Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp.hcm

Trường Đại học tập Sư phạm kỹ thuật TPHCM đã bao gồm thức ra mắt thông tin tuyển sinh hệ đh năm 2021.

Bạn đang xem: Đại học sư phạm kỹ thuật tp.hcm


GIỚI THIỆU CHUNG

hcmute.edu.vn

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2021

(Dựa theo tin tức tuyển sinh vào năm 2021 ngôi trường Đại học Sư phạm chuyên môn TPHCM cập nhật ngày 8 tháng 3 năm 2021)

1, những ngành tuyển sinh

Các ngành tuyển sinh vào năm 2021 trường Đại học Sư phạm chuyên môn TPHCM như sau:

Mã ngành: 7510301DChỉ tiêu: 180Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510302DChỉ tiêu: 120Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7480108DChỉ tiêu: 60Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510303DChỉ tiêu: 140Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7520212DChỉ tiêu: 50Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành khối hệ thống nhúng với IoTMã ngành: 7480118DChỉ tiêu: 50Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510209DChỉ tiêu: 20Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510202DChỉ tiêu: 130Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ chế tạo máy (Chất lượng cao Việt – Nhật)Mã ngành: 7510202DChỉ tiêu: 130Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510203DChỉ tiêu: 150Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510201DChỉ tiêu: 140Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành kỹ thuật công nghiệpMã ngành: 7520117DChỉ tiêu: 50Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành nghệ thuật gỗ và nội thấtMã ngành: 7549002DChỉ tiêu: 50Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành technology kỹ thuật công trình xây dựngMã ngành: 7510102DChỉ tiêu: 150Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7580205DChỉ tiêu: 50Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7580302DChỉ tiêu: 50Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành hệ thống kỹ thuật công trình xây dựng xây dựngMã ngành: 7510106DChỉ tiêu: 50Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Quản lý và vận hành hạ tầngMã ngành: 7840110DChỉ tiêu: 50Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510205DChỉ tiêu: 200Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510206DChỉ tiêu: 100Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510208DChỉ tiêu: 50Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7480201DChỉ tiêu: 180Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành nghệ thuật dữ liệuMã ngành: 7480203DChỉ tiêu: 50Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510601DChỉ tiêu: 120Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7340301DChỉ tiêu: 80Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7340122DChỉ tiêu: 120Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510605DChỉ tiêu: 120Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7340120DChỉ tiêu: 100Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7540204DChỉ tiêu: 70Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành công nghệ kỹ thuật inMã ngành: 7510801DChỉ tiêu: 60Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7210403DChỉ tiêu: 50Tổ đúng theo xét tuyển: V01, V02, V07, V08
Mã ngành: 7580101DChỉ tiêu: 60Tổ hòa hợp xét tuyển: V03, V04, V05, V06
Mã ngành: 7580103DChỉ tiêu: 50Tổ vừa lòng xét tuyển: V03, V04, V05, V06
Ngành công nghệ vật liệuMã ngành: 7510402DChỉ tiêu: 50Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D07, D90
Mã ngành: 7510406DChỉ tiêu: 50Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, B00, D07, D90
Mã ngành: 7540101DChỉ tiêu: 90Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, D07, D90
Mã ngành: 7510401DChỉ tiêu: 90Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, B00, D07, D90
Mã ngành: 7810202DChỉ tiêu: 60Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7210404DChỉ tiêu: 50Tổ phù hợp xét tuyển: V01, V02, V07, V09
Mã ngành: 7140231DChỉ tiêu: 20Tổ hợp xét tuyển: D01, D96
Mã ngành: 7220201DChỉ tiêu: 120Tổ phù hợp xét tuyển: D01, D96
Ngành công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510301CChỉ tiêu: 180Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510302CChỉ tiêu: 120Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành technology kỹ thuật năng lượng điện tử, viễn thông (Chất lượng cao Việt – Nhật dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510302NChỉ tiêu:Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành technology kỹ thuật máy tính xách tay (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7480108CChỉ tiêu: 90Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành technology kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa hóa (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510303CChỉ tiêu: 120Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ sản xuất máy (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510202CChỉ tiêu: 150Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ chế tạo máy (CLC Việt – Nhật dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510202NChỉ tiêu: 40Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510203CChỉ tiêu: 180Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành technology kỹ thuật cơ khí (CLC)Mã ngành: 7510201CChỉ tiêu: 140Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành công nghệ kỹ thuật dự án công trình xây dựng (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510102CChỉ tiêu: 150Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành công nghệ kỹ thuật xe hơi (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510205CChỉ tiêu: 210Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành công nghệ kỹ thuật nhiệt (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510206CChỉ tiêu: 90Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành công nghệ thông tin (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7480201CChỉ tiêu: 180Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành làm chủ công nghiệp (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510601CChỉ tiêu: 120Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành kế toán (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7340301CChỉ tiêu: 90Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành thương mại điện tử (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7340122CChỉ tiêu: 120Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành technology may (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7540204CChỉ tiêu: 90Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành công nghệ kỹ thuật in (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510801CChỉ tiêu: 90Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành technology kỹ thuật môi trường xung quanh (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510406CChỉ tiêu: 30Tổ phù hợp xét tuyển: A00, B00, D07, D90
Ngành technology thực phẩm (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7540101CChỉ tiêu: 90Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, D07, D90
Ngành công nghệ kỹ thuật hóa học (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510401CChỉ tiêu: 90Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, B00, D07, D90
Ngành xây cất thời trang (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7210404CChỉ tiêu: 30Tổ hòa hợp xét tuyển: 1. Toán, Anh, Vẽ TT, 2. Toán, Văn, Vẽ TT
Ngành công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7510301AChỉ tiêu: 60Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành technology kỹ thuật điện tử – viễn thông (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7510302AChỉ tiêu: 30Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành công nghệ kỹ thuật máy tính (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7480108AChỉ tiêu: 30Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành technology kỹ thuật điều khiển và auto hóa (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7510303AChỉ tiêu: 30Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ chế tạo máy (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7510202AChỉ tiêu: 30Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7510203AChỉ tiêu: 60Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7510201AChỉ tiêu: 30Tổ đúng theo xét tuyển:A00, A01, D01, D90
Ngành technology kỹ thuật công trình xây dựng (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7510102AChỉ tiêu: 30Tổ đúng theo xét tuyển:A00, A01, D01, D90
Ngành công nghệ kỹ thuật ô tô (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7510205AChỉ tiêu: 60Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành công nghệ kỹ thuật nhiệt độ (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7510206AChỉ tiêu: 30Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành technology thông tin (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7480201AChỉ tiêu: 60Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành cai quản công nghiệp (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7510601AChỉ tiêu: 30Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành công nghệ thực phẩm (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7540101AChỉ tiêu: 30Tổ đúng theo xét tuyển: A00, B00, D07, D90

