Để cài đặt địa chỉ email theo tên miền trong Microsoft Outlook 2007 & sử dụng kết nối SSL, giúp bảo mật trong quá trình gửi nhận email, bạn làm theo các bước sau:

1. Trong Microsoft Outlook, chọn menuTools>Account Settings> Chọn New…

Đang xem: Chuyển từ imap sang pop3 outlook

để thêm tài khoản email mới.

2. Trong cửa sổ Auto Account Setup, chọnManually configure server settings or additional server types > Bấm Next

*

3. Chọn Internet Email > Bấm Next

*

4. Trong cửa sổ Internet E-mail settings:

Your Name: Nhập tên của bạn, hoặc tên mà bạn muốn người nhận email nhìn thấy được gửi từ đâu- E-mail Address: nhập địa chỉ email của bạn- Account Type: chọn POP3 hoặc IMAP tùy theo nhu cầu sử dụng-Incoming&Outgoing mail server: bạn nhập chuỗiitlab.com.vnUsername: nhập địa chỉ email của bạn- Password: nhập mật khẩu tương ứng của địa chỉ email bạn đang cài đặt

*

5.Tiếp tục bấm nútMore Settings… > Trong cửa sổ mở ra, chọn tab Outgoing Server > Đánh dấu chọn vào mục My outgoing server (SMTP) requires authentication

*

6. Tiếp tục chọn tabAdvanced.

Xem thêm:

– Đánh dấu chọn vào mụcThis server requires an encrypted connection (SSL)– Trong ôIncoming server, nếu là POP3 thì bạn nhập số995, nếu là IMAP thì bạn nhập số993– Trong ôOutgoing server, bạn nhập số587– PhầnUse the following type of encrypted connection, chọnSSL.

*

7. Bấm OK bên dưới để đóng cửa sổ. Tiếp tục bấm Next để Outlook lưu lại thông tin.

Xem thêm:

Bây giờ, bạn đã có thể gửi nhận email an toàn & bảo mật bằng giao thức mã hóa SSL.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *