Căng Thẳng Tiếng Anh Là Gì

Sẵn sàng du học tập – Để nói rằng chúng ta đang bị bao tay, vào giờ Anh có không ít thành ngữ miêu tả điều này một giải pháp nhộn nhịp. 10 thành ngữ sau đây khôn cùng phổ biến, họ cùng học nhé.

Bạn đang xem: Căng thẳng tiếng anh là gì

*

1. Have too much on one’s plate

Nghĩa Đen là có rất nhiều đồ vật trên chiếc đĩa của một ai đó – câu này Có nghĩa là bạn đang có một mớ các bước buộc phải xử lý buộc phải cực kỳ căng thẳng.

Ví dụ:

Please, you should sympathize with her. She has too much on her plate.

Xin hãy thông cảm cho cô ấy. Cô ấy thừa mệt mỏi.

2. Snap someone’s head off

Nghĩa Black là cắn đứt đầu của ai đó – Có nghĩa là khi bạn đang bực bội không thể kiểm soát và điều hành nổi cơn giận.

Ví dụ:

Boss: I still have sầu not received the sale report that I asked you to lớn bởi. What’s wrong with you? This is the third time I have sầu asked.

Ông chủ: Tôi vẫn không nhận ra report bán sản phẩm nhưng mà tôi kinh nghiệm cậu làm cho. Có chuyện gì cùng với cậu vậy? Đây là lần máy 3 tôi hỏi rồi đấy.

Tom: I’m not a robot, what more bởi you want me lớn do? Tell your secretary to lớn do that, I’m tired of this job, I quit.

Tom: Tôi không hẳn bé rô bốt, ông còn hy vọng tôi làm cái gi nữa? Hãy bảo thư cam kết của ông làm report đó. Tôi chán câu hỏi này lắm rồi. Tôi bỏ việc.

Boss: Oh, don’t need to snap my head off lượt thích that. Go home & relax for several days.

Ông chủ: Oh, không cần thiết phải căng thẳng với tôi những điều đó. Về nhà cùng sinh hoạt vài ngày đi.

3. Someone get on one’s nerves

Nghĩa Đen là ai đó rượu cồn vào dây thần kinh của tín đồ khác – có nghĩa là bị ai khiến tức giận, bực bội.

Ví dụ:

I dislượt thích that bird, its voice gets on my nerves.

Tôi ko đam mê nhỏ chyên đó, dòng giọng hót của nó khiến tôi khó chịu.

4. Someone drive one crazy

Cụm này có nghĩa là làm cho ai kia vạc gắt, tức bực.

Ví dụ:

The neighbor’s dog drives me crazy. It barks all night every day.

Con chó nhà hàng xóm có tác dụng tôi vạc điên. Ngày nào nó cũng sủa trong cả cả đêm.

5. Have sầu had it up khổng lồ here

Nghĩa Black là vẫn chịu đựng đầy đủ rồi, tới mức mất kiểm soát và điều hành, quan trọng Chịu thêm được nữa.

Xem thêm: Ăn Thit Người Ở Trung Quốc, Ăn Thịt Đồng Loại Ở Trung Quốc

Ví dụ:

I have sầu had it up to lớn here with my boss’s demands. I’m leaving this company today.

Tôi Chịu hết nổi với các từng trải của ông chủ rồi. Tôi vẫn tránh đơn vị ngày bây giờ.

6. My head’s about to explode

Nghĩa của thành ngữ này là đầu tôi mong mỏi nổ tung rồi.

Ví dụ:

I’ve been working a month without a day off. I feel lượt thích my head’s about to lớn explode. I need get out of here.

Tôi đã thao tác làm việc cả tháng mà lại không tồn tại một ngày ngủ nào. Tôi thấy đầu sắp đến nổ tung rồi. Tôi cần thoát ra khỏi đây.

7. I can’t take it anymore

Cụm này nghĩa là quan trọng dìm thêm vật gì nữa, đủ quá rồi.

Ví dụ:

I received workload much more than 2 times, so I can’t take it anymore.

Tôi đã nhận khối lượng quá trình nhiều gấp rất nhiều lần nên tôi thiết yếu chịu đựng đựng hơn nữa.

8. Have a lot on one’s mind

Cụm này Có nghĩa là tất cả quá nhiều lắp thêm vào đầu, bao gồm quá nhiều điều đề xuất lo ngại.

Ví dụ:

This is my difficult time. I have sầu a lot on my mind.

Đây là thời kỳ khó khăn của tôi. Có không hề ít điều yêu cầu lo suy nghĩ.

9. Not feeling yourself

Cấu trúc này có nghĩa là không còn là chính bản thân do bị mệt mỏi vị một điều gì đấy.

Ví dụ:

Daisy hasn’t been feeling herself ever since she lost her boyfrikết thúc.

Daisy dường như không thấy còn là thiết yếu mình kể từ thời điểm cô ấy không đủ tín đồ các bạn trai.

10. I can’t st& it

Cấu trúc này Tức là tất yêu Chịu được.

Ví dụ:

I lost all my money on stoông chồng market. I went bankrupt. I can’t stvà it.

Tôi đã mất hết tiền vào Thị Phần bệnh khoán. Tôi phá sản rồi. Tôi chẳng thể chịu đựng nổi nữa.