CHỦ NGHĨA HIỆN THỰC LÀ GÌ

Chủ nghĩa Hiện thực và Chủ nghĩa Tân hiện thực là hai trường phái tư tưởng khác nhau đã cho thấy ự khác biệt giữa họ khi nhìn nhận về quan hệ quốc tế. Cả hai đề

*

NộI Dung:


Chủ nghĩa hiện thực và Chủ nghĩa hiện thực mới

Chủ nghĩa Hiện thực và Chủ nghĩa Tân hiện thực là hai trường phái tư tưởng khác nhau đã cho thấy sự khác biệt giữa họ khi nhìn nhận về quan hệ quốc tế. Cả hai đều khác nhau trong cách tiếp cận vấn đề xác định các nguyên nhân khác nhau của xung đột trong quan hệ quốc tế. Mặc dù họ có những cách tiếp cận khác nhau, nhưng cũng có một số điểm tương đồng quan trọng giữa cả hai. Chủ nghĩa hiện thực và chủ nghĩa tân hiện thực giải thích từ này như nó vốn có. Họ không giải thích từ như nó phải là. Vì vậy, họ thực tế. Cả hai đều cho thấy chính trị đối nội của một quốc gia tách biệt với chính sách đối ngoại. Trong hai cách tiếp cận này, các nhà nước được định nghĩa là tác nhân duy lý hơn là tác nhân của đạo đức. Họ cũng nói rằng hệ thống quốc tế về cơ bản vẫn như cũ.

Bạn đang xem: Chủ nghĩa hiện thực là gì

Chủ nghĩa hiện thực là gì?

Chủ nghĩa hiện thực coi trọng hơn khía cạnh chủ nghĩa cá nhân của đời sống xã hội. Bản chất không thay đổi của con người được các nhà hiện thực coi trọng hơn. Vì vậy, các tình huống chính trị được coi là tư lợi về tính cách và bản chất. Chủ nghĩa hiện thực hướng nhiều hơn đến itlab.com.vnệc phân tích gốc rễ của xung đột trong quan hệ quốc tế. Nó cũng tin tưởng vào itlab.com.vnệc thực hiện các chiến lược tiếp cận xung đột trong quan hệ quốc tế. Khi nói đến chính trị của chủ nghĩa hiện thực, những gì chúng ta có thể thấy là chính trị hiện thực là một lĩnh vực tự trị. Realist tin tưởng vào itlab.com.vnệc thiết kế các định nghĩa phù hợp về kinh tế và văn hóa. Chủ nghĩa hiện thực mang tính chất thứ bậc. Không giống như chủ nghĩa tân hiện thực, chủ nghĩa hiện thực không tin vào quyền tối cao của cơ quan trung ương. Về tổng thể, có thể nói rằng những người theo chủ nghĩa hiện thực không tin vào tình trạng vô chính phủ. Trong chủ nghĩa hiện thực, quyền lực là một khía cạnh rất quan trọng. Quyền lực của một nhà nước được xem xét dựa trên các yếu tố như sức mạnh quân sự mà nhà nước nắm giữ.


*

Niccolò Machiavelli

Chủ nghĩa hiện thực mới là gì?

Chủ nghĩa tân hiện thực không chú ý nhiều đến khía cạnh chủ nghĩa cá nhân của đời sống xã hội. Mặt khác, những người theo chủ nghĩa tân hiện thực cho rằng mâu thuẫn trong quan hệ quốc tế có thể được giải quyết và giải thích nhiều hơn bằng tình trạng vô chính phủ. Đây là một trong những điểm khác biệt chính giữa chủ nghĩa hiện thực và chủ nghĩa tân hiện thực. Khi nói đến chính trị của chủ nghĩa tân hiện thực, những gì chúng ta có thể thấy là chính trị của chủ nghĩa tân hiện thực không phải là một lĩnh vực tự trị. Người theo chủ nghĩa tân hiện thực không tin vào itlab.com.vnệc xác định kinh tế và văn hóa. Chủ nghĩa tân hiện thực có đặc điểm là hoàn toàn vô chính phủ. Nó không có thứ bậc, không giống như chủ nghĩa hiện thực. Chủ nghĩa tân hiện thực có một cách tiếp cận khác để giải thích bản chất của xung đột trong quan hệ quốc tế. Nó cho rằng xung đột giữa các bang bắt nguồn từ itlab.com.vnệc không có cơ quan trung ương. Khi nói đến itlab.com.vnệc sử dụng các chiến lược, mặc dù người theo chủ nghĩa tân hiện thực tin tưởng vào itlab.com.vnệc xác định các chiến lược để tiếp cận xung đột trong quan hệ quốc tế, nhưng cách tiếp cận này lại nghiêng về an ninh hơn.


