Đại Học Khoa Học Huế Điểm Chuẩn

itlab.com.vn cập nhật điểm xét tuyển, điểm trúng tuyển của những trường nhanh nhất, không hề thiếu nhất.

Điểm chuẩn Trường Đại học khoa học - Đại học Huế

**Lưu ý: Điểm này đã bao gồm điểm chuẩn và điểm ưu tiên (nếu có).

Tham khảo không thiếu thốn thông tin trường mã ngành của trường Đại học công nghệ - Đại học Huế để lấy thông tin chuẩn xác điền vào hồ sơ đk vào ngôi trường Đại học. Điểm chuẩn vào ngôi trường Đại học kỹ thuật - Đại học tập Huế như sau:

Ngành

Năm 2019

Năm 2020

Năm 2021

Hán Nôm

13,25

15,75

15

Triết học

14

16

15

Lịch sử

13,50

15

15

Ngôn ngữ học

13,25

15,75

Văn học

13,25

15,75

15

Xã hội học

13,25

15,75

15

Đông phương học

13

15

15,25

Báo chí

13,50

16

16,50

Công nghệ sinh học

14

15

16

Vật lý học

14

Hóa học

13,25

16

16

Khoa học môi trường

14

16

15,25

Toán học

14

Toán ứng dụng

-

15

16

Công nghệ thông tin

13,50

17

17

Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông

13

15

15,25

Kỹ thuật địa chất

14

15,5

15,25

Kiến trúc

15

15

16,50

Công tác làng mạc hội

13,25

16

15

Quản lý tài nguyên và môi trường

13

15,5

15,25

Toán tởm tế

13,25

16

Quản lý công ty nước

13,25

16

15

Kỹ thuật sinh học

14

15

16

Kỹ thuật ứng dụng (chương trình đào tạo và giảng dạy theo chế độ đặc thù)

13

Công nghệ nghệ thuật hóa học

13,25

16

15

Kỹ thuật môi trường

14

16

15,25

Quy hoạch vùng và đô thị

15

15

Địa chuyên môn xây dựng

13

15,5

Kỹ thuật phần mềm

16

16,50

Quản trị và phân tích dữ liệu

17

16

Tìm hiểu các trường ĐH khu vực Miền Trung để sớm có ra quyết định trọn trường nào cho giấc mơ của bạn.


*

*

*
*
*
*
*
*
*