ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI 2018

Thông tin về chỉ tiêu 2018 với điểm chuẩn ĐH Công nghiệp Hà Nội Thủ Đô để thí sinc xem thêm trước lúc lựa chọn ngành, chọn ngôi trường đăng ký xét tuyển chọn phù hợp.

Năm 2018, ĐH Công nghiệp Thành Phố Hà Nội dự loài kiến tuyển 6.900 chỉ tiêu đến toàn bộ 33 ngành đào tạo và huấn luyện hiện giờ của ngôi trường, tăng 500 chỉ tiêu tuyển chọn sinch đối với năm 2017.

Bạn đang xem: Đại học công nghiệp hà nội 2018

ĐH Công nghiệp Hà Nội

Trường xét tuyển 3 tổ hợp môn: Toán thù – Lý – Hóa, Tân oán – Lý – Tiếng Anh, Tân oán - Văn uống - Tiếng Anh đối với những thí sinh nộp làm hồ sơ vào ngôi trường năm 2018.

Xem thêm: Mô Hình Chính Phủ Kiến Tạo Là Gì ? Nhà Nước Kiến Tạo Phát Triển

ĐH Công nghiệp thủ đô chỉ xét tuyển chọn kết quả thi của kỳ thi THPT đất nước 2018.

Dưới đấy là chi tiết chỉ tiêu tuyển chọn sinh vào năm 2018 của ĐH Công nghiệp Hà Nội:

TT

Mã ngành

Tên ngành

Chỉ tiêu (dự kiến)

1

7210404

Thiết kế thời trang

40

2

7340101

Quản trị khiếp doanh

470

3

7340101_CLC

Quản trị sale unique cao

40

4

7340115

Marketing

60

5

7340201

Tài thiết yếu – Ngân hàng

140

6

7340301

Kế toán

770

7

7340302

Kiểm toán

120

8

7340404

Quản trị nhânlực

120

9

7340406

Quản trị văn phòng

120

10

7480101

Khoa học tập đồ vật tính

120

11

7480101_QT

Khoa học máy vi tính (LK với ĐH Frostburg)

20

12

7480102

Mạng máy tính xách tay cùng truyền thông media dữ liệu

70

13

7480103

Kỹ thuật phần mềm

220

14

7480104

Hệ thống thông tin

120

15

7480108

Công nghệ kỹ thuật máy tính

130

16

7480201

Công nghệ thông tin

390

17

7510201

Công nghệ chuyên môn cơ khí

520

18

7510203

Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử

280

19

7510205

Công nghệ chuyên môn ô tô

490

20

7510206

Công nghệ chuyên môn nhiệt

140

21

7510301

Công nghệ nghệ thuật năng lượng điện, năng lượng điện tử

510

22

7510302

Công nghệ nghệ thuật điện tử - Viễn thông

450

23

7510303

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và TĐH

280

24

7510401

Công nghệ chuyên môn hoá học

140

25

7510406

Công nghệ chuyên môn môi trường

50

26

7540101

Công nghệ thực phẩm

70

27

7540204

Công nghệ may dệt, may

210

28

7220201

Ngôn ngữ Anh

210

29

7220204

Ngôn ngữ Trung Quốc

70

30

7310104

Kinc tế đầu tư

70

31

7810101

Du lịch

180

32

7810103

Quản trị hình thức du lịch cùng lữ hành

140

33

7810201

Quản trị khách hàng sạn

140

Dưới đây là điểm chuẩn 3 năm sớm nhất của ĐH Công nghiệp Hà Nội

Điểm chuẩn chỉnh năm 2016 cùng 2017 ĐH Công Nghiệp Hà Nội:

Kăn năn ngành/ Ngành/ Nhóm ngành/ tổng hợp xét tuyển

Năm tuyển chọn sinh 2016

Năm tuyển chọn sinh 2017

Chỉ tiêu

Số trúng tuyển

Điểm chuẩn 2016

Chỉ tiêu

Số trúng tuyển

Điểm chuẩn 2017

- Ngành Thiết kế thời trang

Tổ hòa hợp 1: A00

Tổ hợp 2: A01

Tổ hợp 3: D01

50

48

đôi mươi,90

40

38

21,5

- Ngành Kiểm toán

Tổ vừa lòng 1: A00

Tổ hợp 2: A01

Tổ hợp 3: D01

180

173

17,90

140

130

19,75

- Ngành Kế toán

Tổ hợp 1: A00

Tổ vừa lòng 2: A01

Tổ phù hợp 3: D01

640

633

đôi mươi,30

780

699

đôi mươi,25

- Ngành Quản trị ghê doanh

Tổ đúng theo 1: A00

Tổ thích hợp 2: A01

Tổ thích hợp 3: D01

760

712

19,43

770

648

19,75

- Ngành Quản trị khiếp doanh_CLC

Tổ hòa hợp 1: A00

Tổ phù hợp 2: A01

Tổ phù hợp 3: D01

(chưa tuyển chọn sinh)

