CHỦ TỊCH HOÀNG ANH GIA LAI

*

Bạn đang xem: Chủ tịch hoàng anh gia laiXem thêm:1.1 Ông Đoàn Nguyên Đức – quản trị HĐQT

*

-Họ với tên:Đoàn Nguyên Đức

-Năm sinh:1963

-Quá trình công tác:

Từ năm 1992 mang đến nay: công tác làm việc tại doanh nghiệp cổ phần vàng anh Gia Lai

Công tác bây chừ tại itlab.com.vn:Chủ tịch Hội đồng quản trị

Các dịch vụ đang sở hữu tại tổ chức triển khai khác:Phó chủ tịch HĐQT doanh nghiệp cổ phần Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai

1.2 Ông Võ Trường đánh - thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

*

-Họ và tên:Võ ngôi trường Sơn

-Năm sinh:1973

-Trình độ chăm môn:Thạc sĩ tài chính, bởi CFA, Cử nhân Luật, Thành viên Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA), Hội viên cộng đồng Kiểm toán viên hành nghề nước ta (VACPA).

-Quá trình công tác:

Từ mon 8/1996 cho tháng 11/2003: công tác làm việc tại doanh nghiệp Kiểm toán và tư vấn A&C

Từ tháng 10/2008 đến nay: công tác tại doanh nghiệp cổ phần vàng anh Gia Lai

Công tác bây giờ tại itlab.com.vn: member HĐQT kiêm Tổng giám đốc

1.3 Bà Võ Thị Huyền Lan - thành viên HĐQT

*

-Họ và tên:Võ Thị Huyền Lan

-Năm sinh:1971

-Trình độ chăm môn: Cử nhân kinh tế tài chính Đại học tài chính Tp.HCM, MBA yêu thương Mại cao cấp HEC-Pháp, Thạc sĩ Tài chủ yếu Đại học tập Paris Dauphine – Pháp

-Quá trình công tác:

Từ năm 1996 cho năm 1998:Kế toán trưởng doanh nghiệp Prezioso

Từ năm 1998 mang lại năm 2002:Kế toán trưởng công ty Espace Bourbon An Lạc

Từ năm 2002 mang đến năm 2006:Phó Tổng Giám Đốc, giám đốc Tài chính khối hệ thống Siêu thị chợ giao thương big c Việt Nam

Công tác hiện nay tại itlab.com.vn:Thành viên HĐQT

Các chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:

Tổng Giám đốc công ty cổ phần Bourbon Bến Lức

Thành viên HĐQT công ty cổ phần lương thực Agrex dùng Gòn

1.4 Bà Võ Thị Mỹ Hạnh - thành viên HĐQT

*

-Họ và tên:Võ Thị Mỹ Hạnh

-Năm sinh:1977

-Trình độ chuyên môn:Cử nhân Luật, Thạc sĩ quản trị khiếp doanh

-Quá trình công tác:

Từ năm 2001 cho năm 2006: công tác tại nhà máy Tư Doanh vàng anh Gia Lai

Từ năm 2006 mang lại năm 2008: phó tổng giám đốc Chi nhánh xí nghiệp Gỗ nội thất Hoàng Anh Gia Lai công ty cổ phần vàng anh Gia Lai

Năm 2009:Từ tháng 01 mang lại tháng 04/2009: Phó chống Kế hoạch chi tiêu và dự án Công ty cp Hoàng Anh Gia Lai

Tháng 04/2009: giữ lại chức Phó giám đốc doanh nghiệp cổ phần Thủy điện Hoàng Anh Gia Lai

Từ tháng 12/2014 đến tháng 04/2017:

Từ mon 02/2017 mang đến tháng 05/2017:

Tháng 05/2017 mang lại nay:Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Nông nghiệp thế giới Hoàng Anh Gia Lai

phó giám đốc tài chủ yếu Bệnh viện Đại học Y Dược vàng anh Gia Lai

thành viên HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty cổ phần Nông nghiệp nước ngoài Hoàng Anh Gia Lai

Công tác bây chừ tại itlab.com.vn:Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc

những chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức triển khai khác:Thành viên HĐQT công ty cổ phần Nông nghiệp nước ngoài Hoàng Anh Gia Lai


-Họ và tên:Nguyễn Thị Huyền

-Năm sinh:1974

-Trình độ siêng môn:Cử nhân nước ngoài ngữ

-Quá trình công tác:

Từ năm 1996 đến năm 1998:Công tác tại xí nghiệp sản xuất tư doanh vàng anh Gia Lai

Từ năm 2001 mang đến năm 2007:Công tác trên Văn phòng đại diện thay mặt CTCP vàng anh Gia Lai tại Singapore

Từ năm 2007 đến năm 2008:Công tác trên Resort vàng anh Quy Nhơn- Trợ lý giám đốc

Từ năm 2008 đến năm 2013: công tác tại CTCP XD&PT công ty Hoàng Nguyên