳ của những môn cả năm lớp 10, lớp 11 và HK1 lớp 12 theo tổng hợp xét tuyển (tính 5 học tập kỳ)

Ví dụ xét học tập bạ khối A00 theo hiệ tượng 3, ta tính như sau:

+) Điểm Toán = (Tổng điểm môn Toán 5 học kỳ)/5

+) Điểm thứ lý = (Tổng điểm môn thứ lý 5 học kỳ)/5

+) Điểm Hóa = (Tổng điểm môn Hóa 5 học kỳ)/5

=> Điểm xét tuyển = Điểm Toán + Điểm đồ dùng lý + Điểm Hóa + Điểm ưu tiên (nếu có)

Hình thức 4: Xét điểm TB học tập kỳ những môn năm lớp 10, lớp 11 cùng năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển (tính 6 học tập kỳ)

Ví dụ xét học tập bạ khối A00 theo vẻ ngoài 4, ta tính như sau:

+) Điểm Toán = (Tổng điểm môn Toán 6 học tập kỳ)/6

+) Điểm thứ lý = (Tổng điểm môn đồ vật lý 6 học tập kỳ)/6

+) Điểm Hóa = (Tổng điểm môn Hóa 6 học tập kỳ)/6

=> Điểm xét tuyển = Điểm Toán + Điểm vật lý + Điểm Hóa + Điểm ưu tiên (nếu có)

Hồ sơ đk xét tuyển học tập bạ bao gồm:

Bản sao CMND/CCCDBản sao học tập bạ THPTGiấy chứng nhận giỏi nghiệp trong thời điểm tạm thời hoặc bản sao bằng giỏi nghiệpBản sao sách vở và giấy tờ ưu tiên (nếu có)

Thời gian đăng ký xét học tập bạ (dự kiến)

Điều khiếu nại xét tuyển:

Ngành y tế và các ngành đào tạo và giảng dạy giáo viên (trừ ngành giáo dục thể chất): học lực lớp 12 loại khá hoặc điểm xét tốt nghiệp >= 6.5Các ngành còn lại: học tập lực lớp 12 một số loại TB trở lên

Hình thức thi: xem thêm về kỳ thi reviews năng lực vày ĐHQGHCM tổ chức triển khai năm 2022 trên đây.

Xem thêm: Đối Diện Trạm Dừng Chân Phương Trang Tiền Giang, Trạm Dừng Chân Phương Trang

Thời gian đk dự thi: 

Đợt 1: 

+) Địa điểm thi: Đắk Lắk (tại Đại học tập Tây Nguyên)

Đợt 2: Không tổ chức triển khai thi sinh sống Tây Nguyên cách làm 4: Xét tuyển thẳng

Theo quy chế tuyển sinh đại học của bộ GD&ĐT. Xem chi tiết các đối tượng xét tuyển trực tiếp theo quy định của bộ GD&ĐT.

Tổ đúng theo xét tuyển của mỗi ngành đối với phương thức 1 và phương thức 2 là như nhau, điểm trúng tuyển của những tổ thích hợp xét tuyển trong và một ngành, một phương thức là cân nhau (không chênh lệch).

4/ Thi năng khiếu

Thí sinh đăng ký thi năng khiếu sở trường ngành giáo dục đào tạo mầm non, giáo dục đào tạo thể chất.

Thời gian thi năng khiếu:

ĐIỂM CHUẨN/ĐIỂM TRÚNG TUYỂN 2021

Xem cụ thể hơn tại: Điểm chuẩn chỉnh trường Đại học tập Tây Nguyên

Ngành họcĐiểm chuẩn
201920202021
Giáo dục Mầm non1818.522.35
Giáo dục đái học1821.525.85
Giáo dục Tiểu học – Tiếng Jrai1818.519.0
Giáo dục bao gồm trị18.518.523.0
Giáo dục Thể chất1817.518.0
Sư phạm Toán học1818.522.8
Sư phạm đồ lý1818.519.0
Sư phạm Hóa học1818.520.25
Sư phạm Sinh học1818.519.0
Sư phạm Ngữ văn18.518.522.0
Sư phạm tiếng Anh1818.525.0
Y khoa2326.1526.0
Điều dưỡng191921.5
Kỹ thuật xét nghiệm y học2021.521.5
Ngôn ngữ Anh181621.25
Triết học141515.0
Văn học141515.0
Kinh tế141519.0
Kinh tế phân phát triển1515.0
Quản trị khiếp doanh17.51621.0
Kinh doanh mến mại141515.0
Tài chính – Ngân hàng141519.5
Kế toán15.515.517.5
Sinh học1415.0
Công nghệ sinh học141515.0
Công nghệ thông tin141515.0
Công nghệ chuyên môn môi trường141515.0
Công nghệ thực phẩm141515.0
Công nghệ sau thu hoạch14
Chăn nuôi141515.0
Thú y141515.0
Khoa học tập cây trồng141515.0
Kinh tế nông nghiệp1515.0
Bảo vệ thực vật141515.0
Kinh tế nông nghiệp15
Lâm sinh141515.0
Quản lý tài nguyên rừng14
Quản lý đất đai141515.0