CÁCH PHÁT ÂM TIẾNG VIỆT CHUẨN

*10 nguyên âm: sẽ là những vần âm đọc lên từ nó tất cả thanh âm:a, e, i, o, u, y, và các biến thể ê, ô, ơ, ư. Tên chữ cùng âm chữ đọc giốngnhau.

2 cung cấp nguyên âm: ă, â.Hai chữ này sẽ không đứng riêng 1 mình được, cần ghép với một trong những phụ âmc, m, n, p, t.

Bạn đang xem: Cách phát âm tiếng việt chuẩn

Vần ghép trường đoản cú nguyên âm: ai,ao, au, ay, âu, ây, eo, êu, ia, iu, oa, oe, oi, ôi, ơi, ua, ưa, uê, ui, uy, ưi,iêu, yêu, oao, oai, oay, uôi, ươi, ươu, uya, uyu…

Vần ghép xuất phát từ 1 hay hai nguyên âm phù hợp với một xuất xắc hai phụ âm:ac, ăc, âc, am, ăm, âm, an, ăn, ân, ap,ăp, âp, at, ăp, ât, em, êm, en, ên, ep, êp, et, êt, …, inh, iêng, uông, …

*Phụ âm là những chữ tự nó không có âm, ghép vào nguyên âm mớicó âm được.

15 phụ âm đơn: b, c,d, đ, g, h, k, l, m, n, r, s, t, v, x.

2 phụ âm không đứng 1 mình được: p với q. Họ chỉ cóchữ ban đầu bằng phqu, không tồn tại chữ bước đầu bằng p xuất xắc q đứng một mình trong giờ đồng hồ Việt. Ví dụ: quà, phở, quê, cà phê.

Ghi chú: Chữ “p” hoàn toàn có thể dùng nhằm phiên âm hay ký âm các danhtừ riêng giỏi danh từ phổ biến của dân sắc tộc thiểu số hay người ngoại quốc. Ví dụ:pin (từ chữ “pile” giờ đồng hồ Pháp).

11 phụ âm ghép: ch,gh, gi, kh, ng, ngh, nh, ph, qu, th, tr.

II. Cách phạt âm.

Chữ viết Tênchữ phát âm

A a a

Ă ă á

 â ớ

Bbê bờ

C xê cờ

D dê dờ

Đ đê đờ

Ee e

Ê ê ê

G giê gờ

H hát hờ

I i i

K ca cờ

Lel-lờ lờ

Mem-mờ mờ

N en-nờ nờ

O o o

Ô ô ô

Ơ ơ ơ

Ppê pờ

Q cu/quycờ

R e-rờ rờ

Sét-sìsờ

Ttê tờ

U u u

Ư ư ư

V vê vờ

X ích-xì xờ

Y i- gờ-rếch i

III. Đánh vần

Với bí quyết đánh vần tiếngViệt, tức thì từ bài học tiếng Việt đầu tiên, học sinh ban đầu từ một tiếng đối kháng giảnlà nguyên liệu khiến cho các từ 1-1 và từ phức tạp trong tiếng Việt. Cũng vày vậy,học sinh chỉ học tập ít tiếng nhưng mà lại biết được nhiều từ phần nhiều tiếng mà những em đãbiết.Ai với ay, ui và uy đọckhác nhau. I tuyệt Y che khuất một phụâm có thể tùy nghĩa của chữ mà sử dụng “i” hay” y”.Khi chữ “i” đứng liềnngay trước phụ âm: ch, m, n, p. Hay t, thì viết “i”.Hai chữ cái “c” (xê),“k” (ca) gần như đọc là “cờ”.

– Chữ “c” đi cùng với cácnguyên âm: a, o, u và các biến thể nguyên âm: ă, â, ô, ơ, ư.

– Chữ “k” đi cùng với cácnguyên âm: e, i, y và đổi thay thể nguyên âm: ê.

Chữ “g” và “gh” hiểu là“gờ”.

– Chữ “g” đi với cácnguyên âm: a, o, u và phát triển thành thể nguyên âm: ă, â, ô, ơ, ư.

– Chữ “gh” đi cùng với cácnguyên âm: e, i và biến hóa thể nguyên âm: ê.

Chữ “ng” cùng “ngh” đọclà “ngờ”.

– Chữ “ng” đi cùng với cácnguyên âm: a, o, u và các biến thể: ă, â, ô, ơ, ư.

– Chữ “ngh” đi với cácnguyên âm: e, i và trở thành thể: ê.

Chữ“gi” vạc âm là “giờ”. Nếu như vần ghép bắt đầu bằng “i” thì bởi vì trùng cùng với “i” củaphụ âm đầu từ “gi” nên đơn giản dễ dàng bớt một “i”.

Vídụ: gi + iếng = giếng

Khi hiểu tắt phần đa chữcái thương hiệu của một hãng hay là bảng số xe, ví dụ: ABC, họ đọc tên tự là“a”, “bê”, “xê”, chứ không đọc là “a”, “bờ”, “cờ”.Âm và thanh

Âmlà tiếng vạc ra của một chữ: a, o, u, …

Thanhlà giọng lên xuống tạo cho âm đó biến đổi ra giờ khác: á, ò, ũ, …

Mộtâm gồm thể chuyển đổi do sáu thanh:

Hai thanh bằng: đoản bình thanh, tràngbình thanh.Bốn thanh trắc: thượng thanh, hạ thanh,khứ thanh, hồi thanh.đoản bình thanh không tồn tại dấutràng bình thanh tất cả dấu huyềnthượng thanh có dấu sắchạ thanh có dấu nặngkhứ thanh tất cả dấu ngãhồi thanh tất cả dấu hỏi

Trong sáu thanh ấy, một thanh không có dấu giọng cùng năm thanhcó dấu giọng.

Dấu giọng– Năm lốt giọng này rất quan trọng đối với giờ đồng hồ Việt. Nếu dấu giọng bị quăng quật sóthay sai dấu thì nghĩa của chữ bị vắt đổi.

Nămdấu giọng là:

dấuhuyền (à)dấu nhan sắc (á)dấu hỏi (ả)dấu té (ã)dấu nặng trĩu (ạ)

Tiếngnào viết không tồn tại dấu giọng thì giọng thoải mái và tự nhiên bằng phẳng.

Nhữngtiếng không tồn tại dấu giọng hay có dấu huyền nằm trong về âm bằng.

Nhữngtiếng có dấu sắc, vệt hỏi, dấu bổ và vệt nặng nằm trong về âm trắc.

Một giờ đầy đủcó 3 thành phần: âm đầu – vần – thanh,luôn luôn phải có: vần – thanh, cótiếng không có âm đầu.

Xem thêm: Khu Vực Đông Nam Á Có Bao Nhiêu Nước Đông Nam Á C Nước Asean

Ví dụ 1.Tiếng on bao gồm vần “on” vàđoản bình thanh (không dấu), không có âm đầu. Đánh vần: o – nờ – on.

Ví dụ 2.Tiếng òn gồm vần “on” vàtràng bình thanh (dấu huyền), không có âm đầu. Đánh vần: o – nờ – on – huyền –òn.

Ví dụ 3.Tiếng còn tất cả âm đầu là“c”, tất cả vần “on” và tràng bình thanh (dấu huyền). Đánh vần:cờ – on – bé – huyền – còn.

Ví dụ 4.Tiếng ngọn có âm đầu là“ng”, bao gồm vần “on” và hạ thanh (dấu nặng). Đánh vần: ngờ –on – ngon – nặng nề – ngọn.

Vần không thiếu thốn có âm đệm,âm chínhâm cuối.

Ví dụ 1. Giờ đồng hồ Nguyễn bao gồm phụ âm đầu là “ng”, gồm vần “uyên” vàkhứ thanh (dấu ngã). Vần “uyên” có âm đệm là “u”, âm chínhlà “yê”, âm cuối là “n”. Đánh vần “uyên” là: u –i – ê – nờ – uyên hoặc u – yê – nờ – uyên. Đánh vần “Nguyễn” là: ngờ– uyên – nguyên – ngã – nguyễn.

Ví dụ 2.Tiếng ảnh, không tồn tại phụ âm đầu, cóvần “anh” và hồi thanh (dấu hỏi). Vần “anh” bao gồm âm chính“a”, âm cuối là “nh”. Đánh vần: anh – hỏi – ảnh.

Ví dụ 3.Tiếng nóng tất cả phụ âm đầu là“n”, vần là “ong” với thượng thanh (dấu sắc). Đánh vần“ong”: o – ngờ – ong. Đánh vần giờ “nóng”: nờ – ong –nong – dung nhan – nóng.

Ví dụ 4.Tiếng nghiêng bao gồm phụ âm đầu là“ngh”, tất cả vần “iêng” và đoản bình thanh (không dấu). Vần“iêng” bao gồm âm chính “iê” cùng phụ âm cuối là “ng”.Đánh vần giờ nghiêng: ngờ – iêng – nghiêng. Đây là tiếng có không ít chữ cáinhất của giờ Việt.

Ví dụ 5. Vớitừ có 2 tiếng Con cò, ta tấn công vầntừng tiếng: cờ – on – nhỏ – cờ – o – teo – huyền – cò.

Một chút lịch sử vẻ vang về bí quyết dạy tiến công vầntiếng Việt

Trước năm 1935, những phụ âm điện thoại tư vấn theo tên chữ, ví dụ: “b” là“bê”, “l” là “en-lờ”, “ngh” là “en-nờ-dê-hát”. Từ thời điểm năm 1935 trở đi, tất cả quy địnhmới mang lại chương trình học từ lớp đồng-ấu như sau:

“Học quốc-ngữ, cấm không được đánh vần theo lối cũ, nghĩa làkhông được điện thoại tư vấn tên chữ mà yêu cầu gọi âm chữ”.