40

50

18,25

- Ngành Quản trị nhân lực

Tổ phù hợp 1: A00

Tổ vừa lòng 2: A01

Tổ đúng theo 3: D01

210

236

18,83

140

112

20,75

- Ngành Quản trị văn uống phòng

Tổ đúng theo 1: A00

Tổ thích hợp 2: A01

Tổ vừa lòng 3: D01

180

229

18,50

140

94

19,25

- Ngành Tài chủ yếu – Ngân hàng

Tổ đúng theo 1: A00

Tổ hợp 2: A01

Tổ vừa lòng 3: D01

210

201

19,20

210

174

19,25

- Ngành Marketing

Tổ thích hợp 1: A00

Tổ đúng theo 2: A01

Tổ phù hợp 3: D01

80

74

19,13

80

55

22,0

- Ngành Công nghệ nghệ thuật cơ khí

Tổ hòa hợp 1: A00

Tổ thích hợp 2: A01

450

477

21,40

520

495

22,25

- Ngành Công nghệ nghệ thuật cơ điện tử

Tổ hợp 1: A00

Tổ thích hợp 2: A01

210

206

23,0

210

302

24,0

- Ngành Công nghệ chuyên môn ô tô

Tổ vừa lòng 1: A00

Tổ đúng theo 2: A01

360

375

21,30

420

434

22,5

- Ngành Công nghệ kỹ thuật nhiệt

Tổ đúng theo 1: A00

Tổ thích hợp 2: A01

160

149

trăng tròn,10

140

130

19.25

- Ngành Công nghệ chuyên môn điện, năng lượng điện tử

Tổ hợp 1: A00

Tổ vừa lòng 2: A01

450

461

21,55

510

502

22,25

- Ngành Công nghệ chuyên môn năng lượng điện tử, truyền thông

Tổ hợp 1: A00

Tổ hợp 2: A01

490

519

trăng tròn,30

450

449

22,25

- Ngành Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và TĐH

Tổ thích hợp 1: A00

Tổ thích hợp 2: A01

210

207

22,75

210

290

24,0

- Ngành Công nghệ kỹ thuật hoá học

Tổ thích hợp 1:A00

Tổ thích hợp 2:A01

Tổ hợp 3:D07

280

269

18,75

260

143

17,0

- Ngành Công nghệ chuyên môn môi trường

Tổ đúng theo 1:A00

Tổ phù hợp 2:A01

Tổ hòa hợp 3:D07

80

56

19,70

60

30

17,0

- Ngành Khoa học tập đồ vật tính

Tổ đúng theo 1: A00

Tổ vừa lòng 2: A01

140

135

19,90

140

131

đôi mươi,5

- Ngành Kỹ thuật phần mềm

Tổ đúng theo 1: A00

Tổ hợp 2: A01

200

160

trăng tròn,90

200

226

21,5

- Ngành Hệ thống thông tin

Tổ hòa hợp 1: A00

Tổ hợp 2: A01

140

166

19,73

140

132

20

- Ngành Công nghệ thông tin

Tổ phù hợp 1: A00

Tổ phù hợp 2: A01

240

243

21,05

210

364

23,0

- Ngành Công nghệ may

Tổ đúng theo 1: A00

Tổ hòa hợp 2: A01

Tổ đúng theo 3: D01

250

217

21,65

210

163

22,25

- Ngành Công nghệ nghệ thuật thiết bị tính

Tổ đúng theo 1: A00

Tổ vừa lòng 2: A01

80

79

17,05

140

127

trăng tròn,25

- Ngành Truyền thông và mạng máy tính

Tổ vừa lòng 1: A00

Tổ vừa lòng 2: A01

80

110

17,10

80

65

trăng tròn,25

- Ngành Ngôn ngữ Anh

Tổ phù hợp 1:D01

210

142

26,02

210

208

22,0

- Ngành Ngôn Trung Quốc

Tổ đúng theo 1:D01

Tổ thích hợp 2:D04

(không tuyển chọn sinh)

70

87

21,25

- Ngành toàn nước học

Tổ thích hợp 1:D01

Tổ hợp 2:C00

Tổ thích hợp 3:D14

160

243

19,25

180

91

21,75

- Ngành Kinc tế đầu tư

Tổ thích hợp 1: A00

Tổ đúng theo 2: A01

Tổ thích hợp 3: D01

(chưa tuyển chọn sinh)

Điểm chuẩn năm năm ngoái ĐH Công nghiệp Hà Nội:

STT

Ngành

Điểm chuẩn chỉnh năm 2015

1

Công nghệ nghệ thuật Cơ khí

21,5

2

Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử

23

3

Công nghệ kỹ thuật Ôtô

21,5

4

Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử

21,5

5

Công nghệ chuyên môn Điện tử, truyền thông

đôi mươi,5

6

Khoa học tập thiết bị tính

21.5

7

Kế toán

20,5

8

Công nghệ kỹ thuật Nhiệt

19,5

9

Quản trị ghê doanh

19,75

10

Công nghệ May

21,75

11

Công nghệ nghệ thuật Hoá học

trăng tròn,25

12

Ngôn ngữ Anh (có tính hệ số 2 môn Tiếng Anh)

27

13

Công nghệ tinh chỉnh và điều khiển cùng tự động hoá

22,5

14

Hệ thống thông tin

19,25

15

Tài bao gồm ngân hàng

19,25

16

Quản trị marketing (Chulặng ngành: Quản trị kinh doanh Du lịch)

18,5

17

Kỹ thuật phân mêm

20

18

VN học (hướng dân du lịch)

18

19

Công nghệ Kỹ thuật Hóa học tập (Chuyên ngành Hóa dầu)

18,25

20

Công nghệ kỹ thuật Môi trường

18,75

21

Quản trị văn phòng

18

22

Quản trị nhân lực

18,75

23

Kiểm toán

19

24

Thiết kế thời trang

19,5

Chỉ tiêu năm 2018 cùng điểm chuẩn 3 năm gần nhất của ĐH Y Hà Nội

Trường ĐH Y Hà Nội Thủ Đô đang chấp nhận công bố phương án tuyển sinh vào năm 2018. Theo kia, ngôi trường dự định tuyển chọn 1120 chỉ tiêu, ...

Chỉ tiêu năm 2018 và điểm chuẩn chỉnh 3 năm sớm nhất của ĐH Cảnh gần kề nhân dân

Tổng cục Chính trị Sở Công an vẫn xác định công bố phương án tuyển chọn sinh năm 2018 của ĐH Chình ảnh gần kề quần chúng. #.

Chỉ tiêu năm 2018 cùng điểm chuẩn chỉnh 3 năm gần nhất của ĐH An ninch Nhân dân

Tổng viên Chính trị Bộ Công an đang bằng lòng chào làng chỉ tiêu tuyển chọn sinh năm 2018 của ĐH An ninc Nhân dân.