2, Các tổ hợp xét tuyển

Các khối thi trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố hồ chí minh năm 2021 bao gồm:

Khối A00 (Toán, Lý, Hóa)Khối A01 (Toán, Lý, Anh)Khối B00 (Toán, Hóa, Sinh)Khối D01 (Toán, Văn, Anh)Khối D07 (Toán, Hóa, Anh)Khối D90 (Toán, Anh, kỹ thuật tự nhiên)Khối D96 (Toán, Anh, KHXH)Khối V01 (Toán, Văn, Vẽ TT)Khối V02 (Toán, Anh, Vẽ TT)Khối V03 (Toán, Văn, Vẽ ĐT)Khối V04 (Toán, Lý, Vẽ ĐT)Khối V05 (Toán, Anh, Vẽ ĐT)Khối V06 (Văn, Anh, Vẽ ĐT)Khối V07 (Văn, Vẽ ĐT, Vẽ TT)Khối V08 (Văn, Anh, Vẽ TT)Khối V09 (Toán, Vẽ ĐT, Vẽ TT)

3, cách làm xét tuyển

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM tuyển sinh theo những phương thức xét tuyển, bao gồm:

cách tiến hành 1: tuyển chọn thẳng, ưu tiên xét tuyển

Trường xét tuyển chọn thẳng cùng ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy định của bộ GD&ĐT, nắm thể:

*
*

cách tiến hành 2: Xét học bạ THPT

Xét tuyển học bạ dựa theo điểm TB 5 học kỳ (HK1 lớp 10 tới HK1 lớp 12) các môn thuộc tổ hợp xét tuyển.

