Chuyển từ imap sang pop3 outlook

Để cài đặt liên tưởng gmail theo thương hiệu miền vào Microsoft Outlook 2007 & áp dụng kết nối SSL, giúp bảo mật thông tin trong quá trình gửi dìm email, chúng ta làm theo quá trình sau:

1. Trong Microsoft Outlook, lựa chọn menuTools>Account Settings> Chọn New...

Bạn đang xem: Chuyển từ imap sang pop3 outlook

để thêm tài khoản email new.

2. Trong hành lang cửa số Aukhổng lồ Account Setup, chọnManually configure server settings or additional server types > Bấm Next

*

3. Chọn Internet Email > Bấm Next

*

4. Trong cửa sổ Internet E-mail settings:

- Your Name: Nhập thương hiệu của khách hàng, hoặc thương hiệu mà lại bạn muốn người dìm email nhận thấy được gửi từ đâu- E-mail Address: nhập cửa hàng tin nhắn của bạn- Account Type: chọn POP3 hoặc IMAPhường phụ thuộc vào yêu cầu sử dụng-Incoming&Outgoing mail server: bạn nhập chuỗiitlab.com.vn-Username: nhập cửa hàng gmail của bạn- Password: nhập mật khẩu đăng nhập khớp ứng của cửa hàng tin nhắn nhiều người đang sở hữu đặt

*

5.Tiếp tục bấm nútMore Settings... > Trong hành lang cửa số xuất hiện thêm, lựa chọn tab Outgoing Server > Đánh vệt chọn vào mục My outgoing hệ thống (SMTP) requires authentication

*

6. Tiếp tục lựa chọn tabAdvanced.

Xem thêm:

- Đánh dấu lựa chọn vào mụcThis VPS requires an encrypted connection (SSL)- Trong ôIncoming server, nếu như là POP3 thì chúng ta nhập số995, nếu là IMAPhường thì các bạn nhập số993- Trong ôOutgoing server, các bạn nhập số587- PhầnUse the following type of encrypted connection, chọnSSL.

*

7. Bnóng OK dưới nhằm tạm dừng hoạt động sổ. Tiếp tục bấm Next nhằm Outlook giữ lại thông tin.

Bây giờ, bạn đã có thể gửi nhấn email bình yên & bảo mật thông tin bởi giao thức mã hóa SSL.