*

Robert Jeritlab.com.vns

Sự khác biệt giữa Chủ nghĩa Hiện thực và Chủ nghĩa Tân hiện thực là gì?

• Định nghĩa Chủ nghĩa Hiện thực và Chủ nghĩa Tân hiện thực:

• Chủ nghĩa hiện thực tin rằng xung đột nảy sinh bởi vì các quốc gia có tư lợi và các đơn vị tìm kiếm quyền lực vì chúng được tạo ra từ những người tư lợi và không thay đổi.

• Chủ nghĩa tân hiện thực tin rằng xung đột phát sinh do tình trạng vô chính phủ. Vì không có cơ quan trung ương nên các bang cố gắng tìm kiếm quyền lực để tự giúp mình.

• Tiêu điểm:

• Chủ nghĩa hiện thực tập trung mối quan tâm của nó vào bản chất con người.

• Chủ nghĩa tân hiện thực tập trung mối quan tâm của mình vào cấu trúc của hệ thống.

• Sở thích:

• Chủ nghĩa hiện thực quan tâm đến quyền lực.

Xem thêm: Lotte World Tower & Những Điều Chưa Biết Về Tòa Nhà Cao Nhất Hàn Quốc

• Chủ nghĩa tân hiện thực quan tâm đến bảo mật.

• Cách tiếp cận chiến lược:

• Chủ nghĩa hiện thực tin tưởng vào itlab.com.vnệc thực hiện các chiến lược tiếp cận xung đột trong quan hệ quốc tế.


• Mặc dù người theo chủ nghĩa tân hiện thực tin tưởng vào itlab.com.vnệc xác định các chiến lược tiếp cận xung đột trong quan hệ quốc tế, nhưng cách tiếp cận này lại nghiêng về an ninh hơn.

• Phân cực hệ thống:

Cả chủ nghĩa hiện thực và chủ nghĩa tân hiện thực đều nói về sự phân cực của hệ thống.

• Trong chủ nghĩa hiện thực, vì tập trung nhiều hơn vào itlab.com.vnệc giành quyền lực, hệ thống đơn cực là loại hệ thống phân cực mà các nhà hiện thực nói đến nhiều nhất. Trong một hệ thống đơn cực, chỉ có một cường quốc duy nhất. Vì vậy, để cân bằng quyền lực trong một hệ thống quốc tế, tất cả các quốc gia khác phải xích lại gần nhau để bình đẳng sức mạnh của một cường quốc.

• Theo chủ nghĩa tân hiện thực, hệ thống lưỡng cực là hệ thống ổn định nhất theo những người theo chủ nghĩa tân hiện thực. Trong một hệ thống lưỡng cực, có hai cường quốc. Vì vậy sức mạnh quốc tế được cân bằng. Hệ thống Mutipolar, mặc dù nó được cả những người theo chủ nghĩa hiện thực và tân hiện thực nói đến, không phải là một chủ đề quá thuận lợi. Đó là bởi vì nó có nghĩa là có nhiều hơn hai cường quốc. Trong tình huống như vậy, cân bằng quyền lực có thể là một vấn đề lớn.

Đây là những khác biệt quan trọng giữa chủ nghĩa hiện thực và chủ nghĩa tân hiện thực.

Hình ảnh Lịch sự:

Niccolò Machiavelli qua Wikicommons (Miền công cộng)Robert Jeritlab.com.vns của National Defense University Press (CC BY 2.0)