CÔNG VIÊN VĨNH HẰNG LONG THÀNH

STT Sản phđộ ẩm DÀI RỘNG DIỆN TÍCH Số huyệt buổi tối đa GIÁ KIM TĨNH ĐƠN GIÁ ĐẤT ĐƠN GIÁ DV CỐ ĐỊNH ĐƠN GIÁ DV LÂU DÀI TỔNG THANH TOÁN
1Mộ cải tángCT1.751.753.0617,000,0005,000,00010,540,0003,108,00064,062,880
2Mộ 1-1 nhỏSN2.751.74.675115,000,0005,000,00010,540,0003,108,000102,179,400
3Mộ đôi nhỏDN2.753.49.35230,000,0005,000,00010,540,0003,108,000204,358,800
4Mộ đối kháng tiêu chuẩnSTC3.527115,000,0005,000,00010,540,0003,108,000145,536,000
5Mộ đôi tiêu chuẩnDTC3.5414230,000,0005,000,00010,540,0003,108,000291,072,000
6Mộ solo cao cấpSCC5210115,000,0005,000,00010,540,0003,108,000201,480,000
7Mộ song cao cấpDCC5420230,000,0005,000,00010,540,0003,108,000402,960,000
8Mộ gia đìnhGD8.47.56345,000,00010,540,0003,108,0001,174,824,000
9Mộ gia đìnhGD9.057.36665,000,00010,540,0003,108,0001,230,768,000
10Mộ gia đìnhGD8.48.16865,000,00010,540,0003,108,0001,268,064,000
11Mộ gia đìnhGD108.88885,000,00010,540,0003,108,0001,641,024,000
12Mộ gia đìnhGD1099085,000,00010,540,0003,108,0001,678,3trăng tròn,000
13Mộ gia đìnhGD101010085,000,00010,540,0003,108,0001,864,800,000
14Mộ gia tộcGT17.713.7243125,000,00010,540,0003,108,0004,531,464,000
15Mộ gia tộcGT1814252145,000,00010,540,0003,108,0004,699,296,000
16Mộ gia tộcGT1814.5261145,000,00010,540,0003,108,0004,867,128,000
17Mộ gia tộcGT1914266145,000,00010,540,0003,108,0004,960,368,000
18Mộ gia tộcGT17.5517298165,000,00010,540,0003,108,0005,557,104,000
19Mộ gia tộcGT1817306165,000,00010,540,0003,108,0005,706,288,000
20Mộ gia tộcGT1917323165,000,00010,540,0003,108,0006,023,304,000
21Mộ gia tộcGT22.514315165,000,00010,540,0003,108,0005,874,1đôi mươi,000
22Mộ gia tộcGT2017.55351185,000,00010,540,0003,108,0006,545,448,000
23Mộ gia tộcGT2018360205,000,00010,540,0003,108,0006,713,280,000
24Mộ gia tộcGT2019380205,000,00010,540,0003,108,0007,086,240,000
25Mộ gia tộcGT22.917.7405205,000,00010,540,0003,108,0007,552,440,000
26Mộ gia tộcGT22.520450285,000,00010,540,0003,108,0008,391,600,000
27Mộ gia tộcGT2717459285,000,00010,540,0003,108,0008,559,432,000
28Mộ gia tộcGT2720540345,000,00010,540,0003,108,00010,069,9trăng tròn,000
29Mộ gia tộcGT2820560365,000,00010,540,0003,108,00010,442,880,000
30Mộ gia tộcGT28.522627385,000,00010,540,0003,108,00011,692,296,000
31Mộ gia tộcGT30.7522676405,000,00010,540,0003,108,00012,606,048,000
32Mộ gia tộcGT35.120702405,000,00010,540,0003,108,00013,090,896,000
33Mộ gia tộcGT35.420.1711425,000,00010,540,0003,108,00013,258,728,000
34Mộ gia tộcGT36.822810525,000,00010,540,0003,108,00015,104,880,000
35Mộ gia tộcGT40.540162026-345,000,00010,540,0003,108,00030,2 09,760,000