Do đó, “b” phát âm là “bơ”, “l” gọi là “lơ”, “t” gọi là “tơ”,“ngh” hiểu là “ngơ”, …

“gh”gọi là “gơ kép” để riêng biệt với “g” điện thoại tư vấn là “gơ đơn”;“ngh”gọi là “ngơ kép” để khác nhau với “ng” hotline là “ngơ đơn”.

Người Việt từ bỏ xưa quen học chữ nho là 1 thứ chữ tượng hình,cho nên khi tham gia học tiếng Việt, các sách dạy dỗ vần cách đây không lâu đều bước đầu dạy bởi nhữngchữ có nét giản dị, gạch một nét, nhì nét, mặt đường thẳng, mặt đường tròn, rồi nhàn hạ mớiđến các chữ tinh vi khác.

Ví dụ: khi bắt đầu thì học chữ i, chữ u, chữ ư, chữ o, chữ e,chữ t, chữ l.

*

Sauđó, mang đến một giai đoạn, có thể là trong khoảng 1945 mang đến 1956, vì tại sao chính trị,thay đổi cơ quan chính phủ và nền hành chánh, từ 1 nước nằm trong địa của Pháp cho nên mộtquốc gia độc lập, cho nên cách dạy tiến công vần tiếng Việt đã quay trở lại như trước,không theo cách dạy thời ở trong Pháp (sách Quốc-vănGiáo-khoa Thư). Bí quyết đọc các phụ âm khi đánh vần là “bê”, “xê”, “dê”.

Năm1956, sau thời điểm nền Đệ-nhất Cộng-hòa được thành lập, nghị định với định chế vềngôn ngữ của bộ Quốc-gia Giáo-dục khu vực miền nam Việt-Nam biến hóa cách đọc các phụâm cho cân xứng với phương pháp phát âm của âm vị.

Vídụ: “b” phạt âm là “bờ”, “c” vạc âm là “cờ”.

Họcsinh ghép vần trước, tiếp đến ghép phụ âm đầu vào với vần với thanh.

Cácnhà ngôn từ học mang đến là theo phong cách này dễ ghép âm hơn là phương pháp đánh vần theo kiểucũ.

Vídụ:

Trước năm 1956: tự BÀN, đánh vần là“bê-a-ba-en-nờ-ban-huyền-bàn”.Sau năm 1956: trường đoản cú BÀN, ghép vần như sau:“a-nờ-an-bờ-an-ban-huyền-bàn”.

Trong giờ Việt cũng tương tự mọi ngôn ngữ, từng một tiếng bao gồm mộtnghĩa khác nhau, đọc cùng viết khác nhau. Mặc dù nhiên, có rất nhiều tiếng phát âm hơi giốngnhau và biện pháp viết khác đi. Bởi đó, họ cần phải biết đọc cùng viết cho đúng đểkhỏi lầm lẫn chữ nọ cùng với chữ kia.

Theo học giả Lê Ngọc Trụ thì “Vấn-đề chánh-tả Việt-ngữ là vấn-đềtự-nguyên-học. ý muốn viết trúng một tiếng, ngoài cách phát-âm đúng, yêu cầu biếtnghĩa-lý hoặc nguồn-gốc của giờ đồng hồ đó.” mong viết đúng chính tả, ông nói yêu cầu chúý bố điểm sau:

Không viết sai phần âm khởi đầu;Không viết sai các vận cuối;Luật hỏingã.

Tiếng Việt cũng có hệ thống mạch lạc cùng hợp lý, có nguyên tắccốt yếu là “luật tương-đồng đối-xứng của các âm-thể”, tức là “các âm-thể đồngtánh-cách phát-âm và đồng vị trí phát-âm đi bình thường nhau cùng đổi lẫn đến nhau.” Nếuhiểu được phương pháp này và hiểu được xuất phát tiếng Việt thì ta đã hiểu đượcnghĩa lý của mỗi tiếng, tự đó câu hỏi thống nhất bao gồm tả với điển chế văn tự đã dễdàng hơn.

Tham khảo:

Việt-Nam Văn-Phạmcủa è Trọng Kim, Bùi Kỷ, Phạm Duy KhiêmTiểu-học nước ta Văn-Phạmcủa è cổ Trọng Kim, Bùi Kỷ, Nguyễn quang quẻ OánhQuốc-văn Giáo-khoa-thư, Lớp Đồng-Ấu,Việt-Nam Tiểu-Học Tùng-Thư, do Nha Học-chínhĐông-pháp giao mang lại Trần Trọng Kim, Nguyễn Văn Ngọc, Đặng Đình Phúc với Đỗ Thậnsoạn.Chánh Tả Việt Ngữ củaLê Ngọc TrụHọc hiểu tiếng Việt củaĐỗ quang đãng VinhVần Việt ngữ, NhómLửa Việt thực hiệnVăn Phạm giờ Việt,Nguyễn Ngọc Lan, cựu giáo sư

NGÔ THỊ QUÝ LINH