Câu Hỏi Phỏng Vấn Của Google

Google thường chỉ dẫn những câu phỏng vấn tuyển dụng học búa nhằm thử thách khả năng chịu áp lực của những ứng viên. Hầu hết các câu hỏi đều buộc các ứng viên phải suy nghĩ rộng và kỹ càng. Các câu hỏi cũng thử thách khả năng ứng phó cấp tốc với các vấn đề của các ứng viên.

Bạn đang xem: Câu hỏi phỏng vấn của google

*

Google có thể ráng đổi bộ câu phỏng vấn tuyển dụng theo thời gian nhưng Business Insider đã tổng hợp được một số câu hỏi cân nặng não mà Google đã đưa ra trong quá khứ. Các câu hỏi của Google thỉnh thoảng rất dễ tuy thế khó trả lời ngắn gọn:

1. Tía điều bạn muốn gắng đổi nếu bây giờ bạn trở thành CEO của trường đại học cơ mà bạn sẽ học hoặc công ty bạn sẽ làm việc? | Phỏng vấn cho vị trí Chiến lược Tài khoản, tháng 4/2014.

*

2. Theo bạn, có buộc phải yêu cầu các cá nhân sử dụng tên chính thức của họ khi mở một tài khoản gmail hoặc Google+? | Phỏng vấn vị trí Trợ lý Hành chính, tháng 4/2014.

*

3. Bạn biết gì về Google? | Phỏng vấn vị trí Đối tác sale Hành chính, tháng 2/2015.

*

4. Có từng nào xe khá qua một cây cầu mỗi ngày? | Phỏng vấn vị trí Quảng cáo, tháng 9/2014.

*

5. Liệt kê sáu điều mà bạn luôn luôn lo ngại? | Phỏng vấn vị trí Hỗ trợ android Mức III, tháng 7/2014.

6. Nếu bạn muốn với chó tới nơi làm việc tuy nhiên một thành viên trong nhóm của bạn dị ứng với chó, bạn sẽ làm gì? | Phỏng vấn vị trí nhân viên Chiến lược Tài khoản, tháng 12/2014.

7. Tế bào tả google adwords cho một đứa trẻ 7 tuổi. | Phỏng vấn vị trí nhân viên Chiến lược Tài khoản, tháng 12/2014.

8. Nếu bạn chỉ được chọn một bài hát để nghe mỗi lúc bạn bước vào một căn phòng trong suốt phần đời còn lại, bạn sẽ chọn bài hát nào? | Phỏng vấn vị trí chuyên viên Chiến lược Tài khoản, tháng 3/2014.

9. Hãy nói với tôi một điều gì đó về bạn mà ko có trong hồ sơ. | Phỏng vấn vị trí chuyên viên Chiến lược Tài khoản, tháng 3/2014.

10. Nếu bạn có thể ghi nhớ một câu, bạn sẽ nhớ câu gì? | Phỏng vấn vị trí chuyên viên Chiến lược Tài khoản, tháng 3/2014.

11. Nếu ngay lập tức bây giờ tôi đưa mang đến bạn 10 triệu USD, bạn sẽ làm gì? | Phỏng vấn vị trí nhân viên Chiến lược Tài khoản, tháng 5/2014.

Xem thêm:

12. Nếu bạn có quyền truy nã cập vào cơ sở dữ liệu của ngân hàng, bạn sẽ sử dụng những tin tức thu được như thế nào để thiết kế một máy ATM đến người già? | Phỏng vấn vị trí Phó giám đốc Sản phẩm.

13. Bạn có một thuộc địa trên sao hỏa và bạn muốn giao tiếp với họ. Bạn sẽ làm cách nào để xây dựng một hệ thống giao tiếp với họ? | Phỏng vấn vị trí Phó giám đốc Sản phẩm, tháng 11/2014.

14. Hãy thiết kế một kế hoạch sơ tán đến toàn bộ tòa nhà. | Phỏng vấn vị trí nhân viên Phân tích ghê doanh, tháng 11/2014.

15. Bạn sợ hãi điều gì? | Phỏng vấn vị trí nhân viên Phân tích gớm doanh, tháng 9/2014

16. Bạn nghĩ ra từng nào cách để tìm một cây kim vào một đống cỏ?| Phỏng vấn vị trí chuyên viên Kinh doanh, tháng 11/2014.

17. Bạn nghĩ có bao nhiêu kiểu tóc mới xuất hiện tại Mỹ mỗi năm? | Phỏng vấn vị trí nhân viên Kinh doanh, tháng 11/2014.

18. Nghĩ ra một trò đùa để chọc tôi. | Phỏng vấn vị trí Trợ lý Điều hành, tháng 3/2014.

19. Hãy nghĩ ra cách cải thiện một nhà máy sản xuất giày. | Phỏng vấn chuyên viên Điều hành khu vực vực, tháng 11/2014.

20. Nêu tên một trò đùa mà bạn sẽ sử dụng để trêu quản lý X nếu bạn được tuyển dụng. | Phỏng vấn vị trí Kỹ sư Hỗ trợ Ứng dụng Google, tháng 6/2014.

21. Bạn muốn làm những gì lúc không phải làm việc? | Phỏng vấn vị trí Nhà thiết kế Tương tác, tháng 6/2014.