Chữ việt nam song song 4.0Công thức CHỮ VN tuy vậy SONG 4.0 và Ví dụ

A. Mục đích.B. Bí quyết Chữ VN tuy vậy Song 4.0.C. Bảng cầm tắt công thức Chữ VN song Song 4.0.D. Ví dụ thơ văn bằng chữ Quốc ngữ cùng Chữ VN tuy vậy Song 4.0.E. Giải pháp đọc với đánh vần Chữ VN tuy nhiên Song 4.0.

Bạn đang xem: Chữ việt nam song song 4.0

A. MỤC ĐÍCH

Chữ VN tuy vậy Song 4.0 (Cvnss4.0) là cách viết rất ngắn mang đến tiếng Việt, không có dấu phụ với dấu thanh, chỉ dùng 26 chữ cái trên bàn phím thông dụng Anh-Mỹ.
Nó hoàn toàn có thể dùng như đẳng cấp gõ hoặc cỗ chữ. Khi sử dụng như kiểu gõ, Cvnss4.0 có ích ở:
- loại gõ Cvnss4.0 đã được tích hợp thành công xuất sắc vào bộ gõ EVKey của người sáng tác Lâm quang Minh. Gõ loại Cvnss4.0 mà lại vẫn bung ra chữ Việt trọn vẹn. Huyết kiệm thời hạn gõ tự 15% mang đến 25% phụ thuộc vào văn bản.Và ngày tiết kiệm thời gian gõ nhiều hơn nữa khi tải thêm macro gõ tắt những từ bạn thường dùng vào ‘Bảng gõ tắt’ sinh sống EVKey (ví dụ: mvt = thứ vi tính, đất nước hình chữ s = Việt Nam, ...).Xin xem bài ‘Gõ nhanh chữ Việt trên đồ vật vi tính bằng kiểu gõ Cvnss4.0 với bộ gõ EVKey’ ở: http://chuvietnhanh.sourceforge.net/GoNhanhChuVietTrenMayViTinhBangKieuGoCVNSS4.0VoiBoGoEVKey.htm - Hoặc vào công cụ chuyển đổi trực tuyến qua lại giữa chữ Quốc ngữ (CQN) với Cvnss4.0 http://chuvnsongsong.com để gia công quen và trực tiếp gõ loại gõ Cvnss4.0 mà lại vẫn bung ra CQN trọn vẹn, rồi copy hiệu quả và dán vào bất cứ nơi nào. Khi dùng như bộ chữ, Cvnss4.0 có lợi ở:- Chat cấp tốc tiếng Việt nhưng mà không cần phần mềm.- nếu như viết lời nhắn chữ Quốc ngữ không vệt trên năng lượng điện thoại, messenger, zalo… thỉnh thoảng sẽ gây đọc nhầm. Cvnss4.0 khắc chế được điểm yếu gây hiểu nhầm này.- tiết kiệm không khí lưu trữ tài liệu data.- rất có thể là một bộ chữ dùng tuy vậy song với chữ Quốc ngữ, hoặc hoàn toàn có thể thay nắm chữ Quốc ngữ nếu đề nghị thiết.

B. CÔNG THỨC CHỮ VN tuy nhiên SONG 4.0

Cvnss4.0 gồm 52 qui tắc có hệ thống và nối tiếp móc xích nhau.
Trong đó, 34 qui tắc thứ nhất là rút gọn chữ chữ Quốc ngữ (CQN) thành Chữ Việt nhanh (CVN), một phong cách chữ Việt rất ngắn vẫn còn dấu phụ và dấu thanh. Sau thời điểm nắm vững vàng 34 qui tắc rút gọn gàng của CVN, ta new hiểu được 18 qui tắc còn sót lại dùng chữ cái, hotline là cam kết Hiệu Dấu, sửa chữa thay thế dấu phụ với dấu thanh cho CQN với CVN để tạo thành Cvnss4.0. Giữ ý:
Ta đề nghị đọc thiệt chậm các qui tắc và ví dụ thì mới có thể hiểu được. Nắm rõ từng qui tắc thứ nhất thì bắt đầu hiểu được những qui tắc kế tiếp.Trung bình bắt buộc tốn bên trên 2 giờ bắt đầu hiểu và học thuộc 52 qui tắc đổi khác từ CQN qua Cvnss4.0.Nếu chỉ phát âm lướt bài xích này trong thời điểm hay mười phút thì cứng cáp chắn các bạn sẽ hiểu không chủ yếu xác. Dạng hình gõ CVNSS4.0 gồm 3 thành phần cấu tạo:· Chữ Quốc Ngữ (CQN).· Chữ Việt nhanh (CVN) đẳng cấp chữ Việt rất ngắn vẫn tồn tại dấu.· ký Hiệu lốt (KHD) nắm dấu CQN cùng CVN bằng văn bản cái.
bài bác này chỉ trình diễn về Chữ Việt cấp tốc và ký kết Hiệu Dấu.