Điều kiện xét tuyển về điểm xét tuyển xét riêng theo 3 nhóm như sau:

Nhóm trườngĐiều kiện xét tuyển
Trường thpt chuyênĐTB 5 HK từng môn >= 6.0
Trường trung học phổ thông Top 200ĐTB 5 HK từng môn >= 6.5
Các trường trung học phổ thông còn lạiĐTB 5 HK từng môn >= 7.0

Riêng ngành Ngôn ngữ Anh, Sư phạm tiếng Anh: Nhân hệ số 2 môn Tiếng Anh

Các ngành Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa, Kiến trúc, Kiến trúc nội thất: Nhân hệ số 2 môn Vẽ.

Xem thêm: Giấy Báo Trúng Tuyển Đại Học, Giấy Báo Nhập Học Nhận Ở Đâu

Điểm xét tuyển = (Điểm M1 + Điểm m2 + Điểm học bạ tiếng Anh hoặc điểm vẽ x2) x3/4 + Điểm ưu tiên (nếu có)

Với các ngành có môn năng khiếu vẽ: yêu cầu Điểm TB học bạ 5 học kỳ từng môn thuộc tổ hợp xét tuyển >= 6.0

Thí sinh đăng ký thi năng khiếu tại ĐHSPKT thành phố hồ chí minh hoặc xét kết quả thi các trường Đại học Kiến trúc TPHCM, ĐH Mỹ thuật TPHCM.

cách thức 3: Xét tuyển theo hiệu quả thi trung học phổ thông năm 2021Điểm xét tuyển chọn = Điểm môn 1 + Môn 2 + Môn 3 (không nhân hệ số) + Điểm ưu tiênĐiểm xét tuyển chọn ngành bao gồm môn thông số 2 = (Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + 2x tiếng Anh/Điểm NK) x 3/4 + Điểm ưu tiênCác ngành nhân hệ số 2 bao gồm:Ngôn ngữ Anh, Sư phạm giờ đồng hồ Anh: Môn tiếng Anh hệ số 2Ngành xây dựng thời trang, xây đắp đồ họa, loài kiến trúc, bản vẽ xây dựng nội thất: Môn Vẽ hệ số 2 cách thức 4: Xét kết hợp tác dụng thi trung học phổ thông 2021 và tổ chức thi riêng rẽ năng khiếu

Các ngành áp dụng: thi công thời trang, kiến tạo đồ họa, kiến trúc, phong cách xây dựng nội thất.

3, làm hồ sơ và hiệ tượng đăng ký kết xét tuyển

Hồ sơ xét tuyển

Thí sinh xét học tập bạ hoặc xét tuyển chọn thẳng chuẩn bị bộ làm hồ sơ bao gồm:

Bản sao công hội chứng học bạ THPTGiấy ghi nhận chứng chỉ Anh văn (nếu có)

Thời gian nộp hồ sơ: mon 3/2021

Phí xét tuyển: 10.000đ/nguyện vọng

Thí sinh nộp trực tiếp tại phòng tuyển sinh của ngôi trường ĐHSPKT TPHCM.

HỌC PHÍ NĂM 2021 – 2022

Học tổn phí trường Đại học Sư phạm chuyên môn TPHCM năm học 2021 – 2022 như sau:

Hệ đại trà: 18.500.000đ – 20.500.000đ/năm họcChương trình rất chất lượng bằng tiếng Việt: 29.000.000đ – 31.000.000đ/năm họcChương trình rất tốt bằng tiếng Anh: 33.000.000đ/năm họcChương trình rất tốt Việt – Nhật: Học chương trình như hệ CLC giờ Việt + 50 tín chỉ giờ Nhật: 29.000.000đ – 31.000.000đ/năm học

