Năm 2021, trường Đại học Quốc tế Sài Gòn sử dụng 4 phương thức xét tuyển sau dành cho thí sinh toàn quốc bao gồm: Xét tuyển học bạ lớp 12, xét tuyển học bạ bằng kết quả 5 học kỳ (2 học kỳ lớp 10, 2 học kỳ lớp 11 và học kỳ I lớp 12), xét tuyển kết quả kỳ thi THPT 2021, xét tuyển kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM 2021.

Đang xem: Trường đại học quốc tế sài gòn

I. Đối với HS tốt nghiệp các trường THPT Việt Nam:

Học sinh chọn 1 trong 4 phương thức xét tuyển sau:

a. Xét tuyển kết quả kỳ thi THPT

– Tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, đạt mức điểm tổ hợp 3 môn do SIU công bố sau khi có kết quả thi.

– Tốt nghiệp THPT theo quy định.

– Thí sinh đăng ký và thực hiện hồ sơ, lịch trình tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Ngành/chuyên ngành, tổ hợp xét tuyển như sau: Mã trường:SIU

STT

NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH

MÃ NGÀNH

TỔ HỢP XÉT TUYỂN

1

Luật kinh tế quốc tế

7380107

A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh), D01 (Toán, Văn, Anh), D96 (Toán, Anh, KHXH).

2

Khoa học máy tínhgồm các chuyên ngành: * Khoa học máy tính, * Kỹ thuật phần mềm, * Mạng máy tính và truyền thông, * An toàn thông tin, * Hệ thống thông tin quản lý, * Thiết kế truyền thông số.

7480101

A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh), D01 (Toán, Văn, Anh), D90 (Toán, Anh, KHTN).

3

Quản trị kinh doanhgồm các chuyên ngành: * Quản trị kinh doanh, * Thương mại quốc tế, * Quản trị du lịch, * Kinh tế đối ngoại, * Marketing, * Thương mại điện tử.

7340101

A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh), D01 (Toán, Văn, Anh), C00 (Văn, Sử, Địa).

4

Ngôn ngữ Anhgồm các chuyên ngành: * Tiếng Anh giảng dạy, * Tiếng Anh thương mại.

7220201

D01 (Toán, Văn, Anh), D15 (Văn, Địa, Anh), D72 (Văn, Anh, KHTN), D78 (Văn, Anh, KHXH).

5

Kế toángồm các chuyên ngành: * Kế toán – kiểm toán, * Kế toán doanh nghiệp.

7340301

A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh), D01 (Toán, Văn, Anh), D90 (Toán, Anh, KHTN).

6

Quản trị Khách sạngồm chuyên ngành: * Quản trị nhà hàng – khách sạn.

7810201

A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh), D01 (Toán, Văn, Anh), C00 (Văn, Sử, Địa).

7

Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng

7510605

A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh), D01 (Toán, Văn, Anh), C00 (Văn, Sử, Địa).

8

Tâm lý họcgồm chuyên ngành: * Tâm lý học tham vấn & trị liệu

7310401

D01 (Toán, Văn, Anh), C00 (Văn, Sử, Địa), D14 (Văn, Sử, Anh), D78 (Văn, Anh, KHXH).

b. Xét tuyển học bạ lớp 12

– Tốt nghiệp THPT;

– Xếp loại hạnh kiểm từ loại Khá trở lên;

– Điểm trung bình cả năm lớp 12 đạt 6.0 trở lên;

– Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên.

– Thời gian xét tuyển:

+ Đợt 1:03/5 – 30/6

+ Đợt 2:05/7 – 31/7

+ Đợt 3:02/8 – 31/8

+ Đợt 4:01/9 – 30/9

– Hồ sơ xét tuyển gồm:

+ Đơn dự tuyển theo mẫu của SIU, thí sinh tải miễn phí tại:www.siu.edu.vn;

+ Bản sao công chứng giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (hoặc bằng tốt nghiệp THPT);

+ Bản sao công chứng học bạ THPT;

+ Lệ phí xét tuyển: 100.000đ/1 hồ sơ (Nếu học chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt), 550.000đ/1 hồ sơ (Nếu học chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh).

Xem thêm:

c. Xét tuyển học bạ bằng kết quả 5 học kỳ (2 học kỳ lớp 10, 2 học kỳ lớp 11 và học kỳ I lớp 12)

– Tốt nghiệp THPT;

– Xếp loại hạnh kiểm HK1 lớp 12 từ Khá trở lên.

