Cảng vụ hàng hải hải phòng: trang chủ

00:00 BIENDONG FREIGHTER6124.817082689,699LHNAM HAICHINACTY trách nhiệm hữu hạn DVHH NHAT THANG (SUNRISE)01:00 WAN nhị 62310.50293.1972968A8,62,86LHHICTVUNG TAUCN CTY trách nhiệm hữu hạn GNHH cat TUONG02:30 TIGER LONGKOU7.5019226200HP008,DV9,STARLHDINH VUCHINASITC VIETNAM05:00 MSC KERRY9.50239.8045530A8,62,86LHHICTCHINACTY trách nhiệm hữu hạn DVHH NHAT THANG (SUNRISE)06:00 THANG LOI 09-ALCI2.60793098FRLE QUOCCHINFONCTY tnhh SX&TM co KHI THANG LOI06:30 TIGER SUMMER7.20117.609118689,699LHEURO DINH VUSAI GONCTY trách nhiệm hữu hạn DVHH DONG DUONG06:30 SIRI BHUM8.30143.9013107HA17,19LHNAM DINH VUCHINACONG TY co PHAN CANG phái nam DINH VU06:30 GREAT DOLPHIN51157695689,BD2LH19 - 9CHINACTY trách nhiệm hữu hạn DVHH NHAT THANG (SUNRISE)12:00 SOL SINGAPORE7.2012911142HC28,43LHCANG CA HA LONGCHINACTY trách nhiệm hữu hạn DAI LY VA MOI GIOI VTB QUOC TE(AGE-LINES)12:00 HAI AU 286.4091.945235LHLACH HUYEN 1MALAYSIACTY CP VT 1 TRACO12:30 HAIAN BELL8.60154.5016435HA35,17LHHAI ANVUNG TAUCTY trách nhiệm hữu hạn VAN TAI CONTAINER nhị AN12:30 GREEN CLARITY8.40172.0722384HP008,STAR,970KWLHVIP GREEN PORTHONG KONGCTY CP CONTAINER toàn quốc VICONSHIP12:30 KOTA NASRAT8.50179.6325985K1,17,1225HPLHNAM nhị DINH VUCHINACTY LIEN DOANH PIL VIET NAM13:30 LADY M&E4.10963106LHDT trộn RUNGKOREACONG TY teo PHAN DICH VU HANG nhị D&TKế hoạch tàu di chuyển
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

07:00 HAI nam 683.50793038VCBACH DANGVIET NHATCTY tnhh LOGISTICS QUOC TE XANH
07:30 SAI GON GAS4.50952999CL15,18LHLACH HUYEN 2EURO DINH VUCTY CP VT DAU khi HA NOI (PV TRANS HA NOI)
12:00 YN5140016.2024.73LHLACH HUYEN 2DAMEN SCCTY CP DONG TAU tuy vậy CAM
Kế hoạch tàu vào cảng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

05:30 SITC HAIPHONG7.80161.8518053HP008,STLHTHAILANDDINH VUSITC VIETNAM
06:00 TONG CHENG 7015.80112.807174HC43,47LHHONG KONGHOANG DIEUCTY trách nhiệm hữu hạn TM&LOGISTICS bầu BINH DUONG
07:00 CONG THANH 88 (SB)2.8079.984679VCBEN KIEN BEN LAMCTY trách nhiệm hữu hạn LOGISTICS QUOC TE XANH
07:30 HAI HA 6185.8079.903544.50BD2LHTHAI BINH19 - 9CTY trách nhiệm hữu hạn VT THUY BO nhị HA
07:30 OCEAN GRACE.8.10158.4317824DT,44LHCHINATAN VUS5 VIET nam giới LTD - nhì PHONG BRANCH
12:00 ZAMBALES6.30119.515164HC43,47LHHONG KONGHOANG DIEUVOSA HẢI PHÒNG.
12:00 KHARIS HERITAGE8.4014715222SKY,STARLHKOREAGREEN PORTCTY tnhh MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
13:30 EVER PEARL8.30181.7619308.85HP008,STAR,970KWLHCHINAVIP GREEN PORTCTY CP CONTAINER toàn nước VICONSHIP
13:30 PRIME.8.7014512599HA17,19LHSAI GONDINH VUCTY CP HANG nhì VSICO
13:30 SITC YANTAI8.50143.2012692689,BD2LHCHINATAN CANG 189SITC VIETNAM
15:30 WAN nhì 1057.40144.1011500HC36,45,1088HPLHTAIWANTAN VUCN CTY tnhh GNHH mèo TUONG
15:30 HE YUAN 18.50135.5611386689,699LHHONG KONGNAM hai DINH VUCTY tnhh DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
15:30 GREEN WAVE8.50172.0722389DT,36,1000KWLHTAIWANTAN VUCTY VT QUOC TE PHIA BAC (NORTHFREIGHT)
16:30 TORRES STRAIT9.70175.1022314TC86,A8,800KWLHHONG KONGHICTCONG TY co PHAN VAN TAI BIEN không nên GON bỏ ra NHANH HP (SGS)
19:30 BRIGHT LAEM CHABANG8.20161.8517852HA35,17LHHONG KONGPTSC DINH VUDVHH PHUONG DONG (ORIMAS) - cn CTY CP DLHH VN
21:30 YM HARMONY6.80168.8019104TP2,3,750KWLHSINGAPORENAM nhì DINH VUCTY CP CANG NAM nhị DINH VU
22:00 VINAFCO 287.10112.507040HC44,54LHSAI GONCHUA VECTY CP VTB VINAFCO
Kế hoạch tàu qua luồng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTên luồngXuất phátNơi đến

05:00 HOANG MINH 185.5075.703073.30LHLACH HUYEN 1DONG NAI
05:00 MINH HANG 36 (SB)4.5079.864050.80LHBACH DANGF0
05:00 THANH PHONG 28 (SB)572.903111LHHAI DUONGF0
DMCA.com Protection Status