ĐIỂM CHUẨN/ĐIỂM TRÚNG TUYỂN 2021

Xem chi tiết điểm chuẩn các cách làm tại: Điểm chuẩn Đại học Sư phạm nghệ thuật TPHCM

Ngành họcKhối XTĐiểm chuẩn
201920202021
Sư phạm giờ đồng hồ Anh23.0425.527.25
Thiết kế đồ họaV012123.7524.25
V0224.75
V0724.25
Thiết kế thời trangV0118.442221.25
V0221.75
V0721.25
V0921.25
Ngôn ngữ Anh22.32426.25
Kinh doanh Quốc tếA0021.62525.25
A01, D0125.75
D9025.75
Thương mại năng lượng điện tửA0022.425.426.0
A01, D0126.5
D9026.5
Kế toánA0021.124.2524.75
A01, D0125.25
D9025.25
Công nghệ kỹ thuật lắp thêm tínhA0022.925.7526.5
A01, D0127.0
D9027.0
Hệ thống nhúng với IoTA002526.0
A01, D0126.5
D9026.5
Công nghệ thông tinA0023.926.526.75
A01, D0127.25
D9027.25
Công nghệ tin tức (Hệ nhân tài)A0028.25
A01, D0128.75
D9028.75
Kỹ thuật dữ liệuA0022.224.7526.25
A01, D0126.75
D9026.75
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựngA0021.323.7524.5
A0125.0
D0125.0
D9025.0
Hệ thống kỹ thuật dự án công trình xây dựngA0019.222.7523.75
A0124.25
D0124.25
D9024.25
Công nghệ chuyên môn cơ khíA0022.925.2526.0
A0126.5
D0126.5
D9026.5
Công nghệ chế tạo máyA0021.92525.75
A0126.25
D0126.25
D9026.25
Công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tửA0023.12626.25
A0126.75
D0126.75
D9026.75
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (Hệ nhân tài)A0028.25
A0128.75
D0128.75
D9028.75
Công nghệ nghệ thuật ô tôA0023.726.526.75
A0127.25
D0127.25
D9027.25
Công nghệ nghệ thuật nhiệtA0021.524.2525.15
A0125.65
D0125.65
D9025.65
Năng lượng tái tạoA002123.524.75
A0125.25
D0125.25
D9025.25
Robot và trí tuệ tự tạo (Hệ nhân tài)A0025.22726.5
A0127.0
D0127.0
D9027.0
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tửA0022.825.426.0
A0126.5
D0126.5
D9026.5
Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử – viễn thôngA0021.725.425.5
A0126.0
D0126.0
D9026.0
Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóaA0023.52626.5
A0127.0
D0127.0
D9027.0
Công nghệ nghệ thuật Hóa họcA0022.425.526.0
B0026.0
D0726.5
D9026.5
Công nghệ vật liệu18.5521.5
Công nghệ kỹ thuật môi trườngA001921.523.5
B0023.5
D0724.0
D9024.0
Quản lý công nghiệpA0022.225.325.75
A0126.25
D0126.25
D9026.25
Logistics & cai quản chuỗi cung ứngA0023.326.326.25
A0126.75
D0126.75
D9026.75
Công nghệ chuyên môn inA0020.323.524.25
A0124.75
D0124.75
D9024.75
Kỹ thuật công nghiệpA0019.823.524.75
A0125.25
D0125.25
D9025.25
Kỹ thuật y sinh (Điện tử Y sinh)A0020.752425.0
A0125.5
D0125.5
D9025.5
Công nghệ thực phẩm A0022.225.2526.0
B0026.0
D0726.5
D9026.5
Công nghệ mayA0021.12424.5
A0125.0
D0125.0
D9025.0
Kỹ nghệ gỗ cùng nội thấtA0018.52223.75
A0124.25
D0124.25
D9024.25
Kiến trúcV0320.3322.2522.5
V0422.5
V0523.0
V0623.0
Kiến trúc nội thấtV0321.2522.5
V0422.5
V0523.0
V0623.0
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngA0018.42223.5
A0124.0
D0124.0
D9024.0
Quản lý xây dựngA0020.323.524.0
A0124.5
D0124.5
D9024.5
Quản trị nhà hàng và thương mại dịch vụ ăn uống A0021.424.2524.25