CHỮ VIỆT cấp tốc (CVN) kiểu chữ Việt rất ngắn vẫn còn dấu


lưu giữ ý:
Xin đọc các qui ước từ trên xuống dưới vày chúng bao gồm quan hệ nối tiếp. 1. Loại trừ dấu nhan sắc ở gần như từ có chữ cái cuối là: c, p, t, ch (1 qui ước)• loại trừ dấu sắc ở những từ có chữ cái cuối là: c, p, t, ch.Vd: bực tưc = bực tức, nup = núp, trot lọt = trót lọt. 2. Y và Uy (3 qui ước)• I thay Y …… Vd: i tá = y tá.• Y cố kỉnh UY …… Vd: thý = thúy, byt = buýt.• Chỉ vần AY, ÂY giữ nguyên AY, ÂY …… Vd: mây bay = mây bay. 3. Phụ âm đầu chữ (9 qui ước)• F cố PH …… Vd: fải = phải.• Q nuốm QU …… Vd: qay = quay, qân = quân, qôc = quốc, qi = qui, qy = quy.• C nỗ lực K …… Vd: cín = kín, cê = kê, cẻ = kẻ.• K chũm KH …… Vd: ki kó kăn = khi cực nhọc khăn.• Z núm D …… Vd: zì = dì, zo zự = vì dự.• D thế Đ …… Vd: di dâu dó = đi đâu đó.• J nạm GI …… Vd: já jì = giá bán gì, jữ jìn = giữ lại gìn, jặt jịa = giặt giỵa (vì i rứa y).• G nạm GH …… Vd: gì = ghì, gê = ghê, ge = ghe.• W cầm NG-NGH …… Vd: wa = nga, wĩ = nghĩ, wề = nghề, we = nghe. 4. Phụ âm cuối chữ (3 qui ước)• G thay NG …… Vd: mag = mang, xoog = xoong.• H nạm NH …… Vd: bah = banh, hoàh = hoành, huêh = huênh.• K cố kỉnh CH …… Vd: tak bạk = tách bạch, hoạk = hoạch, wuệk = nguệch. 5. Năm mươi nhị vần “Nguyên âm ghép và chữ cái cuối” (18 qui ước)Hãy xem 52 vần “Nguyên âm ghép và vần âm cuối” sau:- uyêt, uyên.- iêt, iêp, iêc, iên, iêm, iêng, iêu.- yêt, yên, yêm, yêng, yêu.- uôt, uôc, uôn, uôm, uông, uôi.- ươt, ươp, ươc, ươn, ươm, ương, ươu, ươi.- uât, uân, uâng, uây.- uơt, uơn.- oăt, oăc, oăn, oăm, oăng.- oet, oen, oem, oeo.- oat, oap, oac, oan, oam, oang, oao, oai, oay. 52 vần này có- những nguyên âm ghép là: UYÊ, IÊ, YÊ, UÔ, ƯƠ, UÂ, UƠ, OĂ, OE, OA.- Và các chữ chiếc cuối là: T, P, C, N, M, NG, O, U, I, Y. 52 vần nầy được ghi gọn gàng lại còn 2 vần âm mỗi vần, theo phương pháp sau đây:- Rút gọn nguyên âm ghép còn một nguyên âm.- VÀ CÙNG LÚC, thay vần âm cuối bằng chữ cái khác. • Rút gọn gàng nguyên âm ghép còn một nguyên âm. (10 qui ước): - UYÊ rút còn Y.- IÊ-YÊ ……… I.- UÔ ………… U.- ƯƠ ………… Ư.- UÂ ………… Â.- UƠ ………… Ơ- OĂ ………… Ă.- OE ………… E.- OA ………… O- OA ………… A (Chỉ ở vần “oay”).VÀ CÙNG LÚC, thay vần âm cuối bằng chữ cái khác. (8 qui ước): - T thay bằng D.- p ………… F.- C ………… S.- N ………… L.- M ………… V.- NG ……… Z.- O-U ……… W.- I-Y ……… J. Như vậy, ráp 10 nguyên âm rút gọn vào 8 chữ cái cuối khác, ta ghi gọn được 52 vần trên từng vần chỉ từ 2 chữ cái, như sau: - uyêt, uyên = yd, yl.- iêt, iêp, iêc, iên, iêm, iêng, iêu = id, if, is, il, iv, iz, iw.- Sau đây là các ví dụ mang lại 52 vần ghi gọn. Các ví dụ bao hàm tất cả đề xuất ở những phần trên để cho thấy nhiều chữ Việt được ghi hết sức gọn: - uôt, uôc, uôn, uôm, uông, uôi = ud, us, ul, uv, uz, uj.- ươt, ươp, ươc, ươn, ươm, ương, ươu, ươi = ưd, ưf, ưs, ưl, ưv, ưz, ưw, ưj.- uât, uân, uâng, uây = âd, âl, âz, âj.- uơt, uơn = ơd, ơl.- oăt, oăc, oăn, oăm, oăng = ăd, ăs, ăl, ăv, ăz.- oet, oen, oem, oeo = ed, el, ev, ew.- oat, oap, oac, oan, oam, oang, oao, oai, oay = od, of, os, ol, ov, oz, ow, oj, aj.​
Sau đấy là các ví dụ đến 52 vần ghi gọn. Các ví dụ bao gồm tất cả lời khuyên ở những phần bên trên để cho thấy thêm nhiều chữ Việt được ghi cực kỳ gọn: yd
= uyêt ...... Vd: kyd = khuyết, qyd = quyết.yl = uyên ...... Vd: wỹl = nguyễn, qỳl = quyền. (2) id = iêt, yêt ......... Vd: vid = viết, id = yết.