– Tổng điểm trung bình chung 5 học kỳ đạt từ 6,0 trở lên

TB HK1 lớp 10 + TB HK2 lớp 10 + TB HK1 lớp 11 + TB HK2 lớp 11 + TB HK1 lớp 12= 6.0– Tổng điểm 3 môn tổ hợp xét tuyển HK1 lớp 12 từ 18 điểm trở lên.

– Thời gian xét tuyển như sau:

+ Đợt 1:01/3 – 29/4

+ Đợt 2:03/5 – 30/6

+ Đợt 3:05/7 – 31/7

+ Đợt 4:02/8 – 31/8

+ Đợt 5:01/9 – 30/9

– Hồ sơ xét tuyển gồm:

+ Đơn dự tuyển theo mẫu của SIU, thí sinh tải miễn phí tại:www.siu.edu.vn;

+ Bản sao công chứng giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (hoặc bằng tốt nghiệp THPT);

+ Bản sao công chứng học bạ THPT;

+ Lệ phí xét tuyển: 100.000đ/1 hồ sơ (Nếu học chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt), 550.000đ/1 hồ sơ (Nếu học chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh).

* Ngành/chuyên ngành, tổ hợp xét tuyển học bạ 2021 như sau:

STT

NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH

MÃ NGÀNH

TỔ HỢP XÉT TUYỂN

1

Luật kinh tế quốc tế

7380107

A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh), D01 (Toán, Văn, Anh), C00 (Văn, Sử, Địa).

2

Khoa học máy tínhgồm các chuyên ngành: * Khoa học máy tính, * Kỹ thuật phần mềm, * Mạng máy tính và truyền thông, * An toàn thông tin, * Hệ thống thông tin quản lý, * Thiết kế truyền thông số.

7480101

A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh), A07 (Toán, Sử, Địa), D07 (Toán, Hóa, Anh).

3

Quản trị kinh doanhgồm các chuyên ngành: * Quản trị kinh doanh, * Thương mại quốc tế, * Quản trị du lịch, * Kinh tế đối ngoại, * Marketing, * Thương mại điện tử.

7340101

A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh), A07 (Toán, Sử, Địa), D01 (Toán, Văn, Anh).

4

Ngôn ngữ Anhgồm các chuyên ngành: * Tiếng Anh giảng dạy, * Tiếng Anh thương mại.

7220201

D01 (Toán, Văn, Anh), D11 (Văn, Lý, Anh), D12 (Văn, Hóa, Anh), D15 (Văn, Địa, Anh).

5

Kế toángồm các chuyên ngành: * Kế toán – kiểm toán, * Kế toán doanh nghiệp.

7340301

A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh), C01 (Toán, Văn, Lý), D01 (Toán, Văn, Anh).

6

Quản trị Khách sạngồm chuyên ngành: * Quản trị nhà hàng – khách sạn.

7810201

A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh), A07 (Toán, Sử, Địa), D01 (Toán, Văn, Anh).

7

Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng

7510605

A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh), A07 (Toán, Sử, Địa), D01 (Toán, Văn, Anh).

8

Tâm lý họcgồm chuyên ngành: * Tâm lý học tham vấn & trị liệu

7310401

D01 (Toán, Văn, Anh), C00 (Văn, Sử, Địa), D14 (Văn, Sử, Anh), D15 (Văn, Địa, Anh).

d. Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM 2021

– Tốt nghiệp THPT;

– Tham dự kỳ thi đánh giá năng lực 2021 của ĐHQG TP.HCM và đạt mức điểm theo quy định của SIU công bố.

– Hồ sơ xét tuyển gồm:

+ Đơn dự tuyển theo mẫu của SIU, thí sinh tải miễn phí tại:www.siu.edu.vn;

+ Bản sao công chứng giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời;

+ Bản sao công chứng phiếu điểm thi đánh giá năng lực 2021 do ĐHQG TPHCM cấp;

+ Lệ phí xét tuyển: 100.000đ/1 hồ sơ (Nếu học chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt), 550.000đ/1 hồ sơ (nếu học chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh).

Xem thêm:

II. Đối với học sinh nước ngoài, học sinh Việt Nam tốt nghiệp THPT ở nước ngoài và học sinh học các trường Quốc tế tại Việt Nam.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *