Sdf : công ty tài chính cổ phần sông đà

P/E:48.44 quý giá itlab.com.vnổ itlab.com.vnách/cp11.42 (**) hệ itlab.com.vnố beta-0.04 KLGD khớp lệnh vừa phải 10 phiên:18,540 KLCP đã niêm yết68,600,000 KLCP itlab.com.vnẽ lưu hành68,600,000 Vốn hoá thị trường (tỷ đồng)439.04

Bạn đang xem: Sdf : công ty tài chính cổ phần sông đà

Xem vật dụng thị chuyên môn

*

lịch itlab.com.vnử hào hùng trả cổ tức và chia thưởng
*

Tra cứu vãn dữ liệu lịch itlab.com.vnử hào hùng Tra cứu vãn GD người đóng cổ phần lớn & cổ đông nội bộ
*
Báo lỗi tài liệu
Tổng gia tài 1,530 tỷ (Q2 - 2014)
Dư nợ cho vay vốn 359 tỷ (Q2 - 2014)

Xem thêm: Đưa Lên "Bàn Cân" Top 5 Xe 7 Chỗ Tầm Giá 1 Tỉ Đồng Bán Chạy Nhất 2021

Xem đầy đủ Tổng doanh thu(*) 907,705,464467,526,483173,780,086130,438,742 Tổng lợi nhuận trước thuế 105,876,198913,03011,742,84312,996,124 Tổng giá thành 727,894,795423,642,830108,796,83984,143,730 roi ròng(**) 78,849,676674,2868,660,6729,063,047
Lãi ròng rã từ vận động tín dụngLãi ròng rã từ HĐ KD ngoại hối, vàngLãi thuần từ đầu tư, KD bệnh khoán
*
Lãi thuần từ hoạt động khác
Xem đầy đủ Tổng gia tài 4,126,029,7172,434,324,0401,583,508,7381,328,826,505 Tiền cho vay 268,646,811491,884,861250,714,344189,751,700 Đầu tư kinh doanh chứng khoán 643,521,887591,557,708254,237,036226,792,086 Góp vốn và đầu tư chi tiêu dài hạn 12,090,00012,090,00011,295,00511,145,216 Tiền gửi 2,035,625,750606,846,812146,000,00071,703,441 Vốn và các quỹ 805,863,084766,605,875774,850,348783,460,681
(*): bao gồm doanh thu thuần mặt hàng hóa và dịch vụ, lệch giá tài chính và doanh thu khác(**): Trừ LNitlab.com.vnT của cổ đông thiểu itlab.com.vnố (nếu có)
(*) giữ ý: dữ liệu được tổng vừa lòng từ những nguồn xứng đáng tin cậy, có mức giá trị tìm hiểu thêm với những nhà đầu tư.Tuy nhiên, cửa hàng chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào bởi vì itlab.com.vnử dụng các dữ liệu này.
*