Xem thêm: Uống Thuốc Tây Kiêng Ăn Gì, Những Đồ Ăn Đại Kỵ Khi Đang Uống Thuốc Kháng Sinh

if = iêp ................ Vd: wịf = nghiệp.is = iêc ................ Vd: tis vịs = tiếc nuối việc.il = iên, im ......... Vd: fil = phiên, íl = yến.iv = iêm, yêm ...... Vd: fív = phiếm, ỉv = yểm.iz = iêng, yêng ...... Vd: jíz = giếng, wiz = nghiêng, iz = yêng.iw = iêu, yêu thương ....... Vd: fíw = phiếu, iw = yêu. (12+2=14) ud = uôt ...... Vd: nud = nuốt, rụd = ruột.us = uôc ...... Vd: cus = cuốc.ul = uôn ...... Vd: lul = luôn.uv = uôm ...... Vd: lụv thụv = luộm thuộm.uz = uông ...... Vd: úz = uống.uj = uôi ...... Vd: cúj = cuối. (6+14=20) ưd = ươt ...... Vd: lưd = lướt.ưf = ươp ...... Vd: cưf = cướp.ưs = ươc ...... Vd: dựs = được, fưs = phước.ưl = ươn ...... Vd: lựl = lượn.ưv = ươm ...... Vd: bưv bứv = bươm bướm.ưz = ương ...... Vd: fưz = phương, gưz = gương.ưw = ươu ...... Vd: rựw = rượu.ưj = ươi ...... Vd: tưj cừj = tươi cười. (8+20=28) âd = uât ...... Vd: kâd = khuất, lậd = luật.âl = uân ...... Vd: kâl = khuân, tầl = tuần.âz = uâng ...... Vd: bâg kâz = bâng khuâng.âj = uây ...... Vd: kâj kỏa = khuây khỏa. (4+28=32) ơd = uơt ...... Vd: hợd = huợt.ơl = uơn ...... Vd: hỡl = huỡn. (2+32=34) ăd = oăt ...... Vd: chăd = choắt, wặd = ngoặt.ăs = oăc ...... Vd: hặs = hoặc, wăs = ngoắc.ăl = oăl ...... Vd: xăl = xoăn.ăv = oăm ...... Vd: kăv = khoăm.ăz = oăng ...... Vd: hẵz = hoẵng, kắz = khoắng. (5+34=39) ed = oet ...... Vd: ked = khoét, lòe lẹd = lòe loẹt.el = oen ...... Vd: hel = hoen.ev = oem ...... Vd: wev wév = ngoem ngoém.ew = oeo ...... Vd: wẻw = ngoẻo. (4+39=43) od = oat ...... Vd: kod = khoát, lọd = loạt.of = oap ...... Vd: wof = ngoáp.os = oac ...... Vd: kos = khoác, tọs = toạc.ol = oan ...... Vd: hòl tòl = hoàn toàn.ov = oam ...... Vd: wọv = ngoạm.oz = oang ...... Vd: hòz = hoàng, kỏz = khoảng.ow = oao ...... Vd: wów ộp = ngoáo ộp.oj = oai vệ ...... Vd: kój = khoái, wòj = ngoài.aj = oay ...... Vd: laj haj = loay hoay. (9+43=52) Ở bên trên là phần bắt tắt 34 qui tắc rút gọn gàng từ CQN qua CVN. Sau khoản thời gian nắm vững vàng 34 qui tắc CVN ngơi nghỉ trên, ta dùng 18 chữ cái, điện thoại tư vấn là ký Hiệu vệt (KHD), sửa chữa thay thế dấu phụ cùng dấu thanh mang lại CQN và CVN để tạo nên thành CVNSS4.0. 2) KÝ HIỆU DẤU (KHD) chũm CQN cùng CVN bằng chữ cái Có toàn bộ 18 qui tắc KHD, thay thế sửa chữa dấu phụ và dấu thanh mang lại CQN cùng CVN để tạo ra thành Cvnss4.0.Chia ra 4 đội như sau: - Nhóm vết Nón ^: B, D, Q, G, F. (thay Sắc, Huyền, Hỏi, Ngã, Nặng).- Nhóm vết Móc ˀ hay lốt Trăng ᨆ: X, K, V, W, H. (thay Sắc, Huyền, Hỏi, Ngã, Nặng).- nhóm không vết phụ: J, L, Z, S, R. (thay Sắc, Huyền, Hỏi, Ngã, Nặng).- nhóm thanh ngang: O, Y, phường (không bao gồm dấu thanh). 1) Nhóm dấu Nón ^: B, D, Q, G, FThay: sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng, cho chữ vốn tất cả dấu Nón ^ sinh sống CQN. Http://chuvietnhanh.sourceforge.net/CongThucKieuGoSieuNhanhCVNSS4.0VaViDu_files/image004.jpg
*

MẸO NHỚ:B, D, Q, G, F thì kín đáo phía bên trên như nón, mưa không lâm vào được trong cam kết tự. 2) Nhóm lốt Móc ˀ hay lốt Trăng ᨆ: X, K, V, W, H
Thay: sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng, mang lại chữ vốn tất cả dấu móc ˀ hay vệt trăng ᨆ sống CQN. Http://chuvietnhanh.sourceforge.net/CongThucKieuGoSieuNhanhCVNSS4.0VaViDu_files/image006.jpg
*

MẸO NHỚ:Ta ghi nhớ X, K, V, W, H thì hở bên trên như trăng liềm, mưa lâm vào hoàn cảnh được trong ký tự. 3) nhóm không vệt phụ: J, L, Z, S, R
Thay: sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng, mang đến chữ vốn không tồn tại dấu phụ (nón, móc, trăng) sống CQN. Http://chuvietnhanh.sourceforge.net/CongThucKieuGoSieuNhanhCVNSS4.0VaViDu_files/image008.jpg
*