A0124.75
D0124.75
D0724.75
Quản lý và quản lý hạ tầngA0019.0
A0119.5
D0119.5
D9019.5
Kỹ thuật nàng công18
Công nghệ vật tư dệt may18
Chương trình rất chất lượng dạy bởi tiếng Việt
Kế toánA001921.523.75
A0124.25
D0124.25
D9024.25
Công nghệ kỹ thuật thiết bị tínhA0021.223.7525.5
A0126.0
D0126.0
D9026.0
Công nghệ thông tinA0022.325.2526.25
A0126.75
D0126.75
D9026.75
Công nghệ kỹ thuật dự án công trình xây dựngA0018.62120.5
A0121.0
D0121.0
D9021.0
Công nghệ chuyên môn cơ khíA0021.423.7524.5
A0125.0
D0125.0
D9025.0
Công nghệ chế tạo máyA0020.723.2524.0
A0124.5
D0124.5
D9024.5
Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tửA0021.724.2524.85
A0125.35
D0125.35
D9025.35
Công nghệ nghệ thuật ô tôA0022.725.2526.0
A0126.5
D0126.5
D9026.5
Công nghệ chuyên môn nhiệtA0019.72223.25
A0123.75
D0123.75
D9023.75
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tửA002123.524.25
A0124.75
D0124.75
D9024.75
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thôngA0019.52223.75
A0124.25
D0124.25
D9024.25
Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và auto hóaA0022.22525.5
A0126.0
D0126.0
D9026.0
Công nghệ chuyên môn hóa họcA0025.0
B0025.0
D0725.5
D9025.5
Công nghệ kỹ thuật môi trườngA001719.519.75
B0019.75
D0720.25
D9020.25
Quản lý công nghiệpA0020.223.524.25
A0124.75
D0124.75
D9024.75
Công nghệ kỹ thuật inA0018.22020.25
A0120.75
D0120.75
D9020.75
Công nghệ thực phẩmA002023.2524.5
B0024.5
D0725.0
D9025.0
Thương mại năng lượng điện tửA0025.5
A0126.0
D0126.0
D9026.0
Công nghệ mayA0018.22119.25
A0119.75
D0119.75
D9019.75
Thiết kế thời trangV002221.25
V0221.75
V0721.25
V0921.25
Chương trình rất tốt dạy bằng tiếng Anh
Công nghệ kỹ thuật sản phẩm tínhA0020.3522.525.0
A0125.5
D0125.5
D9025.5
Công nghệ thông tinA0021.824.7525.75
A0126.25
D0126.25
D9026.25
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựngA0017.82019.5
A0120.0
D0120.0
D9020.0
Công nghệ chuyên môn cơ khíA0020.521.2523.75
A0124.25
D0124.25
D9024.25
Công nghệ chế tạo máyA0019.52123.0
A0123.5
D0123.5
D9023.5
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tửA00212224.25
A0124.75
D0124.75
D9024.75
Công nghệ nghệ thuật ô tôA0021.824.2525.25
A0125.75
D0125.75
D9025.75
Công nghệ chuyên môn nhiệtA0018.052020.25
A0120.75
D0120.75
D9020.75
Công nghệ nghệ thuật điện, điện tửA0019.32123.75
A0124.25
D0124.25
D9024.25
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thôngA0018.42023.0
A0123.5
D0123.5
D9023.5
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa hóaA0021.52325.0
A0125.5
D0125.5
D9025.5
Quản lý Công nghiệpA0018.521.2524.0
A0124.5
D0124.5
D9024.5
Công nghệ thực phẩmA0018.452123.0
B0023.0
D0723.5
D9023.5
Chương trình rất tốt Việt – Nhật
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thôngA002121.75
A0122.25
D0122.25
D9022.25
Công nghệ sản xuất máyA002123.25
A0123.75
D0123.75
D9023.75

Clip review trường Đại học Sư phạm chuyên môn TPHCM