CÁC LOẠI ĐỒ UỐNG BẰNG TIẾNG ANH

Thức uống là thứ vô cùng quen thuộc, sử dụng hàng ngày – vậy chúng ta đã khi nào thắc mắc thương hiệu tiếng Anh của những loại thức uống đó chưa? Hôm nay, hãy thuộc trung trung ương ngoại ngữ You Can mày mò nhé. Chắc chắn rằng đây sẽ là một trong đề tài cực kì thú vị.

Tên của những loại Coffee trong giờ đồng hồ Anh:

*
Tên tiếng Anh của những loại thức uống – Coffee
Tiếng AnhPhiên âmNghĩa
Americanoəˌmerɪˈkɑːnəʊcà phê black pha nước
coffeeˈkɒficà phê
decaf coffeeˌdiːˈkæf kɒficà phê thanh lọc caffeine
espressoeˈspresəʊcà phê black nguyên chất
egg coffee’eɡ kɒficà phê trứng
phin coffee’fɪn kɒficà phê phin
weasel coffeeˈwiːzl kɒficà phê chồn
latteˈlɑːteɪcà phê sữa
cappuccinoˌkæpuˈtʃiːnəʊcà phê sữa bọt
macchiatoˌmækiˈɑːtəʊcà phê bọt sữa
mochaˈmɒkəcà phê sữa rắc bột ca-cao

Các nhiều loại rượu vang trong giờ Anh:

*
Các thương hiệu tiếng anh của những đồ uống – rượu
wine/waɪn/rượu vang
martini/mɑːˈtiːni/rượu mác-ti-ni
red wine/red waɪn/rượu vang đỏ
lime cordial/laɪm ˈkɔːdiəl/rượu chanh
liqueur/lɪˈkjʊər/rượu mùi
vodka/ˈvɒdkə/rượu vodka
whisky/ˈwɪski/rượu guýt-ski
rosé/ˈrəʊzeɪ/rượu nho hồng
rum/rʌm/rượu rum
alcohol/ˈælkəhɒl/rượu, thức uống cồn
sparkling wine/ˈspɑːklɪŋ waɪn/rượu bao gồm ga
white wine/waɪt waɪn/rượu vang trắng
ale/eɪl/bia tươi
aperitif/əˌperəˈtiːf/rượu khai vị
beer/bɪər/bia
brandy/ˈbrændi/rượu bren-đi
shandy/ˈʃændi/bia trộn nước chanh
champagne/ʃæmˈpeɪn/sâm-panh
cider/ˈsaɪdə(r)/rượu táo
cocktail/ˈkɒkteɪl/cốc tai
gin/dʒɪn/rượu gin
lager/ˈlɑːɡər/bia vàng

Tên tiếng Anh của các loại đồ uống khác:

*
Tên giờ đồng hồ Anh của các loại thiết bị uống
avocado smoothieævou’kɑ:dou ˈsmuːðisinh tố bơ
strawberry smoothie’strɔ:bəri ˈsmuːðizsinh tố dâu tây
tap watertæp ˈwɔːtənước vòi
cocoa’koukouca cao
hot chocolatehɒt ‘tʃɔkəlitsô cô la nóng
tomato smoothietə’mɑ:tou ˈsmuːðizsinh tố cà chua
Sapodilla smoothie,sæpou’dilə ˈsmuːðizsinh tố sapoche
fruit juicefru:t dʤu:snước trái cây
orange juice’ɔrindʤ dʤu:snước cam
pineapple juiceˈpʌɪnap(ə)l dʤu:snước dứa
tomato juicetə’mɑ:tou dʤu:snước cà chua
smoothiesˈsmuːðizsinh tố
still waterstil ˈwɔːtənước không ga
sparkling water’spɑ:kliɳ ˈwɔːtənước có ga (soda)
lemonade,lemə’neidnước chanh
cola (coke)koukcoca cola
orange squash’ɔrindʤ skwɔʃnước cam ép
lime cordiallaim ‘kɔ:djəlrượu chanh
iced teaaist ti:trà đá
squashskwɔʃnước ép
milkshake’milk’ʃeiksữa khuấy bọt
waterˈwɔːtənước
mineral water’minərəl ˈwɔːtənước khoáng

Các một số loại trà trong giờ Anh:

*
Tên giờ Anh của những đồ uống trà
teatiː trà (chè)
herbal teaˈhɜːbl tiː trà thảo mộc
black teablæk tiː trà đen
bubble teaˈbʌbl tiː trà sữa
iced teaaɪst tiː trà đá
green teaɡriːn tiː trà xanh
fruit teaˈbʌbl tiː trà hoa quả

Mong rằng những chia sẻ trên đây để giúp bạn; có thêm các từ vựng bổ ích về tên của các loại đồ uống trong giờ đồng hồ Anh.


*

Elizabeth Ngo ( Ngô Thị Lấm )Đồng sáng sủa lập nước ngoài Ngữ Tầm chú ý Việt. Ngoại trừ phụ trách câu hỏi giảng dạy, cô Elizabeth Ngo còn là chuyên viên tư vấn hướng nghiệp cho các bạn trẻ theo đuổi các ngành ngôn ngữ Anh, Trung, Nhật, Hàn, Tây Ban Nha