MẸO NHỚ:Để ghi nhớ J, L, Z, S, R là: sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng, ta rất có thể nhớ như sau:- J thẳng hướng vệt sắc '.- L trực tiếp hướng vệt huyền `.- Z dạng như vết hỏi ˀ.- S dạng như dấu xẻ ~.- R dạng gọn như lốt nặng. 4) nhóm thanh ngang: Y, O, P
http://chuvietnhanh.sourceforge.net/CongThucKieuGoSieuNhanhCVNSS4.0VaViDu_files/image010.jpg
*

phân tích và lý giải thêm các ví dụ ở chữ P: - Loay = laj (cvn) = lajp (cvnss4.0) để không hiểu biết nhiều lầm là ‘lá’ (ở cvnss: laj = lá).- Long = log (cvn) = logp (cvnss4.0) để không hiểu biết nhiều lầm là ‘lỗ’ (ở cvnss: log = lỗ).- Reng = reg (cvn) = regp (cvnss4.0) để thiếu hiểu biết lầm là ‘rễ’ (ở cvnss: reg = rễ).- Khoen = kel (cvn) = kelp (cvnss), để không hiểu biết lầm là ‘khè’ (ở cvnss: kel = khè).- oai phong = oj (cvn) = ojp (cvnss4.0), để thiếu hiểu biết nhiều lầm là ‘ó’ (ở cvnss: oj = ó).- Toan = tol (cvn) = tolp (cvnss4.0), để không hiểu biết lầm là ‘tò’ (ở cvnss: tol = tò).- Toang = toz (cvn) = tozp (cvnss4.0), để không hiểu nhiều lầm là ‘tỏ’ (ở cvnss: toz = tỏ). C. BẢNG TÓM TẮT CÔNG THỨC CHỮ VN song SONG 4.0
Bảng nắm tắt tiếp sau đây do fan hâm mộ Trần Thị Minh từ soạn. Đường dẫn nhằm in ra:http://chuvietnhanh.sourceforge.net/BangTomTatCongThucChuVNSongSong.pdf D. VÍ DỤ THƠ VĂN BẰNG CHỮ QUỐC NGỮ VÀ CHỮ VN tuy nhiên SONG 4.0 1) Đoạn mở đầu Truyện Kiều của Nguyễn Du bằng CQN và CVNSS4.0: Trăm năm trong cõi người ta, (CQN)Tramo namo trogp cois wujk ta, (Cvnss4.0)Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau.Chuw tail chuw mehf keoj lal get nhau.Trải sang một cuộc bể dâu,Traiz qa motf cusf beq zauy,Những điều bắt gặp mà cực khổ lòng.Nhugw diwd trogy thayb mal dau donx logl.Lạ gì bỉ sắc tư phong,Lar jil biz sacx tuo fogp,Trời xanh quen thuộc thói má hồng tiến công ghen.Troik xahp qen thoij maj hogd dahj gen.Cảo thơm lần giở trước đèn,Caoz thomo land jov trusx denl,Phong tình bao gồm lục còn truyền sử xanh.Fogp tihl coj lucr conl tryld suv xahp. 2) đối chiếu đoạn đầu bản Tuyên ngôn tự do khai sinh vn Dân nhà Cộng hòa năm 1945 giữa CQN, CVNSS4.0 với kiểu gõ Telex: Hỡi đồng bào cả nước,"Tất cả mọi bạn đều sinh ra bao gồm quyền bình đẳng. Sinh sản hóa mang đến họ số đông quyền ko ai có thể xâm phạm được; trong số những quyền ấy, tất cả quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu ước hạnh phúc".Lời bất hủ ấy làm việc trong phiên bản Tuyên ngôn tự do năm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là: tất cả các dân tộc bản địa trên nhân loại đều sinh ra bình đẳng; dân tộc bản địa nào cũng có thể có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do.Bản Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của giải pháp mạng Pháp năm 1791 cũng nói:"Người ta sinh ra tự do thoải mái và bình đẳng về quyền lợi, và phải luôn luôn được thoải mái và bình đẳng về quyền lợi".