Cách Liệt Kê Trong Tiếng Anh

Like và As trong giờ Anh thường cực nhọc phân biệt vị cả hai tự này dề được áp dụng nhằm so sánh các hành vi hoặc một trường hợp làm sao đó. Có các bạn như thế nào chạm mặt trở ngại Lúc đề xuất chọn lọc thực hiện Like với As(nghĩa là như/giống như)vào câu giỏi không?

Do vậy vào bài viết này Vietop sẽ giúp đỡ bạn phân minh biện pháp sử dụng Like cùng As đúng trong câu nhé!

*
*
*
*
As cần sử dụng vào đối chiếu – liên từ

1. As cần sử dụng vào đối chiếu – liên từ

as + adjective + as VÀ as much as

Dùng nhằm đối chiếu 1 đồ vật, bạn, vấn đề có hay không tất cả đủ 1 đặc điểm nào đấy như một dụng cụ, tín đồ, sự việc không giống.

Bạn đang xem: Cách liệt kê trong tiếng anh

Ví dụ:She loves curry as much as I vày.He’s not as tall as his brother.It’s not as expensive sầu as the other hotel

Sử dụng “as” tương tự như nlỗi vào “the same as”

2. As if/as though + clause

As if/as though dung vào ngôi trường thích hợp so sánh trường hợp thực với tình huống trong tưởng tượng cùng thường xuyên được theo sau bởi vì 1 mệnh đề.

Ví dụ:I felt as if I was floating above the ground.You talk as though we’re never going to see each other again.

3. Such as dùng để liệt kê, nêu ví dụ

Ví dụ:You should take something soft, such as a towel, to lie on

4. As như liên trường đoản cú kết nối 2 mệnh đề

As = because

Tức là “vày vì”, dùng để làm diễn đạt quan hệ nguyên ổn nhân – tác dụng, thường được dùng để đứng làm việc đầu câu, trong các trường hợp văn uống phòng trang trọng.

Phân biệt với “Because”:

As = Since biểu đạt các nguyên do, nguyên ổn nhân vẫn biết, chưa phải nội dung cần thiết nhằm nhấn mạnh vấn đề. Mệnh đề As, Since không đứng riêng biệt nhưng mà cần sử dụng tích thích hợp trong câu.Because dùng để miêu tả mọi báo cáo mới, nguyên do chưa biết, cần thông báo, nhấn mạnh. Mệnh đề Because có thể đứng một mình, được sử dụng nhỏng cấu trúc trả lời mang lại câu hỏi ban đầu bằng Why.

As = ‘while’ or ‘during the time that’

Ví dụ:She called as I was getting out of the bath.As they were arriving, we were leaving.

As =When

Có nghĩa là “khi”, mô tả 1 hành động đang được diễn ra, 1 hành vi không giống xen vào. Mệnh đề theo sau as thường xuyên sẽ tiến hành chia sinh hoạt thể tiếp diễnVí dụ:She came as we were preparing for our dinner.

As = ‘in the way that’

As you know, classes restart on 15 January.As I said, I think this project will be a challenge.

Xem thêm: Học Người Hàn Cách Làm Canh Kim Chi Cải Thảo, Cách Làm Món Canh Kim Chi Vị Hàn Quốc

5. As + noun = bộc lộ tính năng, vai trò

C. Áp dụng vào bài thi IELTS

1. IELTS Speaking

Quý khách hàng có thể vận dụng những biện pháp diễn tả sau đây:

“As I mentioned before/earlier,…”“As far as I know, this…”“In many/various ways, such as,…”“It can be…lượt thích (listing some examples)…”

2. IELTS Writing

quý khách rất có thể vận dụng các cách diễn tả sau đây:

Task 1As regards lớn (country A),…As opposed to (country A),…As … can be seen in…Task 2As long asAs a result,…As well as…

3. IELTS Listening and Reading

Cấu trúc as = because; as = in the way that được thực hiện không ít trong những bài xích reading, vì chưng vậy bạn cần chăm chú.

Còn vào phần listening, like và as (trong such as) được áp dụng với tác dụng liệt kê khá nhiều. Bên cạnh đó “as” bao gồm ý nghĩa chỉ vai trò 1 người cũng rất được vận dụng kha khá các, chúng ta đề nghị chăm chú.

D. Bài tập

Bài tập

các bài tập luyện 1: Complete the sentences with ‘as’ or ‘like’

1. __________ you know, the factory will shut down in May.2. I’m looking for a job __________ a diving instructor.3. I was so tired. I slept __________ a baby.4. Study as hard __________ you can & I’m sure you’ll pass your exams.5. He wants lớn be a nurse __________ he loves helping people.6. This song sounds __________ David Bowie.7. I made a mistake but I just continued __________ if nothing had happened.8. The music was playing __________ they walked into the church.

bài tập 2: In some of these sentences, you need like (not as). Correct the sentences where necessary.

1. It’s raining again. I hate weather as this. weather lượt thích this2. Andy failed his driving kiểm tra, as he expected.OK3. Do you think Caroline looks as her mother?……………4. Tyên gets on my nerves. I can’t st& people as him…………….5. Why didn’t you vị it as I told you to vày it?……………6. Brian is a student, as most of his friends…………….7. You never listen. Talking khổng lồ you is as talking khổng lồ the wall…………….8. As I said yesterday, I’m thinking of changing my job…………….9. Tom’s idea seems a good one. Let’s vị as he suggests…………….10. I’ll phone you tomorrow as usual, OK?……………11. Suddenly there was a terrible noise. It was as a bomb exploding…………….12. She’s a very good swimmer. She swims as a fish…………….

Những bài tập 3: Complete the sentences using like or as + the following
a beginnerblocks of icea palacea birthday presenta childomain authority churchwintera tourist guide

1. This house is beautiful. It’s like a palace.2. My feet are really cold. They’re ………………………….3. I’ve sầu been playing tennis for years, but I still play …………4. Marion once had a part-time job …………………………..5. I wonder what that building with the tower is. It looks …….6. My brother gave me this watch …………….. a long time ago.7. It’s very cold for the middle of summer. It’s ………………8. He’s 22 years old, but he sometimes behaves ………………..

Đáp án

bài tập 1:

1.As 2. As 3. Like 4. As 5. As 6. Like 7. As 8. As

những bài tập 2:
3. lượt thích her mother4. people lượt thích him5. OK6. like most of his friends7. like talking to the wall8. OK9. OK10. OK11. like a bomb exploding12. lượt thích a fish
bài tập 3:
2. lượt thích blocks of ice3. lượt thích a beginner4. as a tourist guide5. like a church6. as a birthday present7. lượt thích winter8. lượt thích a child

Hi vọng bài viết biệt lập giải pháp cần sử dụng Like với As trong giờ Anh góp chúng ta học tập xuất sắc hơn nhé!