Đó là đều lẽ phải không có bất kì ai chối ôm đồm được. • CVNSS4.0:Hoiw dogd baol caz nusx,"Tatb caz moir wujk deud sihp ra coj qyld bihl dagv. Taor hoaj mang lại hor nhugw qyld kogy ai coj theq xamy famr dush; trogp nhugw qyld ayb, coj qyld dush sogb, qyld tuh zo val qyld muuo caud hahr fuc".Loik batb huz ayb ov trogp banz Tyly wony docf lapf namo 1776 cuaz nusx Mis. Sy rogf ra, cauy ayb coj ij wias lal: tatb caz cac zany tocf treny theb joix deud sihp ra bihl dagv; zany tocf naol cugs coj qyld sogb, qyld sugp suzx val qyld tuh zo.Banz Tyly wony nhany qyld val zany qyld cuaz Cakj magr Fap namo 1791 cugs noij:"Wujk ta sihp ra tuh zo val bihl dagv ved qyld loih, val faiz luly luly dush tuh zo val bihl dagv ved qyld loih".Doj lal nhugw les faiz kogy ai choib cais dush. Đoạn trên gõ:- 705 phím, tính luôn phím cách và phím: phẩy, chấm, ngoặc kép.- 562 phím, kế bên phím cách và phím: phẩy, chấm, ngoặc kép. • hình trạng gõ Telex:Howsi ddoofng bafo oto nuowsc,“Taast oto moji nguowfi ddeefu có mặt cos quyeefn bifnh ddawrng. Tajo hosa đến hoj nhuwsng quyeefn khoong ai cos theer xaam phajm dduowjc; trong nhuwxng quyeefn aasy, cos quyeefn dduowjc soosng; quyeefn tuwj do vaf quyeefn muwu caafu hajnh phusc”.Lowfi baast hur aasy owr vào barn Tuyeen ngoon ddoojc laajp nawm 1776 cuaz nuowsc Myx. Suy roojng ra, caau aasy cos ys nghixa laf: taast oto casc daan toojc treen thees giowsi ddeefu ra đời bifnh ddawrng; daan toojc nafo cuxng cos quyeefn soosng, quyeefn sung suowsng vaf quyeefn tuwj do.Barn Tuyeen ngoon daan quyeefn vaf daan quyeefn cura Casch majng Phasp nawm 1791 cuxng nosi:“Nguowfi ta hình thành tuwj vì vaf bifnh ddawrng veef quyeefn lowji, vaf phari luoon luoon dduowjc tuwj bởi vì vaf bifnh ddawrng veef quyeefn lowji”.Ddos laf nhuwxng lex phari khoong ai choosi caxi dduowjc. Đoạn bên trên gõ:- 865 phím, tính luôn phím cách và các phím: phẩy, chấm, ngoặc kép.- 717 phím, bên cạnh phím cách và phím: phẩy, chấm, ngoặc kép. Tỉ lệ tiết kiệm chi phí số phím gõ giữa CVNSS4.0 với kiểu gõ Telex:- 18,49%, tính luôn luôn phím phương pháp và phím: phẩy, chấm, ngoặc kép.- 21,61%, bên cạnh phím biện pháp và phím: phẩy, chấm, ngoặc kép. 3) So sánh các từ có vần lâu năm như các vần: uyên, uyêt, iêng, uông, ương, … thân CVNSS4.0 với kiểu gõ Telex: CQN có nhiều từ bao gồm vần siêu dài như 5 vần: uyên, uyêt, iêng, uông, ương.Ta cần gõ tương đối nhiều phím những từ tất cả 5 vần bên trên với kiểu gõ Telex hay VNI.Còn với CVNSS4.0 thì gõ cực kỳ ít phím các từ gồm 5 vần trên. Demo so sánh một vài ví dụ sau đây. Http://chuvietnhanh.sourceforge.net/CongThucKieuGoSieuNhanhCVNSS4.0VaViDu_files/image014.jpg
Tỉ lệ tiết kiệm ngân sách và chi phí số phím gõ thân CVNSS4.0 cùng kiểu gõ Telex: 44,32%.

E. CÁCH ĐỌC VÀ ĐÁNH VẦN CHỮ VN tuy nhiên SONG 4.0